Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 5.2.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 2. února 2021 opustil nečekaně ve věku nedožitých 80 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc a kamarád pan
Oldřich Majnuš
Opava Kateřinky. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 5.2.2021 v 15:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Zarmoucená rodina.

vloženo - 28.1.2021

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 26. ledna 2021 náhle opustil ve věku 73 let naš milovaný manžel, tatínek, bratr, dědeček, tchán, švagr, bratranec, strýc a kamarád pan
Josef Graca
ze Suchých Lazců. S našim drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 2. února 2021 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění. Kdo ho znal, ať vzpomene s námi. Zarmoucená rodina.

vloženo - 21.1.2021

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 19. ledna 2021 po dlouhé a těžké nemoci opustila ve věku 83 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta a kamarádka paní
Růžena Pchalková
ze Suchých Lazců.
S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 22. ledna 2021 ve 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude uložena do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.1.2021

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 15. ledna 2021 náhle opustil ve věku 56 let naš milovaný tatínek, bratr, dědeček, tchán, švagr, bratranec, strýc a kamarád pan
Hynek Bena
ze Suchých Lazců. S našim drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 22. ledna 2021 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 12.1.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 11. ledna 2021 opustil ve věku 79 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr, strýc, pan
Alfred Diehel
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 14.1.2021 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Zarmoucená rodina.

vloženo - 3.12.2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 2. prosince 2020 opustil ve věku 84 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Arnošt Šubert
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 7.12.2020 v 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.10.2020

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. října 2020 tiše opustila ve věku 88 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, teta a kamarádka paní
Antonie Komendová
ze Suchých Lazců, Přerovecká 55.
S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 8. října 2020 v 11:00 hodin ve smuteční síní v Opavě.

vloženo - 6.4.2020

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 5. dubna 2020 náhle opustil ve věku 39 let náš drahý a milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc, zeť, bratranec, vnuk, synovec a kamarád
pan Radek Komenda
Skřipov 230. S našim drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu ve čtvrtek 9. dubna 2020 v chrámu Páně ve Skřipově. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu.

vloženo - 24.2.2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 22.2.2020 po těžké nemoci opustila ve věku 85 let naše milovaná, maminka, babička, prababička, tchýně, sestra, teta a kamarádka paní
Anna Střílková
ze Suchých Lazců. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu dne 29. února 2020 v 10:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude uložena do rodinného hrobu. Zarmoucená rodina.

vloženo - 30.1.2020

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. ledna 2020 nečekaně opustil ve věku 44 let naš milovaný syn, bratr, strýc, vnuk, synovec, bratranec a kamarád
pan Jaroslav Kadula
ze Suchých Lazců. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 4. února 2020 v 14:30 hodin v kapli Andělů Strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude uložen do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

vloženo - 21.1.2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 18. ledna 2020 opustil ve věku 84 let náš milovaný manžel, tatínek, tchán, bratr, švagr, strýc, kamarád, pan
Karel Vašek
bytem Palhanec, Karlovecká 10. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 23.1.2020 v 15:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Zarmoucená rodina.

vloženo - 17.1.2020

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 15.1.2020 opustila ve věku 95 let naše milovaná paní
Bedřiška Kociánová
Opava, Kylešovská 8. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu dne 18.1.2020 v 10:30 hodin v kapli Andělů Strážných v Suchých Lazcích.

vloženo - 10.1.2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 8.1.2020 opustila ve věku 77 let naše milovaná, maminka, babička, prababička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Marie Macíková
bytem Suché Lazce, Májová 2. S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý dne 14. ledna 2020 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 5.1.2020

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 31.12.2019 opustila ve věku 67 let naše milovaná, maminka, babička, tchýně, sestra, teta a kamarádka paní
Miroslava Jelonková
S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úterý dne 7. ledna 2020 v 15:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.12.2019

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 27.12.2019 opustila ve věku nedožitých 64 let naše milovaná, maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Víta Jevsejevová
bytem Opava. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 3.1.2020 ve 13:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ...
rozhodnutí o umístění stavby, kterým v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje navržený záměr pod označením:
„I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ ...
a stanovuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí 5 let od nabytí právní moci podle § 93 odst. 1 stavebního zákona. ... celý dokument zde:
- priloha_1172118780_0_uzemni-rozhodnuti.pdf
- priloha_1172118780_1_Pr-c-1-overeny-situacni-vykres.pdf
- priloha_1172118780_2_Pr-c-2-seznam-kacenych-drevin-porostu.pdf
- priloha_1172118780_3_Pr-c-3-plochy-urcene-pro-nahradni-vysadbu.pdf

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2023-4 (44. stran, 16,4 MB)

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 21.3.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 29.5.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 30. 5. 2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

Hlášení rozhlasu - úterý 23.5.2023:

1) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 27.5.2023 v centru obce 7. ročník "Guláštfest 2023". Uvidíte také "kácení máje" ročník 2005.

2) Z důvodu kulturní akce pořádané obecním úřadem bude parkoviště u obecního úřadu od pátku 26.5.2023 do neděle 28.5.2022 uzavřeno.

3) Od soboty 27.5.2023 od 07:00 hodin do neděle 28.5.2023 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Gulášfestu. Děkujeme za pochopení.

4) AVZO Suché Lazce pořádá v neděli 28.5.2023 v 9 hodin v areálu Střelnice na Strážnici soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z malorážky. Odpoledne od b proběhne střelecky den ve střelbě ze vzduchovky pro děti do 15 let. Občerstveni a balíčky pro děti zajištěny. Výbor AVZO se těší na hojnou účast.

zobrazit vše
Na začátek stránky