Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 7

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 7.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 61

Přehled počasí v roce 1962
1. Leden: Až do 15. mírná zima bez sněhu, pak sněžení, ochlazení, mrazy až 15°C, sněhu asi 15 cm, tak to trvá až do konce měs.
2. Únor: Celý měsíc střídavé počasí - taje, mrzne, sněží - hladko. Největší mráz v únoru - 10°C.
3. Březen: Do 26. 3. střídavě - sněží, mrzne, sněží - poměrně chladno. Největší mráz - 6°C. Na poli jsou práce opožděné. Změna nastává po 26. 3., + 6°C tepla, mírný vítr.
4. Duben: Celý měsíc je deštivý - místy kroupy - chladno.
5. Květen: Také tento měsíc je převážně deštivý. Sázení brambor je tím ohroženo. Opavice 2x zatopila okolí.
6. Červen: 1. června - stále deštivo a zataženo, napadla mírná vrstva sněhu - chladno - 2°C, trvá do pol. června, pak mírné oteplení, pak teplo až 28°C, které trvá do konce června.

Str. 62

7. Červenec: Počasí v tomto měsíci se lepší, chladné noci způsobují opoždění žní.
8. Srpen: Celý měsíc bez deště, noci vesměs chladné - sucho, což způsobuje značné potíže v zásobování krmiva dobytku.
9. Září: Také tento měsíc bez dešťů, noci chladné. Vydatný déšť přišel až po polovici měsíce, stálý nedostatek krmiv.
10. Říjen: Počasí celkem pěkné, bez dešťů - poměrně sucho, totéž co v předchozích měsících.
11. Listopad: První polovice sucho. Teploty: + 4° - + 10°C.
12. Prosinec: Mrazíky - 5 - -10°C, od 3. 12. sněžení, sníh se však v týdnu ztratil. 9. - 11. 12. značné větry bez znat. škod. 13. 12. sněžení, 16. 12. obleva, Vánoce pod sněhem asi 20 cm; toto trvá až do konce měs.: sníh, mráz až - 17°C, O - 8°C - - 10°C.
30. 6. 1963 Vašek Rud. čís 2 kronikář

Str. 63

Str. 64

Str. 65

1963

Str. 66

Rok 1963 je přípravné mezidobí pro budoucí sedmiletý plán našeho státu.

Str. 67

Světové politické dění a důležité události v roce 1963
Je už to 25 let, tedy čtvrt století od zahájení druhé světové války, ve které zahynulo přes 50 milionů lidí z celého světa, z našeho státu pak jen v koncentr. Táborech zahynulo na 360.000 těch nejlepších lidí naší vlasti.
Od ukončení této strašné světové války uplynulo už 18 let a přece dodnes není uzavřen mír s poraženým Německem, které bylo postupimskou dohodou r. 1949 rozděleno na dvě části a to východní a západní. Východní stát německý, zkráceně NDR je demokratický; tam byly velké továrny zestátněny a půda byla rozdělena těm, kdo na ní pracují.
ľ Předtím, těsně po 2. svět. válce bylo Německo rozděleno na 4 spojenecké okupační zony, což způsobilo rozdílný společenský a hospodářský vývoj a vedlo posléze k vzniku 2 německých států. ľ
V západním Německu - zkratka NSR (Německá spolková republ.) zůstali u moci páni, tam vlastní jednotlivci dále továrny, doly i půdu a aby mohli lépe vyždímati dělníky, sdružují se ve velké koncerny (společnosti), ovšem za pomoci západních velmocí, hlavně Spojených států severoamerických, neb i tam je zřízení kapitalistické a ti ovšem nechtějí také přijíti o své podniky a zisky a proto silně zbrojí a vyzbrojují též západní Německo, to zbrojí též samo, majíce strach z komunistického

Str. 68

nebezpečí, ale hlavně o své kapsy a usilují o znovupřipojení NDR, zkrátka o znovusjednocení Německa i naší vlasti připojením bývalých Sudet ke své říši a též i území polského státu. Bývalý kancléř NSR - 87letý Konrád Adenauer, který letos odstoupil, byl nahražen mladším Erhardem, a ten pokračuje znovu v politice studené války a dále umožňuje sdružování revanšistických spolků, které chtějí znovu zpět, k nám, do bývalých svých domovů. Z naší vlasti bylo po válce v létech 1945 - 46 vystěhováno na 2,5 mil. Němců, kterým se v našem státě nelíbilo /:Za hitlerovské éry v letech 37 - 38 prováděli samé nepokoje u nás a na svých častých schůzích štvali, vykřikujíce: "Wir wollen heim ins Reich" - "chceme zpět domů do Říše":/ a nyní, když tam jsou, žádají znovu zpět do ČSR.
Náš socialistický stát však není sám, pevně a nerozborně se opírá o Svaz soc. sovětských republik a ústy svého předsedy rady ministrů soudr. Nikity Sergejeviče Chruščova prohlásil, že územní spory lze řešit jednáním a ne válkou, která by byla hrozná a znamenala by vyhubení všeho lidstva, neb když zbrojí státy kapitalistické, jsou nuceny, majíce na zřeteli zachování své samostatnosti, zbrojit i státy socialistické, tedy i náš stát.

Str. 69

Zkrátka, v celém světě je sam nepokoj i jednotlivé války o osvobození z koloniálního panství, hlavně Anglie, Francie i Portugalska. Tak v Africe i Asii se v posledních letech z područí cizího panství osvobodilo 33 států, ale v Indonesii (Vietnamu) válka za podpory USA trvá dodnes.
Žijeme v době kosmonautů, kdy se lidé snaží dosáhnout Měsíce i jiných nebeských planet, obletávají ve výši asi 250 km za 1 hod. celou zeměkouli. Vynalézají se zbraně hrozné síly a ničivosti jako atomová a vodíková puma, též i dalekonosného dostřelu těchto, rakety, různé otravné plyny, bacily a napalmové pumy, to všechno bylo už v různých válkách USA, hlavně v korejské válce v r. 1950, vyzkoušeno a shazováno na lidi z letadel. Vtip je však v tom, že tyto hrozné zbraně mají obě světové soustavy, jak kapitalistická, tak i socialistická a běda tomu, kdo začne první.
N. S. Chruščov jménem Sov. svazu prohlásil, že začne-li západní Německo válku, bude to třetí světová válka, v níž samotné Německo už v prvních hodinách této, shoří jako věchet slámy a američtí boháči, přestože mají velmi hluboko pod zemí nadělané kryty, bohatě zásobené vším potřebným, si asi uvědomují, že přežijí-li válku, v níž bude i vzduch nedychatelný, kdo pak by na ně dělal? Proto se jen drží zpátky.

Str. 70

V západním Německu v městě Frankfurtu n/M probíhá teprve letos, tj. po 18 letech po válce soudní proces s nacistickými vrahy, SS-many, kteří jsou vinní vyvražděním lidí v koncentr. táborech, hlavně v Osvětimi a jinde (Buchenwald, u nás v Terezíně), z nichž mnozí zaujímali vysoká místa i ve vládě NSR. Nyní jsou všichni jako neviňátka.
Letos se také z koloniálního podruží vymanily a osamostatnily 2 ostrovy a to: Zanzibar a Cypr.
14. 6. pplk. V. F. Bykovskij na palubě družic. Lodi "Vostok 5" - zahájil tak kosmický let 5. sovětský kosmonaut. Doba oběhu družic. lodi kolem země činí 88,27 minuty, její minim. vzdálenost nad povrchem Země je 175 km, maximální 222 km.
16. 6. 63 ve 12 hod. 30' moskevského času byla v Sov. svazu dopravena na oběžnou dráhu kosm. loď "Vostok 6", poprvé na světě řízená ženou, obč. Sov. svazu kosmonautkou Valentinou Vladimírovnou Tereškovovou. Na kosmické lodi se pokračuje ve studiu vlivů různých faktorů kosmických letů na lidský organismus, na org. muže a ženy aj. V kosm. prostoru jsou tedy 2 sov. kosm. lodi. Teplota v kabině "Vostok 6" je 23,6°C, relativní vlhkost vzduchu 34% a tlak 770 m/m rtuť. sloupce.
22. 11. 63 v pátek ve 20 hod. zemřel přes USA Johnsdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky