Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 24.3.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 21. března 2023 opustil pan
Vlastimil Kupka
bytem Suché Lazce.

vloženo - 9.1.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. ledna 2023 opustil ve věku nedožitých 89 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, švagr, strýc a kamarád, pan
Lubomír Tichopád
bytem Přerovecká, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. prosince 2022 opustil ve věku nedožitých 93 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, pan
Tomáš Vašek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 4. ledna 2023 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.12.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 26.12.2022 opustila ve věku 80 let naše milovaná manželka maminka, babička, sestra, teta, tchýně, paní
Mgr. Iva Kalužíková
bytem Suché Lazce. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 30.11.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. listopadu 2022 opustil po krátké a těžké nemoci ve věku 50 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Roman Michalovský
bytem Přerovecká 36a, Suché Lazce. Zarmoucená rodina.

vloženo - 21.9.2022

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 19. září 2022 opustila nečekaně ve věku 73 let naše maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchýně, teta a kamarádka paní
Bedřiška Knoppová
ze Suchých Lazců.
S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 22. září 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 13.9.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 11.9.2022 náhle opustila ve věku 69 let naše milovaná maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová, teta, kamarádka, paní
Jaromíra Pospěchová
bytem Opava. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 15. září 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.9.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3.9.2022 opustila ve věku nedožitých 96 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně, sestra, švagrová, teta, paní
Vlasta Kolovratová
bytem Opava-Komárov. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 9. září 2022 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Komárově. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.8.2022

S hlubokým žalem sdělujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že svou pozemskou pouť ukončila milovaná manželka, maminka, babička, sestra, teta a přítelkyně, paní
Mgr. Marie Čermáková
rozená Nováčková
Zemřela náhle po krátké zákeřné nemoci v úterý 16. srpna 2022 ve věku 74 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 20. srpna 2022 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Hlinsku. Hlinsko, Bezručova č.p. 797. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.7.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. července 2022 opustil ve věku 94 let náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, kamarád, pan
Milan Žůrek
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 4.8.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 29.7.2022

Se zármutkem sdělujeme všem smutnou zprávu, že nás dne 28. července 2022 opustil ve věku 59 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, strýc, švagr, bratranec a kamarád, pan
Jiří Carbol
Suché Lazce. S naším milovaným zesnulým se rozloučíme v úterý dne 2.8.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po mši svaté ho doprovadíme na místní hřbitov, kde bude uložen do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.5.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. května 2022 náhle opustil ve věku 61 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr, strýc, bratranec a kamarád, pan
Ing. Lubomír Rabinský
bytem Opava - Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 4.6.2022 v 10:30 hodin v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

vloženo - 30.5.2022

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta, paní
Marie Sandová
bytem Opava. Její srdce utichlo v neděli 29. května 2022 ve věku 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 3.6.2020 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Komárově. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.2.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. února 2022 náhle opustil ve věku 53 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, zeť, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Pavel Holuša
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 9.2.2022 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění.
Za zarmoucenou rodinu manželka Martina, syn Lukáš s Lucií, vnuci Matyášek a Kubíček, dcera Zuzka s Patrikem.

vloženo - 4.2.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 28. ledna 2022 tragicky opustil ve věku 51 let náš milovaný syn, tatínek, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Bc. Marek Juchelka
bytem Opava Kateřinky. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 5.2.2022 v 13:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění.
Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.04.2024:

1) Ve středu dne 17. 4. 2024 v době od 16:00 do 16:30 hod u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

zobrazit vše
Na začátek stránky