Novinky [TXT_CATEGORY]

Poruchy

vloženo - 29.9.2023

Dne 2.10.2023 začne frézování hlavní komunikace ulice Přerovecká

Milí spoluobčané, dne 2.10.2023 začne v naší obci frézování hlavní komunikace III/4663 ulice Přerovecká! Průjezd obcí bude omezen dopravním značením, ovšem nebude uzavřen! Prosíme všechny řidiče, kteří v době od 2.10.2023 až do položení nového živičného povrchu na hlavní komunikaci III/4663, NEMUSÍ projíždět Suchými Lazcemi, aby využili jiné trasy. O dalších postupech prací Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 29.9.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914133

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914133 . Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 19.10.2023 od 8:00 do 18:00 hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

část obce Suché Lazce
Jičínská: č. o. 1, 3, 4, 7, 9
Májová: č. o. 4
Na Pískovně: č. o. 4, 6, 8, 10, 10a, 10b, 13, 17, 18, 19, 20, 22
Na Štěpnici: č. o. 1-5, 7, 9, 11
Návrší: č. o. 1, 2, 4, 6, 8, 10
Přerovecká: č. o. 2, 4, 6, 8-15, 17, 19, 21-26, 28, 30, 32, 34, 36, 36a
Sedlická: č. o. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Střední: č. o. 1, 9, 13
U Kašny: č. o. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Ve Dvoře: č. o. 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 8
kat. území Suché Lazce (kód 759180): parcelní č. 8, 20, 43/1, 512/2

zobrazit celou novinku

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914133

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.9.2023

ŘSD - oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 SOUHLASÍ, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 25.9.2023

Porucha na vod. síti č. 113384 - Suché Lazce, Na Pískovně č.5b

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Číslo poruchy: 113384
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Na Pískovně č.5
Skut. zahájení: 25.9.2023 09:00
Plán. zahájení orientačně: 25.9.2023 14:00
Dotčená oblast: ul. Na Pískovně, Přerovecká č. 43
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Dne 25.9.2023 budou zahájeny práce na odstranění poruchy na vodovodu na ul. Na Pískovně č. 5b v městské části Suché Lazce. Součástí prací bude provedení výkopu o velikosti cca 1,5 m x 1,0 m v zeleni.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.9.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080. Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 12.10.2023 od 8:30 do 12:00 hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

část obce Suché Lazce
Jičínská: č. o. 1, 3, 4, 7, 9
Májová: č. o. 4
Na Pískovně: č. o. 4, 6, 8, 10, 10a, 10b, 13, 17, 18, 19, 20, 22
Na Štěpnici: č. o. 1-5, 7, 9, 11
Návrší: č. o. 1, 2, 4, 6, 8, 10
Přerovecká: č. o. 2, 4, 6, 8-15, 17, 19, 21-26, 28, 30, 32, 34, 36, 36a
Sedlická: č. o. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Střední: č. o. 1, 9, 13
U Kašny: č. o. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Ve Dvoře: č. o. 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 8
kat. území Suché Lazce (kód 759180): parcelní č. 8, 20, 43/1, 512/2

zobrazit celou novinku

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.9.2023

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Krajský úřad Moravskoslezského kraj, vydává toto opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice

Předmětem úpravy je změna dopravního značení v místě omezení provozu na pozemní komunikaci a trase objížďky v tomto rozsahu:
Místo přechodné úpravy: Silnice č. I/11, ulice Ostravská a Opavská, parc.č. 972/1 k.ú. Komárov, parc.č. 906 k.ú. Suché Lazce a parc.č. 614 k.ú. Nové Sedlnice.
Doba přechodné úpravy: 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.
Důvod přechodné úprav: Zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu při provádění prací na opravě povrchu silnice č. III/4663 Suché Lazce – průtah.
Návrh přechodného dopravního značení (PDZ): Přechodná úprava řeší návrh usměrnění dopravy při provádění prací na opravě povrchu silnice č. III/4663 Suché Lazce – průtah. Jednotlivé úseky oprav se budou realizovat postupně po etapách (návrhy PDZ jednotlivých etap jsou uvedeny v příloze č.1).
Odpovědná osoba: Odpovědným pracovníkem za řádný průběh zvláštního užíváni p. Radovan Kroča, tel.: 602 537 405.

Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.

Celá dokumentace zde: MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf
Viz také úřední deska Suché Lazce:

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.9.2023

Probíhá pokládka nových obrub ul. Přerovecká - září

Od pondělí 28. srpna probíhá pokládka nových obrub podél silnice Přerovecká. Technické služby společně se svými subdodavately provádí pokládku na pravé straně ulice Přerovecká v několika částech současně. Samotné práce postupují poměrně rychle a první desítky metů obrub jsou již usazeny. Fotografie dokumentují práce ke dni 5.9.2023.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.9.2023

Porucha na vod. síti č. 113102, 113104, 113106 - Suché Lazce, Přerovecká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Číslo poruchy: 113102, 113104, 113106
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Přerovecká č. 130/120 - porucha na přípojkovém uzávěru, Přerovecká č. 104/122 - porucha na H, Přerovecká č. 184/130 - porucha na přípojkovém uzávěru
Skut. zahájení: 4.9.2023 08:47
Plán. zahájení orientačně: 15.09.2023 14:00
Dotčená oblast: ul. Přerovecká
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

zobrazit celou novinku

Porucha na vod. síti č. 113102, 113104, 113106 - Suché Lazce, Přerovecká

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.2.2023

Porucha na vod. síti č. 110986 - Suché Lazce, Střední

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Číslo poruchy: 110986
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Střední
Skut. zahájení: 6.1.2023 08:47
Plán. zahájení orientačně: 12.02.2023 10:00
Plán. ukončení orientačně: 12.02.2023 16:00
Dotčená oblast: ul. Střední
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.1.2023

Porucha na vod. síti č. 110680 - Suché Lazce, Na Pískovně

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Číslo poruchy: 110680
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Na Pískovně
Skut. zahájení: 6.1.2023 08:47
Plán. zahájení orientačně: 6.1.2023 08:00
Plán. ukončení orientačně: 6.1.2023 14:00
Dotčená oblast: ul. Na Pískovně, Přerovecká č. 43 - viz mapka
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

zobrazit celou novinku

Porucha na vod. síti č. 110680 - Suché Lazce, Na Pískovně

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.1.2023

Úprava křižovatky ulic Na Pískovně a Ve Dvoře

Dne 3.1.2022 začala oprava napojení ulic ve křížovatce Na Pískovně a Ve Dvoře. V daném úseku je omezen provoz.

Zdroj a foto: starosta Mgr. Petr Orieščík

zobrazit celou novinku

Úprava křižovatky ulic Na Pískovně a Ve Dvoře

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.12.2022

Porucha na vod. síti č. 110609 - Suché Lazce, Na Pískovně

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 110609
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Na Pískovně
Plán. zahájení orientačně: 28.12.2022 9:00
Plán. ukončení orientačně: 28.12.2022 14:00
Dotčená oblast: ul. Na Pískovně, Přerovecká č. 28/43 - (od křižovatky Přerovecká x Na Pískovně po ulici Návrší.)
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

zobrazit celou novinku

Porucha na vod. síti č. 110609 - Suché Lazce, Na Pískovně

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.9.2022

Budou probíhat opisy všech plynoměrů v obci

Od pondělí 12.9. do úterý 20.9.2022 budou v obci Suché Lazce probíhat opisy všech plynoměrů.

Zdroj: Kryštof Hrubý, 607 748 392, NTL Forensics a.s.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.9.2022

Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Jičínská

Vážení spoluobčané, v pátek 9.9.2022 začaly práce na odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Jičínská. Práce by měly trvat do pondělí 12.9.2022. Monitoringem kanalizace, který probíhá v celé obci jsme zjistili stav kanalizace viz obrázek. Prosíme o pochopení, ale tento stav je nutný opravit ihned! Děkujeme. Hezký zbytek dne Vám přeje obecní úřad městské části Suché Lazce.

zobrazit celou novinku

Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Jičínská

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 31.8.2022

Porucha na vod. síti - Suché Lazce, Jičínská 1

Dne 31.8.2022 byly zahájeny práce na odstranění poruchy na vodovodu na ul. Jičínská č. 1 v městské části Suché Lazce. Součástí prací bude provedení výkopu o velikosti cca 2 m x 2 m v rozhraní chodníku a cesty.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Zuzana Kubicová - asistentka starosty

příspěvek vložil
Zuzana Kubicová - asistentka starosty

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 2.10.2023:

1) V pátek 6.10.2023 proběhne na parkovišti u obecního úřadu Suché Lazce sběr nebezpečného odpadu od 15:00 do 17:00 hod.

2) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 7. 10. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích.Vybírány budou především:pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy. Vše musí být vyprané, čisté a nezničené.Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

Hlášení rozhlasu - pátek 29.9.2023:

1) Upozorňujeme občany, že od 2. 10. 2023 začnou přípravné práce na položení nového asfaltového povrchu na ulici Přerovecké. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

4.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad.

7.10.2023 od (9:00) hodin:

SDH pořádá charitativní sbírku oblečení, obuv a hračky pro sociálně slabé. Pozvánka.

12.10.2023 od (8:30) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080, od 8:30 do 12:00 hodin.

19.10.2023 od (8:00) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914133, od 8:00 do 18:00 hodin.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

5.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

12.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

19.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

21.10.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

26.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 souhlasí, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice. Doba přechodné úpravy - 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.

MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-8 (24. stran, 8 MB)

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-6 (36. stran, 9,5 MB)

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 23%
Odbornou firmou. 4%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 45%

Celkem hlasů: 47 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky