Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 5.6.2002

Fotografie z 3. ročníku Přeroveckých slavností

Přerovecké slavnosti, jak se tato akce jmenuje, proběhly 1. června 2002 na pozemku pana Adamčíka. Byl zde bohatý kulturní program pro děti a mládež, doprovázený komickými scénkami, bryčkou s koňmi a příjemnou hudbou. Hlavním programem bylo však kácení máje. Pak následovala volná zábava osvětlená plameny táborákového ohně. Večer zakončil všemi očekávaný ohňostroj. fotogalerie zde

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.5.2002

21.5.2002 v 13:54 byl poprvé spuštěn web www.suchelazce.cz

Dne 21.5.2002 v 13:54 hodin byl poprvé spuštěn web obce www.suchelazce.cz
Iniciátorem byl webdesigner David Závěšický, který oslovil starostu pana Václava Hankeho. Starosta připravil některé texty a fotografie o vytvoření, spuštení a přípravu dalšího obsahu se postaral D. Závěšický (poznámka redakce: v říjnovém Sucholazeckém zpravodaji z roku 2002, který psal tehdejší starosta, se uvádí nepřesná informace, že iniciátorem byl sám starosta). Ukázka první stránky byla na obálce říjnového zpravodaje z roku 2002.
Fotografie níže zachycují tehdejší zpracování. Zajímavostí je že stránky města opavy vznikly přbližně 16.1.1999. Suché Lazce byly jednou z prvních městských částí, které měly svůj web. (např. Komárov spustil svůj web v prosinci 2008, Nové Sedlice 6.5.2010 apod.)

Mohlo by vás také zajímat:
15.11.2015 - Nový web suchelazce.cz on-line

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.5.2002

Pozvánka na zastupitelstvo 14.5.2002

POZVÁNKA.
Dne 14.5.2002 se koná v kulturním zařízení schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19:00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 14.5.2002

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ
3. Kontrola plnění usnesení
4. Došla pošta. Předkládá : starosta
5. Interpelace členů ZMČ
6. Usnesení a závěr

Příloha: Posudek dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Zápis ze společného jednání starost.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.4.2002

Pozvánka na zastupitelstvo 9.4.2002

POZVÁNKA.
Dne 9.4.2002 se koná v kulturním zařízení schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19:00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 9.4.2002

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ
3. Kontrola plnění usnesení z 26.3.2002
4. Došla pošta. Viz příloha, předkládá starosta
5. Projednání návrhu územního plánu MČ Suché Lazce
6. Interpelace zastupitelů
7. Usnesení závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.3.2002

Otevření Charitního domova Agapé

V dubnu roku 2002 se součástí obce Suché Lazce stal Domov Agapé, resocializační středisko pro děti a mládež od 12 do 15 let, mající problém s drogami. Ten zde otevřela opavská Charita. Suché Lazce tak získaly celorepublikovou pozornost, protože Domov Agapé je prvním zařízením svého druhu v České republice. Doposud nikdo se u nás neodvážil skočit po hlavě do problému mladých experimentátorů a závislých uživatelů drog.

Ač se dnes některým obyvatelům může zdát, že za vraty domova zavládlo ticho a v jeho útrobách se nic neděje, opak je pravdou. Momentálně zde procházejí léčbou tři klienti z různých koutů naší republiky. Další informace o domovu Agapé zde.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.3.2002

Pozvánka na zastupitelstvo 26.3.2002

POZVÁNKA.
Dne 26. 3. 2002 se koná v kulturním zařízení mimořádná schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19.00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 26.2.2002

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Projednání návrhu územního plánu žádost manželů Pchálkových , U vodojemu 4. Opava – suché Lazce
3. Interpelace členů ZMČ
4. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.3.2002

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva 12.3.2002

Pozvánka
Upozorňujeme občany a členy obecního zastupitelstva, že v úterý 12.3.2002 se koná zasedání zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce. Začátek v 19. hod. v kulturním zařízení. Starosta, Václav Hanke.
Program jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 12.3.2002.

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ
3. Kontrola plnění usnesení
4. Došla pošta; Předkládá : starosta, ústně Příloha: průzkum MDPO
5 Probační a mediační služba Příloha: viz. podklady minulého zasedání
6 Charita-informace zástupce o činnosti organizace
7. Územní plán Suché Lazce-viz.podklady
1. p.P. Sadková, p. L. Konečná, p. P. Krystyn
2. p.Ing. J. Fryedel, p. J. Pustka, p. J. Slavík
3. p. Ing. R. Solný, p. J. Věntus, p. J. Kubín
8. Interpelace členů ZMČ
9. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.2.2002

Pozvánka na zastupitelstvo 12.2.2002

POZVÁNKA.
Dne 12.2.2002 se koná v kulturním zařízení schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19:00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 12.2.2002

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ
3. Kontrola plnění usnesení z 8.1.2002. Kontrolní a kulturní komisi předložit zprávu o své činnosti do příštího zasedání za rok 2001. Vystavit objednávku na firmu STAZO na vykácení stromů dle předložené nabídky po odečtu oceněného dřeva dle znaleckého posudku. Starostovi projednat s architektem města zadání studie ozelenění plochy v okolí místního hřbitova. Předkládá : dle zodpovědnosti.
4. Došla pošta. Předkládá : starosta, ústně
5. Smlouvy na provedení prací p. Lumír Jelonek , Milan Slanina
6. Úpravy KZ - malá kulturní místnost vybavení
7. Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11 a 1/57 ústní zpráva.
8. Požadavek na zpracování projektové dokumentace ul. Na Pískovně, Ke Strážnici. příloha
9. Kontejnery požadavek na doplnění příloha
10. Dopravní značení příloha.
11. TS s.r.o. náklady r.2001 příloha
12. Interpelace členů ZMČ
13. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.1.2002

Pozvánka na HASIČSKÝ PLES 2002

Sbor dobrovolných hasičů Opava - Suché Lazce pořádá dne 16.2.2002 v 20:00 hod. v kulturním zařízení v Podvihově HASIČSKÝ PLES Tombola zajištěna Vstupné: 120,-Kč (v ceně vstupného večeře) Hudba: MERKUR. Místenky jsou v předprodeji od 28.1.2002. Doprodej volných vstupenek na sále. Dana Žůrková, ke Strážnici 9, Opava - Suché Lazce. K příjemné zábavě Vás zvou pořadatelé.

zobrazit celou novinku

Pozvánka na HASIČSKÝ PLES 2002

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.1.2002

Pozvánka na zastupitelstvo 8.1.2002

POZVÁNKA.
Dne 8.1.2002 se koná v kulturním zařízení mimořádná schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19.00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 8.1.2002

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Předkládá : starosta, ústně
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ. Předkládá : zástupce starosty, ověřovatelé
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání ZMČ. Předkládá : dle zodpovědnosti, ústní zpráva
4. Došla pošta. Předkládá : starosta, ústně
5. Volba pracovníce zajišťující úklid budovy úřadu. Předkládá : starosta, ústně
6. Interpelace členů ZMČ
7. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.12.2001

Pozvánka na zastupitelstvo 11.12.2001

POZVÁNKA.
Dne 11.12. 2001 se koná v kulturním zařízení schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19.00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 11.12. 2001

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Předkládá : starosta, ústně
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ. Předkládá : zástupce starosty, ověřovatelé
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání ZMČ. Předkládá : dle zodpovědnosti, ústní zpráva
4. Došla pošta. Předkládá : starosta, ústně
- Rezoluce; Kaple
- Charita;
- Hřbitov kácení stromů;
- Objednávky;
- Vepřín Magistrát informace;
- Veřejná pohřebiště;
- Poskytování dopravních služeb;
- Poskytnutí daru –škola, školka;
- Dopravní značení;
- Voda Strážnice;
- Inventura;
- Stížnost Strážnice;
- Práce kulturní komise;
- Práce Finanční komise;
- Ukončení činnosti p. Krejčové úklid;
- Iveta Klementová pozemek;
- Schůze na příští rok;
- Kronikářka ukončení činnosti p. Jedličkové;
5. Návrh rozpočtu na rok 2002. Předkládá : starosta, ústně
6. Interpelace členů ZMČ
7. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.10.2001

Pozvánka na zastupitelstvo 30.10.2001

POZVÁNKA.
Dne 30.10.2001 se koná v kulturním zařízení mimořádná schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19:00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Václav Hanke - starosta

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.10.2001

Pozvánka na zastupitelstvo 9.10.2001

POZVÁNKA.
Dne 9.10.2001 se koná v kulturním zařízení schůze Zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce. Začátek schůze je v 19:00 hod. Účast členů zastupitelstva je velmi nutná.

Václav Hanke - starosta

Program:
jednání ZMČ Opava-Suché Lazce dne 9.10.2001

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Předkládá: starosta, ústně
2. Ověření zápisu a usnesení z posledního jednání ZMČ. Předkládá: zástupce starosty, ověřovatelé
3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání ZMČ. Předkládá: dle zodpovědnosti, ústní zpráva
4. Došla pošta. Předkládá : starosta, ústně
- Znak obce KSČM
- Žádost o výkup pozemku - Novák
- Dopravní značení
- Voda Strážnice
- Žádost o příspěvek škola, mat. škola
- ZD rozšíření kapacity vepřína
- Pomník - úpravy a návrhy
- Změna DZ chov prasat. Předkládá: starosta, ústně
5. Návrh rozpočtu na rok 2002. Předkládá: starosta, ústně
6. Interpelace členů ZMČ
7. Usnesení a závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.10.2001

Kolaudace sušící věže, zhotovení nových vrat do hasičárny

Kolaudace se uskutečnila 2.10.2001. Přítomní za obec starosta pan Hanke, za firmu, která tyto práce prováděla pan Kostřiba M.st., z města nás navštívily paní Dvořáková, Kapustňaková s kolegyňi, starosta SPO Pavel Žůrek, místopředseda Emil Láryš, velitel Sedláček Jaromír, jednatel paní Žůrková Dana, vedoucí mládeže paní Sedláčková Eva a kronikářka Láryšová Zuzana.

V tento den bylo velmi krásné slunné počasí. Tato kolaudace, proběhla velmi zdařile a to díky těm, kteří měli podíl na této akci. Dokladem je zápis a vyjádření k této další velmi náročné akci, jednoznačně - kolaudace proběhla bez závad.

Všichni přítomni i hosté byli pohoštění a to díky jednatelce paní Daně Žůrkové, která upekla a připravila slavnostní dort, za což ji moc děkujeme.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.8.2001

V ranních hodinách byl vykraden obchod Jednota

V úterý 28.8.2001 byl v ranních hodinách (asi kolem půl třetí ráno) vykraden obchod Jednota. V průběhu měsíce byly vykradeny ještě obchody v dalších vesnicích. Poznámka: Policie na podzim roku 2001 zadržela zloděje.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 28.3.2023:

1) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 1. 4. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích. Vybírány budou především:· pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

2) Vývoz bio nádob proběhne 3. dubna 2023 v pondělí ráno a poté vždy každé pondělí v sudém týdnu.

Hlášení rozhlasu - úterý 21.3.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 21.3.2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

zobrazit vše

Kalendář akcí

31.3.2023 od (15:00) hodin:

Jarní brigáda AVZO na zprovoznění střelnice.

1.4.2023 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH (oblečení, obuvi, hraček a vybavení domácnosti) květen 2023 - více info zde.

5.4.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

5.4.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

23.4.2023 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 38. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2023" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

1.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

15.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

29.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

5.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru prodat malotraktor ŠÁLEK MT8 - 132 s příslušenstvím. Lhůta podání nabídky: do 2.1.2023 do 18:00 hod. Specifikace zde. Příloha: Malotraktor-salek-MT8.zip

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.12.2022 v 16:00 hod. on-line je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 28%
Televize - Prima 6%
Televize - Nova 2%
Televize - Barandov 2%
Televize - ostatní domácí stanice  2%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 3%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 2%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 1%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 1%
Web - Novinky.cz 6%
Web - Seznam Zprávy.cz 17%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 1%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 2%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 2%

Celkem hlasů: 127 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky