Novinky [TXT_CATEGORY]

Setkání kronikářů

vloženo - 7.12.2023

Setkání kronikářů prosinec 2023

Ve středu 6.12.2023 se konalo letošní poslední pravidelné setkání kronikářů ve Štítině, na které se dostavilo osm členů (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, J. Richter). Starosta všechny přivítal na předvánočním setkání a připravil pohoštění. Následovala diskuze nad donesenými kronikami a dokumenty. Pozornost vzbudila školní kronika obce Osíčko z let 1.9.1936-23.6.1938, která byla nalezena ve spalovně! Dále kniha "Žaluji" (pankrácká kalvárie z roku 1946) a pak "Cechovní artikule pro pořádky královských dědičných zemí Slezských" z roku 1739. Tyto dokumenty budou předány do Okresního archivu v Opavě. Zajímavá byla také dvanácti svazková vzdělávací příručka pro četnictvo z roku 1924 nebo zknihovaný časopis Zlatá Praha / Světozor ročník 1901. Všechny zaujala pamětní plaketa Fr. Josefa z 2.11.1875 a bronzová plaketa Marie Terezie. V diskuzi připoměl T. Sáňka dnes již zapomenuté svátky jako např. 24.10. svátek sv. Michala (konec povinné roboty u sedláků), pečení Martiňáků (makový rohlík plněný povidly ve tvaru podkovy) na sv. Martina apod. Připoměl se význam již nepoužívaných slov jako koltun, angerhaus, chause apod... Setkání se velmi vydařilo.

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.11.2023

Setkání kronikářů listopad 2003

Ve středu 1. listopadu 2023 se po 15. hodině uskutečnilo další již tradiční Setkání kronikářů ve Štítině. Na listopadové setkání přijal pozvání archivář Zemského archivu v Opavě pan Pavel Solnický Bc., významná persona tohoto ústavu. Účast byla opět vysoká a přišlo devět osob. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, P. Stoniš a Pavel Solnický) Setkání svolal D. Závěšický. Starosta R. Malohlava přivítal všechny hosty a předal slovo T. Sáňkovi, který připomenul novým hostům smysl a poslání těchto setkání. Záchrana historických pramenů a nezištné předávání informací kolegům je náplní naší činnosti. Přechod fronty koncem druhé světové války nenávratně zničil mnoho historických pramenů a snaha zachránit to co zbylo nás všechny motivuje, pokračovat v této činnosti. Archivář P. Solnický poděkoval za pozvání a vyzdvihl přínos těchto setkání pro získávání cenných materiálů pro Zemský a Státní archiv v Opavě. Informoval také o možnostech digitalizace a záchrany cenných historických materiálů. Slíbil další prohlubování spolupráce mezi našim spolkem a archivem. Po delší diskuzi následovala projekce komentované přednášky pana T. Sáňky na téma "Vesnické krčmy a formanské hospody". Dále následovala přednáška pana Jana Sládečka, na které hosty seznámil s historií, průběhem a dokončením renovace zvonů v Raduni. Tento významný projekt (od 2020) docílil výměnu nevhodných závěsů zvonů za dubové, výměnu pohonu z asynchronních motorů za šetrnější lineární motory s novou řídící jednotkou. Časosběrné video zde. Během rekonstrukce byl vyměněn také pohon hodin a ošetřen povrch zvonů grafitovým nátěrem. Po přednášce pokračovala diskuze, kde nechyběly staré fotografie, kroniky a dokumenty jako např.: Co v kronikách nenajdete - Zvyklosti v období vánoc, Prosincová pranostika, Zajímavosti z opavského týdeníku. Zapomenuté spolky v obci - Spolek Havlíček, Spolek domkařů a malorolníků v N. Sedlicích. Nejstarší soupis usedlíků v N. Sedlicích (r. 1608). Revizní zpráva obchodu Pustá Polom z roku 1930 apod.. Setkání skončilo po 18. hodině. Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: D. Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.8.2023

Srpnové setkání kronikářů ve Štítině

Ve středu 30. srpna 2023 proběhlo další setkání kronikářů (osmé) a amaterských historiků v zasedací místnosti obecního úřadu ve Štítině. Po menší "prázdninové" pauze se sešlo devět z celkových jedenácti členů. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, J. Fryčka a J. Richter.) Setkání, které svolal D. Závěšický zahájil starosta R. Malohlava a následovala komentovaná projekce pana J. Sládečka o renovaci "kaple Božího těla" v Raduni na ulici 9. května č.p. 32. Kaple je na jeho pozemku a byla rekonstruována svépomoci z vlastních prostředků s přispěním Ministerstva zemědělství! Více o této kapli se můžete dozvědět zde. Nasledovala prezentace kronikáře T. Sáňky "Po stopách pramene Sedlinky", kterou bude v září také prezentovat veřejnosti. Následovala projekce historických fotografií J. Klaudy. Jan Sedláček nás seznámil se zakládající (protokolovací) knihou a dalšími artefakty pustopolomského Sokola založeného 1.8.1926. Pan Robert Winkler nás seznámil s dokumentem "Historický zápis k velkému ohni ve Velkých Hošticích r. 1765". Pan J. Richter představil protokolovací knihu a drobné keramické nálezy. Na programu také bylo: žalostný stav hrobky stavitele Angela Migliarina v Opavě, identifikace osob na fotografiích dle biometrických markant (uši), portréty Chorinských, generál Jan Vlachý, Baron Trenck ve Slezsku, neznámí a zapomenutí slezští lidoví malíři (např. Jan Sýkora 1931-2022), a další. Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: D. Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na přednášku: Štítinské panství & Nové Sedlice

vloženo - 17.5.2023

Pozvánka na přednášku: Štítinské panství & Nové Sedlice

Zveme všehny zájemce o historii na Přednášku "Štítinské panství & Nové Sedlice" dne 30.5.2023 od 17:00 hod. v sále ZŠ Štítina. Jedná se o společnou přednášku, na kterou by jsme rádi pozvali i občany z širšího okolí, Štítina, Nové Sedlice, Suché Lazce, Mokré Lazce, Komárov, Hrabyně ...

Přednášející:
Ing. Radek Malohlava & Tomáš Sáňka

R. Malohlava - Štítinské panství a jeho majitelé, šlechtický rod Bock von Burgwitz, nejstarší část obce a rody.
T. Sáňka - Nové Sedlice, Marianov, Chorinskovice, Přerovec, hospody.

Po ukončení přednášky volné téma, prezentace knih a posezení. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.5.2023

Reportáž ČRo Ostrava o pravidelném setkávání kronikářů

Dne 2. května mezi 9. a 10. hodinou odvysílal Český Rozhlas Ostrava reportáž o pravidelném setkávání kronikářů ve Štítině. Redaktor zpravodajství Mgr. Martin Knitl přijal pozvání na středeční (26.4.2023) setkání kronikářů. Smyslem reportáže bylo inspirovat amatérské historiky a kronikáře z jiných obcí a měst k podobným setkáním mimo Štítinu.

Moderátor: "Být obecním kronikářem, to je práce, která zabere spoustu času. Přesto se mnoho měst a vesnic může dobrým kronikářem pochlubit. Na Opavsku se navíc podařilo založit neobvyklou tradici pravidelného setkávání těchto amatérských milovníků historie. Vyměňují si zkušenosti, navzájem si radí a vymýšlí, jak zápisy v kronikách vylepšit. Na zatím poslední setkání jsme se byli podívat."

Audio záznam reportáže je k poslechu zde. (formát *.mp3, 2,6 MB)

Zdroj: Český Rozhlas Ostrava

zobrazit celou novinku

Reportáž ČRo Ostrava o pravidelném setkávání kronikářů

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.4.2023

Dubnové setkání kronikářů přivítalo další tři členy

Ve středu 26.4.2023 proběhlo po 15. hodině další tradiční setkání kronikářů ve Štítině. Nově byli přizváni další tři členové, Stanislav Grygar z Kyjovic, Josef Sedláček a Jiří Richter z Pusté Polomi. Pozvání přijal také redaktor Českého rozhlasu Martin Knitl, který zde natočil krátkou reportáž. Setkání zahájil starosta R. Malohlava a následovala projekce prezentace "640 let našich obcí", kterou připravil T. Sáňka. Po prezentaci nových členů následovala diskuze na téma: Školní matrika obce Pustopolomské z r. 1907-1944 nález a digitalizace, hrabě Ignác Dominik Chorynský a jeho ovčíny, rod Čejka z Badenfeldu a ovčíny, rod Kleinů z Wiesenberga výstavba tunelů a železnic, kaple sv. Maří Magdalény ve Štítině a její hrobky, stržení tvrze Štítina, prohlížení fotografií a další ...
Setkání se účastnilo 8 členů z celkových 11. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S.Grygar, J.Sedláček a J. Richter.) Na konci setkání obdaroval starosta členy novým CD národopisného souboru BEJATKA - "Najmilejší". Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: David Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.3.2023

Setkání kronikářů ve Štítině - březen 2023

Ve středu 8.3.2023 odpoledne po 15. hodnině proběhlo další již tradiční setkání kronikářů, v zasedací místnosti obecního domu ve Štítině. Spolek se rozšířil o další dva nadšence (Jana Sládečka z Raduně a Jiřího Dědice z N. Sedlic) na celkových osm členů. Na programu bylo mimo jiné: "Odhad raduňského statku r. 1665" od Šiguta, publikace Mariánské poutní místo Hrabyň r. 1893, zajímavosti o našich obcích v publikaci Naše Slezsko od J. Vyhlídala, druhá světová valka ve Štítině a okolí - průběh a zajimavosti ze serveru (https://pamyat-naroda.ru/) přednáška J. Dědic, genealogie pomocí DNA - možnosti a postupy, genealogie obecně - tipy a rady, historické fotografie Štítiny během 2. sv. války a další zajímavá témata. Děkujeme starostovi Ing. Radku Malohlavovi za poskytnutí zázemí. (setkání se účastnili: T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Fryčka, J. Dědic, P. Stoniš, J. Sládeček)

Mohlo by Vás také zajímat:
11.1.2023 - Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023
30.11.2022 - Setkání kronikářů ve Štítině - listopad 2022
5.10.2022 - Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině
29.8.2022 - Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích
25.5.2022 - Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.1.2023

Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023

Ve středu 11.1.2023 proběhlo další již tradiční setkání kronikářů, v zasedací místnosti obecního domu ve Štítině. Sešlo se pět z celkových šesti stálých členů spolku. Na programu bylo mimo jiné: Zákony myslivosti z roku 1587, Pravidla silničního provozu z roku 1878, Svobodné matky v matrikách z přelomu století, rod Vincenc a Kristoph Strauch z Hadrunku, Štítínská tvrz, Rodová kronika Sáňků, Historické fotografie a další zajímavá témata. Děkujeme starostovi Ing. Radku Malohlavovi za poskytnutí zázemí.

Mohlo by Vás také zajímat:
30.11.2022 - Setkání kronikářů ve Štítině - listopad 2022
5.10.2022 - Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině
29.8.2022 - Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích
25.5.2022 - Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.12.2022

Setkání kronikářů ve Štítině - listopad 2022

Ve středu 30.11.2022 proběhlo další setkání kronikářů, v zasedací místnosti obecního domu ve Štítině. Prostor k setkání zajišťuje starosta Štítiny Ing. Radek Malohlava. Setkání zahájil Tomáš Sáňka referátem o vícejmenosti, daních v minulosti, kvadském nářečí apod. Robert Winkler nás seznámil s původem hraničního kříže ve Velkohoštickém a Malohoštickém katastru. Na setkání, kde nechyběl Petr Stoniš, Jan Fryčka a D. Závěšický zazněly zajímavé diskuze a informace o historii Dolního Slezska.

Mohlo by Vás také zajímat:
5.10.2022 - Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině
29.8.2022Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích
25.5.2022Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.10.2022

Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině

Dne 5.10.2022 proběhlo další setkání kronikářů, tentokrát ve Štítině. Nově se setkání zúčastnil také starosta Štítiny, velký fanoušek historie, Ing. Radek Malohlava a Petr Stoniš, farní kronikář z Pusté Polomi. Na setkání nechyběli stálí členové pan Tomáš Sáňka (kronikář z Nových Sedlic), pan Jan Fryčka (kronikář z Těškovic) a D. Závěšický (kronikář ze Suchých Lazců). Setkání kronikářů probíhají více než rok a pomáhají při badatelské činnosti všem zúčastněným. Setkání se v minulosti zúčastnili také pan Robert WinklerPetr Lexa Přendík z Ostravy Jih. Děkuji starostovi Štítiny za poskytnutí prostor pro naše další setkání.

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 29.8.2022

Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Dne 29.8.2022 proběhlo další z mnoha setkání kronikářů v Suchých Lazcích. Na Střední ulici nechyběli stálí členové pan Tomáš Sáňka (kronikář z Nových Sedlic), pan Jan Fryčka (kronikář z Těškovic) a D. Závěšický (kronikář ze Suchých Lazců). Poprvé setkání navštívil také pan Robert Winkler jednatel společnosti Winro s.r.o., velký milovník historie a vyhledávaný odborník na rekonstrukce historických budov.

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 24.6.2022

Pozvánka na výstavu Cesta života a besedu s kronikářem

Obecní úřad a Klub žen Nové Sedlice srdečně zvou všechny občany na víkendovou výstavu předmětů, které nás pojí s bohem na naši životní pouti s názvem Cesta života. Výstava se koná v rámci novosedlického posvícení v sále obecního domu v Nových Sedlicích dne 25. - 26.6.2022. V sobotu od 10-17 hodin a v neděli od 10-15 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V rámci 200. výročí kapličky nejsvětější trojice zve obecní úřad v Nových Sedlicích včechny občany na besedu s kronikářem Tomášem Sáňkou na téma historie posvícení v Nových Sedlicích. Beseda proběhne v neděli 26.6.2022 od 16:30 hodin ve stanu na hřišti v programu novosedlického posvícení 2022.

zobrazit celou novinku

Pozvánka na výstavu Cesta života a besedu s kronikářem

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 25.5.2022

Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Dne 25. května proběhlo v Suchých Lazcích další setkání kronikářů. Setkání se tentokrát účastnili: Petr Lexa Přendík z Ostravy Jih, Tomáš Sáňka z Nových Sedlic, Jan Fryčka z Těškovic a David Závěšický. Programem setkání byla prezentace publikací, rodokmenů a historie kostelů.

zobrazit celou novinku

Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.3.2022

Beseda s kronikářem T. Sáňkou se vydařila

V neděli 13. března 2022 v obecním sále v Nových Sedlicích, uspořádal novosedlický Klub žen, Šmajdalové a Obecní úřad Nové Sedlice besedu s kronikářem panem Tomášem Sáňkou. Beseda zaměřená na "Vesnické krčmy a formanské hospody v N. Sedlicích a okolí" se odpoledne po půl čtvrté zúčastnilo několik desítek občanů z obce a okolních vesnic. Vstupné bylo dobrovolné. Pro zcela zaplněný sál připravili pořadatelé chutné občerstvení. Kromě samotné přednášky pana Sáňky si mohli návštěvníci prohlédnout dva krásné modely budov zapůjčené ze Štítiny. (Štítinský zámek a štítinskou krčmu) Více než dvouhodinová přednáška byla velmi zajímavá a slavila velký úspěch.

Pozvánka na zajímavé přednášky:
- Další přednáška pana Sáňky na podobné téma se uskuteční 23.3.2022 v 18:30 hodin v Komárově na faře.
- Dne 23.4.2022 v 15:00 hodin proběhne na Štítině zajímavá beseda s českou regionální lidovou básnířkou a spisovatelkou paní Janou Schlossarkovou.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.2.2018

Pozvánka na přednášku kronikáře Tomáše Sáňky v Nových Sedlicích

Obec Nové Sedlice ve spolupráci s Klubem žen Nové Sedlice zve všechny občany na přednášku novosedlického kronikáře Tomáše Sáňky na téma "Zvyky a tradice v naší obci". Nedělní přednáška se uskuteční v obecním sále v Nových Sedlicích dne 18.2.2018 od 16:00 hodin.

Mohlo by vás také zajímat:
7.2.2018 - Český rozhlas studio Ostrava 10:10 - 10:50 Koktejl - Tomáš Sáňka je kronikářem v Nových Sedlicích a věnuje se také genealogii. Co ho fascinuje na událostech, které patří minulosti? To bude jedno z témat rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.


19.2.2018 - Na přednášku do Nových Sedlic se dostavilo cca 60 posluchačů. Kromě domácích novosedlických, přišlo také hodně lidí ze Štítiny a Suchých Lazců. Přednáška pana Sáňky zaznamenala veliký úspěch.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 30.11.2023:

1) Obecní úřad Suché Lazce Vás srdečně zve 3.12.2023 od 16:00 na Adventní koncert v kapli Andělů strážných, zazpívá operní pěvec Petr Urbánek.

Hlášení rozhlasu - úterý 28.11.2023:

1) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 2.12.2023 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

2) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s Klubem rodičů pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12.2023 v kulturním domě od 9 do 16 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční občerstvení.

zobrazit vše

Kalendář akcí

29.12.2023 od (10:00) hodin:

AVZO pořádá pro své členy ukončení střelecké sezóny 2023 pod tradičním názvem "Poslední výstřel".

20.1.2024 od (20:00) hodin:

Obecní ples v sále hostince U Baly - pořádá obecní úřad Suché Lazce.

3.2.2024 od (20:00) hodin:

Od 20:00 hodin v sále hostince U Baly, se uskuteční "Tradiční hasičský ples 2024". Hraje skupina Merkur, bohatá tombola zajištěna. Pořádá (SDH Suché Lazce).

10.2.2024 od (8:00) hodin:

Mládež Suchých Lazců pořádá 15. ročník Pochování Basy s tradičním voděním medvěda po obci.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

13.12.2023 od (17:30) hodin:

Rezervováno - kurz hodiny zpěvu.

14.12.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

16.12.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

19.12.2023 od hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.12.2023 od hodin:

Rezervace - hodina zěvu

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-11 (40. stran, 17,5 MB)

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.11.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.10.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

V termínu od 18.10. do 20.10.2023 bude omezena doprava na křižovatce ulic na Pískovně, Ve Dvoře a Návrší a dojde ke změně dopravního značení. Důvodem omezení výměna transformátoru společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V damém úseku dojde k částečné uzavírce.

Dokumentace zde:
- Souhlasné vyjádření POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje "Suché Lazce, p. č. 677/4, DTs/kNN" dokument-1.pdf
- Povolení magistrátu města Opavy dokument-2.pdf
- Schéma dopravního značení dokument-3.pdf

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 souhlasí, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 5%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 46%

Celkem hlasů: 61 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky