Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 16.4.2024

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 14. dubna 2024 tiše opustila ve věku 91 let naše milovaná maminka, sestra, babička, prababička, teta, tchýně a kamarádka paní
Zdeňka Lencová
ze Suchých Lazců.
Za život naplněný láskou a prací poděkujeme mší svatou v pátek 19. dubna 2024 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Loučíme se s poděkováním. Milující rodina.

vloženo - 7.3.2024

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 5.3.2024 opustila ve věku 87 let naše milovaná maminka, babička, prababička, teta a kamarádka, paní
Emílie Rabinská
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 8.3.2024 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 30.12.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29.12.2023 opustila ve věku 81 let naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, sestra, tchýně, paní
Emílie Pchálková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 5.1.2024 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky převezeny ke spopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 16.12.2023

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás náhle opustil ve věku 32 let
pan
Lukáš Vaněk
S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 20. prosince 2023 v 15:00 hodin ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě.
Zarmoucená rodina.

vloženo - 27.11.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25.11.2023 opustila ve věku 78 let naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Jarmila Müllnerová
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 30.11.2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky převezeny ke spopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 26.10.2023

Dne 24. září 2023 nás v tichosti náhle opustila moje milovaná maminka, naše babička, sestra, teta a kamarádka, paní
Jarmila Ptáčková
ze Suchých Lazců. Na její přání se nekonal obřad ani rozloučení. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím vzpomínku. Děkuje dcera Stanislava a vnuk Vojta.

vloženo - 17.10.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 11.10.2023 náhle a nečekaně opustila ve věku 45 let naše milovaná dcera, maminka, manželka, sestra, švagrová, teta, sestřenice, neteř a kamarádka, paní
Iveta Kubesová
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 18. října 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 22.9.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21.9.2023 opustila ve věku 93 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta, paní
Libuše Jedličková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 27. září 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 16.6.2023 ve věku 88 let ve spánku a bez bolesti odešla naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně a kamarádka, paní
Alenka Facová (roz. Jelonková)
z Opavy. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 21.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Milující rodina.

vloženo - 6.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 5.6.2023 opustila ve věku 92 let naše milá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Jarmila Kožaná
bytem Suché Lazce, Přerovec. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 8.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 1.6.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 31. května 2023 opustil po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 71 let náš milovaný tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc pan
Miroslav Dubovický
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 5. června 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.5.2023

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 28. května 2023 opustila ve věku 86 let naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, tchýně a teta paní
Alžběta Skuplíková
z Ostravy.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 1. června 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě. Děkujeme všem, kteří nezapomenou. Dcery Tamara a Světlana s rodinou.

vloženo - 26.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25. května 2023 po krátké a těžké nemoci opustil ve věku 65 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, bratranec a kamarád pan
Lubomír Kubesa
bytem Suché Lazce. Za život naplněný láskou a prací poděkujeme mší svatou ve středu 31. května 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění. Loučíme se s poděkováním. Milující rodina.

vloženo - 22.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 20.5.2023 opustila náhle a nečekaně ve věku nedožitých 67 let naše milovaná manželka, maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Věra Dubovická
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 25. května 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 20.4.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 14.4.2023 opustila ve věku nedožitých 84 let naše milovaná maminka, babička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Františka Včelková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 20.4.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 18.4.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Chvalíkovice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v neděli 21.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti ve Chvalíkovicích.

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

zobrazit vše
Na začátek stránky