Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 27.11.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25.11.2023 opustila ve věku 78 let naše milovaná maminka, babička, prababička, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Jarmila Müllnerová
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 30.11.2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky převezeny ke spopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 26.10.2023

Dne 24. září 2023 nás v tichosti náhle opustila moje milovaná maminka, naše babička, sestra, teta a kamarádka, paní
Jarmila Ptáčková
ze Suchých Lazců. Na její přání se nekonal obřad ani rozloučení. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím vzpomínku. Děkuje dcera Stanislava a vnuk Vojta.

vloženo - 17.10.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 11.10.2023 náhle a nečekaně opustila ve věku 45 let naše milovaná dcera, maminka, manželka, sestra, švagrová, teta, sestřenice, neteř a kamarádka, paní
Iveta Kubesová
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 18. října 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 22.9.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21.9.2023 opustila ve věku 93 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta, paní
Libuše Jedličková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 27. září 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 16.6.2023 ve věku 88 let ve spánku a bez bolesti odešla naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně a kamarádka, paní
Alenka Facová (roz. Jelonková)
z Opavy. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 21.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Milující rodina.

vloženo - 6.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 5.6.2023 opustila ve věku 92 let naše milá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Jarmila Kožaná
bytem Suché Lazce, Přerovec. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 8.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 1.6.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 31. května 2023 opustil po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 71 let náš milovaný tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc pan
Miroslav Dubovický
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 5. června 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.5.2023

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 28. května 2023 opustila ve věku 86 let naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, tchýně a teta paní
Alžběta Skuplíková
z Ostravy.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 1. června 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě. Děkujeme všem, kteří nezapomenou. Dcery Tamara a Světlana s rodinou.

vloženo - 26.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25. května 2023 po krátké a těžké nemoci opustil ve věku 65 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, bratranec a kamarád pan
Lubomír Kubesa
bytem Suché Lazce. Za život naplněný láskou a prací poděkujeme mší svatou ve středu 31. května 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění. Loučíme se s poděkováním. Milující rodina.

vloženo - 22.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 20.5.2023 opustila náhle a nečekaně ve věku nedožitých 67 let naše milovaná manželka, maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Věra Dubovická
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 25. května 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 20.4.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 14.4.2023 opustila ve věku nedožitých 84 let naše milovaná maminka, babička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Františka Včelková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 20.4.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 26.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 23. března 2023 opustil ve věku 76 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Lubomír Benda
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 27. března 2023 ve 15:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 24.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21. března 2023 opustil pan
Vlastimil Kupka
bytem Suché Lazce.

vloženo - 9.1.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. ledna 2023 opustil ve věku nedožitých 89 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, švagr, strýc a kamarád, pan
Lubomír Tichopád
bytem Přerovecká, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. prosince 2022 opustil ve věku nedožitých 93 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Tomáš Vašek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 4. ledna 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-11 (40. stran, 17,5 MB)

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.11.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.10.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

V termínu od 18.10. do 20.10.2023 bude omezena doprava na křižovatce ulic na Pískovně, Ve Dvoře a Návrší a dojde ke změně dopravního značení. Důvodem omezení výměna transformátoru společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V damém úseku dojde k částečné uzavírce.

Dokumentace zde:
- Souhlasné vyjádření POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje "Suché Lazce, p. č. 677/4, DTs/kNN" dokument-1.pdf
- Povolení magistrátu města Opavy dokument-2.pdf
- Schéma dopravního značení dokument-3.pdf

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 souhlasí, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 30.11.2023:

1) Obecní úřad Suché Lazce Vás srdečně zve 3.12.2023 od 16:00 na Adventní koncert v kapli Andělů strážných, zazpívá operní pěvec Petr Urbánek.

Hlášení rozhlasu - úterý 28.11.2023:

1) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 2.12.2023 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

2) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s Klubem rodičů pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12.2023 v kulturním domě od 9 do 16 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční občerstvení.

zobrazit vše
Na začátek stránky