Novinky [TXT_CATEGORY]

Setkání kronikářů

vloženo - 25.4.2024

Setkání kronikářů duben 2024

Ve středu 24. dubna 2024 proběhlo po 15. hodině setkání kronikářů ve Štítině. V jednací místnosti obecního úřadu ve Štítině se tentokrát sešlo celkem šest stálých členů. (Tomáš Sáňka, David Závěšický, Radek Malohlava, Jan Fryčka, Jan Sládeček a Jan Sedláček). Následovalo přivítání jednotlivých členů a malé občerstvení. Na programu byla nejprve komentovaná prezentace pana T. Sáňky na téma "Kronikáři a obce okolí", ve které připomnul kronikáře N. Sedlic, Štítiny, S. Lazců, Komárova, M. Lazců a dalšich obcí. Následovalo představení "Pamětní knihy MS Hošťata", která vyšla letos v březnu. Ukázka Sucholazeckého zpravodaje, také sklidila pochvalu od některých členů. Všechny zaujala ukázka stříbrného křížového Tolaru z roku 1794 M Josefa II a bronzová plaketka Petra Bezruče. Pozornost vzbudilo také abum s přibližně 120 negativy 6x6cm s tématikou Pustá Polom. Pan Sedláček prezentoval zápisník Lidové jednoty z Pusté polomi z let 1914-1937. Pan Sládeček promítnul několik unikátních fotografií parní mlátičky z Raduně během žní v padesátých letech. Následovala témata jako: rod P. Josef Sentenský-rodák ze Dvořiska, Donáti z Velké Polomi, křižník Zenta, možnosti opravy kapličky z r. 1909 v Raduni apod. Nejvíce se rozjela diskuze na téma rodové a soukromé erby, heraldika a zneužití znaků. Starosta R. Malohlava prezentoval svoji práci, kdy pomocí slovního popisu uvedených v historických materiálech, ve spolupráci s překladatelem a heraldikem zrekonstruoval výmalbu erbu rodu Johana Bocka von Burkwic z roku 1649, který je často mylně prezentován (heraldicky neodpovídá skutečnosti) a dál kopírován v různých publikacích. Vysvětlil nám symboliku a popis jednotlivých gryfů, mluvící znamení, jejich významy, pozice a barevné řešení. To vše podléhá složitým pravidlům. Prezentace všechny zaujala. Závěšický všechny pozval na slavnostní zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji, ke 120. výročí narození spisovatele, kde 27.5.2024 od 16 hodin vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na přednášku: Štítina Železniční

vloženo - 7.3.2024

Pozvánka na přednášku: Štítina Železniční

Zveme všehny zájemce o historii na Přednášku "Štítina Železniční" dne 12.3.2024 od 16:00 hod. v sále ZŠ Štítina. Jedná se o společnou přednášku, na kterou bychom rádi pozvali i občany z širšího okolí, Štítina, Nové Sedlice, Suché Lazce, Mokré Lazce, Komárov, Hrabyně ...

Přednášející:
Ing. Radek Malohlava & Tomáš Sáňka

R. Malohlava - Štítina Železniční
T. Sáňka - Vzpomínka nejstaršího výpravčího na železniční stanici Štítina.

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.2.2024

Setkání kronikářů únor 2024

Ve středu 28. února 2024 proběhlo po 15. hodině další setkání kronikářů ve Štítině. V jednací místnosti obecního úřadu na Štítině se tentokrát sešlo celkem devět osob. Kromě stávajících členů (Tomáš Sáňka, David Závěšický, Radek Malohlava, Jan Fryčka, Jan Sládeček a Stanislav Grygar) k nám nově zavítali pan Radomil Paláček učitel na VŠB a kronikář z Vřesiny, pan Milan Julínek autor historických publikací a videí z Vřesiny a paní Jitka Slaná z Raduně - bývalá kastelánka z Janovic. Všichni nadšení zájemci o historii a genealogii. Po úvodním slově starosty a několika historických zajímavostech, následovala krátká projekce prezentace T. Sáňky o historii české hasičské župy v našem kraji. Jednotliví účastníci donesli několik zajímavých knih ze současnosti, ale také svázaný časopis "Veselý svět" z přelomu století. Pan Sáňka prezentoval svoji rodovou kroniku Sáňků, která se nepřetržitě píše od roku 1762 do současnosti. Je tak druhá nejstarší rodová kronika hned po Dlaskově kronice z Dolánek u Turnova. Dale byly na pořadu témata jako kuriozity z matrik, Vícha dědičný richtář v Komárově, Jakoubek Přerovec výroba vosku, Arnošt Chamrát z Hrabyně - druhý nejstarší hudební kabaret po Praze v Československé republice, Strauch první majitel hostince u Raichela na Hadrůnku, původ slova "plusky", svatomatinské zvyky a splacení dluhů po sv. Jiří, Trnava jako místo původu Weindenberga apod. Setkání skončilo před 18. hodinou.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.2.2024

Vychází "Pamětní kniha MS Hošťata" v limitovaném nákladu

Vážení spoluobčané, vychází "Pamětní kniha MS Hošťata" v limitovaném nákladu 70 ks.
Kniha je JEN NA OBJEDNÁVKU!

Cena knihy je 594 Kč/ks vč. DPH
a prodává se za výrobní cenu materiálu za tisk.

Knihu a její množství je možné si objednat do 1.3.2024! na Poště Partner v Suchých Lazcích buď osobně nebo na email: suche.lazce@opava-city.cz nebo na tel.: 604 229 398

Více o nové knize se dozvíte zde:
https://kniha-ms-hostata.suchelazce.cz/

Kniha je součástí regionální edice NOVÁ ISKRA

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.1.2024

Beseda s kronikářem T. Sáňkou v Nových Sedlicích se vydařila

V neděli 14. ledna 2024 po 15. hodině uspořádal Klub žen a obec Nové Sedlice v sále školky Nových Sedlic besedu s kronikářem Tomášem Sáňkou. Přednáška na téma "Sedlinka v minulosti a současnosti" přilákala přibližně padesát návštěvníků z Nových Sedlic, ale i z okolních obcí. Klub novosedlických žen připravil sladké i slané občerstvení pro všechny návštěvníky a podával se čaj nebo káva. Starostka obce paní Zuzana Holešová všechny přivítala a předala slovo panu Sáňkovi. V polovině besedy nechyběla malá přestávka na občerstvení a diskuzi. Více než dvouhodinový program se velmi vydařil.

Foto: Klub žen - Nové Sedlice

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na přednášku "Sedlinka v minulosti a současnosti"

vloženo - 5.1.2024

Pozvánka na přednášku "Sedlinka v minulosti a současnosti"

Klub žen a obec Nové Sedlice Vás srdečně zvou na besedu s kronikářem Tomášem Sáňkou na téma "Sedlinka v minulosti a současnosti". Přednáška se koná v neděli 14. ledna 2024 v 15 hodin v obecním sále školky v Nových Sedlicích. Drobné občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Více o akci zde.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.12.2023

Setkání kronikářů prosinec 2023

Ve středu 6.12.2023 se konalo letošní poslední pravidelné setkání kronikářů ve Štítině, na které se dostavilo osm členů (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, J. Richter). Starosta všechny přivítal na předvánočním setkání a připravil pohoštění. Následovala diskuze nad donesenými kronikami a dokumenty. Pozornost vzbudila školní kronika obce Osíčko z let 1.9.1936-23.6.1938, která byla nalezena ve spalovně! Dále kniha "Žaluji" (pankrácká kalvárie z roku 1946) a pak "Cechovní artikule pro pořádky královských dědičných zemí Slezských" z roku 1739. Tyto dokumenty budou předány do Okresního archivu v Opavě. Zajímavá byla také dvanácti svazková vzdělávací příručka pro četnictvo z roku 1924 nebo zknihovaný časopis Zlatá Praha / Světozor ročník 1901. Všechny zaujala pamětní plaketa Fr. Josefa z 2.11.1875 a bronzová plaketa Marie Terezie. V diskuzi připoměl T. Sáňka dnes již zapomenuté svátky jako např. 24.10. svátek sv. Michala (konec povinné roboty u sedláků), pečení Martiňáků (makový rohlík plněný povidly ve tvaru podkovy) na sv. Martina apod. Připoměl se význam již nepoužívaných slov jako koltun, angerhaus, chause apod... Setkání se velmi vydařilo.

Foto: D. Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.11.2023

Do Státního okresního archivu Opava bylo předáno šest vzácných kronik

V pondělí dopoledne 13.11.2023 bylo předáno do Státního okresního archivu Opava celkem 6 ks vzácných kronik obce Suché Lazce. Kronikář D. Závěšický daroval tři kroniky ze své sbírky a další tři které opatroval. Předání proběhlo v Zemském archivu Opava na osobní schůzce s ředitelem PhDr. Branislavem Dorkem, Ph.D. Hlavním impulsem k darování archiválií byla diskuze na listopadovém setkání kronikářů s archivářem Bc. Pavlem Slonickým. Kroniky budou prioritně digitalizovány a budou k dispozici všem sucholazeckým občanům a dalším badatelům on-line v Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě.
Prioritně, dle domluvy, bude také digitalizována Školní kronika z let 1842-1908 (Číslo NAD: 902), která je již součástí příslušného archivního fondu.

zobrazit celou novinku

Do Státního okresního archivu Opava bylo předáno šest vzácných kronik

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.11.2023

Setkání kronikářů listopad 2003

Ve středu 1. listopadu 2023 se po 15. hodině uskutečnilo další již tradiční Setkání kronikářů ve Štítině. Na listopadové setkání přijal pozvání archivář Zemského archivu v Opavě pan Pavel Solnický Bc., významná persona tohoto ústavu. Účast byla opět vysoká a přišlo devět osob. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, P. Stoniš a Pavel Solnický) Setkání svolal D. Závěšický. Starosta R. Malohlava přivítal všechny hosty a předal slovo T. Sáňkovi, který připomenul novým hostům smysl a poslání těchto setkání. Záchrana historických pramenů a nezištné předávání informací kolegům je náplní naší činnosti. Přechod fronty koncem druhé světové války nenávratně zničil mnoho historických pramenů a snaha zachránit to co zbylo nás všechny motivuje, pokračovat v této činnosti. Archivář P. Solnický poděkoval za pozvání a vyzdvihl přínos těchto setkání pro získávání cenných materiálů pro Zemský a Státní archiv v Opavě. Informoval také o možnostech digitalizace a záchrany cenných historických materiálů. Slíbil další prohlubování spolupráce mezi našim spolkem a archivem. Po delší diskuzi následovala projekce komentované přednášky pana T. Sáňky na téma "Vesnické krčmy a formanské hospody". Dále následovala přednáška pana Jana Sládečka, na které hosty seznámil s historií, průběhem a dokončením renovace zvonů v Raduni. Tento významný projekt (od 2020) docílil výměnu nevhodných závěsů zvonů za dubové, výměnu pohonu z asynchronních motorů za šetrnější lineární motory s novou řídící jednotkou. Časosběrné video zde. Během rekonstrukce byl vyměněn také pohon hodin a ošetřen povrch zvonů grafitovým nátěrem. Po přednášce pokračovala diskuze, kde nechyběly staré fotografie, kroniky a dokumenty jako např.: Co v kronikách nenajdete - Zvyklosti v období vánoc, Prosincová pranostika, Zajímavosti z opavského týdeníku. Zapomenuté spolky v obci - Spolek Havlíček, Spolek domkařů a malorolníků v N. Sedlicích. Nejstarší soupis usedlíků v N. Sedlicích (r. 1608). Revizní zpráva obchodu Pustá Polom z roku 1930 apod.. Setkání skončilo po 18. hodině. Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: D. Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.8.2023

Srpnové setkání kronikářů ve Štítině

Ve středu 30. srpna 2023 proběhlo další setkání kronikářů (osmé) a amaterských historiků v zasedací místnosti obecního úřadu ve Štítině. Po menší "prázdninové" pauze se sešlo devět z celkových jedenácti členů. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, J. Fryčka a J. Richter.) Setkání, které svolal D. Závěšický zahájil starosta R. Malohlava a následovala komentovaná projekce pana J. Sládečka o renovaci "kaple Božího těla" v Raduni na ulici 9. května č.p. 32. Kaple je na jeho pozemku a byla rekonstruována svépomoci z vlastních prostředků s přispěním Ministerstva zemědělství! Více o této kapli se můžete dozvědět zde. Nasledovala prezentace kronikáře T. Sáňky "Po stopách pramene Sedlinky", kterou bude v září také prezentovat veřejnosti. Následovala projekce historických fotografií J. Klaudy. Jan Sedláček nás seznámil se zakládající (protokolovací) knihou a dalšími artefakty pustopolomského Sokola založeného 1.8.1926. Pan Robert Winkler nás seznámil s dokumentem "Historický zápis k velkému ohni ve Velkých Hošticích r. 1765". Pan J. Richter představil protokolovací knihu a drobné keramické nálezy. Na programu také bylo: žalostný stav hrobky stavitele Angela Migliarina v Opavě, identifikace osob na fotografiích dle biometrických markant (uši), portréty Chorinských, generál Jan Vlachý, Baron Trenck ve Slezsku, neznámí a zapomenutí slezští lidoví malíři (např. Jan Sýkora 1931-2022), a další. Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: D. Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na přednášku: Štítinské panství & Nové Sedlice

vloženo - 17.5.2023

Pozvánka na přednášku: Štítinské panství & Nové Sedlice

Zveme všehny zájemce o historii na Přednášku "Štítinské panství & Nové Sedlice" dne 30.5.2023 od 17:00 hod. v sále ZŠ Štítina. Jedná se o společnou přednášku, na kterou bychom rádi pozvali i občany z širšího okolí, Štítina, Nové Sedlice, Suché Lazce, Mokré Lazce, Komárov, Hrabyně ...

Přednášející:
Ing. Radek Malohlava & Tomáš Sáňka

R. Malohlava - Štítinské panství a jeho majitelé, šlechtický rod Bock von Burgwitz, nejstarší část obce a rody.
T. Sáňka - Nové Sedlice, Marianov, Chorinskovice, Přerovec, hospody.

Po ukončení přednášky volné téma, prezentace knih a posezení. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.5.2023

Reportáž ČRo Ostrava o pravidelném setkávání kronikářů

Dne 2. května mezi 9. a 10. hodinou odvysílal Český Rozhlas Ostrava reportáž o pravidelném setkávání kronikářů ve Štítině. Redaktor zpravodajství Mgr. Martin Knitl přijal pozvání na středeční (26.4.2023) setkání kronikářů. Smyslem reportáže bylo inspirovat amatérské historiky a kronikáře z jiných obcí a měst k podobným setkáním mimo Štítinu.

Moderátor: "Být obecním kronikářem, to je práce, která zabere spoustu času. Přesto se mnoho měst a vesnic může dobrým kronikářem pochlubit. Na Opavsku se navíc podařilo založit neobvyklou tradici pravidelného setkávání těchto amatérských milovníků historie. Vyměňují si zkušenosti, navzájem si radí a vymýšlí, jak zápisy v kronikách vylepšit. Na zatím poslední setkání jsme se byli podívat."

Audio záznam reportáže je k poslechu zde. (formát *.mp3, 2,6 MB)

Zdroj: Český Rozhlas Ostrava

zobrazit celou novinku

Reportáž ČRo Ostrava o pravidelném setkávání kronikářů

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.4.2023

Dubnové setkání kronikářů přivítalo další tři členy

Ve středu 26.4.2023 proběhlo po 15. hodině další tradiční setkání kronikářů ve Štítině. Nově byli přizváni další tři členové, Stanislav Grygar z Kyjovic, Josef Sedláček a Jiří Richter z Pusté Polomi. Pozvání přijal také redaktor Českého rozhlasu Martin Knitl, který zde natočil krátkou reportáž. Setkání zahájil starosta R. Malohlava a následovala projekce prezentace "640 let našich obcí", kterou připravil T. Sáňka. Po prezentaci nových členů následovala diskuze na téma: Školní matrika obce Pustopolomské z r. 1907-1944 nález a digitalizace, hrabě Ignác Dominik Chorynský a jeho ovčíny, rod Čejka z Badenfeldu a ovčíny, rod Kleinů z Wiesenberga výstavba tunelů a železnic, kaple sv. Maří Magdalény ve Štítině a její hrobky, stržení tvrze Štítina, prohlížení fotografií a další ...
Setkání se účastnilo 8 členů z celkových 11. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S.Grygar, J.Sedláček a J. Richter.) Na konci setkání obdaroval starosta členy novým CD národopisného souboru BEJATKA - "Najmilejší". Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

Foto: David Závěšický

Mohlo by vás také zajímat:
- Další pravidelné setkávání kronikářů

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.3.2023

Setkání kronikářů ve Štítině - březen 2023

Ve středu 8.3.2023 odpoledne po 15. hodnině proběhlo další již tradiční setkání kronikářů, v zasedací místnosti obecního domu ve Štítině. Spolek se rozšířil o další dva nadšence (Jana Sládečka z Raduně a Jiřího Dědice z N. Sedlic) na celkových osm členů. Na programu bylo mimo jiné: "Odhad raduňského statku r. 1665" od Šiguta, publikace Mariánské poutní místo Hrabyň r. 1893, zajímavosti o našich obcích v publikaci Naše Slezsko od J. Vyhlídala, druhá světová valka ve Štítině a okolí - průběh a zajimavosti ze serveru (https://pamyat-naroda.ru/) přednáška J. Dědic, genealogie pomocí DNA - možnosti a postupy, genealogie obecně - tipy a rady, historické fotografie Štítiny během 2. sv. války a další zajímavá témata. Děkujeme starostovi Ing. Radku Malohlavovi za poskytnutí zázemí. (setkání se účastnili: T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Fryčka, J. Dědic, P. Stoniš, J. Sládeček)

Mohlo by Vás také zajímat:
11.1.2023 - Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023
30.11.2022 - Setkání kronikářů ve Štítině - listopad 2022
5.10.2022 - Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině
29.8.2022 - Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích
25.5.2022 - Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.1.2023

Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023

Ve středu 11.1.2023 proběhlo další již tradiční setkání kronikářů, v zasedací místnosti obecního domu ve Štítině. Sešlo se pět z celkových šesti stálých členů spolku. Na programu bylo mimo jiné: Zákony myslivosti z roku 1587, Pravidla silničního provozu z roku 1878, Svobodné matky v matrikách z přelomu století, rod Vincenc a Kristoph Strauch z Hadrunku, Štítínská tvrz, Rodová kronika Sáňků, Historické fotografie a další zajímavá témata. Děkujeme starostovi Ing. Radku Malohlavovi za poskytnutí zázemí.

Mohlo by Vás také zajímat:
30.11.2022 - Setkání kronikářů ve Štítině - listopad 2022
5.10.2022 - Říjnové setkání kronikářů se konalo ve Štítině
29.8.2022 - Srpnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích
25.5.2022 - Květnové setkání kronikářů v Suchých Lazcích

Foto: David Závěšický

zobrazit celou novinku

Setkání kronikářů ve Štítině - leden 2023

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

25.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji. Slavnostní zahájení výstavy, vystoupení BEJATKY.

28.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

29.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

30.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva 2024 | Zobrazit pozvánku.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky