Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 12

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 12.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 111

JZD a pomoc při sběru vajec.

Činnost sdružení rodičů a přátel školy:
Spolupráce školy se SRPŠ byla po celý rok dobrá. Sdružení se stará o potřeby školy, iniciativně převzalo přestavbu bytu ředitele školy na mateřskou školu a bylo prostřednictvím třídních důvěrníků a výboru ve styku se školou. Nedostatkem však bylo, že se SRPŠ zaměřovalo více na hmotnou pomoc, na pomoc při výchově. Nebyla uskutečněna ani jediná přednáška, která by řešila některé théma z tohoto oboru. Plenární schůze se konaly ve dnech 14. 1. a 19. 4. Taktéž v 2. pololetí byly pravidelné. Jediná plánovaná přednáška "Co škodí výchově mládeže" nebyla uskutečněna. Dne 14. 1. na plenární schůzi přednesl ředitel školy "Jak rodina pomůže při výchově mládeže" a "Jak připravovat děti předškolního věku ke vstupu do školy", 5. 1. byl uskutečněn ples a dne 20. 1. dětský karneval. Při dětském karnevalu byly děti pohoštěny. Školní rok 1962 - 63 byl slavnostně ukončen dne 29. 6. Zúčastnili se ho též zástupci SRPŠ, které po rozdání vysvědčení připravili dětem malé pohoštění.

Výbor SRPŠ v r. 1963 sestával:
Žůrek Rud., úředník Ostroje, S. Lazce č. 121 - předseda
Rybka Lad., soustružník -"- 151 - místopředseda
Ryba Adolf, montér -"- 189
Žůrková Elfrida, výběrčí ROS -"- 149
Kostřibová Antonie, v dom. -"- 171
Pchálková Marie, -"- -"- 66

Str. 112

Leifertová Jiřina, v dom., S. Lazce č. 43 - pokladník
dále řed. školy s. Karlík a skupin. vedoucí PO učitelka s. Matulová (Juchelková).
Jako třídní důvěrníci byli zvoleni:
za I. tř. Marie Benová, dělnice S. L. č. 150
II. tř. Ludm. Konečná, -"- -"- 178
III. tř. Štěpánka Gaborová, -"- -"- 44
V novém šk. roce 63 - 64 byl zvolen předsedou SRPŠ s. Rybka Lad. a členové: s. Sukeníková, Rybová, Havlíčková, Konečný, Lexová, Myslivcová, Hájková (řed. šk.), Juchelková.
Knihovna a čítárna:
Jak již bylo dříve uvedeno, je za vedení s. A. Havrlanta knihovna, hlavně dětmi, hojně navštěvována. Knihovna má 166 knih společensko politických, 130 ks naučných, 189 zemědělských, 15 ks technických, 515 ks pro mládež a 1085 ks knih pro dospělé. Celkový počet čtenářů je 140 a vypůjčených knih: 26 ks spisů Marxismu, 88 ks poleč. polit., 7 ks přírodovědeckých knih, 84 zeměď., 116 naučných, 1196 krásné literatury (beletrie), 5 naučných pro mládež a 1096 knih krásné literatury pro mládež; celkem 2618 vypůjč. knih.

Str. 113

Děti mezi sebou si po 3x zavedly čtenářský kroužek. Výstava knih byla v tomto roce uskutečněna třikrát. Byly zde též 3 metodické návštěvy. V roce 1963 bylo zakoupeno 145 knih v hodnotě 1400 Kčs.

Živelné pohromy:
Povodně: Ve dnech 10. - 15. 3. Opavice dvakrát zaplavila okolí, avšak nezpůsobila škod.
Mrazy: V měsíci lednu byly o mrazy - 10 - - 15oC. Sněhu stále přibývá až 60 cm, místy i více. Vznikají značné škody v dopravě. Ostrava je bez přísunu. Vypomáhají vojáci nákl. auty a autobusy. Pomoc přichází z celé republiky, aby zdolaly dopravu lidí do zaměstnání. Ostravské lokálky (nové) v důsl. špatné isolace vinutí motorů jsou vyřazeny. U nás v obci je však provoz až na menší výkyvy normální. Vzhledem ke značnému množství sněhu, který po celou zimu trvale pokryl zem, a poměrně velikým mrazům zvěř hladověla, což se projevilo několika milionovými škodami na stromcích pokousaných od zajíců a srnčí. Naše zahrady - nevyjímaje téměř nikoho tímto hodně utrpěly.

Přehled počasí v roce 1963
Leden: Sníh zůstává po celý měsíc. 5. I. mírná obleva, pak přibývá sněhu a s ním i mráz - 10, - 15, - 20oC. 30. t. m. až - 24oC bez závějí, 31. t. m. SV - vítr, sněžení drobných avšak vydatných

Str. 114

vloček.
Únor: Sníh stále trvá. Do 12. t. m. - 10 až - 15oC, 13. t. m. obleva, mírné tání, 28. února ještě - 24oC, stále chladno.
Březen: 1. března stále mrazy, sněhu málo ubývá, 3. t. m. část. obleva, tání, 4. t. m. opět sněžení, pak mírné tání, 21. na první jarní den - sníh s vodou.
Duben: počátkem noční mrazíky až - 2oC, později přibývá tepla, dešťů není, dobré podmínky pro setí a sázení brambor, od 15. 4. teplejší noce, odpol. tepl. 16 - 19 - 21oC, mírné jižní větry (18. 4.), 23. 4. první déšť, který byl teplý - dlouho očekávaný, 24. - 25. t. m. deštivo, pak chladněji.
Květen: počátek května byl pěkný, ranní rosy, noci chladné. Od 15. - 16. t. m. deštivo. 17. opět hezky. Studené noci způsobily, že stromy plné květů, brzy se jich zbavily a tak plody se ukázaly u ojedinělých druhů.
Červen: celý červen bez mráčků, ranní rosy, až + 37oC na slunci, v chládku 30oC.
Červenec: také v červenci až do 26. července krásné počasí, slunce svítilo bez mráčku, ve dne vystupňované teplo dosáhlo přes 40oC, ve dnech 22. -24., 26. t. m. mírný, ale vydatný déšť dlouho očekávaný.

Str. 115

Srpen: Celý srpen hezké počasí, slunečno. 29. t. m. déšť - silný, poškodil sklizni obilí (7 ha pšenice na poli o šopkách), také 30. a 31. ještě slabé poprchávání.
Září: počasí pěkné
Říjen: Také v říjnu je počasí dobré, ojedinělé deště.
Listopad: Počasí stále pěkné. V prvých dnech prudký JZ vítr, 24. se vítr zmírnil, slunné počasí.
Prosinec: bezvětří - noci jasné - dny slunné. 1. 12. - 3oC, mírné, avšak suché mrazíky. Zimní období začalo až 13. t. m. a po dobu Vánočních svátků a Nového roku bylo asi - 10 až - 15oC. Slabá vrstva sněhu nepokryla ani hroudy.

Pranostika lidu (vyňato z kalendáře z roku 1897)
Leden: Kdo ráno vstává, tomu pan Bůh požehnává.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v dubnu. Jaký leden, taký červen. Na nový rok dne přibývá o slepičí krok, na tříkrále o skok dále (6. I.)
Únor: Na Hromnice (2.II.) půl zimnice, o 1 hod. dne více. Silné severní větry koncem února znamenají dobrý rok (24. II.). Matěje, léta naděje.
Březen: Hřmí-li v březnu, sněží v květnu, prší-li v březnu, prší opět v červnu. Prach v březnu má cenu zlata. Sníh březnový je plodinám škodlivý.
Duben: Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Je-li květ třešní

Str. 116

v dobrém stavu, značí to též dobrý odkvět obilí. Jasný svit měsíce v dubnu škodí květu stromu studenými nocemi.
Květen: Bouřky v květnu znamenají dobrý rok. Na mokrý květen následuje suchý červen. Květnová rosa činí zelený luh i háj. Začnou-li žáby kuňkat, lze brzy déšť čekat. Není-li mráz po Serváci, není sníh po Bonifáci = (12. - 13. - 14./5.)
Červen: Jaké počasí je na sv. Medarda (8. 6.) takové je 6 neděl po něm. Nesázíš-li zelí na Víta (15. 6.), bude zelnice bita. Vlhký a teplý červen obohacuje rolníka. O sv. Janu (24. 6.) sázej cibuli.
Červenec: Co červenec neuvaří, to srpen nedopeče. Jaký je červenec, taký bývá příští leden. Pak-li na sv. Jakuba = (25. 7.) slunce svítí, má prý krutá zima býti.
Srpen: Stoupá-li z rána mlha, rádo pršívá, padá-li, bývá hezky. Když čápové a vlaštovky odlétají, nastane brzy zima. Krásně-li o sv. Vavřinci = (10. 8) a o sv. Bartoloměji (= 24. 8.-), na pěkný podzim máš naději.
Září: Na teplý podzimek následuje dlouhá zima. Bouřky v září zvěstují mnoho sněhu o Vánocích. Na den Marie = (8. 9.) narození, vlaštovek u nás více není. Jsou-li v září ještě růže v zahradě, lze očekávati hezký podzim. Dobrý hospodář více prodá než koupí.

Str. 117

Říjen: Teplý-li je říjen, studený je únor. Nejdéle do sv. Havla = (16. 10.) máš česané mít jablka, říjen a březen jsou sobě rovni ve všem. Je-li první den babího léta jasný, bude teplá podzim.
Listopad: Kvetou-li stromy v listopadu nanovo, bude dlouhá zima. Chodí-li husa o sv. Martině (11. 11) po ledě, chodí o Vánocích po blátě. Sníh na sv. Ondřeje (30. 11.) žitu nepřeje. Hřmí-li v listopadu, bude úrodný rok. Když kohouti v neobyčejný čas kokrhají, počasí se brzy změní.
Prosinec: Je-li prosinec studený a osení sněhem pokryje, bude úrodný rok. Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.

Lidové rčení dodnes používané v našem nářečí.
Jaký pán, taký krám. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Co není, može být. Šidlo v měchu neutajíš! Z vrány neuděláš slavíka. Čím hrnce navře, tím ho čuť až do konce. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Jak žil, tak umřel. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Kdo maže, ten jede. Ani ryba, ani rak. Kdo na dvou stolkách sedí, jisto spadně! Jak čert němože, tam strčí staru babu.

Lidové nadávky
Hrom do toho, abych neklel. Ty gyzde, vole, osle, trubo

Str. 118

mamlase, břidaku, něznahambo, máš pysk něvymachaný, blbin jsi přišastlý, pošastancu, máš o kolečku vjec, kruci hernajz, nezlob, basama teremtete, maš dluhé vedení, tebe nenaleje, ty hrome hromsky, ty mladý pane ze staré cihelny, na děti: brunclík, knutlík, malý baňkarte.
31. 7. 1964
Vašek Rud. čís. 2 - kronikář

Str. 119

1964

Str. 120sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky