Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 28.12.2010

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva 2011

Pozvánka
Podle zákona č. 128/2000 Sb. svolávám dne 4.1.2011
3. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. Začátek schůze je v 18:15 hodin v kulturním zařízení městské části Opava – Suché Lazce, ul. Přerovecká 68. Starosta Miloslav Kostřiba
Program 3. zasedání
ZMČ Opava-Suché Lazce dne 4.1.2011
1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
2. Kontrola plnění usnesení z 07.12.2010.
3. Revokace usnesení ZMČ ze dne 7.12.2010 k bodu snížení finančního příspěvku složkám.
4. Navýšení finančního příspěvku na opravu kabin TJ Suché Lazce.
5. Zimní údržba komunikací.
6. Dodatkové tabule na parkovišti.
7. Zahájení řízení o změně stavby – RKL Opava.
8. Obecní ples – organizace.
9. Zahájení územního řízení – Jiří Paleta.
10. Postup prací – kanalizace Suché Lazce – Komárov.
11. Kancelář pro místostarostu.
12. Žádost, stížnost paní Žídkové ohledně časů odjezdu MHD.
13. Kulturní a sociální komise – jubilea.
14. Stížnost pana Pchálka o znečišťování ovzduší (saze) sousedy paní Kupková, pan Novák.
15. Vymalování kulturního zařízení.
16. Rekonstrukce propustku na silnici č. III/4663.
17. Interpelace zastupitelů.
18. Závěr.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.12.2010

Plesová sezóna roku 2011

Plesovou sezónu bude zahajovat „Bál u Balů“- 15.1.2011 v sále restaurace U Balů. Obecní zastupitelstvo uspořádá „Obecní ples“- 5.2.2011 v sále restaurace u Balů. Další bude „Myslivecký ples“- 12.2.2011, který se bude konat na sále v Podvihově. SDH uspořádá „Hasičský ples“- 26.2.2011 na sále restaurace U Balů. „Pochování basy“- 12.3.2011 proběhne na sále restaurace U Balů.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.12.2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2010

Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 7.12.2010 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
2. Kontrola plnění usnesení z 16.11.2010.
3. Odsouhlasení rozpočtu MČ Opava – Suché Lazce.
4. Žádost o dotaci TJ Suché Lazce na rok 2010.
5. Obecní ples.
6. Proškolení zaměstnanců obce.
7. Žádost o dotaci na šachový turnaj TJ Slezan Opava.
8. Dodatkové tabulky – značky.
9. Proškolení hasičů zásahové jednotky.
10. Dotace pro zásahové jednotky.
11. Interpelace zastupitelů.
12. Závěr.
více najdete v zápise z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...
4. Žádost o dotaci TJ Suché Lazce na rok 2010.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o přeložení dotace na úhradu stavebních úprav kabin, které jsou ve vlastnictví TJ Suché Lazce. Dotace ve výši 30.000,00 Kč měla být uskutečněna v roce 2010. Z důvodů technických a administrativních se tato dotace nestihne uskutečnit v roce 2010, TJ Suché Lazce proto žádá o přesunutí a vyčerpání dotace na rok 2011.
Zastupitele souhlasí za podmínek, že rozpočet na rok 2011 TJ Suché Lazce bude ponížen o 12.000,00 Kč a o zbylých 18.000,00 Kč se sníží rozpočty rovnoměrně (procentuelně) ostatním složkám, aby mohla být dotace 30.000,00 Kč uskutečněna a naplněna.
Zastupitele souhlasí s přesunutím a vyčerpáním dotace v roce 2011, za daných úprav v rozpočtu. Pro: 11.

5. Obecní ples.
Starosta oznámil termín Obecního plesu a to je: 5.2.2011. Hudba: Marek Steyer. Organizační záležitosti Obecního plesu budou projednány na zastupitelstvu v lednu 2011. Zastupitele berou na vědomí.

6. Proškolení zaměstnanců obce.
Starosta obeznámil zastupitele s nutností proškolení zaměstnanců obce. Starosta navrhl, aby proškolení zajistil pan Václav Žůrek.
Zastupitele souhlasí. Pro: 11.

7. Žádost o dotaci na šachový turnaj TJ Slezan Opava.
Starosta přečetl žádost TJ Slezan Opava o dotaci na mezinárodní šachový turnaj. TJ Slezan Opava žádá dotaci 15.000,00 Kč. Zastupitele navrhli dotaci ve výši 5.000,00 Kč na úhradu sálu. Pro: 11.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.12.2010

Mikulášská nadílka pro děti 2010

SDH Suché Lazce pořádala dne 4.12.2010 Mikulášskou nadílku, které se konala na Přerovci u myslivecké Chaty (U Dubiny). Mládež hasičů si připravila zajímavý program pro děti. Podával se vařený čaj, punč, špekáčky apod. Děti které dorazily dostaly nadílku od Mikuláše čerta a andělů. Všechny fotografie naleznete zde. (foto: Jakub Sedláček)

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.12.2010

Vánoční trhy 2010

Dne 9.12.2010 proběhnou v sále hostince U Baly "Vánoční trhy", dále v ten samý den můžou občané v Kapli Andělů strážných Suchých Lazců slyšet zbor dětí ze základní a mateřské školy v Suchých Lazcích. Zveme všechny k návštěvě i poslechu. (Základní škola SL)

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.12.2010

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva 2010

Pozvánka
Podle zákona č. 128/2000 Sb. svolávám dne 7.12.2010
2. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. Začátek schůze je v 18:15 hodin v kulturním zařízení městské části Opava – Suché Lazce, ul. Přerovecká 68. Starosta Miloslav Kostřiba
Program 2. zasedání
ZMČ Opava-Suché Lazce dne 7.12.2010
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola plnění usnesení ze dne 16.11.2010.
3. Odsouhlasení rozpočtu MČ Opava – Suché Lazce.
4. Žádost o dotaci TJ Suché Lazce.
5. Obecní ples.
6. Proškolení zaměstnanců obce.
7. Žádost o dotaci na šachový turnaj.
8. Interpelace zastupitelů.
9. Závěr.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.11.2010

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2010

Zápis ze 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 16.11.2010 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
2. Kontrola plnění usnesení z 26.10.2010.
3. Určení zaměstnance pro údržbu zeleně a hmotného majetku obce – platové podmínky.
4. Platové podmínky pro pana Joroslava Kadulu.
5. Ustanovení komisí OÚ MČ Opava – Suché Lazce na volební období 2010 – 2014.
6. Odsouhlasení odměn zastupitelů MČ Opava – Suché Lazce na volební období 2010 – 2014.
7. Schválení žádostí o finanční příspěvek na činnost místních složek, sdružení a klubů na rok 2011.
8. Návrh rozpočtu OÚ MČ Opava – Suché Lazce na rok 2011.
9. Vybavení kanceláře místostarosty.
10. Oprava střechy OÚ.
11. Dohody o pracovní činnosti na rok 2011.
12. Dohoda o pracovní činnosti – pan Rostislav Šindel.
13. Odsouhlasení částky starostovi k rychlému financování.
14. Dopis – manželé Šumberovi.
15. Obecní ples.
16. Žádost Mgr. Martiny Škrobánkové o finanční příspěvek.
17. Interpelace zastupitelů.
více najdete v zápise z 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...
6. Odsouhlasení odměn zastupitelů MČ Opava – Suché Lazce na volební období 2010 – 2014.
Starosta navrhl odměny zastupitelům, členům komisí, místostarostovi a starostovi. Tyto odměny se řídí platnými předpisy.
Starosta přečetl návrhy na finanční odměny:
Starosta: 15.000,00 Kč
Místostarosta: 8.000,00 Kč
Předsedové komisí: 1.010,00 Kč
Členové komisí: 340,00 Kč
Zastupitelé: 340,00 Kč
Výše odměn je v „hrubé mzdě“, první odměna nabývá platnost od 1.12.2010.
Zastupitele souhlasí. Pro: 11.

7. Schválení žádostí o finanční příspěvek na činnost místních složek, sdružení a klubů na rok 2011.
Starosta přečetl došlé žádosti místních složek, sdružení a klubů o finanční příspěvek na rok 2011.
O finanční příspěvek požádali:
SDH ve výši:153.000,00 Kč
TJ Suché Lazce ve výši: 142.200,00 Kč (muži: 84.700 Kč, mládež: 57.500,00 Kč)
Polní kuše ve výši: 27.350,00 Kč
AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce: 8.500,00 Kč.
Klub důchodců ve výši: 18.000,00 Kč
MS Hošťata ve výši: 35.000,00 Kč
Starosta požádal zastupitele o zvážení návrhů a připravení navržených částek na příští zastupitelstvo.
Zastupitele berou na vědomí.

8. Návrh rozpočtu OÚ MČ Opava – Suché Lazce na rok 2011.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2011. Byly objasněny dotazované položky.
Starosta požádal zastupitele o zvážení návrhu rozpočtu a připravení navržených částek rozpočtu na příští zastupitelstvo.
Zastupitele berou na vědomí.

9. Vybavení kanceláře místostarosty.
Starosta navrhl vybavení kanceláře pro místostarostu v tomto technickém vybavení:
Zastupitele berou na vědomí.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.11.2010

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva 2010

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 7.11.2010 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Rezignace Ing. Lubomíra Rabinského na funkci zastupitele a místostarosty.
2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva:
3. Schválení programu schůze.
4. Určení ověřovatelů zápisu.
5. Určení zapisovatelky.
6. Schválení jednacího a volebního řádu.
7. Volební řád – tajná volba.
8. Volba volební komise.
9. Volba návrhové komise.
10. Stanovení počtu rady.
11. Stanovení počtu místostarostů.
12. Volba starosty.
13. Volba místostarosty..
14. Určení funkcí, pro které budou členové „Zastupitele uvolnění“.
15. Určení termínu zastupitelstev.
16. Závěr.
více najdete v zápise z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...
1. Rezignace Ing. Lubomíra Rabinského na funkci zastupitele a místostarosty.
Starosta pan Miloslav Kostřiba přečetl dopis od pana Ing. Rabinského, který tímto rezignoval na funkci místostarosty a zastupitele. Dále pan starosta přečetl dopis KSČM reagující na tuto rezignaci.
Zastupitelé berou na vědomí.

2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva:
Zvolení zastupitelé slovem „slibuji“ a svým podpisem potvrdili obsah slibu, který přečetl pan Miloslav Kostřiba ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

3. Schválení programu schůze.
Dle pozvánky na ustavující zasedání byl odhlasován program jednání. Pro: 11.

4. Určení ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni pan Bronislav Vícha a paní Veronika Žůrková. Pro: 11.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 10.11.2010

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva 2010

Pozvánka
Podle zákona č. 128/2000 Sb. svolávám dne 16.11.2010
2. zasedání Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. Začátek schůze je v 18:15 hodin v kulturním zařízení městské části Opava – Suché Lazce, ul. Přerovecká 68. Starosta Miloslav Kostřiba
Program 1. zasedání
ZMČ Opava-Suché Lazce dne 16.11.2010
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola plnění usnesení ze dne 26.10.2010.
3. Určení zaměstnance pro údržbu zeleně a hmotného majetku obce – platové podmínky (musí schválit RMO).
4. Platové podmínky pro pana Jaroslava Kadulu.
5. Ustanovení komisí OÚ MČ Opava – Suché Lazce na volební období 2010-2014.
6. Odsouhlasení odměn zastupitelů MČ Opava – Suché Lazce na volební období 2010 – 2014.
7. Schválení žádosti o finanční příspěvek na činnost místních složek, sdružení a klubů na rok 2011.
8. Návrh rozpočtu OÚ MČ Opava – Suché Lazce na rok 2011.
9. Vybavení kanceláře místostarosty.
10. Oprava střechy OÚ.
11. Dohody o pracovních činnostech na rok 2011 s paní Marcelou Friedlovou, panem Vladimírem Satkem.
12. Dohoda o pracovní činnosti na měsíc listopad a prosinec 2010 s panem Rostislavem Šindelem.
13. Interpelace zastupitelů.
14. Závěr.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.11.2010

Sucholazecké Kaprobraní 2010

V neděli 7. 11. 2010 proběhlo u obecní kašny ve 14:00 hodin Sucholazecké Kaprobraní 2010. Děti se zůčastnily spousty zajímavých soutěží. K dispozici bylo občerstvení a kapři v usmažené podobě. Návštěvníci si také mohli koupit některé rybí jedine. Akci pořádali místní hasiči za podpory obecního úřadu.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.11.2010

Sezóna 2010/2011 - Suché Lazce : Strahovice 3:1 (2:0)

Sezóna 2010/2011 - Suché Lazce : Strahovice 3:1 (2:0)

Střelci: 9. Pospěch, 16. Balažovič David, 81. Havelka

Sestava: Klapuch – Macháček, Havelka, Laub, Stuchlík, – Munk (72. min. Kuba), Kříž, Balažovič David, Honěk (88. min. Švec) – Balažovič Filip, Pospěch (78. min. Pospíšek).

V posledním podzimním kole sezóny 2010/2011 jsme na domácím hřišti přivítali třetí celek tabulky Strahovice. Po jednom incidentu z minulé sezóny (který tady nebudu rozpitvávat) jsme tomuto soupeři měli co vracet. Navíc se před zápasem odehráli v rodině našeho předsedy nepříjemné události a vítězstvím jsme mu chtěli alespoň trošku zvednout náladu.

Od začátku jsme se zakousli do soupeře a vytvořili si drtivý tlak, který hostující hráči s velkou námahou odvraceli. Již ve 2. minutě se do dobré šance dostal Filip, kdy se k němu po rohu vrátil do šestnáctky balón, ovšem ten z otočky minul hostující bránu. V 8. minutě poslal Staník nadýchaný míč za hostující obranu na který si naběhl opět Filip, ale nepodařilo se mu prostřelit gólmana hostí a následně se ještě společně s Pospou snažili míč dotlačit za záda hostujícího gólmana, ale tomu se jej podařilo vyrazit alespoň na roh. Z následného rohu jsme se dočkali zaslouženého gólu, to když si na Davidův centr naběhl Pospa a hlavou protrhl svoji dlouhodobou střeleckou nemohoucnost – 1:0. Ve 12. minutě se poprvé hosté nadechli k nebezpečnějšímu brejku, ale ten rutinérsky svoji pečlivě pěstěnou vanou zastavil Havlos za cenu žluté karty. V 16. minutě jsme se mohli radovat podruhé. Po sérii odražených míčů v půlícím kruhu se k jednomu takovému dostal David, kdy se do souboje s jedním z hostujících hráčů dostal jako první a svojí vysokou agresivitou, kterou nám již ukázal v předchozích zápasech se opřel do míče ve snaze uklidnit hru a toto se mu fantasticky povedlo a i s malou podporou větru provázející celý zápas přehodil vyběhnutého hostujícího gólmana – 2:0. O dvě minuty později se z voleje do míče opřel Kreuz a gólman hostí konečky prstů vyrazil jeho střelu na roh. Poté ještě Pospa znovu ukázal svoji střeleckou pohotovost, bohužel pro nás jej rozhodčí nachytali v ofsajdu. Až ve 30. minutě jsme hostujícím hráčům dovolili dostat se do šance, tito naštěstí naše první zaváhání v obraně nepotrestali a hlavou mířil jeden z jejich útočníků mimo. O tři minuty později zahrával David z levé strany trestňák a opět byl nějak domluvený s větrem, který jeho centr zanesl až na břevno hostující brány. Ve 42. minutě jsme na pravé straně předvedli hezkou kombinační akci, která začala u Pavlíka, ten nahrál Pospovi, který vysunul Rudu do křídelního prostoru a na jeho přízemní centr bohužel o pár decimetrů nedosáhl Filip. Do šaten jsme tedy na poločasovou přestávku šli s pro hosty lichotivým dvougólovým náskokem. A především výkon z prvních třiceti minut byl jeden z nejlepších jaký jsme na podzim předvedli.

Ve druhém poločase už jsme se, ale asi moc těšili na závěrečnou. Hra se opticky vyrovnala a odehrávala se především mezi šestnáctkami. Ani jedno z mužstev nebylo schopno dostat se do nebezpečnějšího zakončení. Hosté vycítili svoji šanci na vylepšení výsledku a v 60. minutě nás potrestali, když jejich nejlepší střelec Husovský neobsazený na zadní tyči doklepl do brány roh svého spoluhráče – 2:1. A mohlo být pro naše barvy ještě hůř, kdyby Jarda o pět minut později neprokázal své dlouholeté zkušenosti a znalost házené a za cenu žluté karty výborným obranným házenkářským zákrokem zastavil velmi slibně se vyvíjející brejk hostí. V 68. minutě se dvojice Havlos, Kreuz snažila vrátit našim barvám dvougólový náskok, ale Havlos levačkou trefil zpětnou Kreuzovu nahrávku přímo do rukavic hostujícího gólmana. V 81. minutě se to již Havlosovi povedlo. Nádherným lobem, za který by se určitě nestyděl ani Karel Poborský v nejlepších letech překonal hostujícího gólmana potřetí. Nutno podotknout, že dle kuloárních informací se z jeho strany mělo jednat o centr. To nic nemohlo změnit na velké radosti v našich řadách – 3:1. V 85. minutě zkoušel své štěstí ještě Kreuz, ale jeho střela o fous minula hostující bránu. V 88. minutě se velkého comebacku dočkal Sorty, kterého coach vypustil na poslední vteřiny. A mohlo být ještě veseleji, ale jeho předlouhá absence se promítla především na jeho váhových dispozicích a i z tohoto důvodu nedosáhl na výbornou Filipovu kolmici, po které by sám upaloval na hostujícího gólmana. Zápas tedy skončil zaslouženým vítězstvím našich barev v poměru 3:1.

Hosté po závěrečném hvizdu opět prokázali svůj velmi vytříbený smysl pro fair play a snad až na tři výjimky odešli do kabin bez podání rukou se soupeři. Po vítězném pokřiku v šatně jsme se již mohli přesunout do místní hospůdky, ve které jsme zakončili úspěšnou podzimní sezónu společně s věrnými fanoušky.

Krátké zhodnocení podzimní sezóny, které připravuje naše redakce by se mělo na našich stránkách (pokud to dovolí technika) objevit v příštích dnech.

zdroj: http://www.lazio.banda.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.11.2010

Vyhlášení pátrání po motorovém vozidle Škoda Forman

Opavští policisté zahájili 5. listopadu 2010 úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže vloupáním a neoprávněného užívání cizí věci, z jejichž spáchání je podezřelý neznámý pachatel.
Činu se dopustil v nočních hodinách ze 4. na 5.listopadu v Opavě, části Suché Lazce, na ulici Májové. Na tomto místě se zmocnil zde zaparkovaného dodávkového vozidla tovární značky Škoda 136 Forman Plus, roku výroby 1995, barvy bílé a v hodnotě 18.000,- Kč. Majitel automobilu, jímž je jedna opavská společnost, měl navíc ve vozidle různé součástky pro budování internetových přípojek, 305 m kabelu, routr, dvě aku vrtačky, příklepovou vrtačku a různé montážní nářadí, toto v celkové hodnotě 22.000,- Kč.
Po odcizeném vozidle vyhlásili opavští policisté celostátní pátrání.
Dodatek ze dne 7.11.2010: Třicetiletý muž z Opavy, který policistům 5. listopadu oznámil odcizení tohoto vozidla, toto dne 7. listopadu nepoškozené nalezl. Automobil se nacházel v obci Suché Lazce za točnou Městské hromadné dopravy Přerovec, ve vzdálenosti dvaceti metrů od vjezdu na účelovou lesní komunikaci. Jak oznamovatel uvedl, neznámý pachatel odcizil všechny věci, jak je shora uvedeno, mimo 305 metrů internetového kabelu, který zůstal v originálním balení ve vozidle. Odcizením věcí tak byla opavské společnosti způsobena celková škoda ve výši 21.422,- Kč.

zdroj: Policie ČR

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.11.2010

Pozvánka na ustanovující zasedání Zastupitelstva 2010

Pozvánka
Podle zákona č. 128/2000 Sb. Svolávám dle § 91 ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. Začátek zasedání je v 10:00 hodin 7.11.2010 v kulturním zařízení městské části Opava-Suché Lazce, ul. Přerovecká 68.
Statutární město Opava, úřad městské části Opava - Suché Lazce
Starosta - Miloslav Kostřiba
Program ustanovujícího zasedání
1. Schválení pořadu jednání.
2. Schválení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání.
3. Schválení Jednacího řádu zasedání.
4. Volba volební a návrhové komise.
5. Volba starosty a místostarostů obce.
6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.
7. Organizační – diskuze.
8. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení.
9. Závěr.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.10.2010

Zápis z 48. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2010

Zápis ze 48. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.10.2010 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 48. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
2. Kontrola plnění usnesení z 05.10.2010.
3. Inventarizační komise Obecní úřad, SDH.
4. Smlouva o provedení práce – pan Rostislav Šindel.
5. Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí.
6. Kontejnery – podzimní úklid.
7. Kaprobraní.
8. Nákup prosklené chladírny.
9. Interpelace zastupitelů.
10. Závěr.
více najdete v zápise z 48. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...
4. Smlouva o provedení práce – pan Rostislav Šindel.
Starosta seznámil zastupitele s ukončením pracovního poměru pana Rostislava Šindela a navrhl, aby byla s panem Rostislavem Šindelem sepsána smlouva o provedené práci z důvodů výpomoci v zimních měsících a pomocí při zaškolení nového zaměstnance. Pro: 7.

5. Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí.
Starosta obeznámil zastupitele s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o vytvoření pracovního místa s Úřadem práce.
Dodatek prodlužuje stávající Smlouvu o vytvoření pracovního místa. Zastupitelé souhlasí s Dodatkem stávající smlouvy a pověřují starostu sepsáním nové pracovní smlouvy s panem Jaroslavem Kadulou. Pro: 7.

6. Kontejnery – podzimní úklid.
Zastupitele dohodli termín kontejnerů na biologický odpad dne 8.11.2010.
Pro: 7.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.10.2010

Sezóna 2010/2011 - Dolní Lhota : Suché Lazce 1:2 (1:0)

Sezóna 2010/2011 - Dolní Lhota : Suché Lazce 1:2 (1:0)

Střelci: Kuba, Honěk

Sestava: Klapuch – Munk, Havelka, Laub, Stuchlík, – Vlha (46. min. Kuba), Kříž, Balažovič David, Honěk – Balažovič Filip (80. min. Pospíšek), Pospěch (85. min. Staňo).

OBRAT VE DRUHÉM POLOČASE NÁM ZAJISTIL VEDENÍ V TABULCE
12. kolo zavedlo naše mužstvo do Dolní Lhoty. Naši hostitelé odehráli poslední dvě utkání na hřištích soupeře a inkasovaly v nich úctyhodných 13 gólů. Proto bylo jasné, že do dnešního zápasu půjdou plně koncentrovaní s cílem získat body. Pokud jsme se chtěli bodově udržet vedoucích Markvartovic museli jsme bezpodmínečně vyhrát, neboť tyto hrály na hřišti Svinova, kde se předpokládala jejich výhra.
Zápas začal z obou stran opatrně a navrch měly zejména obrany a nepříliš kvalitní terén. Boj se odehrával především mezi šestnáctkami bez náznaků příležitostí na vstřelení gólů. Ve 13. minutě se osmělilo naše mužstvo, kdy po Kreuzově přetaženém centru vracel míč před bránu Pospa a Filip v akrobatické pozici lehkou střelou pozdravil domácího brankáře. Poté se hra opět přesunula do prostoru odkud góly nedávají ani ti nejlepší plejeři na světě. Až ve 27. minutě jsme v obraně zaspali, středem nám za obranu naběhl domácí útočník, kterému dnes výborně rozchytaný Danek první pokus vyrazil, ale bohužel tak nešťastně, že ten jej opakovanou střelou od tyče doklepl do naší brány – 1:0. Naše mužstvo se snažilo o rychlou odpověď a ve 31. minutě se po Kreuzově křížném míči dostal Ondra k centru, který naneštěstí letěl Pospovi na dlouhou nohu a ten jej velmi špatně trefil, navíc za ním nabíhal možná lépe postavený Filip. O dvě minuty později jsme se dostali do krátkého tlaku, kdy jsme kombinovali před domácí šestnáctkou a tuto kombinaci zakončil technickou střelou Kreuz, kterou domácí obránce tečoval na roh. Ve 42. minutě se dostal do velké příležitosti po Staníkově dloubáku za obranu opět Kreuz, ale naložil s ní prachbídně a netrefil ani ochrannou síť za domácí bránou.

O poločase dostal pokyny k rozcvičení lazecký Vláďa Šmicer (Lajka). Nechci se tady moc chválit, ale tohoto úkolu jsem se zhostil precizně, stejně jako u Danka před zápasem a Lajka po minutě na hřišti proměnil v náš první gól výbornou přihrávku Messiho, na kterou si počkal na zadní tyči – 1:1. V 54. minutě nás uchvátil svým nečekaným dlouhým výletem lazecký štírek, ovšem zřejmě už mu v závěru chyběly síly a jeho střela neměla gólové parametry. V 63. minutě jsme měli štěstí, kdy Staníkovi utekl domácí útočník, ale tváří v tvář Dankovi střelou ze šestnáctky přestřelil naši bránu. V 65. minutě zkoušel své štěstí snad před celou rodinou, která navštívila dnešní zápas Jarda, ale jeho trestňák asi z 35 metrů měl bohužel jen slušné ragbyové parametry a za tento určitě doma nebyl pochválen (snad dostal aspoň večeři). V 71. minutě mohla na naší lavičce vypuknout opět radost. Při trestňáku z pravé strany se šel Havlos schovat k lajně, nutno říci k velké nevoli našeho coacha, který o jeho postavení prohlásil, že je mrtvý. Ovšem k jeho velkému překvapení na Havlose mířila rozehrávka Davida, kterou Havlos nastřelil před domácí bránu a Messimu již jen stačilo do této nastavit nohu – 1:2. V 76. minutě jsme ještě předvedli rychlou akci po pravé straně, do které se postupně zapojili Filip, Havlos a zakončující Pospa, ovšem tento potvrdil svoji „výtečnou“ střeleckou formu z posledních týdnů a o fous minul zadní tyč domácí brány. Po tomto jsme se zatáhli před vlastní šestnáctku a odvraceli nájezdy domácích hráčů. Výbornou obrannou hrou jsme je již nepustili do žádné střelecké příležitosti a i díky taktickým střídáním jsme tento zápas dovedli do vítězného konce.

Podle informací, kdy Markvartovice překvapivě remizovali na hřišti Svinova jsme se tedy po tomto kole osamostatnili na čele tabulky. Čímž bych chtěl tímto požádat našeho předsedu, který se z různých důvodů nezúčastnil našich posledních tří zápasů, ve kterých jsme získali plný počet devíti bodů, jestli by za týden nemohl přijít až po závěrečném utkání podzimní části a zúčastnit se jen závěrečné, kterou pro nás jistě rád uspořádá.

zdroj: http://www.lazio.banda.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.4.2024 od (20:00) hodin:

Oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Lampionový průvod, pietní akt před památníkem padlých, společenská akce na Obecním hřišti. Pozvánka.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

20.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

4.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - výstava.

11.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

17.5.2024 od (12:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky