Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 9.1.2024

Dnešní taneční kurz pro děti zrušen

Dnešní taneční kurz pro děti je kvůli špatnému počasí zrušen! Děkujeme za pochopení!

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

Pozvánka na přednášku "Sedlinka v minulosti a současnosti"

vloženo - 5.1.2024

Pozvánka na přednášku "Sedlinka v minulosti a současnosti"

Klub žen a obec Nové Sedlice Vás srdečně zvou na besedu s kronikářem Tomášem Sáňkou na téma "Sedlinka v minulosti a současnosti". Přednáška se koná v neděli 14. ledna 2024 v 15 hodin v obecním sále školky v Nových Sedlicích. Drobné občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Více o akci zde.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.1.2024

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 91, svolávám zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční dne 9.1.2024 v kulturním domě na ulici Přerovecká 68 v Suchých Lazcích od 18:15 hod. Starosta, Mgr. Petr Orieščík.

Program 9. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 9.1.2024

1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 14.11.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2024
7. Schválení dotací pro složky na rok 2024
7. Různé
8 . Závěr

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na hasičský ples SDH Suché Lazce 2024

vloženo - 1.1.2024

Pozvánka na hasičský ples SDH Suché Lazce 2024

Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples. Ples se bude konat dne 3. února 2024 od 20 hodin v sále Hostince u Baly. Vstupné (bez večeře) je 250 Kč. K tanci a poslechu zahraje skupina MERKUR. K dobré zábavě přispěje také tradiční tombola.
Vstupenky v předprodeji od 2.1.2024 u paní Evy Hennigové, tel: 732 730 625. Příjemnou zábavu přeje Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce.

Mohlo by Vás také zajímat:
4.2.2023 - Fotografie z tradičního Hasičského plesu 2023
1.2.2020 - Fotografie z Hasičského plesu 2020. Pozvánka 2020.
19.1.2019 - Fotografie z Hasičského plesu 2019. Pozvánka 2019.
20.1.2018 - Fotografie z Hasičského plesu 2018. Pozvánka 2018.
21.1.2017 - Fotografie z Hasičského plesu 2017. Pozvánka 2017.
30.1.2016 - Fotografie z Hasičského plesu 2016. Pozvánka 2016.
21.2.2015 - Fotografie z hasičského plesu 2015.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.12.2023

Poslední výstřel AVZO 2023

V pátek 29.12.2023 se po desáté hodině konal poslední výstřel AVZO 2023. V areálu střelnice na Strážnici se sešlo přibližně 16 členů AVZO. Střílelo se z pěti typů zbraní: lehká malorážková puška ZKM 451 (5 ran), revolver Grant (6 ran), malorážkové pistole Margolina (6 ran), sportovní malorážková pistole (6 ran) a vzduchovky na sklopky (5 ran) a na terč (5 ran). O vítězi rozhodl celkový součet bodů v jednotlivých disciplínách. Po střelbách následovala volná zábava v klubovně AVZO.

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

Foto: B. Janošek

Moho by Vás také zajímat:
29.12.2022 - Poslední výstřel AVZO 2022
29.12.2021 - Poslední výstřel AVZO 2021
28.12.2019 - Poslední výstřel AVZO 2019
29.12.2018 - Poslední výstřel AVZO 2018
16.12.2017 - Poslední výstřel AVZO v roce 2017
27.12.2016 - Poslední výstřel AVZO 2016
19.12.2015 - Fotografie z akce AVZO poslední výstřel 2015

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Zemřela paní Emílie Pchálková autorka slezských básní

vloženo - 30.12.2023

Zemřela paní Emílie Pchálková autorka slezských básní

Oznamujeme všem občanům a čtenářům sucholazeckého zpravodaje smutnou zprávu, že nás v 29.12.2023 navždy opustila ve věku 81 let paní paní Emílie Pchálková, která svými básněmi obohatila Sucholazecký zpravodaj. Pohřeb se koná v pátek 5.1.2024 v 15:00 hodin v kapli v Suchých Lazcích. Za redakci sucholazeckého zpravodaje tímto vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině a všem pozůstalým.

Báseň - Jeseníky - Miluška Pchálková
Báseň - Vánoce - Miluška Pchálková
Báseň - Cesty - Miluška Pchálková
Báseň - Důchodci - Miluška Pchálková
Báseň - Sedlinka - Miluška Pchálková
Báseň klubu důchodců - Veselé berle na únor 2021

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.12.2023

Tříkrálová sbírka 2023

Vážení spoluobčané, od 1.1.2024 do 15.1.2024 začíná u nás v Suchých Lazcích Tříkrálová sbírka. Kasičky budou umístěny na Obecním úřadě a v prodejně Tempo Suché Lazce. Hezký zbytek dne Vám přeje obecní úřad městské části Suché Lazce.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Zuzana Kubicová - asistentka starosty

příspěvek vložil
Zuzana Kubicová - asistentka starosty

vloženo - 25.12.2023

Změna provozní doby pošty během Vánoc 2023

Vážení spoluobčané, mezi svátky bude změna provozní doby České pošty PARTNER Suché Lazce. Změna platí v pátek 29.12.2023.
Provozní doba: 29.12.2023 - pátek - 8:00 do 10:00 hodin.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Zuzana Kubicová - asistentka starosty

příspěvek vložil
Zuzana Kubicová - asistentka starosty

vloženo - 22.12.2023

Vánoční koncert sboru G.ola 2023

Ve čtvrtek 21.12.2023 odpoledne se konal v kapli Andělů strážných první vánoční koncert pěveckého sboru G.ola. Po 17. hodině zahajil pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Olgy Golhové své hudební vystoupení. Na housle doprovazela Lenka Honková. Mezi členy sboru byli také účastníci pěveckého kurzu, který probíhal v kulturním domě S. Lazce během letošního roku. Vystoupení sklidilo velký ohlas u posluchačů. Před koncertem i po koncertě bylo možné se ohřát svařákem a čajem. Akce se velmi vydařila.

Foto: Mgr. Petr Orieščík

zobrazit celou novinku

Vánoční koncert sboru G.ola 2023

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.12.2023

Vánoční setkání klubu důchodců 2023

Dne 13.12. se ukutečnilo vánoční klubové setkání Veselé berle. Hostem byl i náš pan starosta P. Orieščík, který nám popřál do Nového roku zdraví, pohodu a elán do další naší činnosti. Paní M. Jedličková, M. Šustková si pro nás připravily krátké humorní připomenutí jak se připravujeme na vánoce. Zazpívali jsme si vánoční koledy. Dobře jsme se bavili. Nezapoměli jsme na naše oslavence. Popřáli jsme si krásné vánoce a do Nového roku hlavně zdraví a rodinnou pohodu.

Autor článku a foto: Stanislav Kaštovský

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.12.2023

Zdobení vánočního stromečku v kapli 2023

Dne 20.12.2023 se sešlo osm dobrovolníků v kapli Andělů strážných a vánočně vyzdobili kapli. Byl usazen vánoční strom a postaven tradiční dřevěný betlém. Na zdobení a instalaci se podíleli Jarek Dener, Josef a Ferdinand Koneční, Pavel a Marie Pospěchovi a Adam, Marie a Klára Šenkyříkovi.

Mohlo by vás také zajímat:
20.12.2023 - Zdobení vánočního stromečku v kapli 2022
19.12.2021 - Vánoční výzdoba kaple Andělů strážných 2021
22.12.2019 - Zdobení vánočního stromečku v kapli 2019
23.12.2018 - Zdobení vánočního stromečku v kapli 2018
18.12.2017 - Zdobení vánočního stromečku v kapli Andělů strážných 2017
20.12.2016 - Vánoční výzdoba kaple Andělů strážných 2016
21.12.2015 - Tradiční zdobení vánočního stromu 2015
22.12.2014 - Zdobení Vánočního stromu v místní kapli Strážných andělu

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 16.12.2023

Ve čtvrtek proběhla oblíbená akce zpívání dětí ZŠ v kapli

Ve čtvrtek 14.12.2023 po 16. hodině se konala oblíbená vánoční akce Koledování dětí ZŠ a MŠ v kapli Andělů strážných. Akci tradičně pořádá ZŠ Suché Lazce  za podpory pana faráře. Na programu bylo vánoční představení a zpěv, které s dětmi připravil učitelský sbor. Kulturní akce se všem líbila.

Foto: Mgr. Petr Orieščík

zobrazit celou novinku

Ve čtvrtek proběhla oblíbená akce zpívání dětí ZŠ v kapli

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.12.2023

Mikulášská nadílka členů SDH 2023

V sobotu 9.12.2023 odpoledne ve 14:30 hodin připravili hasiči pro své nejmenší členy Mikulášskou nadílku. Malí hasiči prošli menší okruh obcí a na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly. Po hodině se všichni šešli před hasičárnou, kde jim Mikuláš s čerty a anděly předali zaslouženou nadílku. Pak se všichni občerstvili v hasičárně punčem a tousty. Všechny děti i vedoucí si program užili.

Foto: P. Žůrek, L. Sedláčková, P. Benšová

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na Vánoční koncert sboru G.ola 2023

vloženo - 11.12.2023

Pozvánka na Vánoční koncert sboru G.ola 2023

Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá společně s pěveckým sborem G.ola dne 21.12.2023 od 17:00 hodin v Kapli Andělů strážných - Vánoční koncert sboru G.ola. Koncertem Vás provede Sbormistryně Olga Golhová se svým sborem. Host: housle Lenka Honková
Před koncertem i po koncertě bude se možné ohřát svařákem či čajem. Těšíme se na Vaší účast.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.12.2023

Členská schůze AVZO 2023

Ve čtvrtek 7.12.2023 se konala v klubovně areálu střelnice na Strážnici členská schůze AVZO. Navzdory bohaté sněhové nadílce se v klubovně sešlo 17 členů, aby společně probrali vyhodnocení letešního roku a plán akcí na příští rok. Po skončení jednání následovala diskuze s menším občerstvením.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

13.4.2024 od (9:00) hodin:

Jarní prodej sadby květin a zeleniny 2024 na parkovišti v centru obce od 9 do 12 hodin. Pozvánka.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

13.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

4.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - výstava.

11.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky