Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 23.9.1893

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

Ze Suchých Lazec 20. září. (Dary.) Horníci sucholazečtí věnovali zdejšímu dobrov. hasičskému sboru 5 zl. z čistého výtěžku z věnečku, který uspořádali 17. t. m. Při té příležitosti vydražil pan Konrád Morbicer viržinku za 2 zl. 86 kr., což témuž účelu věnováno. Dále uspořádána sbírka p. Kon. Morbicerem a sebráno takto 3 zl. 22 kr., k čemuž přispěl p. Karel Malina z Vítkovic 1 zl., což věnováno zase na zakoupeni zvonu pro zdejší nový hřbitov.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 23.9.1893, číslo 74, ročník: 24, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.8.1893

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

Ze Suchých Lazec 29. července. (Na okrasu kaple.) Spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. Po otevření zdejšího místního hřbitova bylo vřelým přáním občanů zdejších, by při pohřbech v kapli naší zádušní mše sv. slouženy býti směly, aby takto slabým dítkám i vetchým starcům umožněno bylo, za léta i za zimy též při oběti Páně za drahé své zemřelé se pomodliti. K uskutečnění přání tohoto třeba bylo zakoupiti potřebné kostelní nářadí (vybavení). Zahájena především sbírka dobrovolných příspěvků, která po dnes 121 zl. 25 kr. vynesla.
Věnovali k účelu tomu p. t. občané a spanilomyslné občanky: 10 zl. Stuchlík Fr. č. 23.; 5 zl. Lorenc Fr.; po 3 zl. Vašek Jakub a Škrobánek Ant. č. 73.; 2 zl. 70 kr. rodina Sonková č. 56.; 2 zl. 40 kr. Engliscková Josefa; po 2 zl. Meixner Tom. č. 16., Směja Klem., Sauer Frant. a Volný Madlena; po 1 zl. 50 kr Plachký Kašpar, Plachký Jan č. 61., Vašek Tom., Kaštovský Frt. č. 4. a Lariš Alois; 1 zl. 45 kr. Pavelek Alois; 1 zl. 20 kr. Válek Tom.; po 1 zl. Kubín Jakub, Smějová Mathilda, Myslivec Josef, Rudolf a Johanna, Bialý Frt., Halška Frt. č. 3. i č. 59., Skuplík Beata, Zuntýk Beata, Meixner Anna, Prokšová Františka, Prokša Jan, Trubka Ondřej, Sosna Jan, Vincenc i Josef, Luska Jan, Židek Ludvik, Sedláček Jan, Žurek Fr., Šíma Fr., Plachký Ad., Škrobánek Libor, Hajduček Ad., Stuchlík Lud., Stalmach Fr., Plachký Jan č. 40., Pchálek Ad., Kubín Arn., Směja Vine, Skuplík Vincenc, Židková Aloisie, Sedláčková Mař., Steuerová Mař., Kubesa Jan, Plachký Kat., Pluta Jan, Hanák Josef, Bála Kar., Černín Josef, Kuča Mař., Gřešková KL, Jurečková Mar., Janáček Frt., Stuchlíková Ter., Morbicer Konr., Kaštovský Jos. č. 7., Skuplík Fr. č. 56., Skuplíková Marianna a Terezie čís. 55., Vítek Karel, Nováková Kat., Trubka Prok., Stuchlík Fab., Plachký K. a Kubín Fab.; 90 kr. Skuplík Jan; po 80 kr. Šubert Fr. č. 46., Gřešek Jak., Slaný Johanna, Stypa Marianna a Ryba Fr.; 60 kr. Lesák Fr.; po 50 kr. Směja Emilie, Konečného Františka, Lacheta Arnošt, Ryba Monika, Hlaváč Fr., Halška Val., Halška Kat., Pchálek Fr., Židek Val., Koslřicová Joh., Kaštovský Fr., Jeřábek Fr., Bálová Aloisie, Kubín R., Pavlík Fr. č. 66., Směja Pr., Volný Mar., Maiwald Ter., Pika Ant., Lysek Jan, Kežik M.; po 40 kr. Střilková K., Konečného T., Trubka J., Zdrálek Jak., Cihlář T., Pika M., Králová M. a Šimová M.; po 30 kr. Gřešek Fr. a Slaný Jak. a 20 kr. Halfar Ignác. Všem těmto dárcům tisíceré „Zaplať Pán Bůh!"
Další dary s vděkem se přijímají. Zvláště též občany sem příslušící, ale za výživou svou ve světě se zdržující prosíme, aby na svůj domov nezapomínali a na okrasu kaple zdejší občas hlavně ale nyní něčím přispěli.
Tom. Meixner, starosta obce.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 2.8.1893, číslo 59, ročník: 24, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.2.1893

Slavnosť posvěcení hřbitova 1893

Ze Suchých Lazec 2. března. (Slavnosť posvěcení hřbitova.) Den 26. února 1893 zůstane hluboko zapsaný v pamět obce Sucholazecké; nebot po dlouhém a trapném namáhání dočkali se její občané toho, po čem plné dva roky toužili, totiž zřízení a posvěcení nového hřbitova. V nedéli 26. m. m. byl náš hřbitov posvěcen. Čtrnáct dní chystalo a strojilo se k oslavení slavnosti té. Ráno ve jmenovaný den bylo počasí mlhavé a hrozilo deštěm pokaziti slavnosť tu, avšak o poledni se počasí obrátilo, slunce proráželo přes mračna a vzduch se oteplil tak, jako by s námi samo nebe radovati se zdálo. Svěcení oznámeno bylo k 3. hodině odpolední. Vzdor blátivému jarnímu počasí počali již okolo 1. hodiny přicházeti lidé ze všech okolních vesnic v celých houfech. O třetí hodině přijeli velební páni a páni kantoři z Komárova a průvod s hudbou v čele ubíral se přes dvě slavnostně ozdobené brány za hřímavé střelby z hmoždířů k ustanovenému místu. Na místě samém započato nejprve se svěcením hřbitovního kříže a pak se svěcením hřbitova samého. Na konec vylíčil dp. P. Josef Bartoník dojemnou řečí přítomným účel a význam tohoto posvátného pole. Zpáteční pochod nastoupen za zpěvu „Bože chválíme Tebe". Vzdáváme tímto vřelé diky na prvním místě velebným pánům a pp. kantorům Komárovským, za jejich laskavost, dále všem ostatním účastníkům za jejich přispění k oslavení slavnosti té, zvláště ale několika zvědavcům K.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 4.3.1893, Číslo 18, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnosť posvěcení hřbitova 1893

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.12.1892

Odsouzena za vraždu dítěte 1892

Z porotní síně. Ve středu projednány před porotou Opavskou poslední dva trestní případy. Dopoledne souzena 24letá svobodná služka Teresie Holečková ze Suchých Lazec pro vraždu dítěte, uznána vinnou a odsouzena na čtyři leta do těžkého žaláře.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 14.12.1892, Číslo 98, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Odsouzena za vraždu dítěte 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.5.1892

Slavnosť svěcení Školního praporu 1892

Ze Suchých Lazec 5. května. 1892 (Slavnosť svěcení Školního praporu.) V den sv. Floriana bývá každoročně ve zdeší kapli sloužena slavná mše svatá. Letos zvýšen lesk slavnosti takové valně současně vykonaným svěcením nového školního praporu. Před vykonáním církevního obřadu tohoto ujal se důst. pan kooperator náš P. Josef Bartoník slova a vylíčil vzletnými upřímnými a srdečnými slovy vznik praporů vůbec a význam praporů školních zvlášť, stavě zaroveň žákům světce po obou stranách praporu zobrazené: sv. Cyrila a Methoda a sv. Aloisa za vzor mládežských cností. — Jednoduchá ale dojemná slavnosť tato nevymizí zajisté brzy z paměti ani těm útlým andílkům podobným družičkám ani ostatnímu žactvu. Hedvábný červenobílý prapor ten pořízen většinou z milodarů níže zvlášť uvedených v úhrnné ceně 71 zl. a zhotoven byl chvalně známou „Akademií křesťanskou v Praze".
Sbírka darů k zakoupení praporu toho vykazuje po dnes následující obnosy a milodárky: Od vánočního stromku školního v r. 1890. velect. p. soudním presidentem v Chebu Rud. Englischem žákům zdejším darem pořízeného zbyly 4 tl. Paní správcová Josefa Englischová 5 zl. Čistý výnos besedy ctěnými ochotníky Mokrolazeckými za tímto účelem zde z lásky pořádané 22 zl. 65 kr. Ctp. Leopold Weinberger z Kravařova 10 zl., ctp. Lud. Žídek, zednický palír zdejší co výsledek své sbírky mezi zedníky 6 zl., ctp. Ign. Bráda, zednický palír zdejší timž způsobem 6 zl., ctp. Eduard Kuča, zednický palír dal 2 zl., ctp. Fr. Stuchlík číslo 23. přispěl 2 zl., ctp. Vincenc Skuplík, starosta obce 1 zl., ctp. Jan Prokša č. 34. 1 zl., ctp. Klem. Směja č. 101. 1 zl., ctp. Tom. Meixneř č. 16. 1 zl., ctp. Ad. Hajduček č. 69. 40 kr.
Všem těmto spanilým dárcům voláme, ze srdce tisíceré „Zaplať Pán Bůh!"

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 11.5.1892, číslo 37, ročník: 23, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnosť svěcení Školního praporu 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 18.3.1892

Půjčka na zřízení obecního hřbitova v roce 1892

Moravský zemský sněm v Moravské orlici z 18.3.1892:
O petici obce Sucholazce za půjčku za příčinou zřízení nového obecního hřbitova a opatření nových školních lavic, přijat návrh, aby jí povolena byla 4% v 5 ročn. lhůtách splatná půjčka 600 zl.

zdroj: Moravský zemský sněm v Moravské orlici, Datum vydání 18.3.1892, číslo 64, str. 3. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Půjčka na zřízení obecního hřbitova v roce 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.2.1892

Požár v Suchých Lazcích prosinec 1891

Hasičská hlídka. Při požáru, který v prosinci 1891 v Suchých Lazcích zuřil, súčastnil se hašení činně dobrovolný sbor hasičský z Kylešovic. Při jízdě zmíněného sboru do Suchých Lazec bylo mnohým hasičům pěšky jiti. Trubač J. V. nachladil se následkem kvapného pochodu a vychladnutí na požařišti a ležel potom 14 dní nemocen. Sbor Kylešovský oznámil věc podporovací pokladně dobrovolných hasičských sborů Slezských v Opavě a dle žádosti onemocnělého člena J. V. udal podporu navrhovanou 7 zl. Hasiči J. V. byla také zmíněnou pokladnou podpora 7 zl. hotově vyplacena. Kylešovský sbor při podání svém arci řídil se dle předpisů stanov podporovací pokladny a žádosti jeho v české řeči podané vyhověno bylo úplně.

zdroj: Opavský Týdeník - 27.2.1892, Strana 6. číslo 17. (1560.), Ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.2.1892

Požár v Nových Sedlicích ve stodole Škrobánka 1891

Hlídka hasičská. Hasičské župní jednotě Opavské zaslány byly zprávy požární a sice od sboru Sucholazockého pány Viny. Pchalkem, velitelem a Josefem Černínem jodnatelem o požáru, který 30. prosince 1891 v Nových Sedlicích ve stodole pana Fr. Škrobánka č. 6. o 9. hodině ráno vypuknul a stodolu a kolničku zničil. Poškozený utrpěl škodu asi 1000 zl. a byl u "Mor.-Slezké.“ na 400 zl, a u "rolnické poj." na 668 zl. na obilí pojištěn. Hašení sůčastnily se sbory Sucholazecký a Mokrolazecký dvěma vozovými a jednou ruční stříkačkou. Oheň byl o 10. hodině ráno uhašen.
- Mladý sbor Otický zaslal pány Ing. Světlikem, velitolem a Frant. Madrem, jednatelem opravu o požáru, který 24 ledna 1892 ve stodole usedlosti č. 55. v Oticích o půl 12 hodině v noci založen byl a na konírnu se rozšířil. Ve stodole hořela již sláma a také patro se již chytlo a v konírně se dva koně udusily. Hasičsky, sbor Otický konal právě ples a byv za včas o požáru uvědoměn, udusil oheň, o 1. hodině v noci. Majetník kromě ztráty koni neutrpěl další značnější škody.

zdroj: Opavský Týdeník – 13.2.1892, Strana 6. číslo 13. (1556), Ročník XXXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.1.1892

Hasičský věstnik hasičský v Suchých Lazcích 1892

Hasičský věstnik.
Dobrovolný sbor hasičský v Suchých Lazcích podal hasičské župní jednotě v Opavě požární zprávu a sice panem Josefem Černínem jednatelem a Vincencem Pchalkem velitelem o požáru, který jak známo 16. prosince 1891 o půl šesté hodině večerní ve stodole usedlosti č. 61. v Suchých Lazcích vznikl a za veliké vichřice, která panovala, ve čtvrthodině stodolu a výměnek p. Jana Plachkého Č. 61., stavení s kůlnou p. Vincence Halšky č. 60., stodolu Karla Vítka č. 62., stavení Frant. Hoppy Č. 64., stodolu, kůlnu, chlévy a část obytného stavení i výměnku Tomana Vaška č. 65., stodolu, kůlnu, stavení a výměnek Frant. Pavlíka č. 66., stodolu, stavení a výměnek Val. Halšky č. 67., stodolu a stavení Vincence Engliše č. 68., stavení a stodůlku Fr. Sosny č. 93. zachvátil. Hořící budovy byly po větším díle doškem, z menší části kamenem kryty. Sbor hasičský ze Suchých Lazec dostavil se ihned na požařiště, v půl hodině rychle za sebou přibyly dobrovolné sbory Raduňsko-Vršovský, Kylešovský, Mokrolazecký, Smolkovský a Hrabyňský a všechny súčastnily se obrovského boje s rozkáceným živlem majíce ku pomoci sedm stříkaček a dvě voznice a užívajíce při tom 640 metrů hadic k napájení stříkaček vodou z rybníka uprostřed obce ležícího. Pro rozsáhlost místa požárního nebylo jednotlivé velení možné a veleno každému sboru dotýčným velitelem. Požár byl ráno o půl 5. hodině uhašen. Pohořelí utrpěli škodu 20.000 zl. a jen někteří pojištěni byli u "Krakovské", "Foncieru", "Riunionky" úhrnem na 5811 zlatých. Jak se za to má, byl oheň zlomyslně založen. - K hasičské župní jednotě Opavské přistouplý dobrovolný hasičský sbor ve Velké Polomi zvolil za vyslance do župy pana Josefa Demla a pana Jindřicha Šolce.

zdroj: Opavský Týdeník - 1.1.1892, Strana 6., číslo 1., (1534.), ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.10.1891

Beseda s mokrolazeckými ochotníky (divadelní představení)

Ze Suchých Lazec 8. října. (Beseda) v neděli 4. t. m. ochotníky Mokrolazeckými zde uspořádaná vydařila se nad očekávání; byla skvělou jak co do provedeni sehraného divadelního kusu a četných sólových výstupů tak co do návštěvy. Ačkoli noc tehdejší egyptské tmě se rovnala, a nebe deštěm jen jen hrozilo, dostavilo se přece plničký sál hostů zvláště přespolních; a to nejen z blízkého Komárova, Kravařova, Nových Sedlic, Stítiny a Mokrých Lazec, ale i ze vzdálené Hrabyně, Opavy, Slavkova, Otic a Litultovic a žáden pak nelitoval své cesty: tak krásně pobavil se tu každý. Zvláště nově upravený kukátkář z té horké Afriky, pimprlata z holandského divadla, přené šťastný sebevrah a bankrotista líbili se. Čistý výnos besedy činil — ač na hudbu zvlášť ani vybíráno nebylo — přece ještě 24 zl. 66 kr., a obnos potřebný na zakoupení školního praporu pro Suché Lazce zvýšen tímto valně. Proto sluší i tuto ještě vzdáti srdečné díky a „Zaplať Pán Bůh" ve jména zdejších školních dětí všem P. T. hostům vůbec, zvláště ale pánům a slečnám ochotníkům za obětavé uspořádání besedy té i za bezplatné zapůjčení jeviště svého a pak neméně oněm pánům, kteří sami jsouce hosté, svými uměleckými výkony k zdaru besedy ochotně přispěli.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 14.10.1891, číslo 80, ročník: 22, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Beseda s mokrolazeckými ochotníky (divadelní představení)

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.10.1891

Nová četnická stanice 1894

Nová stanice četnická. V obci Štítině zřízena byla 16. září t. r. (1894) nová četnická stanice o třech mužich, k níž přiděleny osady Štítina, Dvořisko, Lhota, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Přerovec, Podvihov, Komárov, Suché Lazce a Hadrunek.

zdroj: Moravské noviny, datum vydání 1.10.1894, číslo 224, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Nová četnická stanice 1894

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.2.1891

Poděkování J. Novákovi za dary škole

Ze Suchých Lazec 25. února. (Poděkování.) Poštmistr a chvalně známý vycpavač zvířat na Štítině p. J. Novák daroval zdejší škole krásně vycpanou veveřici, ježka a čtyři různé ptáky, začež mu buďte zde vysloveny srdečné diky. Tom. Vašek, předseda m. šk. rady.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1891, Číslo 17, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Poděkování J. Novákovi za dary škole

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.2.1891

Valná hromada sboru hasičského 1891

Ze Suchých Lazec 26. února 1891. (Valná hromada sboru hasičského.) Sbor dobrovolných hasičů zdejších měl 1. února b. r. V. řádnou valnou hromadu. Z jednatelské a pokladnické zprávy za minulý rok vyjímáme toto: Hasičská jednota zdejší založená r. 1886., má nyní 27 činných členů. K inventáři jejímu přísluší toho času vozová stříkačka, 124 m. hadic, 8 m. ssavice, jedna voznice, 4 řebře, 2 konvice, 2 háky, šplhací strom na sušení hadic a úplný výzbroj pro 30 mužů; vše v úhrnné hodnotě 1115 zl. 25 kr. Příjem spolkové pokladny obnášel v roce minulém 135 zl., hrubý příjem od ustavení jednoty 940 zl. 96 kr. Dluhu má spolek ještě 152 zl. 27 kr.; doufáme však pevně, že se nám podaří brzo toho schodku se zbyti. Platné pomoci při požárech poskytl sbor náš r. 1890, ve čtyřech, za čtyřletého trvání svého v šestnácti případech. Do veřejného potažmo do přespolního života zasáhl sbor během roku toho tim, že se súčastnil slavnosti svěcení praporu Sokolů opavských, svěcení stříkačky Hlubotecké, několika cvičení sborů sousedních, a že přistoupil k župní jednotě hasičské v Opavě za člena. Nové volby dopadly následovně:
Jan Plachký zvolen starostou, Vincenc Pchálek náčelníkem, Vincenc Skuplík a Toman Vašek přednáčelníky a Steyer Josef, Sosna Vincenc a Černín Josef do výboru.
Jak vidno ze zpráv těch, vyvíjí spolek náš utěšenou činnosť a domohl se již též uznání občanů zdejších i přespolních, čehož důkazem je veliký příjem pokladniční nasbíraný většinou ze samých darů. Obci Suchým Lazcím a osadě zdejší Kravařovu sluší poděkovati též za zakoupení a odevzdání sboru 100 m. nových hadic a 4 m. ssavic k užívání. Bohužel, jest nám též želeti ztráty jednoho přispívajícího a dvou hodných činných údů! Zemřeli totiž během roku 1890. Všeobecně vážený správce a majetník dvou zdejších usedlostí p. Vincenc Engliš, pak obětaví hasiči Kašpar Vašek, selský syn a Antonín Blucha, výměnkář. Budiž jim země lehká! Pohřbů těchto nebožtíků súčastnil se sbor vždy a hromadně.

(Sčítání lidu.)
V obci Sucholazecké i s Kravařovem (Hadrunkem) napočítáno bylo letos 132 domů, 246 stran obývajících, 959 obyvatelů, 47 koni, 359 kusů hovězího dobytka, 43 koz, 34 vepřů a 23 úlů. Dle náboženství je zde 942 katolíků, 1 evangelík, 16 israelitů. Dle obcovací řeči 4 Němci, 680 Čechů a 16 cizinců; v Kravařově 37 Němců, 203 Čechové a 19 cizinců.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1891, Číslo 17, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Valná hromada sboru hasičského 1891

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.10.1890

Požár v Suchých Lazcích na Strážnici 1890

Ze Suchých Lezec 13. října. (Požár.) V neděli 12. t. m.(12.10.1890) vypukl neznámým způsobem o 7. hod. večer oheň v Suchých Lazcích na Strážnici a strávil stodolu Aloise Pavelka. S velkým namaháním, jak hasičů tak lidu, bylo obytné staveni asi dva metry od požařiště vzdálené zachráněno. Záhy dostavili se na požařiště naši hasiči, také okolního lidu dostavilo se mnoho jako z Podvihova, z Přerovce, z Nových Sedlic, ze Skravařova a Komárovských chaloupek. Milý čtenář bude myslit, že snad také ze sousední obce Komárovské někdo přišel, však bohužel, ačkoliv to bylo hned z večera, nepřišel odtamtud nikdo; nemají totiž žádného hasicího načiní, ani žebříků, ani ohňových háků, zkrátka ničeho. Kéž by se v té věci konečně stala nutná náprava, aby Komárov i v tomto ohledu nestal se pověstným.

zdroj: Opavský Týdeník - 1890, Číslo 81. (1410.) V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.8.1890

Prohlídky dobrovolných hasičských sborů župní jednoty v Opavě

Z hasičské župní jednoty v Opavě 1890
V uplynulých dnech vykonány vyslanci župy pány Josefem Stypou a Rudolfem Gudrichem prohlídky dobrovolných hasičských sborů v Hlavnici, v Litultovicich, v Suchých Lazcích, ve Stěbořicich a v Mokrých Lazcích. Nejbližší prohlídky konány budou 31. srpna 1890 v Budišovicích a v Životicích. Župě zaslán 2. požární protokol o požáru v Kravařově 23. srpna 1890 sborem Sucho-Lazeckým pány Josefem Černínem, jednatelem a Janem Plachkým, podnáčelníkem. Protokol líčí požár stavení Vincence Nováka č. 12. a stodoly Josefa Piky, z nichž první utrpěl škodu 500 zlatých a druhý 600 zl. Oba pojištěni byli u Krakovské pojišťovny. Hašení súčastnil se kromě sboru Sucho-Lazeckého také vydatně sbor Raduňský. Oba sbory užily 169 metrů hadic. Veleno panem Janem Plachkým. V Kateřinkách, největší obci české na Opavsku, zřídil se dobrovolný hasičský sbor s velením českým. Starostou zvolen pan Josef Benš. Doufáme, že se brzy k župě přihlásí a vydatnou a horlivou činnosti rozvine.

zdroj: Opavský Týdeník z 27.8.1890, Ročník 21, Strana 2. číslo 67. (1396). V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 31.1.2023:

1) Váženíspoluobčané, k datu 1.2.2023 začíná zkušební provoz čističky odpadních vod. Město Opava v rámci zkušebního provozu umožní napojení do kanalizační sítě od výše zmíněného data 1.2.2023. Napojení do kanalizační sítě v rámci zkušebního provozu bude zdarma a nebude se vybírat stočné! Stočné se začne vybírat až v momentě, kdy město Opava úspěšně vysoutěží provozovatele čističky odpadních vod. Předběžný termín úspěšného vysoutěžení provozovatele se odhaduje na jaro-léto 2023! Vysoutěžený provozovatel čističky odpadních vod s Vámi, kdo budou napojeni na kanalizační řád, bude uzavírat smlouvy o připojení na čističku odpadních vod. K této smlouvě budete potřebovat územní souhlas stavebního úřadu dle vypracované projektové dokumentace pro domovní přípojku, kterou Vám vypracuje projektant.

Milí spoluobčané, upozorňujeme, že bude důsledně kontrolováno oddělování dešťových a splaškových vod.  Dbejte prosím také čas pořízení celé fotodokumentace napojování kanalizační přípojky.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím obraťte se na pana starostu Petra Orieščíka.

Shrnutí informací pro připojení domovní přípojky ve zkušebním provozu:

1. Od 1.2.2023 je umožněno se připojit na kanalizační síť domovními přípojkami!

2. Po dobu zkušebního provozu nebude vybíráno STOČNÉ!

3. Pro připojení na kanalizační řád ve zkušebním provozu nepotřebujete platný územní souhlas stavebního úřadu!

4. Pro připojení domovní přípojky ke kanalizačnímu řádu potřebujete mít ovšem předem domluvený postup s projektantem, který ho následně projektově zkreslí a zajistí územní souhlas stavebního úřadu. Spoluobčané, kteří již mají územní souhlas popř. s projektantem vše domluveno, se mohou od 1.2.2023 napojovat!

5. Připojení ke kanalizační síti je nutné ohlásit písemně na obecním úřadě městské části Suché Lazce! Formulář je v příloze zprávy.

6. Doporučujeme! Celý proces napojování domovní přípojky si řádně zdokumentujte!

7. Napojení splaškových a dešťových vod musí být odděleno!

8. Oddělení splaškových a dešťových vod bude do 1.4.2023 kontrolováno obecním úřadem městské části Suché Lazce a následně po 1.4.2023 pracovníkem provozovatele čističky odpadních vod.

Hlášení rozhlasu - úterý 24.1.2023:

1) Informujeme spoluobčany o možnosti úhrady poplatku za psa na Obecním úřadě a České poště Partner nebo na startkách www.opava-city.cz Portál občana. Poplatek lze uhradit do konce března.

2) Vážení spoluobčané v pátek a sobotu 27. - 28.1.2023 proběhne v městské části Opava - Suché Lazce druhé kolo volby prezidenta České republiky. Volit se bude v kulturním domě a volební místnosti pro Vás budou otevřeny v pátek 27.1.2023 od 14:00 do 22 hodin, v sobotu 28.1.2023 pak od 8:00 do 14:00 hodin.

3) Vážení spoluobčané od počátku měsíce února 2023 přistoupí město Opava ke změně četnosti svozu směsného komunálního odpadu u rodinných domů městských částí. Ve středu 1. února budou sváženy popelnice v MČ Suché Lazce a poté vždy ve středu v lichém týdnu.

zobrazit vše

Kalendář akcí

18.2.2023 od (8:00) hodin:

Mládež Suchých Lazců pořádá 14. ročník Pochování Basy s tradičním voděním medvěda po obci. Pozvánka. Více o akci zde.

25.2.2023 od (8:03) hodin:

Sucholazecký dětský bazárek v kulturním domě. Pozvánka zde.

5.4.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.4.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

23.4.2023 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 38. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2023" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

11.2.2023 od (8:00) hodin:

Zabijačkové hody 2023.

18.2.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

11.3.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

25.3.2023 od (8:00) hodin:

Výroční schůze - myslivecký spolek Hostata.

1.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru prodat malotraktor ŠÁLEK MT8 - 132 s příslušenstvím. Lhůta podání nabídky: do 2.1.2023 do 18:00 hod. Specifikace zde. Příloha: Malotraktor-salek-MT8.zip

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.12.2022 v 16:00 hod. on-line je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 17.10.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 26%
Televize - Prima 4%
Televize - Nova 2%
Televize - Barandov 3%
Televize - ostatní domácí stanice  3%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 3%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 4%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 5%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 3%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 1%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 0%
Web - Novinky.cz 6%
Web - Seznam Zprávy.cz 15%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 1%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 3%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 3%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 2%

Celkem hlasů: 110 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky