Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 13

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 13.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 121

Světové události v tomto roce:
9. 2. Skončily IX. zimní olympijské hry v Insbrucku. V lyžování mužů na 16 km zvítězil Mäntyranta (Fin). Stejný vítěz na 30 km. Na 50 km pak Järneberg (Švéd).
31. 3. Návštěva maršála Sallála, presidenta Jemenské arabské republiky u nás.
31. 3. Těžké následky zemětřesení na Aljašce (škody 250 mil. dolarů, 66 obětí)
2. 4. Vzbouření voj. jednotek v Brazilii (stát Minas Gerais), cíl: svrhnout Gerardovu vládu.
2. 4. Podepsána smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Jemenskou arabskou republikou.
2. 4. V SSSR vypuštěna automatická stanice "Sonda 1" do statosféry.
12. 4. V Sovětském svazu vypuštěno řiditelné kosmické těleso "Let 2" se schopností manévrovat všemi směry. Má též za úkol studovat otázky spojené s řešením úkolů sblížení a setkání objektů ve vesmíru.
3. 4. Za první čtvrtletí byl překročen plán u masa o 8,8%, tj. o 17.189 tun více, u mléka o 1,5% a u vajec o 16,8%, tj. 71,490.000 ks vajec více než stanovil plán. Nákup zemědělských

Str. 122

výrobků je o 11% vyšší.
12. 4. Ukončil 24 členný mládežnický kolektiv z dolu Mír v Břežánkách u Duchcova rekord ražení důlních chodeb - za 31 dní přes 863 m pomocí sovětského kombajnu PK3, v profilu D13.
13. 4. Stávka 3 milionů italských rolníků (pachtýřů), kteří požadují rodinné přídavky, zrovnoprávnění soc. zabezpečení s průmyslovými dělníky.
V Belgii naproti tomu vznikla stávka lékařů, kteří se domáhají vyšších platů.
14. 4. Zemětřesení v Jugoslávii a v Maďarsku, na Aljašce řádí vlnobití. V Jugoslávii se zřítilo 1854 domů (škoda 5 miliard dinárů - 49 raněných).
14. 4. Plzeňští stavbaři dokončili nový prototyp obytných domů. Západní stěna je z kovoplastického pláště; panely zavěšeny na kovovou kostru jsou z venku z azbesto-cement. Desky, uvnitř mají tepelnou izolaci z polystyrénu na zevnitř dřevovláknité desky. 12 cm panel nahrazuje 60 cm cihelné zdivo, v koupelnách jsou infrazářiče.
20. 4. Ministr chemického průmyslu promluvil o přítomných i budoucích létech chemie. Výroba oceli bude pro-

str. 123

váděna chemickým procesem. Výroba syntetických vláken se podstatně zvýší. Taktéž výroba kaučuku, silikonů technické pryskyřice i plastických hmot, viskozových kordů, celulózy (k čemuž by bylo nutno zpracovat 4 - 5 mil. m3 dřeva). Je zde nutná spolupráce se Sov. svazem, abychom se vyrovnali západním státům. Závisí to též na dobudování plynovodu ze Sov. svazu (r. 1967). Hlavní dluh chemie je pak v herbicidech pro cukrovku a brambory.
24. 4. N. S. Chruščov vydal prohlášení, ve kterém se jedná o omezení výroby štěpných materiálů pro atomové zbraně (plutonium a uran 235), získané složitým technologickým postupem. Je důležité určit více štěpných materiálů pro využití k mírovým účelům - v atom. elektrárnách, v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, při úpravě mořské vody na pitnou. USA - přes. Johnson snižuje výrobu plutonia o 20%, uranu o 40% - na výročním zasedání tisk. agentury Associated Ress. Stejné rozhodnutí provedl s. N. S. Chruščov zastavením stavby 2 reaktorů na výrobu plutonia a omezením výroby uranu 235.
20. 4. Zemřel člen politbyra ústř. výboru Bulharské komunistické str. a předseda presidia Lid. shromáždění Bulh. lidové republiky Dimitr. Ganer.
23. 4. Zahájen VI. sjezd JZD. Program: vyrovnat do roku 1970 úroveň zemědělství na úroveň průmyslu.

Str. 124

11. 5. Ahmed Ben Bella president alžírské demokr. republ. návštěvou u pres. republiky s. Ant. Novotného. V projevu mimo jiné řekl: Chceme Vás ujistiti, že zůstaneme věrni ideálům našeho národně osvobozeneckého boje, odkazu půldruhého milionu našich padlých hrdinů. Můžeme Vás ujistiti, že Alžírský lid půjde neochvějně vpřed na cestě k socialismu.
13. 5. V Praze odevzdán sovětskému svazu 100. plavidlo (poslední bagr SB 725m3 za hod. vyrobený Českými loděnicemi n. p. Praha. Kromě toho vede jednání o dodání loděnice SAR).
15. 5. Smolík vítězem v páté etapě Závodu míru do Berlína.
15. 5. 600 let jagelonské university v Krakově.
18. 5. 500leté oslavy rodiště krále Jiřího z Poděbrad.
19. 5. Zemřel vynikající činitel KSSS Otto Karusinen.
20. 5. Vynalezen nový československý tangenciální nůž při dobývání uhlí - ušetří 20 milionů ročně.
22. 5. 1312 km železnice elektrifikováno v naší soc. republice.
22. 5. Otevření čs. obch. výstavy v Moskvě - nábytek, sklo (od roku 1961 zvýšil se export 2x), hudební nástroje a klavíry zn. Petrof aj.

str. 125

24. 5. J. Smolík a tým NDR vítězi letošního Závodu míru.
25. 5. Přes 2300 nových havířů z řad armády.
25. 5. "Živá kronika" patří titul nestorovi slovenských lyžařů a horolezců 72letému G. Nedobrému, který poutavě umí vyprávět o krásách i nebezpečí našich velehor.
25. 5. Šestnáct dnů pobyl sov. min. předs. N. S. Chruščov v SAR.
25. 5. Japonský císař Hirohito přijal delegaci Nejvyššího Sovětu SSSR v čele s A. J. Mikojanem - kde mluvil o politice mírového soužití, o boji sov. vlády za mír a odzbrojení.
28. 5. Zemřel Džaváharlál Néhrú ve věku 75 let v Dillí (Indie) nejvýznačnější indický státník - min. předseda.
1. 6. Výstava "Ostrava 64" - Pavilon A - sektor. nábytek, B - bytové doplňky, kombin. sporák s robotem, tranzist. magnetofony Blues, Sonet aj.
3. 6. O tom, jak vypadá naše zdravotnictví, svědčí fakta: 27.000 lékařů. Rozpočet činil v r. 1936 necelých 180 milionů ročně, v r. 1963 v rozpočtu více než 6 1 miliardy Kčs. (Jeden lékař v o na 520 občanů), 250 nemocnic. Od poloviny r. 1960 se neobjevila obrna dětí. Infekční úmrtnost klesla na 1/3.
3. 6. 40.000 dokařů vstoupilo do stávky v italských přístavech.
6. 6. Uzákoněna daň z motorových vozidel - snížena cena benzínu

Str. 126

Od 1. 7. benzin za 2,10, nafta za 2 Kčs (původní cena nafty 1.92 Kčs, původní cena benzínu byla 4.- Kčs), benzin - speciál bude stát 2.40
Od 1. 7. platí tyto roční daně:
Motocykly a jiná motorová vozidla s motocykl. motorem (včetně motorových tříkolek) s obsahem válců:
nad 50 ccm - do 160 ccm včetně 150.- Kčs
-"- 160 ccm - do 180 ccm -"- 250.- -"-
-"- 180 ccm - do 260 ccm -"- 300.- -"-
-"- 260 ccm 400.- -"-
pro automobily je následující:
s obs. válců do 800 ccm včetně 700.- Kčs
nad 800 ccm - do 1250 ccm -"- 900.- -"-
nad 1250 ccm - do 2000 ccm -"- 1300.- -"-
nad 2000 ccm 1600.- -"-
s obsahem nad 800 ccm vyrobených před 1. 1. 52 činí 900.- Kčs bez zřetele k obsahu válců.
Daň je splatná předem a to ve 2 splátkách 1. III. a 1. IX., u motocyklů 1. III.
6. 6. Celní úlevy při zahraničních cestách: bez vývozního povolení lze vyvézt drobné dárk. předměty do 300.- Kčs,

Str. 127

potřebné pohonné látky pro auto, dále 300.- Kčs (z toho 100 Kčs lze směnit); dovézt v hodnotě 300.- Kčs (poštou lze poslat bezcelně do 100 Kčs - 1 kg. Do SSSR, NDR, Bulharska a Maďarska dárky do váhy 1 kg - 300 Kčs hodnoty).
6. 6. V Jižní Koreji pokračují nepokoje.
9. 6. Stejně jako ropovod bude provedena 370 km - čs. úsek, jinak z Ukrajiny celkem 520 km dlouhá trasa plynové magistrály z SSSR. Bude to zemní plyn ze záp. Ukrajiny (je 2x výhřevnější než svítiplyn). Upotřebení: v chem. průmyslu na výrobu hnojiv aj.
10. 6. Jak se upravují nároky pracujících důchodců - viz příl. č.
12. 6. Radost nad první "kosmickou holčičkou". Valentině Nikolajevové Tereškovové se narodila dceruška, kterou spolu s Adrijanem Nikolajevem pojmenovali Jelena (po Valentinině matce). Devět dnů poté před rokem startovala Valentina do vesmíru.
14. 6. Volby kandidátů Národní fronty (99,9% do Nár. shromáždění). Průběh a výsledek voleb se staly dalším velikým politickým vítězstvím Komunistické strany Československa.
14. 6. Uzavřena smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi SSSR a NDR (Nikiti Chruščova a W. Ulbrichta). Snahou je uzavření míru druhé světové války s Německem

Str. 128

a normalizace situace v záp. Berlíně. Odpovědnost zatím nesou Spoj. státy, Velká Británie a Francie na základě Postupimské a jiných mezinárodních dohod. V souladu s Varšavskou smlouvou v případě ozbrojeného útoku, kteréhokoliv státu na druhou zemi. Platnost smlouvy je 20 let.
15. 6. Dukla Praha obhájila prvenství I. ligy v kopané.
18. 6. Nejsilnější zemětřesení od r. 1923 v Japonsku - v sev. části ostrova Honsu si vyžádalo několik set domů, 19 mrtvých a asi 200 raněných (tisíce poškozených domů), 60 tisíc lidí bez přístřeší.
18. 6. Expandovaný perlit v košických keramických závodech má dalekosáhlé využití jako izolačního prostředku ve stavebnictví pro přepravu žhavých ingotů, v zemědělství zvýšit výnos paprik a rajčat.
20. 6. 150 let první brněnské strojírny. Je to největší náš strojírenský závod (založ. 1814 ve Šlapanicích u Brna).
1. 7. Nový africký stát Malawi, který byl 73 let pod britskou vládou. Je to 35. africký stát, který získal nezávislost.
8. 7. Cesta J. N. Chruščova upevnila vztahy mezi SSSR a skandinávskými zeměmi.
11. 7. Japonci pomáhají (na žádost USA) jižnímu Vietnamu

Str. 129

léky aj. předměty v hodnotě 500.000 dolarů.
13. 7. Soudr. M. Thorez zemřel na cestě do SSSR. Thorez byl předsedou Ú. V. F. K. S. Francie.
31. 7. Sonda "Rander 7" z Kalifornie (USA) dopadla na měsíc. Při dopadu se zničila. Byly zachovány snímky, naposled o 55 m2 (68 hodin. let)
1. 8. Plnění státního plánu v 1. pololetí 64 při srovnání s minulým rokem je o 4.5% vyšší, o mzda zaměstnanců je o 3% vyšší. ČSSR má 14,058.000 obyvatel.
7. 8. Zemřel s. A. Zawadski, předseda Polské lidové republiky, člen politbyra Ú.V.P.S.D.S. Náhradou je s. Edward Ochab, předseda státní rady P. L. R.
8. 8. USA napadly letecky území VDR (Vietnamské dem. republiky) 64 nálety. Spojené státy soustřeďují další vojska v J. V. Asii. Světová veřejnost je touto americkou provokací pobouřena. Československý lid odsuzuje tuto agresi.
9. 8. ČSSR udržuje obchodní styky s 18 africkými zeměmi. Z Afriky dovážíme rýži, bavlnu, kávu, kakao, kaučuk, tropické ovoce, dřevo, bauxit, fosfáty, text. vlákno a měď. Naproti tomu vyvážíme stroje (za 600 mil. Kčs) a zařízení, traktory, zeměď. stroje, sklo, keramiku, papír aj.

Str. 130

10. 8. Zahájení XVIII. olympijských her v Tokiu (Japonsku), kde bylo přihlášeno 97 zemí - téměř 8 tisíc sportovců z celého světa. O zpravodajství se staralo 927 zahraničních novinářů (350 miniat. televizních přijímačů).
Vynikající výkon čsl. sportovců: Zdražila Hanz - vzpěrač - zlatá med.
Danda - disk - stříbrná -"-
Andrs, Hofman - dvojskif - bronz.
osmiveslice
Čáslavská, Bosáková
11. 8. Vláda SSSR vyzývá tureckou vládu, aby skoncovala s vojenskými akcemi proti Kypru (jehož presidentem je arcibiskup Makarios)
14. 8. Z Moskvy vypuštěna další družice Země "Kosmos 37"
22. 8. † gen. taj. italské kom. str. s. P. Togliatti - Ital.
28. 8. Uvítala Praha Sov. stranickou a vládní delegaci v čele se s. N. S. Chruščovem.
29. 8. Předvečer oslav 20. výročí Slovenského národního povstání v Báňské Bystrici.
5. 9. Brněnský veletrh otevřen (Největší vystavovatel SSSR na ploše 4500 m2 - 16 zlatých medailí z 30 získalo ČSSR).
5. 9. N. S. Chruščov a pres. rep. s A. Novotný navštívili brněn-sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky