Novinky [TXT_CATEGORY]

Zastupitelstvo

vloženo - 6.5.2024

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva 2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 14.5.2024 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 12. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 14.5.2024

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 26. 3. 2024
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Kupní smlouva – pozůstalost Fran Směja
7. Nákup nových stanů pro obecní akce
8. Nový velitel JSDH Suché Lazce
9. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.4.2024

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2024

Zápis ze 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 20.2.2024
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Oprava obecního úřadu
7. Regenerace obecního fotbalového hřiště
8. Různé

více najdete v zápise z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

5 / 11 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že oprava chodníku podél ulice Přerovecká pokračuje. Dokončení chodníku se předpokládá na konec dubna 2024. V tomto týdnu započala poslední etapa chodníku od bytovek u zemědělského družstva k obchodu a pak od Přerovecké č.o. 11 až ke kostelu. Od Přerovecké č. o. 25 se budou opravovat vjezdy až na Přeroveckou č. o. 79.
- P. Tomáš Balhar se dotázal, zda všechny vjezdy budou z dlažby.
- Starosta sdělil, že ano. Všechny vjezdy budou stejné.
- Starosta informoval, že probíhá rekonstrukce dílny pro zaměstnance. V příštím týdnu by mělo být již hotovo. Ještě dojde k výmalbě a nastěhování nábytku. Zaměstnanci dostanou nové ruční nářadí a vybavení.
- Starosta dále informoval, že pokračuje čištění cesty Ke Strážnici. Dochází k odstranění ostružiní a náletu. Částečně strojově a částečně ručně.
- Starosta sdělil, že konzultoval cestu Ke Strážnici s Technickými službami a.s., která se týkala úseku u pomníku padlých. Cesta se bude muset zhutnit a přijde sem silný makadam. Odtok vody se bude řešit vytvořením valu, který bude vodu odtahovat do pole. Bylo by zde vhodné vytvořit remízek.
- Pí Darina Vašková se dotázala, kdo se postará o úpravu zeleně po skončení realizace opravy chodníku podél ulice Přerovecká.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.3.2024

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2024

Zápis ze 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 9.1.2024
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení nákupu nové myčky – kulturní zařízení.
7. Oprava zázemí pro zaměstnance – moštárna.
8. Různé

více najdete v zápise z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

 5 / 10 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce poděkoval všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se starali o kulturní program v obci v lednu a únoru 2024. Sdělil, že akce byly povedené. Od obnoveného Obecního plesu, přes Hasičský ples, Tradiční Pochování basy až po Zabijačkové hody.
- Dále konstatoval, že Obecní ples se vydařil, a proto byl stanoven termín na příští rok a to 24. 1. 2025 a kapela je také na tento termín již zarezervována.
- Starosta informoval, že pokračuje největší akce v letošním roce, a to renovace chodníků podél ulice Přerovecká. Technické služby zadaly část opravy chodníků firmě První hornoslezská stavební, s.r.o. a Rosis, s.r.o.
- Starosta sdělil, že došlo k poškození několika obrub, které byly ihned nahlášeny Technickým službám Opava, s.r.o. a budou se muset opravit.
- Starosta dále sdělil, že chodník od kulturního zařízení je hotový. Nyní Technické služby Opava, s.r.o. provedou zadusání a pískování chodníku. Krátké travní pásy se zrušily.
- Starosta informoval, že chodníky, kde výšky nesedí s obrubou, se musí vyřešit a v určitých úsecích předláždit.
- P. Tomáš Balhar se dotázal na palety s dlaždicemi, které jsou uloženy na cestě v nepřehledné zatáčce. Sdělil, že může dojít ke kolizi.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 18.3.2024

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva 2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 26.3.2024 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 11. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 26.3.2024

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 20.2.2024
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Oprava obecního úřadu.
7. Regenerace obecního fotbalového hřiště.
8. Různé
9. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.3.2024

Kancelář starosty uzavřena do 17.3.2024

Milí spoluobčané, z důvodu nemoci bude kancelář starosty uzavřena do konce týdne do 17.3.2024. V případě potřeby, prosím volejte 734 763 998. Děkujeme za pochopení! Hezký zbytek dne Vám přeje obecní úřad městské části Suché Lazce.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 12.2.2024

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva 2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 20.2.2024 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 10. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 20.2.2024

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 9.1.2024
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení nákupu nové myčky – kulturní zařízení.
7. Oprava zázemí pro zaměstnance – moštárna.
8. Různé
9. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.1.2024

Městská část Suché Lazce vypisuje dotační titul na pořízení domovní čističky odpadních vod!

Milí spoluobčané, zastupitelstvo městské části Suché Lazce rozhodlo o vypsání dotačního titulu pro občany Suchých Lazců na pořízení domovní čističky odpadních vod pro nemovitosti, které se nemohou napojit na centrální splaškovou kanalizaci v obci. Tento dotační titul má za úkol vyrovnat podmínky v otázce čištění splaškových vod a to z toho důvodu, že některé části Suchých Lazců nebyly centrálně odkanalizovány! Městská část bude poskytovat úspěšným žadatelům celkovou částku 60 000 Kč. Tato částka je jednotná a finální! Dotace není nároková a o udělení dotace rozhoduje výhradně zastupitelstvo městské části Suché Lazce a počty vyplacených dotací v jednom kalendářním roce se budou odvíjet od celkových výsledků hospodaření obce!

Podmínky pro udělení dotace!
1. Žadatel musí mít trvalé bydliště v Suchých Lazcích (ověřuje obecní úřad)
2. Žadatel musí doložit úředními dokumenty zprovoznění domovní čističky odpadních vod (postačí kopie – budou uloženy na obecním úřadě)
3. Žadatel na pořízení domovní čističky odpadních vod nesmí pobírat žádnou jinou dotaci (prokázání v podobě čestného prohlášení)
4. Žadatel svým trvalým bydlištěm zároveň prokazuje nemožnost napojení na centrální splaškovou kanalizaci (ověřuje obecní úřad).
5. Žadatel musí prokázat, že domovní čistička odpadních vod byla zrealizována (do funkčního stavu) ne dříve než v den zahájení realizace splaškové kanalizace v Suchých Lazcích 22. 4. 2021.
6. Žadatel je povinen sepsat žádost na obecní úřad ve formátu ŽADATEL, ADRESÁT, ŽÁDOST a VLASTNORUČNÍ PODPIS + přílohy viz. výše.

V případě dotazů se obracejte na výhradně na starostu obce Mgr. Petra Orieščíka.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 11.1.2024

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2024

Zápis ze 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.1.2024 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 14.11.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2024.
7. Schválení dotací pro složky na rok 2024
8. Různé

více najdete v zápise z 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

6 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2024
- Starosta zaslal zastupitelům rozpis rozpočtu na rok 2024, který je v tomto roce 7 117 000 Kč.
- Starosta sdělil, že částka rozpočtu je již po odečtení 1 000 000 Kč, které nám SMO stahuje za realizaci chodníků podél ulice Přerovecká.
- Je to celkový rozpočet městské části Suché Lazce na rok 2024 a tyto peníze máme alokovány na základě Statutu statutárního města Opavy, který vypočítává částku na základě daného vzorce, do kterého se vkládají vždy aktuální data pro daný rok, a z těchto dat se vždy vypočítává konkrétní částka. Tato částka je definitivní a s ní může městská část nakládat dle svého uvážení a rozhodnutí zastupitelstva a vedení obce.
- Starosta informoval, že co se týká chodu obce, bude se v letošním roce šetřit především na provozních věcech. Nikoliv na rozvoji obce.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2024
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0 ...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.1.2024

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 9.1.2024 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 9. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 9.1.2024

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 14.11.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2024
7. Schválení dotací pro složky na rok 2024
7. Různé
8 . Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 24.11.2023

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2023

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.11.2023 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 10.10.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Smlouva o výpůjčce pro SDH Suché Lazce
7. Zřízení nového pracovního místa na obecním úřadě v Suchých Lazcích
8. Majetkové záležitosti – prodej pozemku
9. Různé

více najdete v zápise z 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

5 /8 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta informoval o dokončení opravy asfaltového povrchu na ulici Přerovecká. Sdělil, že práce na cestě byla odvedena kvalitně a v následujícím týdnu budou následovat jen drobné opravy na dokončení cesty.
- Dále sdělil, že v následujícím roce se bude muset řešit rychlost na sucholazeckých komunikacích a zakoupí se dva radary, které budou ukazovat rychlost i značku aut projíždějící obcí. Starosta předpokládá, že se dohodne se SMO a jeden radar zafinancují. Z radaru se budou vyhodnocovat data.
- Starosta informoval, že bude psát na MDPO a.s., aby také řidiči hromadné autobusové dopravy v naší obci dodržovali nejvyšší povolenou rychlost.
- Starosta dále informoval, že ze SMO chce projednat napojení ulice Na Štěpnici na splaškovou kanalizaci v roce 2026.
- Starosta sdělil, že na nové cestě na ulici Přerovecká, kanály, které byly v cestě, jsou posunuty k obrubě a tak mohou pojmout více vody. Bylo doděláno snížení obruby na křižovatce ulic Přerovecká a Na Pískovně z důvodu realizace přechodu pro chodce, který je schválený ...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.11.2023

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva 2023

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 14.11.2023 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 7. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 14.11.2023

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 10. 10. 2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Smlouva o výpůjčce pro SDH Suché Lazce
7. Zřízení nového pracovního místa na obecním úřadě v Suchých Lazcích
8. Majetkové záležitosti – prodej pozemku
9. Různé
10. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 25.10.2023

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2023

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.10.2023 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 29. 8. 2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Zateplení půdních prostor obecního úřadu
7. Finanční zajištění opravy chodníků ulice Přerovecká
8. Různé

více najdete v zápise z 7 zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

6/7 Zateplení půdních prostor obecního úřadu
Starosta informoval zastupitele, že půdní prostory obecního úřadu byly v loňském roce vyklizeny pro realizaci rekonstrukce půdních prostor. V letošním roce chceme půdní prostory zateplit foukaným skelným vláknem. Oslovíme tři firmy, které zateplení půdních prostor provádějí, a vybereme nejlepší nabídku. Předpokládaná cena by měla být cca 70 000 Kč bez DPH.
Starosta dále informoval, že foukaná skelná izolace se provede tím způsobem, že se skelná vata nafouká pod stávající prkna v půdních prostorách obecního úřadu.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o zateplení půdních prostor obecního úřadu
Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.10.2023

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva 2023

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 10.10.2023 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 7. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 10.10.2023

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 28.9.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Smlouva o výpůjčce pro SDH Suché Lazce
7. Zateplení půdních prostor obecního úřadu
8. Finanční zajištění opravy chodníků ulice Přerovecká
9. Různé
10. Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.9.2023

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2023

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 30. 5. 2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Majetkové záležitosti – záměr koupi části pozemku parc.č. 749/24
7. Majetkové záležitosti – záměr koupě pozemků (chodmíky)
8. Sucholazecké posvícení
9. Různé

více najdete v zápise z 6 zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

5 / 6 Zpráva starosty o chodu obce.
Starosta informoval, že 22. 8. 2023 bylo předáno stanoviště a začala oprava chodníku podél ulice Přerovecká. Faktická oprava chodníků započala v pondělí 28. 8. 2023. Oprava započala na horním konci obce u čísla orientačního 130. Realizaci chodníků provádí firma STRABAG, a. s. Firma bude postupovat z obou stran ulice Přerovecké.
Starosta sdělil, že cesta bude stažena do jednoho jízdního pruhu a bude průjezdná. Objízdná trasa bude vyznačená šipkami.
Starosta dále sdělil, že firma STRABAG, a. s. dělá vše proto, aby byly obruby chodníku realizovány co nejdříve, aby se mohlo započít s opravou živičného povrchu na ulici Přerovecká. Budou pracovat 4 čety pracovníků a během jednoho dne zvládnout 100 metrů obrub. Do dvou až tří týdnů by měly být obruby vyměněné a poté se začne s výměnou živičného povrchu na ulici Přerovecké. Do konce října 2023 by měla být cesta opravená.
Starosta dále informoval, že původní firma, která vyhrála výběrové řízení na opravu chodníků, od smlouvy odstoupila a musela se hledat cesta, jak co nejdříve chodníky opravit, aby se zakázka stihla.
Starosta sdělil, že SMO zadalo výměnu silničních obrub Technickým službám Opava, s. r. o. jako jmenovitou akci a Technické služby, s. r. o. v rámci subdodávky zadal firmě STRABAG, a. s.
Starosta informoval, že opravu živičného povrchu podél ulice Přerovecká také vyhrála firma STRABAG, a. s.
Starosta sdělil, že co se týká opravy chodníků, budou prováděny Technickými službami Opava, s. r. o. Zatím Technické služby, s. r. o. provádějí opravy chodníků v Komárově a po skončení začnou s opravami u nás.
Starosta dále informoval, že původně byla zakázka na opravu chodníků vysoutěžena za 8 051 921 Kč. Technické služby Opava, s. r. o. provedou zakázku za cca 9 800 000 Kč. Došlo k navýšení i díky nedostatku v rozpočtu na opravu chodníků podél ulice Přerovecká, kterou dělal Ing. Zbyněk Novák.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.8.2023

Předání staveniště pro opravu chodníků podél ulice Přerovecká

Milí spoluobčané, dnešním dnem 22.8.2023 bylo předáno staveniště pro opravu chodníků podél ulice Přerovecká v Suchých Lazcích. Samotné práce začnou v pondělí 28.8.2023. Celá akce má termínové zpoždění a to na základě technicko-administrativních problémů, které byly vyřešeny v nedávné době a firma, která původně vysoutěžila opravu chodníků po vzájemné dohodě ukončila smluvní vztah a celou akci oprav chodníků podél ulice Přerovecká, budou zajišťovat Technické služby Opava. Jelikož je celá akce ve výrazném časovém zpoždění, začne oprava chodníků nejdříve výměnou všech silničních obrub, tak, aby mohlo být vše připraveno na výměnu živičného povrchu naší hlavní cesty III/4663 v Suchých Lazcích. Následně po výměně všech silničních obrub dojde k opravě samotných chodníků (dlažby). Záleží na klimatických podmínkách kolik se toho v letošním roce stihne, každopádně nedodělky se budou realizovat na jaře příštího roku.

Milí spoluobčané, po celou dobu oprav jak chodníků, tak hlavní cesty DBEJTE MAXIMÁLNÍ OCHRANY SVÉHO ZDRAVÍ A DBEJTE NA BEZPEČNOST PROVOZU NA KOMUNIKACI S OHLEDEM NA PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE V NAŠÍ OBCI!
Děkujeme za pochopení!

zobrazit celou novinku

Předání staveniště pro opravu chodníků podél ulice Přerovecká

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

25.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji. Slavnostní zahájení výstavy, vystoupení BEJATKY.

28.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

29.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

30.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva 2024 | Zobrazit pozvánku.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky