Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 18.9.2023

Klub důchodců navštívil haldu EMA v Ostravě

Dne 17. srpna 2023 jsme v klubu důchodců využili krásného počasí k návštěvě Ostravy. Cílem naší cesty bylo projít si zajímavou haldu EMA. Odtud jsme zajeli na Černou louku, kde jsme si prohlédli nově zbudovaný kampus pro studenty Vysoké školy báńské. Z tohoto objektu je pěkná vyhlídka do okolí. Byl to pěkný výlet.

Zdroj: Klub důchodců Veselé Berle, Stanislav Kaštovský

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 17.9.2023

Mistrovský zápas Lazio podzim 2023 Opabrum - Suché Lazce 1:7

V mistrovském zápase mužů Opabrum - Suché Lazce, který se hrál v sobotu 16.9.2023 v 15:30 hodin, vyhrály Suché Lazce 1:7 (1:5). Góly dával 6. Bednařík Jakub, 17. Dener Lukáš, 17. Komenda Jakub, 27. Dener Lukáš, 40. Pavela Radim, 43. Pavela Radim, 80. Kadula Jan, 89. Komenda Jakub, Rozpis zápasů zde.
7. kolo, Moravskoslezský, A2B 3. třída sk. B, 2023.

Sestava TJ Suché Lazce: 1 Kubíček David, 3 Dener Lukáš, 14 Havlíček Tomáš, 4 Bubík Petr, 11 Lerche Jiří, 5 Doboš Josef [K], 7 Komenda Jakub, 10 Kadula Jan, 6 Mýlek David, 19 Židek Ondřej, 17 Dener Lukáš. Náhradníci: 8 Komenda Martin, 15 Rohovský Štěpán, 18 Pavela Radim, 2 Vaněk Jiří, 12 Židek Aleš.
70 diváků, Rozhodčí: Pinček Milan

zdroj: https://www.fotbal.cz, facebook Lazio

zobrazit celou novinku

Mistrovský zápas Lazio podzim 2023 Opabrum - Suché Lazce 1:7

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.9.2023

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Krajský úřad Moravskoslezského kraj, vydává toto opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice

Předmětem úpravy je změna dopravního značení v místě omezení provozu na pozemní komunikaci a trase objížďky v tomto rozsahu:
Místo přechodné úpravy: Silnice č. I/11, ulice Ostravská a Opavská, parc.č. 972/1 k.ú. Komárov, parc.č. 906 k.ú. Suché Lazce a parc.č. 614 k.ú. Nové Sedlnice.
Doba přechodné úpravy: 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.
Důvod přechodné úprav: Zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu při provádění prací na opravě povrchu silnice č. III/4663 Suché Lazce – průtah.
Návrh přechodného dopravního značení (PDZ): Přechodná úprava řeší návrh usměrnění dopravy při provádění prací na opravě povrchu silnice č. III/4663 Suché Lazce – průtah. Jednotlivé úseky oprav se budou realizovat postupně po etapách (návrhy PDZ jednotlivých etap jsou uvedeny v příloze č.1).
Odpovědná osoba: Odpovědným pracovníkem za řádný průběh zvláštního užíváni p. Radovan Kroča, tel.: 602 537 405.

Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.

Celá dokumentace zde: MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf
Viz také úřední deska Suché Lazce:

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na 7. ročník Sucholazeckého vinobraní

vloženo - 15.9.2023

Pozvánka na 7. ročník Sucholazeckého vinobraní

Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 16.9.2023 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 7. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

Program Sucholazeckého Vinobraní 2023:
Degustace vín s volným prodejem začíná od 15:00 hodin v centru obce u kašny. Prodej Valašských Frgálů, opékání kýty, alko a nealko. Ochutnávka sýrů. Pro děti bude připraven doprovodný program. Zahraje cimbálová muzika Vedrovci. Sklenice na víno s sebou!

Nabídka vín:
Rodinné vinařství Matoušek
Rodinné vinařství Kresničer
Burčák

Na akci bude probíhat fotodokumentace pro účel kronik (viz zak. o archivnictví) a webu v souladu s GDPR. Vyjmutí ze záběrů, oznamte označenému fotografovi.

Oznamuje všem spoluobčanům, že od pátku 15.9.2023 do neděle 17.9.2023 bude parkoviště u Obecního úřadu uzavřeno.

Mohlo by vás také zajímat:
24.9.20226. ročník Sucholazeckého vinobraní.
18.9.2021 - 5. ročník Sucholazeckého vinobraní. Pozvánka
2020 - zrušeno kvůli "covidismu"
21.9.2019 - 4. ročník Sucholazeckého vinobraní. Pozvánka
22.9.2018 - 3. ročník Sucholazeckého vinobraní. Pozvánka
23.9.2017 - Vinobraní 2017 bylo zrušeno kvůli počasí, náhradní akce Babí léto
24.9.2016 - 2. ročník Sucholazeckého vinobraní. Pozvánka
21.9.2015 - 1. ročník Sucholazeckého vinobraní. Pozvánka

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.9.2023

Přívalové deště zasáhly Suché Lazce a okolí

Ve středu večer 13.9.2023 zasáhly Suché Lazce a okolní obce přívalové deště. Dlouhé období sucha a vysokých teplot, které trvalo od července až do poloviny září, bylo jen s minimálními srážkami. Poslední vydatný déšť (10mm/m2) byl 28. srpna. Ve středu spadlo mezi 20. a 21. hodinou více něž 50 mm/m2. Kombinace přívalového deště, sucha a polí po žních způsobila náplavy orné půdy na silnice a chodníky. Ulice Přerovecká a Ke Strážnici se změnily v potok jílu, kamení a vody. Nejvíce zasažené oblasti u nás byly Přerovecká u domu 131, křižovatka U vodojemu/Přerovecká, před školou, mezi kulturním domem a hostincem U Baly a na dalších místech. Přívalový déšť výrazně zasáhl také do probíhající výměny obrub. Dobrovolní hasiči S. Lazce zasahovali u několika domů při čerpání vody ze sklepů.

Srážky 2023, červenec = 43mm/m2, srpen = 121mm/m2, září (celkem k 14.9.) = 51mm/m2.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.9.2023

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2023

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 30. 5. 2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Majetkové záležitosti – záměr koupi části pozemku parc.č. 749/24
7. Majetkové záležitosti – záměr koupě pozemků (chodmíky)
8. Sucholazecké posvícení
9. Různé

více najdete v zápise z 6 zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

5 / 6 Zpráva starosty o chodu obce.
Starosta informoval, že 22. 8. 2023 bylo předáno stanoviště a začala oprava chodníku podél ulice Přerovecká. Faktická oprava chodníků započala v pondělí 28. 8. 2023. Oprava započala na horním konci obce u čísla orientačního 130. Realizaci chodníků provádí firma STRABAG, a. s. Firma bude postupovat z obou stran ulice Přerovecké.
Starosta sdělil, že cesta bude stažena do jednoho jízdního pruhu a bude průjezdná. Objízdná trasa bude vyznačená šipkami.
Starosta dále sdělil, že firma STRABAG, a. s. dělá vše proto, aby byly obruby chodníku realizovány co nejdříve, aby se mohlo započít s opravou živičného povrchu na ulici Přerovecká. Budou pracovat 4 čety pracovníků a během jednoho dne zvládnout 100 metrů obrub. Do dvou až tří týdnů by měly být obruby vyměněné a poté se začne s výměnou živičného povrchu na ulici Přerovecké. Do konce října 2023 by měla být cesta opravená.
Starosta dále informoval, že původní firma, která vyhrála výběrové řízení na opravu chodníků, od smlouvy odstoupila a musela se hledat cesta, jak co nejdříve chodníky opravit, aby se zakázka stihla.
Starosta sdělil, že SMO zadalo výměnu silničních obrub Technickým službám Opava, s. r. o. jako jmenovitou akci a Technické služby, s. r. o. v rámci subdodávky zadal firmě STRABAG, a. s.
Starosta informoval, že opravu živičného povrchu podél ulice Přerovecká také vyhrála firma STRABAG, a. s.
Starosta sdělil, že co se týká opravy chodníků, budou prováděny Technickými službami Opava, s. r. o. Zatím Technické služby, s. r. o. provádějí opravy chodníků v Komárově a po skončení začnou s opravami u nás.
Starosta dále informoval, že původně byla zakázka na opravu chodníků vysoutěžena za 8 051 921 Kč. Technické služby Opava, s. r. o. provedou zakázku za cca 9 800 000 Kč. Došlo k navýšení i díky nedostatku v rozpočtu na opravu chodníků podél ulice Přerovecká, kterou dělal Ing. Zbyněk Novák.
...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 10.9.2023

Mistrovský zápas Lazio podzim 2023 Suché Lazce - Horní Lhota 2:3

V mistrovském zápase mužů Suché Lazce - Horní Lhota, který se hrál v pátek 9.9.2023 v 16:00 hodin, prohrály Suché Lazce 2:3 (0:3). Góly dával 1. Kačerik Petr, 40. Bartůněk Michal, 44. Górecki Adam, 83. Komenda Jakub, 87. Baláž Radek, Rozpis zápasů zde.
6. kolo, Moravskoslezský, A2B 3. třída sk. B, 2023.

Sestava TJ Suché Lazce: 11 Kubíček David, 9 Komenda Denis, 14 Havlíček Tomáš, 4 Bubík Petr, 19 Židek Ondřej, 5 Doboš Josef [K], 12 Židek Aleš, 7 Komenda Jakub, 16 Baláž Radek, 15 Martynek Ondřej, 17 Dener Lukáš. Náhradníci: 8 Komenda Martin, 11 Lerche Jiří, 6 Rohovský Štěpán
50 diváků, Rozhodčí: Pinček Milan

zdroj: https://www.fotbal.cz, facebook Lazio

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na Burčákový pochod 2023

vloženo - 8.9.2023

Pozvánka na Burčákový pochod 2023

Pan Přemysl Plachký pořádá 14. října 2023 jednodenní autobusový zájezd s názvem Burčákový pochod 2023, do vinařské oblasti Milotice Mutěnice. Cena za autobus je 600 Kč/osobu. Odjezd je v 6 hodin, ze zastávky Suché Lazce střed - Moštárna. Závazně objenávejte na tel. 605 806 567. Pochod začíná od vinných sklepů Šidleny směrem na Mutěnice. Odjezd domů z Mutěnic bude ve 20:30 h. Předpokládaný návrat 23:00 hodin. Zarezervujte si své místo v autobuse VČAS!

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.9.2023

Probíhá pokládka nových obrub ul. Přerovecká - září

Od pondělí 28. srpna probíhá pokládka nových obrub podél silnice Přerovecká. Technické služby společně se svými subdodavately provádí pokládku na pravé straně ulice Přerovecká v několika částech současně. Samotné práce postupují poměrně rychle a první desítky metů obrub jsou již usazeny. Fotografie dokumentují práce ke dni 5.9.2023.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na burzu podzimního a zimního oblečení

vloženo - 6.9.2023

Pozvánka na burzu podzimního a zimního oblečení

Zveme Vás na malou burzu dětského, dámského i pánského podzimního a zimního oblečení, obuvi a hraček. Burza se bude konat 23. září 2023 v kulturním domě v Suchých Lazcích. Otevřeno bude od 8:00 do 13:00 hodin.
Příjem zboží, které chcete prodat: pátek 22. září 2023 15:00 – 18:00 hodin. Podmínky prodeje: K urychlení příjmu zboží pomůže předem sepsaný seznam věcí s požadovanou cenou. Pro zaslání pokynů a formuláře s přiděleným číslem k označení zboží kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí emailu: Katkakurkova14@seznam.cz  nebo tel. č. 607 172 130. Vyúčtování a vrácení neprodaného zboží: Sobota 23. září 16:00 – 17:00 hodin.
Nevyzvednuté věci budou předány charitě!

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 4.9.2023

Porucha na vod. síti č. 113102, 113104, 113106 - Suché Lazce, Přerovecká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Číslo poruchy: 113102, 113104, 113106
Obec: Opava, Suché Lazce
Ulice: Přerovecká č. 130/120 - porucha na přípojkovém uzávěru, Přerovecká č. 104/122 - porucha na H, Přerovecká č. 184/130 - porucha na přípojkovém uzávěru
Skut. zahájení: 4.9.2023 08:47
Plán. zahájení orientačně: 15.09.2023 14:00
Dotčená oblast: ul. Přerovecká
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

zobrazit celou novinku

Porucha na vod. síti č. 113102, 113104, 113106 - Suché Lazce, Přerovecká

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.9.2023

Fotografie ze Sucholazeckého posvícení 2023

V pátek 1.9.2023 krátce po 15. hodině začalo v naší obci Sucholazecké posvícení 2023. Počasí se letos vydařilo a bylo teplo a slunečno s drobnou oblačností. Pro děti i dospělé byly připraveny pouťové atrakce jako velký řetízkový kolotoč, lavice, dětský řetízkový kolotoč, Euro-Jump, skákací hrad, střelnice a další. V letošním roce byly pro návštěvníky připraveny dva stánky s občerstvením. (TJ Suché Lazce a Restaurace Heja.) Páteční oblíbené utkání svobodní / ženatí nahradil zápas Suché Lazce - Chvalíkovice. Po 20. hodině nejdříve vystoupila skupina FAJER a po 22. hodině následovala kapela LAZARET. Zábava pokračovala do dvou hodin.
V sobotu odpoledne pokračoval program po 13. hodině. Pro děti byl připraven zábavný program a kolotoče. Letos u stánků opět nechyběly cukrovinky, balónky a hračky. Odpoledne byl pro děti připraven zábavný program, který hudebně doprovázel DJ Aleš. Večerní program rozjela kapela DORA MORAVA a po něm očekávané zábavné hudební překvapení - vystoupení AC-DC za doprovodu ohňostroje, které sklidilo potlesk u diváků. Nechyblělo také koupání otužilců v kašně. Zábava pokračovala do ranních hodin.
Nedělní program začal v 10:30 hodin - Slavnostní mší Svatou k oslavě sucholazeckého patrocinia a k děkování za letošní úrodu. Během bohoslužby nechybělo tradiční žehnání a předávání chleba a soli, tzv. dožínky. Odpoledne pokračoval program pouťovými atrakcemi pro děti. Posvícení letos skončilo kolem 19. hodiny.

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.9.2023

Mistrovský zápas Lazio podzim 2023 Suché Lazce - Chvalíkovice 2:2

V mistrovském zápase mužů Suché Lazce - Chvalíkovice, který se hrál v pátek 1.9.2023 v 17:00 hodin, vyhrály Suché Lazce 2:2 (2:1). Góly dával 11. Dener Lukáš, 12. Mužík Filip, 32. Dener Lukáš, 53. Košťál Denis, Rozpis zápasů zde.
5. kolo, Moravskoslezský, A2B 3. třída sk. B, 2023.

Sestava TJ Suché Lazce: 1 Kuľka Lukáš, 3 Dener Lukáš, 4 Bubík Petr, 19 Židek Ondřej, 12 Židek Aleš, 5 Doboš Josef [K], 7 Komenda Jakub, 10 Kadula Jan, 6 Mýlek David, 2 Diehel Daniel, 17 Dener Lukáš. Náhradníci: 16 Mikšík Lukáš, 13 Vaněk Jiří, 18 Pavela Radim, 15 Baláž Radek, 11 Lerche Jiří, 8 Komenda Martin.
78 diváků, Rozhodčí: Hladík Miroslav

zdroj: https://www.fotbal.cz, facebook Lazio

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.8.2023

Během posvícení bude kniha za zvýhodněnou cenu

Během Sucholazeckého posvícení 2023 bude kniha "Historie kaplí v Suchých Lazcích" k dispozici za poloviční cenu pouhých 150 Kč! Za tuto zvýhodněnou cenu si ji občané můžou zakoupit pouze od 1.9. do 3.9.2023 na poště Partner v budově Obecního úřadu nebo ve stánku TJ.

Kniha Historie kaplí v Suchých Lazcích jen za 150 Kč!

Více o knize se dozvíte zde.

Udělejte radost sobě nebo svým známým a kupte jim knihu o historii naší obce.

zobrazit celou novinku

Během posvícení bude kniha za zvýhodněnou cenu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.8.2023

Srpnové setkání kronikářů ve Štítině

Ve středu 30. srpna 2023 proběhlo další setkání kronikářů (osmé) a amaterských historiků v zasedací místnosti obecního úřadu ve Štítině. Po menší "prázdninové" pauze se sešlo devět z celkových jedenácti členů. (T. Sáňka, D. Závěšický, R. Malohlava, R. Winkler, J. Sládeček, S. Grygar, J. Sedláček, J. Fryčka a J. Richter.) Setkání, které svolal D. Závěšický zahájil starosta R. Malohlava a následovala komentovaná projekce pana J. Sládečka o renovaci "kaple Božího těla" v Raduni na ulici 9. května č.p. 32. Kaple je na jeho pozemku a byla rekonstruována svépomoci z vlastních prostředků s přispěním Ministerstva zemědělství! Více o této kapli se můžete dozvědět zde. Nasledovala prezentace kronikáře T. Sáňky "Po stopách pramene Sedlinky", kterou bude v září také prezentovat veřejnosti. Následovala projekce historických fotografií J. Klaudy. Jan Sedláček nás seznámil se zakládající (protokolovací) knihou a dalšími artefakty pustopolomského Sokola založeného 1.8.1926. Pan Robert Winkler nás seznámil s dokumentem "Historický zápis k velkému ohni ve Velkých Hošticích r. 1765". Pan J. Richter představil protokolovací knihu a drobné keramické nálezy. Na programu také bylo: žalostný stav hrobky stavitele Angela Migliarina v Opavě, identifikace osob na fotografiích dle biometrických markant (uši), portréty Chorinských, generál Jan Vlachý, Baron Trenck ve Slezsku, neznámí a zapomenutí slezští lidoví malíři (např. Jan Sýkora 1931-2022), a další. Děkujeme starostovi Štítiny za poskytnutí zázemí.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - pondělí 2.10.2023:

1) V pátek 6.10.2023 proběhne na parkovišti u obecního úřadu Suché Lazce sběr nebezpečného odpadu od 15:00 do 17:00 hod.

2) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 7. 10. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích.Vybírány budou především:pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy. Vše musí být vyprané, čisté a nezničené.Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

Hlášení rozhlasu - pátek 29.9.2023:

1) Upozorňujeme občany, že od 2. 10. 2023 začnou přípravné práce na položení nového asfaltového povrchu na ulici Přerovecké. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

4.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad.

7.10.2023 od (9:00) hodin:

SDH pořádá charitativní sbírku oblečení, obuv a hračky pro sociálně slabé. Pozvánka.

12.10.2023 od (8:30) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080, od 8:30 do 12:00 hodin.

19.10.2023 od (8:00) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914133, od 8:00 do 18:00 hodin.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

5.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

12.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

19.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

21.10.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

26.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce - průtah, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k PDZ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, s umístěním přechodného dopravního značení a vedením objízdné trasy na silnici č. I/11 souhlasí, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. (viz dokumentace) priloha_1247190576_3_Suche-LazceRSD.pdf

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - projednání přechodné úpravy provozu a objížďky. priloha_1247190576_2_Suche-LazceRSD.pdf

Harmonogram postupu a dopravní značení. priloha_1247190576_1_Suche-LazceRSD.pdf

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice. Doba přechodné úpravy - 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.

MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-8 (24. stran, 8 MB)

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-6 (36. stran, 9,5 MB)

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 23%
Odbornou firmou. 4%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 45%

Celkem hlasů: 47 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky