Smuteční deska, oznámení

Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. (Fráňa Šrámek)

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

vloženo - 29.7.2022

Se zármutkem sdělujeme všem smutnou zprávu, že nás dne 28. července 2022 opustil ve věku 59 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, strýc, švagr, bratranec a kamarád, pan
Jiří Carbol
Suché Lazce. S naším milovaným zesnulým se rozloučíme v úterý dne 2.8.2022 v 14:30 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po mši svaté ho doprovadíme na místní hřbitov, kde bude uložen do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 31.5.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 29. května 2022 náhle opustil ve věku 61 let náš milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr, strýc, bratranec a kamarád, pan
Ing. Lubomír Rabinský
bytem Opava - Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 4.6.2022 v 10:30 hodin v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

vloženo - 30.5.2022

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta, paní
Marie Sandová
bytem Opava. Její srdce utichlo v neděli 29. května 2022 ve věku 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek dne 3.6.2020 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Komárově. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 7.2.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 3. února 2022 náhle opustil ve věku 53 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, zeť, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Pavel Holuša
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu dne 9.2.2022 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění.
Za zarmoucenou rodinu manželka Martina, syn Lukáš s Lucií, vnuci Matyášek a Kubíček, dcera Zuzka s Patrikem.

vloženo - 4.2.2022

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 28. ledna 2022 tragicky opustil ve věku 51 let náš milovaný syn, tatínek, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan
Bc. Marek Juchelka
bytem Opava Kateřinky. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 5.2.2022 v 13:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění.
Zarmoucená rodina.

vloženo - 17.11.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 15. listopadu 2021 opustil nečekaně ve věku 67 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc a kamarád, pan
Jiří Adamčík
S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 20.11.2021 v 11:00 hodin ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu v Suchých Lazcích. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Suché Lazce.
Zarmoucená rodina.

vloženo - 5.11.2021

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 2. listopadu 2021 opustila těžké nemoci  ve věku 93 let naše milovaná maminka, babička, prababička, paní
Anna Lindovská
ze Suchých Lazců.
S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 9. listopadu 2021 ve 14:30 hodin v kapli Andělů Strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Dcera Anna s přítelem, vnoučata Petra Michal s rodinami, pravnoučata David a Simona.

vloženo - 19.10.2021

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 14.10.2021 opustila ve věku 61 let naše maminka, babička, sestra, tchýně, švagrová, teta a kamarádka paní
Marie Nováková
S drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodiny. Její zpopelněné ostatky budou uloženy do rodinného hrobu v Suchých Lazcích. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Synové Dalibor a Martin.

vloženo - 6.9.2021

Dne 2. září 2021 došla na konec své životní cesty ve věku 89 let naše milovaná maminka, sestra babička, prababička, praprababička, tchýně, teta a kamarádka
Eliška Kašingová
ze Suchých Lazců. Věnujte tichou vzpomínku a přijďte se naposledy rozloučit ve středu 8. září 2021 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích.
Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Kdo jí znal, ať vzpomene s námi. Zarmoucená rodina.

vloženo - 19.7.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 16.7.2021 došla na konec své životní cesty ve věku nedožitých 94 let naše milovaná, maminka, babička, prababička, teta, švagrová a kamarádka, paní
Gabriela Steyerová
ze Suchých Lazců. Věnujte tichou vzpomínku a přijďte se naposledy rozloučit v pátek 23. července 2021 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložena do rodinného hrobu k věčnému odpočinku. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.

vloženo - 18.7.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 16.7.2021 opustila ve věku 81 let naše milovaná, maminka, babička, prababička, tchýně, švagrová, teta, paní
Marie Adamcová
ze Suchých Lazců. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 22. července 2021 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Zarmoucená rodina.

vloženo - 20.3.2021

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 18. března 2021 tiše opustila ve věku 93 let naše milovaná maminka, babička, prababička, tchýně a teta paní
Anna Žídková
ze Suchých Lazců.
S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 23. března 2021 v 15:00 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích. Po smutečním obřadu bude uložena do rodinného hrobu. Nikdy nezapomeneme. Zarmoucená rodina.

vloženo - 6.3.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 6.3.2021 opustila ve věku 91 let naše milovaná, maminka, babička, prababička, praprababička, tchýně, teta a kamarádka paní
Anna Kubesová
ze Suchých Lazců. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 11. března 2021 ve 13:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou její tělesné ostatky převezeny ke spopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 14.2.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 10. února 2021 opustil náhle a nečekaně ve věku 61 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr, strýc, kamarád, pan
Petr Balhar
bytem Suché Lazce. S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 15.2.2021 v 11:00 hodin ve smuteční síni v Opavě. Po smutečním obřadu budou jeho tělesné pozůstatky převezeny ke zpopelnění. Zarmoucená rodina.

vloženo - 9.2.2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 7. února 2021 opustil ve věku 91 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, švagr, strýc, kamarád a čestný občan Suchých Lazců pan
JUDr. Drahomír Illík
bytem v Praze. S drahým zesnulým se rodina rozloučí v úzkém rodinném kruhu. Zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

Mohlo by Vás zajímat také:
- Obecní hřbitov v Suchých Lazcích - informace, ceny pronájmu, prvozní řád, zde...
- Jmenný seznam hrobů v Suchých Lazcích - obsahuje jména a data zemřelých
- Historie a vznik Hřbitova v Suchých Lazcích
- Hřbitov Suché Lazce
- Seznam zemřelých v roce 1945

David Závěšický

příspěvky vkládá
David Závěšický

Přejete si zde vložit smuteční oznámení? Kontaktujte nás ve formuláři zde. Nutno vložit kontaktní informace pro ověření (e-mail nebo telefon)


Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

úřední deska Suché Lazce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ...
rozhodnutí o umístění stavby, kterým v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje navržený záměr pod označením:
„I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ ...
a stanovuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí 5 let od nabytí právní moci podle § 93 odst. 1 stavebního zákona. ... celý dokument zde:
- priloha_1172118780_0_uzemni-rozhodnuti.pdf
- priloha_1172118780_1_Pr-c-1-overeny-situacni-vykres.pdf
- priloha_1172118780_2_Pr-c-2-seznam-kacenych-drevin-porostu.pdf
- priloha_1172118780_3_Pr-c-3-plochy-urcene-pro-nahradni-vysadbu.pdf

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2023-4 (44. stran, 16,4 MB)

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 21.3.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 29.5.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 30. 5. 2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

Hlášení rozhlasu - úterý 23.5.2023:

1) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 27.5.2023 v centru obce 7. ročník "Guláštfest 2023". Uvidíte také "kácení máje" ročník 2005.

2) Z důvodu kulturní akce pořádané obecním úřadem bude parkoviště u obecního úřadu od pátku 26.5.2023 do neděle 28.5.2022 uzavřeno.

3) Od soboty 27.5.2023 od 07:00 hodin do neděle 28.5.2023 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Gulášfestu. Děkujeme za pochopení.

4) AVZO Suché Lazce pořádá v neděli 28.5.2023 v 9 hodin v areálu Střelnice na Strážnici soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z malorážky. Odpoledne od b proběhne střelecky den ve střelbě ze vzduchovky pro děti do 15 let. Občerstveni a balíčky pro děti zajištěny. Výbor AVZO se těší na hojnou účast.

zobrazit vše
Na začátek stránky