Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 16.11.1896

Sčítání lidu na Moravě roku 1890

Při sčítání lidu na Moravě roku 1890 bylo v Moravské enklávě Suché Lazce ve Slezsku v soudním okrsku Opavském (který náležel k Moravě). Politická správa a soudnictví se stahovala ke Slezsku, ale z ohledu statoprávního patřila k Moravě a byla zastoupena také na sněmu moravském. Tento počet obyvatel:
1890 - Suché Lazce: rozloha v km 583 obyvatel celkem 939; z toho 883 čechů, 41 němců, 16 židů.
srovnání 1880 - Suché Lazce: 878 čechů, 44 němců, 10 židů.

zdroj: Digitální knihovna MZK, Moravská Orlice č.261, 16.11.1894 str.1

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.8.1896

Strašlivá smrt Karoliny Sauerové

Neštěstí. V Suchých Lazcích udalo se 20. července (1896) strašné neštěstí. Rolnice Karolína Sauerová chtěla načerpati z obecní studny vody. Studna je okovem zavěšeným na řetěze, který se spouští kolem. Sauerová spouštějíc okov pomalil, opřela se pravou stranou prsou o kolo. V tom praskla Železná skoba, kterou sevřeny byly loukotě, a konec její ženě vryl so do prsou a do břicha. Zraněna byla smrtelně a zemřela den na to. Byla ve stavu požehnaném a ještě před smrtí porodila mrtvé dítě.

zdroj: Opavský Týdenník. Datum vydání 1.8.1896, Číslo 60, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

Více se dozvíte také v knize "Historie kaplí v Suchých Lazcích" na straně 215. ISBN: 978-80-11-01600-5

zobrazit celou novinku

Strašlivá smrt Karoliny Sauerové

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.7.1896

Strašlivá smrt v Suchých Lazcích

Strašlivá smrt. V Suchých Lazcích udalo se 20. července (1896) strašné neštěstí. Rolnice Karolina Sauerová chtěla načerpati z obecní studně vody. Studna je s okovem, zavěšeným na řetěze, který se spouští kolem. Sauerová spouštějíc okov pomalu, opřela se pravou stranou prsou o kolo. V tom praskla železná skoba, kterou sevřeny byly loukotě a konec její ženě vryl se do prsou a do břicha. Zraněna byla smrtelně a zemřela den na to. Byla ve stavu požehnaném a ještě před smrtí porodila mrtvé dítě.

zdroj: Moravské noviny, příloha Brněnských novin. Datum vydání 5.8.1896, Číslo 179, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

Více se dozvíte také v knize "Historie kaplí v Suchých Lazcích" na straně 215. ISBN: 978-80-11-01600-5

zobrazit celou novinku

Strašlivá smrt v Suchých Lazcích

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.6.1896

Revers - obecní sucholazecký kříž 1896

Kopie dokumentu o závazcích obce vůči opatrovnictví nad obecním kříže z roku 1896.

"čís. 345

Revers

Podepsaný obecní výbor obce Sucholazecké zavazje se tímto reversem ve jménu obce Sucholazecké, že nově postavený kamenný kříž na obecní parceli čís. 248 v Suchých Lazcích obec Sucholazecká co taková vždy v přiměřeném dobrém stavě na své útraty vydržovati bude.
V Suchých Lazcích dne 28. června 1896
Údové výboru: ??? ???, Jan Plachký, ??? ???, Tomáš Vašek, ??? Pchalek, Josef Černín, Kašpar Plachký, Jan Prokša, František Kaštofský, František Halška, Ludvík Žídek.

číslo 31588 Listinu tuto.
schvaluje moravský zemský výbor ze stanoviska dozorství nad jměním obecním. Brno dne 4. července 1896. Zemského hejtmana náměstek Dr. František rytíř Šrom"

zdroj: kopie z kopirky od Dušana F. Konečného, zpracoval a přepsal D. Závěšický 3.11.2019, kde se nacházi originál: není známo

zobrazit celou novinku

Revers - obecní sucholazecký kříž 1896

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.5.1895

Pro zpěvné ptactvo - špaček 1895

Pro zpěvné ptactvo. Zpěvné ptactvo zahradě i poli přináší nemalý užitek a člověka svým zpěvem vyráži a baví. Jedním z miláčků hospodáře jest špaček (Sturnus), pták veselý a družný a lehce zdomácní. Někde byly učiněny pokusy, aby špaček s počátku dosti plachý uměle byl přilákán a připoután k zahradám, a rozestaveny pro špačky budky pro hnízděni. Na Opavsku činí to na př. obec Suché Lazce, kde ve třech letech postaveno pro špačky 54 budek, v nichž špačkové již zdomácněli. Letos jest z těchlo 54 obsazeno již 51 špaččími rodinami. Příklad Sucholazccký doporoučují se i jiným obcím. Budou ze špačků míti potěchu i užitek.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 1.5.1895, číslo 34, ročník: 26, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Pro zpěvné ptactvo - špaček 1895

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 18.9.1894

Inzerát na prodej mlýna č. 75 od Friedricha Heye v roce 1894

Freiwillige Feilbielung am 18. September 1894, Vormittags 9 Uhr in Sucholasetz Nr. 1 bei Troppau, der Oeconomie Nr. 1 mit 45 1/2 Joch und der neu eingerichteten Mühle Nr. 75 mit 25 1/2 Joch, in sehr guter Cultur stehender Grundstücke und im besten Stand befindlicher Gebäude.
Der Verkauf erfolgt einzeln oder beide Objecte zusammen sammt heuriger schöner Ernte, Viehstand und fundus instructus und wird beim Einzelverkauf der Wirthschaften, Ernte, Vieh etc. Beilass, verhältnissmässig nach Joch vertheilt. Nähere Auskünfte beim Besitzer Friedrich Hey in Sucholasetz Nr. 1 bei Troppau.

přibližný překlad:
Dobrovolný prodej 18. září 1894 v 9:00 v Suché Lazce č. 1 u Opava, Ekonomika č. 1 s 45 1/2 Joch a nově zřízený Mlýn č. 75 s 25 1/2 Joch, ve velmi dobré kultuře Pozemky a budovy v nejlepším stavu.
Prodej se provádí jednotlivě nebo oba objekty společně s letošní dobrou úrodou, dobytkem a fundus instructus a je rozdělen proporcionálně podle jha v případě individuálního prodeje farem, sklizně, skotu apod. Pro více informací kontaktujte majitele Friedricha Heye v Suchých Lazcích č. 1 u Opavy.

zdroj: Troppauer Zeitung Datum vydání 11.09.1894, číslo 207, str. 8. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Inzerát na prodej mlýna č. 75 od Friedricha Heye v roce 1894

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 23.9.1893

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

Ze Suchých Lazec 20. září. (Dary.) Horníci sucholazečtí věnovali zdejšímu dobrov. hasičskému sboru 5 zl. z čistého výtěžku z věnečku, který uspořádali 17. t. m. Při té příležitosti vydražil pan Konrád Morbicer viržinku za 2 zl. 86 kr., což témuž účelu věnováno. Dále uspořádána sbírka p. Kon. Morbicerem a sebráno takto 3 zl. 22 kr., k čemuž přispěl p. Karel Malina z Vítkovic 1 zl., což věnováno zase na zakoupeni zvonu pro zdejší nový hřbitov.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 23.9.1893, číslo 74, ročník: 24, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.8.1893

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

Ze Suchých Lazec 29. července. (Na okrasu kaple.) Spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. Po otevření zdejšího místního hřbitova bylo vřelým přáním občanů zdejších, by při pohřbech v kapli naší zádušní mše sv. slouženy býti směly, aby takto slabým dítkám i vetchým starcům umožněno bylo, za léta i za zimy též při oběti Páně za drahé své zemřelé se pomodliti. K uskutečnění přání tohoto třeba bylo zakoupiti potřebné kostelní nářadí (vybavení). Zahájena především sbírka dobrovolných příspěvků, která po dnes 121 zl. 25 kr. vynesla.
Věnovali k účelu tomu p. t. občané a spanilomyslné občanky: 10 zl. Stuchlík Fr. č. 23.; 5 zl. Lorenc Fr.; po 3 zl. Vašek Jakub a Škrobánek Ant. č. 73.; 2 zl. 70 kr. rodina Sonková č. 56.; 2 zl. 40 kr. Engliscková Josefa; po 2 zl. Meixner Tom. č. 16., Směja Klem., Sauer Frant. a Volný Madlena; po 1 zl. 50 kr Plachký Kašpar, Plachký Jan č. 61., Vašek Tom., Kaštovský Frt. č. 4. a Lariš Alois; 1 zl. 45 kr. Pavelek Alois; 1 zl. 20 kr. Válek Tom.; po 1 zl. Kubín Jakub, Smějová Mathilda, Myslivec Josef, Rudolf a Johanna, Bialý Frt., Halška Frt. č. 3. i č. 59., Skuplík Beata, Zuntýk Beata, Meixner Anna, Prokšová Františka, Prokša Jan, Trubka Ondřej, Sosna Jan, Vincenc i Josef, Luska Jan, Židek Ludvik, Sedláček Jan, Žurek Fr., Šíma Fr., Plachký Ad., Škrobánek Libor, Hajduček Ad., Stuchlík Lud., Stalmach Fr., Plachký Jan č. 40., Pchálek Ad., Kubín Arn., Směja Vine, Skuplík Vincenc, Židková Aloisie, Sedláčková Mař., Steuerová Mař., Kubesa Jan, Plachký Kat., Pluta Jan, Hanák Josef, Bála Kar., Černín Josef, Kuča Mař., Gřešková KL, Jurečková Mar., Janáček Frt., Stuchlíková Ter., Morbicer Konr., Kaštovský Jos. č. 7., Skuplík Fr. č. 56., Skuplíková Marianna a Terezie čís. 55., Vítek Karel, Nováková Kat., Trubka Prok., Stuchlík Fab., Plachký K. a Kubín Fab.; 90 kr. Skuplík Jan; po 80 kr. Šubert Fr. č. 46., Gřešek Jak., Slaný Johanna, Stypa Marianna a Ryba Fr.; 60 kr. Lesák Fr.; po 50 kr. Směja Emilie, Konečného Františka, Lacheta Arnošt, Ryba Monika, Hlaváč Fr., Halška Val., Halška Kat., Pchálek Fr., Židek Val., Koslřicová Joh., Kaštovský Fr., Jeřábek Fr., Bálová Aloisie, Kubín R., Pavlík Fr. č. 66., Směja Pr., Volný Mar., Maiwald Ter., Pika Ant., Lysek Jan, Kežik M.; po 40 kr. Střilková K., Konečného T., Trubka J., Zdrálek Jak., Cihlář T., Pika M., Králová M. a Šimová M.; po 30 kr. Gřešek Fr. a Slaný Jak. a 20 kr. Halfar Ignác. Všem těmto dárcům tisíceré „Zaplať Pán Bůh!"
Další dary s vděkem se přijímají. Zvláště též občany sem příslušící, ale za výživou svou ve světě se zdržující prosíme, aby na svůj domov nezapomínali a na okrasu kaple zdejší občas hlavně ale nyní něčím přispěli.
Tom. Meixner, starosta obce.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 2.8.1893, číslo 59, ročník: 24, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.2.1893

Slavnosť posvěcení hřbitova 1893

Ze Suchých Lazec 2. března. (Slavnosť posvěcení hřbitova.) Den 26. února 1893 zůstane hluboko zapsaný v pamět obce Sucholazecké; nebot po dlouhém a trapném namáhání dočkali se její občané toho, po čem plné dva roky toužili, totiž zřízení a posvěcení nového hřbitova. V nedéli 26. m. m. byl náš hřbitov posvěcen. Čtrnáct dní chystalo a strojilo se k oslavení slavnosti té. Ráno ve jmenovaný den bylo počasí mlhavé a hrozilo deštěm pokaziti slavnosť tu, avšak o poledni se počasí obrátilo, slunce proráželo přes mračna a vzduch se oteplil tak, jako by s námi samo nebe radovati se zdálo. Svěcení oznámeno bylo k 3. hodině odpolední. Vzdor blátivému jarnímu počasí počali již okolo 1. hodiny přicházeti lidé ze všech okolních vesnic v celých houfech. O třetí hodině přijeli velební páni a páni kantoři z Komárova a průvod s hudbou v čele ubíral se přes dvě slavnostně ozdobené brány za hřímavé střelby z hmoždířů k ustanovenému místu. Na místě samém započato nejprve se svěcením hřbitovního kříže a pak se svěcením hřbitova samého. Na konec vylíčil dp. P. Josef Bartoník dojemnou řečí přítomným účel a význam tohoto posvátného pole. Zpáteční pochod nastoupen za zpěvu „Bože chválíme Tebe". Vzdáváme tímto vřelé diky na prvním místě velebným pánům a pp. kantorům Komárovským, za jejich laskavost, dále všem ostatním účastníkům za jejich přispění k oslavení slavnosti té, zvláště ale několika zvědavcům K.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 4.3.1893, Číslo 18, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnosť posvěcení hřbitova 1893

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.12.1892

Odsouzena za vraždu dítěte 1892

Z porotní síně. Ve středu projednány před porotou Opavskou poslední dva trestní případy. Dopoledne souzena 24letá svobodná služka Teresie Holečková ze Suchých Lazec pro vraždu dítěte, uznána vinnou a odsouzena na čtyři leta do těžkého žaláře.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 14.12.1892, Číslo 98, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Odsouzena za vraždu dítěte 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.5.1892

Slavnosť svěcení Školního praporu 1892

Ze Suchých Lazec 5. května. 1892 (Slavnosť svěcení Školního praporu.) V den sv. Floriana bývá každoročně ve zdeší kapli sloužena slavná mše svatá. Letos zvýšen lesk slavnosti takové valně současně vykonaným svěcením nového školního praporu. Před vykonáním církevního obřadu tohoto ujal se důst. pan kooperator náš P. Josef Bartoník slova a vylíčil vzletnými upřímnými a srdečnými slovy vznik praporů vůbec a význam praporů školních zvlášť, stavě zaroveň žákům světce po obou stranách praporu zobrazené: sv. Cyrila a Methoda a sv. Aloisa za vzor mládežských cností. — Jednoduchá ale dojemná slavnosť tato nevymizí zajisté brzy z paměti ani těm útlým andílkům podobným družičkám ani ostatnímu žactvu. Hedvábný červenobílý prapor ten pořízen většinou z milodarů níže zvlášť uvedených v úhrnné ceně 71 zl. a zhotoven byl chvalně známou „Akademií křesťanskou v Praze".
Sbírka darů k zakoupení praporu toho vykazuje po dnes následující obnosy a milodárky: Od vánočního stromku školního v r. 1890. velect. p. soudním presidentem v Chebu Rud. Englischem žákům zdejším darem pořízeného zbyly 4 tl. Paní správcová Josefa Englischová 5 zl. Čistý výnos besedy ctěnými ochotníky Mokrolazeckými za tímto účelem zde z lásky pořádané 22 zl. 65 kr. Ctp. Leopold Weinberger z Kravařova 10 zl., ctp. Lud. Žídek, zednický palír zdejší co výsledek své sbírky mezi zedníky 6 zl., ctp. Ign. Bráda, zednický palír zdejší timž způsobem 6 zl., ctp. Eduard Kuča, zednický palír dal 2 zl., ctp. Fr. Stuchlík číslo 23. přispěl 2 zl., ctp. Vincenc Skuplík, starosta obce 1 zl., ctp. Jan Prokša č. 34. 1 zl., ctp. Klem. Směja č. 101. 1 zl., ctp. Tom. Meixneř č. 16. 1 zl., ctp. Ad. Hajduček č. 69. 40 kr.
Všem těmto spanilým dárcům voláme, ze srdce tisíceré „Zaplať Pán Bůh!"

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 11.5.1892, číslo 37, ročník: 23, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnosť svěcení Školního praporu 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 18.3.1892

Půjčka na zřízení obecního hřbitova v roce 1892

Moravský zemský sněm v Moravské orlici z 18.3.1892:
O petici obce Sucholazce za půjčku za příčinou zřízení nového obecního hřbitova a opatření nových školních lavic, přijat návrh, aby jí povolena byla 4% v 5 ročn. lhůtách splatná půjčka 600 zl.

zdroj: Moravský zemský sněm v Moravské orlici, Datum vydání 18.3.1892, číslo 64, str. 3. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Půjčka na zřízení obecního hřbitova v roce 1892

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.2.1892

Požár v Suchých Lazcích prosinec 1891

Hasičská hlídka. Při požáru, který v prosinci 1891 v Suchých Lazcích zuřil, súčastnil se hašení činně dobrovolný sbor hasičský z Kylešovic. Při jízdě zmíněného sboru do Suchých Lazec bylo mnohým hasičům pěšky jiti. Trubač J. V. nachladil se následkem kvapného pochodu a vychladnutí na požařišti a ležel potom 14 dní nemocen. Sbor Kylešovský oznámil věc podporovací pokladně dobrovolných hasičských sborů Slezských v Opavě a dle žádosti onemocnělého člena J. V. udal podporu navrhovanou 7 zl. Hasiči J. V. byla také zmíněnou pokladnou podpora 7 zl. hotově vyplacena. Kylešovský sbor při podání svém arci řídil se dle předpisů stanov podporovací pokladny a žádosti jeho v české řeči podané vyhověno bylo úplně.

zdroj: Opavský Týdeník - 27.2.1892, Strana 6. číslo 17. (1560.), Ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.2.1892

Požár v Nových Sedlicích ve stodole Škrobánka 1891

Hlídka hasičská. Hasičské župní jednotě Opavské zaslány byly zprávy požární a sice od sboru Sucholazockého pány Viny. Pchalkem, velitelem a Josefem Černínem jodnatelem o požáru, který 30. prosince 1891 v Nových Sedlicích ve stodole pana Fr. Škrobánka č. 6. o 9. hodině ráno vypuknul a stodolu a kolničku zničil. Poškozený utrpěl škodu asi 1000 zl. a byl u "Mor.-Slezké.“ na 400 zl, a u "rolnické poj." na 668 zl. na obilí pojištěn. Hašení sůčastnily se sbory Sucholazecký a Mokrolazecký dvěma vozovými a jednou ruční stříkačkou. Oheň byl o 10. hodině ráno uhašen.
- Mladý sbor Otický zaslal pány Ing. Světlikem, velitolem a Frant. Madrem, jednatelem opravu o požáru, který 24 ledna 1892 ve stodole usedlosti č. 55. v Oticích o půl 12 hodině v noci založen byl a na konírnu se rozšířil. Ve stodole hořela již sláma a také patro se již chytlo a v konírně se dva koně udusily. Hasičsky, sbor Otický konal právě ples a byv za včas o požáru uvědoměn, udusil oheň, o 1. hodině v noci. Majetník kromě ztráty koni neutrpěl další značnější škody.

zdroj: Opavský Týdeník – 13.2.1892, Strana 6. číslo 13. (1556), Ročník XXXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.1.1892

Hasičský věstnik hasičský v Suchých Lazcích 1892

Hasičský věstnik.
Dobrovolný sbor hasičský v Suchých Lazcích podal hasičské župní jednotě v Opavě požární zprávu a sice panem Josefem Černínem jednatelem a Vincencem Pchalkem velitelem o požáru, který jak známo 16. prosince 1891 o půl šesté hodině večerní ve stodole usedlosti č. 61. v Suchých Lazcích vznikl a za veliké vichřice, která panovala, ve čtvrthodině stodolu a výměnek p. Jana Plachkého Č. 61., stavení s kůlnou p. Vincence Halšky č. 60., stodolu Karla Vítka č. 62., stavení Frant. Hoppy Č. 64., stodolu, kůlnu, chlévy a část obytného stavení i výměnku Tomana Vaška č. 65., stodolu, kůlnu, stavení a výměnek Frant. Pavlíka č. 66., stodolu, stavení a výměnek Val. Halšky č. 67., stodolu a stavení Vincence Engliše č. 68., stavení a stodůlku Fr. Sosny č. 93. zachvátil. Hořící budovy byly po větším díle doškem, z menší části kamenem kryty. Sbor hasičský ze Suchých Lazec dostavil se ihned na požařiště, v půl hodině rychle za sebou přibyly dobrovolné sbory Raduňsko-Vršovský, Kylešovský, Mokrolazecký, Smolkovský a Hrabyňský a všechny súčastnily se obrovského boje s rozkáceným živlem majíce ku pomoci sedm stříkaček a dvě voznice a užívajíce při tom 640 metrů hadic k napájení stříkaček vodou z rybníka uprostřed obce ležícího. Pro rozsáhlost místa požárního nebylo jednotlivé velení možné a veleno každému sboru dotýčným velitelem. Požár byl ráno o půl 5. hodině uhašen. Pohořelí utrpěli škodu 20.000 zl. a jen někteří pojištěni byli u "Krakovské", "Foncieru", "Riunionky" úhrnem na 5811 zlatých. Jak se za to má, byl oheň zlomyslně založen. - K hasičské župní jednotě Opavské přistouplý dobrovolný hasičský sbor ve Velké Polomi zvolil za vyslance do župy pana Josefa Demla a pana Jindřicha Šolce.

zdroj: Opavský Týdeník - 1.1.1892, Strana 6., číslo 1., (1534.), ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

13.4.2024 od (9:00) hodin:

Jarní prodej sadby květin a zeleniny 2024 na parkovišti v centru obce od 9 do 12 hodin. Pozvánka.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

13.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

4.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - výstava.

11.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky