Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 22.9.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21.9.2023 opustila ve věku 93 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta, paní
Libuše Jedličková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 27. září 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 16.6.2023 ve věku 88 let ve spánku a bez bolesti odešla naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně a kamarádka, paní
Alenka Facová (roz. Jelonková)
z Opavy. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 21.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Milující rodina.

vloženo - 6.6.2023

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 5.6.2023 opustila ve věku 92 let naše milá maminka, babička, prababička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Jarmila Kožaná
bytem Suché Lazce, Přerovec. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 8.6.2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 1.6.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 31. května 2023 opustil po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 71 let náš milovaný tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc pan
Miroslav Dubovický
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 5. června 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.5.2023

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 28. května 2023 opustila ve věku 86 let naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, tchýně a teta paní
Alžběta Skuplíková
z Ostravy.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 1. června 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě. Děkujeme všem, kteří nezapomenou. Dcery Tamara a Světlana s rodinou.

vloženo - 26.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 25. května 2023 po krátké a těžké nemoci opustil ve věku 65 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, bratranec a kamarád pan
Lubomír Kubesa
bytem Suché Lazce. Za život naplněný láskou a prací poděkujeme mší svatou ve středu 31. května 2023 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění. Loučíme se s poděkováním. Milující rodina.

vloženo - 22.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 20.5.2023 opustila náhle a nečekaně ve věku nedožitých 67 let naše milovaná manželka, maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Věra Dubovická
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 25. května 2023 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 20.4.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 14.4.2023 opustila ve věku nedožitých 84 let naše milovaná maminka, babička, sestra, teta, švagrová, tchýně, kamarádka, paní
Františka Včelková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 20.4.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 26.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 23. března 2023 opustil ve věku 76 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Lubomír Benda
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 27. března 2023 ve 15:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 24.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21. března 2023 opustil pan
Vlastimil Kupka
bytem Suché Lazce.

vloženo - 9.1.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. ledna 2023 opustil ve věku nedožitých 89 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, švagr, strýc a kamarád, pan
Lubomír Tichopád
bytem Přerovecká, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. prosince 2022 opustil ve věku nedožitých 93 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Tomáš Vašek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 4. ledna 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 26.12.2022 opustila ve věku 80 let naše milovaná manželka maminka, babička, sestra, teta, tchýně, paní
Mgr. Iva Kalužíková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 30.11.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. listopadu 2022 opustil po krátké a těžké nemoci ve věku 50 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Roman Michalovský
bytem Přerovecká 36a, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 21.9.2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 19. září 2022 opustila nečekaně ve věku 73 let naše maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchýně, teta a kamarádka paní
Bedřiška Knoppová
ze Suchých Lazců.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 22. září 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 souhlasí, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice. Doba přechodné úpravy - 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.

MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-8 (24. stran, 8 MB)

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-6 (36. stran, 9,5 MB)

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 2.10.2023:

1) V pátek 6.10.2023 proběhne na parkovišti u obecního úřadu Suché Lazce sběr nebezpečného odpadu od 15:00 do 17:00 hod.

2) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 7.10.2023 v čase od 9 do 12 hodin v hasičárně v Suchých Lazcích. Vybírány budou především: pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy. Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče.

Hlášení rozhlasu - pátek 29.9.2023:

1) Upozorňujeme občany, že od 2.10.2023 začnou přípravné práce na položení nového asfaltového povrchu na ulici Přerovecké. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.

zobrazit vše
Na začátek stránky