Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 26.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 23. března 2023 opustil ve věku 76 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Lubomír Benda
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 27. března 2023 ve 15:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 24.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21. března 2023 opustil pan
Vlastimil Kupka
bytem Suché Lazce.

vloženo - 9.1.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. ledna 2023 opustil ve věku nedožitých 89 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, švagr, strýc a kamarád, pan
Lubomír Tichopád
bytem Přerovecká, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. prosince 2022 opustil ve věku nedožitých 93 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Tomáš Vašek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 4. ledna 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 26.12.2022 opustila ve věku 80 let naše milovaná manželka maminka, babička, sestra, teta, tchýně, paní
Mgr. Iva Kalužíková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 30.11.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. listopadu 2022 opustil po krátké a těžké nemoci ve věku 50 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Roman Michalovský
bytem Přerovecká 36a, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 21.9.2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 19. září 2022 opustila nečekaně ve věku 73 let naše maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchýně, teta a kamarádka paní
Bedřiška Knoppová
ze Suchých Lazců.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 22. září 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 13.9.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 11.9.2022 náhle opustila ve věku 69 let naše milovaná maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, kamarádka, paní
Jaromíra Pospěchová
bytem Opava. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 15. září 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.9.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3.9.2022 opustila ve věku nedožitých 96 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Vlasta Kolovratová
bytem Opava-Komárov. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 9. září 2022 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Komárově. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.8.2022

S hlubokým žalem sdělujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že svou pozemskou pouť ukončila milovaná manželka, maminka, babička, sestra, teta a přítelkyně, paní
Mgr. Marie Čermáková
rozená Nováčková
Zemřela náhle po krátké zákeřné nemoci v úterý 16. srpna 2022 ve věku 74 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 20. srpna 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Hlinsku. Hlinsko, Bezručova č.p. 797. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.7.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. července 2022 opustil ve věku 94 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, kamarád, pan
Milan Žůrek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 4.8.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.7.2022

Se zármutkem sdělujeme všem smutnou zprávu, že nás dne 28. července 2022 opustil ve věku 59 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, strýc, švagr, bratranec a kamarád, pan
Jiří Carbol
Suché Lazce. S naším milovaným zesnulým se rozloučíme v úterý dne 2.8.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po mši svaté ho doprovadíme na místní hřbitov, kde bude uložen do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.5.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. května 2022 náhle opustil ve věku 61 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr, strýc, bratranec a kamarád, pan
Ing. Lubomír Rabinský
bytem Opava - Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 4.6.2022 v 10:30 hodin v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

vloženo - 30.5.2022

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta, paní
Marie Sandová
bytem Opava. Její srdce utichlo v neděli 29. května 2022 ve věku 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 3.6.2020 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Komárově. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.2.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. února 2022 náhle opustil ve věku 53 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, zeť, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Pavel Holuša
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 9.2.2022 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění.
Za zarmoucenou rodinu manželka Martina, syn Lukáš s Lucií, vnuci Matyášek a Kubíček, dcera Zuzka s Patrikem.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru prodat malotraktor ŠÁLEK MT8 - 132 s příslušenstvím. Lhůta podání nabídky: do 2.1.2023 do 18:00 hod. Specifikace zde. Příloha: Malotraktor-salek-MT8.zip

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.12.2022 v 16:00 hod. on-line je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 28.3.2023:

1) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 1. 4. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích. Vybírány budou především:· pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

2) Vývoz bio nádob proběhne 3. dubna 2023 v pondělí ráno a poté vždy každé pondělí v sudém týdnu.

Hlášení rozhlasu - úterý 21.3.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 21.3.2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

zobrazit vše
Na začátek stránky