Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 8

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 8.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 71

Fitzgerald Kennedy násl. atentátu v Texasu. Po Lincolnovi, Carfieldovi a McKinleyovi je Kennedy čtvrtým americkým presidentem, který byl zavražděn během svého funkčního období. J. F. Kennedy nastoupil pres. úřad v lednu 1961. Snažil se zejména v posl. roce, po karibské krisi, hodnotit poměr sil ve světě realističtěji, což jej postupně vedlo k uznání (ne zcela) nutnosti mír. Soužití států s různým společ. zřízením. Vyslovoval se pro zlepšení vztahů USA se Sov. svazem. Jeho funkční období mělo skončit v I. 1965. Již ve své volební kampani v r. 1960 se K. přihlásil k odkazu přes. F. D. Roosevelta a krátce po svém nástupu do Washingtonu se sešel s předs. rady min. SSSR Chruščovem ve Vídni. Jako šéf americké vlády se postupně snažil přizpůsobit zahraniční politiku USA soudobým poměrům ve světě, i když tento kurs ještě spojoval se starou "politikou síly". Liberálnější se jevil v obč. práv černošských obyvatel, v zdravotní péči u starých lidí. Jeho politika vyvolávala stále ostřejší odpor amer. krajní pravice a rasistů z již. států, kteří jej obviňovali z toho, že "paktuje s komunisty". Pravice dále vyčítala K. zejména jeho podpis na moskevské smlouvě o částečném zákazu nuklearních zbraní, jakož i přijetí Chruščova návrhu na smírné řešení karibské krize na podzim 1962. Johnu Kennedymu bylo 48 let a zanechává po sobě manž. a 2 děti. Nový přes. USA - Lyndon Johnson (nar. 27. 8. 1908 v Stonewallu ve státě Texas). Před přes. volbami v r. 1960 byl jedním z předních

Str. 72

Soupeřů Kennedyho. L. Johnson nesouhlasil s Kennedyho liberálním stanoviskem. V projevu však (vysíláno televisí) staví se za politiku Kennedyho - pokračovat v mír. soužití se SSSR.
28. XI. 1963 - Další zpečetění nerozborné družby sovětského a československého lidu "Československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a spolupráci" prodloužena o dalších 20 let, podepsána S. N. Chruščovem, L. Brežněvem, A. Novotným a J. Lénártem. V Kremlu podepsána též dohoda o ustavení mezivládní sov. - čsl. komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci. SSSR se zúčastní stavby železnice od hranic do Košic (posl. smlouva 12. XII. 1943). Ve smlouvě je společné úsilí, směřující k zachování míru v Evropě a ve světě.

Za významnou událost nutno uvésti:
1. Návštěva p. pres. Novotného a jeho choti na Javě, Barmě aj.
2. Uznání státu Iráku
3. Mistrovství světa v krasobruslení v Cortině (Itálii), kde naši souroz. E. a P. Romanovi dosáhli zlatou medaili v tancích na ledě. (K. Divín 4., Mrázková 8. m.)
4. Úmrtí papeže Jana XXIII. - 13. června 1963. Jeho trvání

Str. 73

ve funkci papeže bylo 4 1 roku. Hlásal mír celému světu.
4. 1. Národní pohřeb malíře prof. V. Rady
5. 1. Rozhodnutí pres. rep. o změnách ve složení vlády. Ministr zahr. obch. F. Krajčír jmenován místopředs. vlády, O. Černík pověřen řízením minist. paliv. J. Korčák zproštěn říz. min. výstavby a pověřen říz. ústř. spr. a energetiky. Kromě těchto byli nově jmenováni J. Pešel (těž. strojír.), inž. S. Takáč (min. výstavby), F. Vokáč (doprava), Fr. Hamouz (zahr. obch.), min. V. Bilaha a min. Reitmajer odvoláni, inž. M. Lepert ved. ústř. spr. spojů, E. Erban odvolán z funkce předs. st. úř. soc.
23. 1. Mrazy vyvolávají kritickou situaci v Evropě. Silniční provoz ve Vel. Británii ohrožen, "uhelné prázdniny" ve Francii, 1 1 m sněhu v Athénách. V Belgii, v Jugoslávii a v Itálii desítky lidí zahynulo v důsledku mrazů.
23. 1. Delegace KSSS v čele s N. S. Chruščovem odjela z Berlína
26. 1. Průmyslová výroba stoupla v r. 1962 o 9,5%.
31. 1. Otřesné dokumenty o zvěrstvech esesáků souzených v Koblenci; západoněmeckou vládou jsou odmítány vstupní víza sovětských právníků a sov. svědků (v Bělorusku přišlo tehdy o život 1,400 tis. lidí).
21. 2. Sov. svaz navrhuje pakt o neútočení mezi státy Varšavské smlouvy a NATO.

Str. 74

21. 2. Britské výdaje na zbrojení ční přes 1,8 miliard Ł
2. 3. Ve Francii (Decaseoille) probíhá stávka 240 tis. horníků, 40.000 mechan. Dělníků, kováků, dále železničářů
18. 3. V Rumunsku (Bukurešť) budujeme elektrárnu, která bude dodávat 800 MW, z toho 400 kilowoltů bude Rumunsko dodávat do ČSSR.
18. 3. MS v ledním hokeji: 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR, 4. Kanada, 5. Finsko, 6. NDR, 7. NSR, 8. USA.
18. 3. Francouzská vláda potvrdila, že na Sahaře uskutečněn podzemní jaderný výbuch (protesty Alžíru, Maroka)
19. 3. Protikubánská konference 69ti presidentů Střední Ameriky včetně J. Kennedyho - pres. USA v San José, při které americký president navrhuje "vystavět zeď" kolem Kuby.
22. 3. Sov. družice "Kosmos 13" krouží okolo Země (vypušť. 21. 3.)
23. 3. Min. roku podali pracující 34 tis. zlepšovacích námětů a uspořili 1426 milionů Kč (ve výrobě 171 tis. techn. novinek)
1. 4. † soudr. A. Hodinová - Spurná, 68letá, členka ÚV KSČ, členka předsednictva NS, předs. Výboru čsl. žen, místopředs Mezinárodního demokr. nečitelné žen
3. 4. Sov. svaz vypustil kosmickou raketu k Měsíci (váha autom. stanice 1422 kg). Cesta Země - Měsíc potrvá 3 1/ dne: "Luna 4".

Str. 75

3. 4. Dopis ÚV KSSS - ústř. výboru KS Číny
3. 4. Povstání námořníků v Argentině potlačeno - povstání vedli 4 generálové, včele s gen. Mendezem.
10. 4. Nóta sov. vlády vládě USA na théma: "Západ usnadňuje NSR přístup k jaderným zbraním".
11. 4. Řecko se má stát hlavní atom. základnou USA. Ponorka "Polaris" v blízkosti Athén.
10. 5. XVI. ročník závodu míru slavnostně zahájen
15. 5. Gordon Cooper, 4. americký kosmonaut na kosmické lodi o váze 117 tun, vynesené raketou "Atlas".
22. 5. "Kosmos 17" a 24. 5. "Kosmos 18" vypuštěny Sov. svazem
25. 5. Skončil XVI. ročník "závodu míru", jehož trať měřila 2555 km. Pořadí: 1. NDR (v jednotl. Ampler), 2. Belgie, 3. SSSR, 4. Polsko, … 8. ČSSR
24. 5. V kremelském sjezdovém paláci v Moskvě zahájen Světový kongres žen ze 105 zemí; předsedkyní E. Cottonová, jehož cílem je velké poslání žen v boji za mír.
26. 6. U příležitosti pobytu pres. Kennedyho v Evropě, kdy navštívil západní Berlín, byly NDR připomenuty závazky USA z Jaltské a Postupimské dohody:
1. Vymýtit militarismu na německém území,

Str. 76

2. zatknout a soudit válečné zločince,
3. zabránit obnovení německého militarizmu,
4. zakázat milit. a nacist. propagandu,
5. zabránit, aby Německo už nikdy více neohrožovalo své sousedy a světový mír.

24. 6. N. S. Chruščov uvítán v Berlíně.
24. 6. Úspěch čs. filmů v Kanadě (38)
25. 7. Smlouva o zákazu atomových pokusů parafována. Bude podepsána v Moskvě min. zahr. věcí SSSR (A. A. Gromyko), USA (A. Harriman), V. Britanii (lord Hullsham). N. S. Chruščov přijal D. Ruska, lorda Homa a U. Thanta.
7. 8. SSSR "Kosmos 19" létá okolo Země.
7. 8. 70 mil. Dospělých v Latinské Americe neumí číst a psát.
15. 8. Valentina Tereškovová v ČSSR.
9. 9. Nový čs. rekord Daňka v disku (60,97 m)
19. 9. A. A. Gromyko - ministr zahr. věcí SSSR na plenární schůzi XVIII. Zasedání VS - OSN měl projev, týkající se nepoužívání atom. zbraní, též v prostoru kosmickém a jejich zkoušek, dále aby byla podepsána mír.

Str. 77

smlouva od NSR a NDR, dále proti koloniálnímu područí 50 mil. Lidí na celém světě. Téhož názoru byli: min. předs. Kanady Lester Pearon, brazilský min. zahr. Anaujo Casto.
22. 9. Skončil V. mezinár. strojírenský veletrh v Brně, kde bylo 30 tis. zahr., 800 tis. domácích návštěvníků a 500 obchodních zástupců ze zahraničí.
23. 9. Na VS - OSN jménem čs. delegace promluvil min. zahr. věcí V. David.
28. 9. Dějinné poučení z Mnichova - k 25. výročí mnichovské zrady. Z projevu předsedy NS - s. Z. Fierlingera
1. Československo puštěné a zrazené západními mocnostmi našlo v SSSR věrného přítele a spojence.
2. Protikomunistická propaganda má znovu vést evropské veřejné mínění do zmatků a scestí (od zbrojařů prováděna).
10. 10. Předsednictvo NS ČSSR schválilo moskevskou smlouvu o zákazu zkoušek jaderných zbraní v ovzduší, v kosmu a pod vodou (z 25. 8. podepsanou třemi představiteli světa).
14. 10. Hrozné následky, způsobené uraganem na Kubě si vyžádalo přes tisíc obětí (150 tisíc evakuovaných, třídenní nár. smutek).

Str. 78

16. 10. President republiky přijal na praž. Hradě předs. ceylonské vlády paní S. Bandaraikovou.
15. 10. Min. V. David na pozvání min. zahr. lorda Homa na návštěvě ve Vel. Británii.
16. 10. Italská vláda uvolnila 1 miliardu lir it. na obnovu postižených oblastí, zatopených protržením hráze u Vajonl.
18. 10. Boje na alžírsko-marocké hranici
18. 10. "Kosmos 20" vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země (ze SSSR)
24. 10. Nová strojnická fakulta v Bratislavě otevřena. U nás je 200 tisíc posluchačů universit a akademií.
2. 11. Na oběžnou dráhu z Moskvy vypuštěno kosmické těleso "Let 1".
6. 11. V OKR do konce roku 300 tisíc tun uhlí nad plán vykopáno.
10. 11. 455 mrtvých při důlním neštěstí v Japonsku.
21. 11. Úspěch pracujících našich dolů 1,755.000 tun uhlí nad plán.

Str. 79

Politické poměry v obci
V naší obci mimo 11 nepolitických stran je jen jedna politická strana a to místní organisace Komunistické strany čsl., která společně pracuje s místním národním výborem a tak usměrňuje veškeré dění v obci. Má také na zřeteli hospodářské a sociální poměr našich občanů a taktéž místního Jednotného zemědělského družstva, které začátkem t. r. od své výroční schůze zvolilo si nové vedení z řad zemědělců. Tím došlo k většímu pracovnímu elánu a zvýšení zodpovědnosti z řad družstevníků a naposled ke zvýšení pracovní jednotky, i když byl poměrně nepříznivý stav přezimuvšího zvířectva důsledkem veliké zimy z roku 1962 - 63 a též poměrně slabé úrody. V našem JZD začal rok 1963 klapat k lepšímu.

Předsedou MNV je soudr. Klemiš Jindř. (45letý) z čís. 49, který byl za vzorné vedení obce letos na ONV zapsán do knihy cti a vysloveno mu bylo čestné uznání.
Naše obec má celkem 19 poslanců a z toho zastupuje osadu Kravařov 5 poslanců.
Rada MNV čítá 9 členů. Je ustaveno celkem 7 komisí s celkovým počtem 38 členů, z toho 19 poslanců MNV a 18 aktivistů. Všechny komise pracují dle schválené pravomoci. Tajemníkem obce je s. Kubesa Oldřich z č. 128.

Str. 80

Organisace v obci:
Politická organisace KSČ:
Předsedou je s. Kostřiba Erich, jednatelem: s. Kubesa Oldřich. Je jedinou politickou organisací v obci. Vede a řídí celý život v obci a jak už dříve uvedeno má na starosti i sociální poměry našich občanů. Svůj program si vytýčila 10. 2. 63 na výroční schůzi za účasti s. Maňase z ONV.
Nepolitické strany v obci:
1. Svaz Československo-sovětského přátelství vede s. Bello Jul. z č. 46
2. -"- ČSM vede Friedel Jar. z čís. 42
3. Dobrovolná sportovní org. Sokol (DSO) vede s. Stibor Ant. z č. 113
4. Svazarm, který sdružoval budoucí brance naší vlasti, zanikl.
5. Výbor žen při MNV: vede soudr. Janoušková Ludm. z čís. 170
6. Sdružení rodičů a přátel školy: předs. s. Žůrek Rud. z č. 121
7. Dohlížecí výbor místní prodejny Jednoty - předs. Jelonek Ludv. z č. 151
8. Sbor požární ochrany, jehož starostou je s. Ondrášek Fr. z čís. 63 a velitelem s. Halška Fr. z čís. 34
9. Lidová myslivecká společnost: předs. je Pchálek Čeněk z Opavy
10. Místní skupina Čsl. červeného kříže při MNV, předsedkyně je Volná Věra z č. 6
11. Místní skupina svazu zahrádkářů a ovocnářů vedena s. Ondráškem Fr. z č. 63sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky