Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 19

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 19.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 181

Události z celého světa
Letošní rok je pro nás zvláště významný, ježto oslavujeme 20. výročí osvobození.

2. 1. Boje Američanů o jižní Vietnam trvají.
4. 1. Zemětřesení (Alžír), záplavy (Tunis) a též v Montrealu (Kan.), sněhové bouře (N. York).
5. 1. Naše první jaderná elektrárna A1 se staví u Piešťan. Tušimice na Chomutovsku mají největší elektrárnu, která denně dodává 10 - 12 mil. kWh.
7. 1. Významný úspěch čsl. vědy - nový oslabený virus dětské obrny - typ 3 (dosud používaný virus am. Vědce prof. A.B. Sabina). Zasloužilí: Dr. Vl. Vanka, Dr. Zd. Janda a Dr. Jiří Šimon.
8. 1. Hl. město Praha má 1,020.000 obyvatel.
9. 1. Naše námořní flotila má míti do roku 1970 20 lodí (zatím má 13). Největší naší lodí je loď "Košice".
12. 1. Kosmos 52 vypuštěn ze Sov. svazu.
12. 1. Podle zjištění v důsledku šířící se rakovině, přestalo kouřit v Americe 18 mil. Kuřáků.

Str. 182

14. 1. Dle předběžných zpráv byl plán v ČSSR splněn na 101,8% (min. zem, lesní a vodní hosp. = 119,7%, škola a kult 116,8%, zdravotnictví 109,5%, chemie 106,1%, všeob. stroj. 105,1%, hutnictví 102,6%, palivo 108,2% a spotřební 104,6%, potravinářství 92,2%.)
16. 1. VSŽ (Východoslov. Železány) mají býti základnou rozvoje vých. Slovenska (zejména ve výrobě tenkých a upraviv. plechů). S výstavbou VSŽ (v Košicích) se začalo před 5 lety. Z celkového rozpočtu se proinvestovalo 70% (53% celk.nákladů).
17. 1. byla v Košicích přehlídka ozbrojených sil naší armády. Týž den byl jmenován nový čsl. velvyslanec na Ceyloně s. Štětina J.
19. 1. Čsl. odpověď na žádost NSR (Německé spolk. rep.) o promlčení nacistických zločinců: v odpovědi nezná čsl. vláda instituci o promlčení (NSR stanovila lhůtu 1. 3. 65 pro konečné stanovisko naší vlády).
19. 1. Zahraniční obchod se letos zvýší přibližně v 10% oproti roku 1964 a to hlavně se sovětským partnerem.
20. 1. Skončilo zasedání polit. poradn. výboru Varšavské smlouvy, které jednalo jednak o záměrech NSR (bundeswehru) vybudování pásma atomových min podél východních hranic tzv. "strategie předsunuté linie", použití atom. zbraní

Str.. 183

v každém konfliktu, vzniklém v Evropě. Výbor členských států Varšavské smlouvy brání vytvoření "mnohostranných" neb "atlantických" jaderných sil. Jsou ochotni uzavřít pakt o neútočení, chtějí dosáhnout úplného zničení jaderných zbraní.
24. 1. Zemřel Winston Churchil v 90 letech, bývalý britský min. předseda a vedoucí činitel konzervat. strany.
25. 1. 20 milionů tun ropy do střed. Evropy ze Sovětského svazu ropovodem "Družba" do ČSSR, Maďarska, Polska a NDR, což obnáší 2x více loňské dodávky.
27. 1. Stavba plynovodu SSSR - ČSSR začala (povede do Košic).
10. 2. Pod troskami amerického letadla zahynulo 84 lidí v Novém Yorku, nedávno zahynulo 87 a to v Chilských Andách.
13. 2. Americký kapitál proniká do NSR. Po druhé svět. válce poskytla NSR Amerika "pomoc" 3,3 mi. Dolarů. Investice am. Monopolů 1,75 miliardy dolarů (7 mil. marek) Akcie patřící amer. společnostem obnášely 5%. Zpracování ropy: koncern ESSO aj.
Je ovšem pravda, že v NSR vznikla velká potřeba prostředků na plynulou automatizaci a modernizaci důležitých

Str. 184

průmyslových odvětví. V roce 1962 americký kapitál vlastnil neb se podílel na 632 větších a středních závodech. Spolupráce je značná ve všech oborech.
16. 2. Skončilo mistrovství Evropy v krasobruslení. Pořadí soutěží mužů: 1. Danzer (Rakousko), - 8. Nepela (ČSSR).
17. 2. Liptovský veletrh - osmistý jubilejní (ČSSR na ploše 7600 m2, 1500 výrobků ze 450 závodů).
17. 2. V Chille nalezeny zbytky nylodona - 10 tisíc let stará kostra prehistorického savce.
21. 2. Sovětské umělé družice "Kosmos 54", "Kosmos 55" a "Kosmos 56" na oběžné dráze; den na to "Kosmos 57".
23. 2. Maršál Rad. Malinovský na slavn. shromáždění v Moskvě k 47. výročí sovět. armády řekl: "Ať naší nepřátelé nezapomínají, nevojenská moc Sovět. svazu den ze dne vzrůstá, zvláště v raketových strategických vojscích; asi 50% všech důstojníků jsou inženýři a technici.
28. 2. téměř 300.000 dětí potřebuje naši zvláštní péči.
28. 2. V dolech Ostravsko-karvinského revíru budou míti od dubna 44 hodinovou pracovní dobu týdně. Přičemž je nutno dbát toho, aby nepoklesla těžba a aby pokračoval beze změny technický rozvoj.

Str. 185

2. 3. Úmrtí rakouského presidenta Dr. A. Schárfa.
3. 3. Předseda vl. ČSSR s.J. Lénart v Indii (Dillí), kde bylo jednáno o německém problému, o odzbrojení, nerozšiřování nukleárních zbraní, o bezatomovém pásmu v Asii a otázky Indicko - československé po str. technické, vědecké a obch. Spolupráce. 4. 3. na stavbě kombinátu Ránči v Indii, 8. 3. v Káhiře a konečně v SAR, kde byla projednána hosp. spolupráce ČSSR - SAR.
6. 3. Nová organizační výstavba SČSP (sovětsko - čsl. přátelství). Předsedou SČSP - s. Zd. Fierlinger, velvyslanec M. V. Zimjanin. Bylo jednáno o převodu členů SČSP ze závodů do míst jejich bydliště.
8. 3. New York Times uveřejňuje, že je dosud na svobodě 1000 - 18000 válečných zločinců, jichž nejspolehliv. úkrytem je NSR.
8. 3. 100 členná delegace u s. presidenta na pražském hradě - k MDŽ.
12. 3. V Tempere na mistrovství světa v hokeji: ČSSR: Kanada 8 : 0. Zatím pořídila 16,5 mil. vědeckých a techn. měření a do 14. 7. 65 má ještě vyslat 11 mil. informací.
12. 3. "Kosmos 60" vypušť. ze SSSR.
14. 3. Skončil III. sjezd mladého západoněm. demokr. hnutí (DFU), které požaduje opatření pro odzbrojení a odmítá

Str. 186

atomové vyzbrojování bundeswehru.
15. 3. Skončilo mistrovství světa hokeje v Tempere. Pořadí: 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. NDR, 6. USA, 7. Finsko a 8. Norsko.
18. 3. Loni navštívilo republiku 3,714.994 osob, v cizině bylo 2,078.645 čs. občanů.
19. 3. Alexej Leonov prvním člověkem v kosmickém prostoru ve "Voschodu 2". Posádku tvoří kosmonauté P. Beljaje a A. Leonov. Byli vzdálení 5 metrů od lodí na tenkém laně. Miliony diváků sledovalo přímý televizní přenos historických okamžiků.
23. 3. V Americe existuje organisace Ku-Klux-Klan, která je zaměřena proti černochům. V těchto dnech 10 tis. amerických občanů - černochů pochoduje ze Selmy do Alabamy Montgomery, aby demonstrovalo proti rasismu (26. 3. je jich už 30.000).
23. 3. Američtí kosmonauté Grisson a Young uspěli. Let stratosférou trval 4 hod. 54 min.
30. 3. Zemětřesení v Chille si vyžádalo stovky mrtvých. Zasažená plocha činí 44 tis. km2.
Denně jsou uváděny zprávy o barbarském ničení j. Vietnamu Američany.
1. 4. Americká družice s atomovým reaktorem (113 kg). Družice vy-

Str. 187

nesla raketa "Atlas - Agena".
5. 4. V západním Německu je nyní asi 13 tis. milionářů, vlastnících 37,7 miliard západních marek.
7. 4. Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky zjistit, že spolupráce se socialistickými zeměmi přinesla přes 300 mil. korun ročních úspor.
8. 4. Jaro už na plno v polích.
9. 4. Polsko - Sovětská smlouva o přátelství a spolupráci podepsána.
21. 4. Archivní dokumenty potvrzují totožnost osádky tanku 23, který první přijel do Prahy. Řidič a mechanik Šklovskij, střelec Batyrev, nabíječ Kosuigin, kulom. a ml. mechanik řidič A. N. Filippov.


Str. 188

21. 4. Slavnostní večer k 95. výročí narození V. J. Lenina.
26. 4. Rozhodujícím bojem o účast na mistr. Světa v Anglii v kopané bylo střetnutí Čsl. - Portugalsko 0 : 1 (úspěšný Eusebio).
1. 5. Májové oslavy - 400 tis. účastníků radostné přehlídky v hl. městě.
1. 5. Santo Domingo - v Dominikánské republice bylo obsazeno Američany. Je to opět hrubé vměšování Američanů do této země.
4. 5. Náš stát věnoval na výstavbu zdravotnictví od 1945 - 1963 asi 6 miliard Kčs, což se projevuje dvojnásobnou délkou života v českých zemích za posledních 100 let.
9. 5. Sovětská raketa k Měsíci. Nese automatickou stanici Luna 5.
11. 5. V Miláně (Itálie) manifestovalo 200 tis. partyzánů (20. výročí odboje proti nacismu a fašismu).
13. 5. A. A. Leonov, sovětský kosmonaut, návštěvou v ČSSR a v Ostravě.
24. 5. Franz Jonas zvolen rakouským presidentem (vídeňský starosta), socialistický kandidát na úřad spolk. pres. Rakouské republiky. Zvítězil nad kandidátem lidové strany ÖVP dr. Gorbachem - 9. 6. složil slib.
23. 5. Ve Varšavě byl slavnostně zakončen "Závod míru". V družstvech zvítězili repres. Sovětského svazu před Polskem, NDR a ČSSR. V jednotlivcích Lebeděv před naším Doleželem.

Str. 189

25. 5. V SSSR vypuštěna další umělá družice Země "Kosmos 67" (s radiovým vysílačem o frekvenci 20 tis. megahertzů aj. přístr.).
28. 5. President republiky přijal předsedu VS OSN Alexe Quaison-Sackeye (odjel pak do Paříže). Mimo jiné řekl, že Československo je zemí, jíž přísluší, podle jeho slov, nemalá úloha o mezinárodním životě a v mezinár. organizacích. Velmi se mu u nás líbilo.
2. 6. president J. Broz-Tito (v r. 1953 zvolen prvním pres. Jugoslávie) návštěvou u p. pres. v Praze.
V Maroku čsl. velvyslanec - s. Josef Antoš.
3. 6. Bundeswehr buduje podél hranic NSR a NDR komory (5,5 m hlub. a o 80 cm) pro uložení A-min (neb třaskavin).
4. 6. "Gemini 4" (USA) na oběžné dráze. Kosmonaut White setrval 20 minut mimo kosmickou loď.
5. 6. V pomořanské elektrárně na Mostecku postavila Teplotechna Praha 180 m vysoký komín.
7. 6. Republika má 14,107.000 občanů. Žen je o 337.642 více než mužů. V min. roce se narodilo 1 mil. dětí (o 5 tisíc více, než v předmin. Roce). Střední délka života u mužů 67,5 roku, u žen 73,4 roků.
Sňatky u žen 18 až 21 let (berou si muže o 2 - 3 roky starší).

Str. 190

Uzavřených manželství asi 110 tisíc. Rozvodů 16.802 (mírně klesá oproti min. roku o 238).
9. 6. V bosenské Kakanji v dole zahynulo 115 horníků. Je to již třetí velké neštěstí v dolech (v japonském kamenouhelném dole přišlo o život 240 horníků a ve vých. Indii 250 při důl. výbuchu).
8. 6. "Luna 6" vypuštěna v Sov. svazu.
10. 6. Dětská obrna se u nás ztratila ze seznamu nemocí.
11. 6. Počasí, jaké na Slovensku neznají už 160 let - okres Lučenec pod vodou - zatím přes 14 tis. ha - Rim. Sobota 5 tis. ha, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina 20 tis. úrodné půdy.
11. 6. 50 tisíc členů Klubu čtenářů technické literatury.
11. 6. Mezinárodní výstava psů na brněnském výstavišti - významné pro další vývoj kynologie.
12. 6. Boj s vodním živlem neustává. V dolním povodí Ipelu začala evakuace rodin; sesuv půdy na trati Poprad - Podolinec.
14. 6. Také v Rakousku Dunaj stoupá.
14. 6. Na výstavě "Ostrava 65" 300 tis. návštěvníků.
16. 6. Sovětské velkoletadlo přistálo v Paříži. Unese 720 cestujících. AN 22 "Anteus" je dlouhý 57 m, rozpětí křídel 64,4 m, váha 200 t.
18. 6. Snížení cen maloobch.: sardinky v oleji a jiné o 21% (ze 7.80 na 6)sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky