Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 20

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 20.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 191

čokolády o 18% (z 11.- na 9.- Kčs)
kakao o 15% (z 13.- na 11.- Kčs)
zvýšení: masné speciality: cigánské debrec. pečeně, pečínk. závin., moravské uzené … na 60.- Kčs / 1 kg
snížení přechodně: vepř. hlavy (ze 8.- na 6.- Kčs)
lihoviny o 18%
punčochy dámské bezešvé, polyamid z 35.- Kčs na 23.- Kčs
zvýšení: kožené rukavice, kapesníky, přír. hedvábí
18. 6. V Chille jmenován velvyslancem s. Stanislav Svoboda.
19. 6. Další evakuace ohrožených obcí na Slovensku:
obce: Čičov, Kl. Nemá, Trávníky, Velké Kosíly, Hollary, Trč, Ohanikova, Medvedov, Gabčíkovo aj. Tisíce hektarů v povodí Dunaje pod vodou.
22. 6. Mongolská delegace v ČSSR (první taj. ÚV MLRS a předs. rady ministrů J. Cedenbal).
22. 6. Napjatá situace v Alžírsku (vládní převrat 19. 6.), president Ben Bella nahrazen voj. revoluční radou.
"Ve prospěch postižených povodní".

Str. 192

25. 6. Velká vedra v Indii (Dillí 49°C ve stínu), taktéž v Madridě (Španělsko).
25. 6. 20 let OSN - slavnostní zasedání v San Francisku (gen. taj. U Thant - náš stálý zástupce je Dr. Hájek).
25. 6. Výstavní Liberec - Jablonec, 10 tisíc exponátů na LVT, 29 zahraničních firem v Jablonci.
1. 7. Slavnostní zahájení III. celostátní spartakiády v Praze, oslavy 20. výročí osvobození vrcholí.
2. 7. Druhá větev kružberského přivaděče vody do Ostravy ve zkušebním provozu.
2. 7. Vypuštěn v SSSR "Kosmos 70".
V Americe - Kennedyho mys vypustili desátou meteorologickou družici typu Tiros.
6. 7. Oslavy Jana Husa v Kostnici 550leté.
9. 7. České dudy v Slangollem (Anglie) získaly první cenu v sólovém nástroji (čs. dudák A. Konrády).
10. 7. Mírový kongres z účasti čs. delegace v Helsinkách.
10. 7. Dnes začíná Strážnice 1965
"Rozdělení" saharské nafty Alžírsko i Francie po 50%. Dosud největší nálet Američanů na VDR - 21 tun tříštivých pum, 500 tis. štvavých letáků. Námořní pěchota USA brání

Str. 193

Da-nang proti vlastencům.
19. 7. Na Hradci u Opavy byly zahájeny oslavy 1000 let česko - polské vzájemnosti.
19. 7. ČSSR prohrálo se Španělskem ve fotbale 1 : 4, čímž byla udělaná tečka v naší účasti Davidova poháru.
21. 7. Obchod ČSSR - západní Evropa:

obrat 1948 1953 1960 1964
v mil. Kčs obch. parity 4015 1830 4232 5391
index (1948 = 100) 100 48 105 134
hodil (z celk. čs. obratu z. o.) 38,9 13,6 15,7 15
Dovoz        
V mil. Kčs 1956 852 2159 2830
V mil. US $ 271,6 118,3 299,8 365,3
Vývoz        
V mil. Kčs 2059 967 2073 2761
V mil. US $ 2859 137 287,9 382,5

Pořadí západoevr. partnerů výše obratu v zahr. obch. s ČSSR (obrat v mil. Kčs obch. parity)

1948 1953 1963 1964
V. Brit. (746) V. Brit. (375) V. Brit. (963) NSR (1101)
Holandsko (640) Rak. (218) NSR (878) V. Brit. (1082)
Švédsko (501) Itálie (178) Rak. (463) Rak. (499
Rakousko (351) NSR (167) Itálie (435) Itálie (468)
Itálie (308) Holand. (158) Francie (336) Francie (387)
Belgie (283) Finsko (146) Holand. (277) Holand. (345)

Str. 194

22. 7. Katastrofální sucha v Austrálii (jedno z nejhorších v dějinách)
23. 7. Na světě je ještě 250 tisíc otroků.
24. 7. "Kosmos 76" na oběžné dráze - ze Sov. svazu.
26. 7. Obrat našeho zahr. obchodu vzrostl o 1 1 mil. Kčs oproti loňskému. Vývoz překročen o 7% a dovoz o 9%.
27. 7. Začíná žňový ruch na polích.
28. 7. Prodej spotřebního zboží se zvýšil o 3,7%. Zvláště maso a tuk, textilní výrobky, textil. sukně, pláště Radka, z oberou a silonu - jsou zde výkyvy, obuv oproti březnu vzrostl (prodej) o 77% (Polsko, Maď., NDR a Rak. - nakupují).
31. 7. V 1. pololetí 1965 průmyslová výroba je o 8,7% vyšší loňské.
4. 8. ČSSR vítěz Galeova poháru: z Víchy: ČSSR - SSSR (3 : 2)
11. 8. Výbuch v podzemním krytu rakety "Titan 2" v Little Roch Arkansas (Amerika), 33 mrtvých a 15 nezvěstných.
24. 8. "Gemini 5" (USA) Cooper a Conrad (21. 8. - start) se setkali se suponovanou raketou Phantom Agena - překonali rekord 7 dnů v atmosféře - uskutečnili 120 obletů Země, přistála v neděli 13,57 hod., urazila 5 mil. km ve vesmíru a délkou 7 dnů, 22 hod. a 56 min. - poslední fázi letu sledovaly miliony televizních diváků.
26. 8. Další sovětská družice "Kosmos 79" vypuštěna.

Str. 195

27. 8. Slosování čsl. st. loterie 2x ročně, mimoř. premie 100.000 Kčs výhry do měsíce vyzvednout, jinak propadají.
27. 8. Komíny rostou: 200 m vys. V Prunéřově (Chomutovsko).
31. 8. Ve Švýcarsku v Zermath se utrhlo několik mil. m3 ledu ze 4.000 m vys. allalinského ledovce - do údolí Saas Fee a zavalilo 97 pracujících na stavbě blízké přehrady (většinou Italové).
5. 9. 60 obětí povodní v Itálii
7. 9. Hrozí válka mezi Indií a Pákistánem.
8. 9. Vláda SSSR vyzvala Indii a Pákistán k mírovému řešení (jde zde o Kašmír).
10. 9. "Kosmos 85" ze SSSR na oběžné dráze.
10. 9. V Brně na mezinár. veletrhu SSSR největší zahraniční vystavovatel. Z NDR 21 kandidátů na zlaté medaile.
13. 9. Globální kosmický spoj. Systém "Blesk 1" se plně osvědčuje (Vypuštěná telekomunikační družice "Blesk 1" dne 23. 4. 65). Slouží k televiznímu přenosu mezi Moskvou a Vladivostokem aj.
16. 9. Čsl. stranická a státní delegace se vrátila do Prahy v čele se s. pres. Novotným (v Sov. svazu byli 9 dnů). Vedle Moskvy navštívili Gorkého, Minsk a Jerevan.

Str. 196

26. 9. Jak velký zájem o výrobky našich aut, je zřejmo z počtu žadatelů, který vzrostl na 114 tisíc.
4. 10. Zkracování prac. Doby v ostravských hutích v nepřetržitých provozech 42 hodin týdně, bez požadavků na pracovní síly a mzdové fondy. Více času na odpočinek a studium.
4. 10. Na pozvání našeho presidenta A. Novotného zavítá k nám na 4 dny pres. Indické republ. Dr. Súrvapali Rádhakrišnan. Navštíví Karlovu univ. a pak Slovensko.
5. 10. Papež Pavel VI. Přicestoval letadlem ponejprv do N. Yorku, kde měl projev na zasedání OSN; Myšlenky míru a mír, soužití byly jádrem projevu (včetně Vietnamu, indicko-pakistanského konfliktu a situace v Dominikánské republice.). K OSN řekl: Jste mostem mezi národy. Vašim posláním je sbratřovat všechny národy. Snažte se přivést mezi sebe všechny, kdož se sami oddělili. Nikdy se nesmí žádný člen vaší organisace vyvyšovat nad ostatní. Lidstvo musí skoncovat s válkou, jinak válka skoncuje s lidstvem.
8. 10. "Luna 7" dosáhla Měsíce a "měkce přistála".
13. 10. Denně u nás dojíždí do zaměstnání 2,300 tis. osob. Máme nejhustší autobusovou síť na světě. 56 vnitrostátních leteckých linek.

Str. 197

19. 10. Velvyslanec v Indii inž. Jaroslav Kohout.
19. 10. "Kosmos 93" obíhá zeměkouli (vypušť. ze SSSR).
25. 10. Mistr světa v sálové cyklistice skončilo vítězstvím ČSSR (Pospíšilové) před NDR, NSR, Švýc., Francií, Rakouskem, Dánskem a Švédskem.
12. 11. V Sov. svazu vypuštěna meziplanetární stanice k Venuši. Poslední stupeň kosmické rakety s automatickou meziplan. stanicí byly nejprve vyneseny na prozatímní oběžnou dráhu kolem Země, z níž pak vystartovala "Venuše 2" o váze 983 kg k Venuši. Let potrvá 3 1 měs.
22. 11. Na trase Praha - Kyjov - Lvov - Užhorod vyjela z Moskvy k čs. hranicím štafeta s poselstvím sovět. lidu. Po 2 900 km se setká se štafetou čsl. 27. 11.
27. 11. Pokus skupiny mladých 120 hodin beze spánku se vydařil.
2. 12. Vypouštění družic do Vesmíru je programem též Francie (Ve Vandenberku bude F2 družice vypušť.)
3. 12. Česká filharmonie 57 dní mimo domov (25 tis. km, 48 koncertů v USA, Kanadě a Anglii).
7. 12. Anketa novinářů: 1. Daněk sportovcem roku, 2. V. Čáslavská, 3. J. Odložil, hokeyové družstvo, svazarm: MUDr. J. Stoklasa.
8. 12. "Luna 8" se roztříštila o povrch měsíce (nepodařilo se "měkce

Str. 198

přistát".
9. 12. Doloros Ibarruri se dožívá 70 let - předsedkyně KS Španělska
9. 12. Novým předsedou presidia Nejvyššího sovětu SSSR zvolen N. Podgornyj.
12. 12. Čeněk Hruška, zakládající člen KSČ, člen ústř. výboru KSČ zemřel v 77 letech.
15. 12. Start "Gemini 6" (kosm. Scháirra a Stafford); první kosmické "randez-vous"
s "Gemini 7" (Borman a Loovell).
22. 12. Dlouhodobá dohoda o výměně zboží s NDR. Zvýšení o 34% (dodávky v obou směrech za 20,8 miliardy Kčs).

Politické poměry v obci
Je jen jedna politická strana, a to KSČ a 11 masových organizací (nepolitických), proto není žádných třenic a sporů. Vyskytne-li se něco, je to ihned bez tahanic a hádek vyřízeno ke spokojenosti sporných stran.
Činnost vedoucí strany KSČ v obci:
V obci je vesnická organizace KSČ, která má dvě stranické skupiny: 1 v obci S. Lazec a 1 v osadě Kravařov. Stranická organizace sleduje činnost jak MNV, tak JZD,

Str. 199

co do dodržování socialistické zákonnosti a plnění usnesení vyšších stranických a vládních orgánů.
Činnost MNV:
Náš MNV zvolený v roce 1964 trvá dodnes a pracuje k plné spokojenosti nás občanů. Předsedou je soudr. Kubesa Oldřich z čís. 188 a tajemnice s. Jelonková Marie z čís. 67. Úřední styk s občany je vyvěšen na dveřích kanceláře MNV, a ten je přísně dodržován. Na práci funkcionářů MNV od občanů není stížnosti, takže jejich práce je jistě dobrá.

Počet a činnost mas. org. v obci:
1. SČSP - Svaz československo-sovětského přátelství:
Má celkem 86 členů. Předsedou je s. Bello Julius z čís. 46. Pořádala 4 besedy: 1. "Co chcete vědět o Sovět. svazu", 2. besedu s filmem, 3. "Byl jsem v Sovět svazu", 4. lékařská a o zákonech. Výbor odbočky se scházel dle plánu. K MDŽ obdržely členky po knize. K 20. výročí osvobození obce dal SČSP 100.- Kčs na hudbu a zúčastnil se oslav pořádaných v obci. 100.- Kčs též přispěl povodní postiženému Slovensku.

Str. 200

V měsíci Čsl. sovět. přátelství bylo okres. Svazem vyznamenáno 9 členů za dobrou práci a 4 členové a to: s. Bello, Věntus, Konečný a Halška Vl. za obětavou práci.
Oslavy: Kácení máje a pomlázkovou zábavu.

2. SČM - Svaz čsl. mládeže:
Má 40 členů, z toho 10 v obci, zbytek v závodech. Předsedou je Radek Jiří. Scházejí se 1x měsíčně, pořádají přednášky a besedy. Letos byla opět navázána přátelská družba se svazáky Agrostroje, patrona obce města Jičína v Čechách. Hosté se zúčastnili oslav 20. výročí osvobození obce v měs. dubnu a mládež v měsíci červenci. Naši svazáci (400 osob) oplatili zase jim návštěvou (2 dny) v měs. říjnu 1965.
Každou podzimní neděli byly pořádány "Hrátky mladých". Organizace SČM byla okr. Výborem jako jedna z nejlepších ohodnocena a zapsána do knihy konkrétních činů v Opavě.

3. Dobrovolná sport. Org. Sokol:
Celkový počet členů 95, z toho asi 50 žáků. Výbor je osmičlenný. Předsedou je soudr. Ctibor Ant., jednatelem s. Žůrek Rud. ml., hospodář s. Pchálek Josef, náčelník: Haiser Fr., Myslivcová, Kostřiba, Krejčí, Nováčková a Klemišová. Byl proveden nácvik na Spartakiádu ženských složek a 5 členek se aktivně zúčastnilo cvičení v Praze. Jinak veřejné vystoupenísdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky