Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 12.2.2024

Fotografie z pochování basy 2024

V sobotu 10.2.2024 proběhl naší obci již tradiční 15. ročník masopustního průvodu, kterého se zúčastnilo za pěkného slunečného počasí celkem 42 masek. Večer se již tradičně pokračovalo v hostinci U Baly na vyprodaném sále zábavou kterou nás doprovázel DJ Mirek Komárek. V deset hodin proběhl smuteční obřad s naší basou, kde jste se mohly dozvědět co se v naší obci za ten rok stalo. Tímto bych chtěla poděkovat všem účastníkům a hlavně občanům Suchých Lazců, kteří nás vroucně přivítali a pohostili. Budeme se těšit zas na příští rok.

Autor článku: Darina Vašková, foto: Kateřina Vlhová

Mohlo by Vás také zajímat:

- Pochování basy 2023
- Pochování basy 2020
- Pochování basy 2019
- Pochování basy 2018
- Pochování basy 2017
- Pochování basy 2016
- Pochování basy 2015
- Pochování basy 2014, další aktuality zaměřené na vodění medvěda (viz filtrování aktualit)

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

zobrazit celou novinku

Fotografie z pochování basy 2024

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.2.2024

Masopust v klubu důchodců 2024

Členové klubu důchodců Veselé berle už jsou v pokročilém věku a tak se neúčastní Pochování basy v naši obci. Na klubovém setkání 8.2.2024 si ale MASOPUST připomněli masopustním rejem. Členové se oděli do nápaditých kostýmů. Chyběla jim sice basa a medvěd, ale nechyběla reprodukovaná hudba a dobrá nálada! Veselou formou společně zhodnotili činnost klubu za uplynulý rok.

Autor článku a foto: Stanislav Kaštovský

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na 9. zabíjačkové hody 2024

vloženo - 10.2.2024

Pozvánka na 9. zabíjačkové hody 2024

Obecní úřad ve spolupráci s řeznictvím Lukáš Gebauer pořádá 9. zabíjačkové hody s domácí zabijačkou. Hody se konají v sobotu 17. února v kulturním domě Suché Lazce od 8:00 hodin. Po celý den zabíjačkové speciality, od 10:00 hod výdej mozečku a škvarkové pomazánky zdarma, od 11:00 hod výdej vařeného srdce, ledvinek, jazyků a ovárku zdarma. U výdeje ovárku si budete moci posedět a vychutnat nejenom vařené speciality, ale také slivovičku a další speciality, které neodmyslitelně patří k zabíjačce. Denní menu se bude podávat v kulturním domě.
K tomu se můžete těšit na výborné koláčky a frgále od výrobce Koláčky od Ivy ze Závady (je možná i předobjednávka u starosty obce)!
Nabídka menu:
Řízek s bramborovým salátem, jitrnice a jelítko se zelím, pečené koleno s chlebem, zabíjačkový guláš, sekaná se zelím. Výdej jídla od 10 hodin. K nákupu polévka zdarma. Cena menu 129 Kč.
Obecní úřad Suché Lazce se těší na Vaší účast!

Mohlo by Vás také zajímat:
11.2.2023 - 8. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.
29.1.2022 - 7. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.
29.2.2020 - 6. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.
16.2.2019
- 5. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.
3.3.2018 - 4. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.
18.2.2017 - 3. zabíjačkové hody Pozvánka,
27.2.2016 - 2. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce,
7.2.2015 - 1. zabíjačkové hody Pozvánka, Fotografie z akce.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.2.2024

Dejte pozor při výběru firem realizující připojení ke kanalizaci!

Milí spoluobčané, OPĚT UPOZORŇUJEME VŠECHNY SPOLUOBČANY, aby si při výběru firem na zřizování kanalizační přípojky nechali udělat více nabídek a v žádném případě nepřistupovali na nabídky, kde Vám firmy vyhrožují tím, že pokud nebudete mít vykopanou přípojku, že obec Vám bude udělovat pokuty a další nátlakové lži, kterými s Vámi chtějí co nejdříve uzavřít smlouvu o provedení díla. Žádáme naše spoluobčany, aby při jakékoliv pochybnosti volali ihned starostu obce a řešili takové záležitosti přímo s ním okamžitě bezodkladně! Nabídky, kde Vám nabízejí zhotovení přípojky za metr v ceně 5 000 Kč a výše jsou absolutním okrádáním Vás!

ŽÁDNÉ POKUTY OBEC UDĚLOVAT ZA NEPŘIPOJENÍ KE KANALIZACI NEBUDE! PROSÍME TAKÉ OBČANY, ABY FIRMY, KTERÉ NA VÁS NALÉHAJÍ A DOSLOVA VYHROŽUJÍ, NAHLÁSILI NA OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍ ÚŘAD BUDE DÁLE V TĚCHTO VĚCECH KONAT!

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký zbytek dne!

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 5.2.2024

Fotografie z tradičního Hasičského plesu 2024

Dne 3. února 2024 se po 20. hodině konal v sále Hostince U Baly tradiční Hasičský ples. Stejně jako předchozí rok, byl i letošní ples rychle vyprodán. Nechyběla oblíbená kapela Merkur a tombola s řadou cen. Starosta hasičů po osmé hodině přivítal všechny hosty. Po deváté hodině následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny, která všechny zaujala. O půlnoci proběhla oblíbená tombola s hlavní cenou "živým kohoutem". Hasiči děkují všem, kteří přispěli věcným nebo finančním darem do tomboly. Na další ples se můžete těšit opět za rok 8.2.2025.

foto: David Závěšický

Další fotografie najdete ve fotogalerii. ukázat celou fotogalerii

Mohlo by Vás také zajímat:
4.2.2023 - Fotografie z Hasičského plesu 2023. Pozvánka 2023.
1.2.2020 - Fotografie z Hasičského plesu 2020. Pozvánka 2020.
19.1.2019 - Fotografie z Hasičského plesu 2019. Pozvánka 2019.
20.1.2018 - Fotografie z Hasičského plesu 2018. Pozvánka 2018.
21.1.2017 - Fotografie z Hasičského plesu 2017. Pozvánka 2017.
30.1.2016 - Fotografie z Hasičského plesu 2016. Pozvánka 2016.
21.2.2015 - Fotografie z hasičského plesu 2015.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.1.2024

Městská část Suché Lazce vypisuje dotační titul na pořízení domovní čističky odpadních vod!

Milí spoluobčané, zastupitelstvo městské části Suché Lazce rozhodlo o vypsání dotačního titulu pro občany Suchých Lazců na pořízení domovní čističky odpadních vod pro nemovitosti, které se nemohou napojit na centrální splaškovou kanalizaci v obci. Tento dotační titul má za úkol vyrovnat podmínky v otázce čištění splaškových vod a to z toho důvodu, že některé části Suchých Lazců nebyly centrálně odkanalizovány! Městská část bude poskytovat úspěšným žadatelům celkovou částku 60 000 Kč. Tato částka je jednotná a finální! Dotace není nároková a o udělení dotace rozhoduje výhradně zastupitelstvo městské části Suché Lazce a počty vyplacených dotací v jednom kalendářním roce se budou odvíjet od celkových výsledků hospodaření obce!

Podmínky pro udělení dotace!
1. Žadatel musí mít trvalé bydliště v Suchých Lazcích (ověřuje obecní úřad)
2. Žadatel musí doložit úředními dokumenty zprovoznění domovní čističky odpadních vod (postačí kopie – budou uloženy na obecním úřadě)
3. Žadatel na pořízení domovní čističky odpadních vod nesmí pobírat žádnou jinou dotaci (prokázání v podobě čestného prohlášení)
4. Žadatel svým trvalým bydlištěm zároveň prokazuje nemožnost napojení na centrální splaškovou kanalizaci (ověřuje obecní úřad).
5. Žadatel musí prokázat, že domovní čistička odpadních vod byla zrealizována (do funkčního stavu) ne dříve než v den zahájení realizace splaškové kanalizace v Suchých Lazcích 22. 4. 2021.
6. Žadatel je povinen sepsat žádost na obecní úřad ve formátu ŽADATEL, ADRESÁT, ŽÁDOST a VLASTNORUČNÍ PODPIS + přílohy viz. výše.

V případě dotazů se obracejte na výhradně na starostu obce Mgr. Petra Orieščíka.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 22.1.2024

Obecní ples 2024 se vydařil

Dne 19. ledna 2024 po dvacáté hodině uspořádal obecní úřad v sále Hostince U Baly Obecní ples. Obecní úřad tak navázal na obecní plesy z minulosti. Poslední ples se konal 18.1.2014 a následně byly plesy zrušeny kvůli nízké návštěvnosti. V té době probíhalo celkem pět plesů: Obecní ples 2014, Myslivecký ples, Hasičský ples, plesu Bál u Balů a Pochování basy 2014.
Po deseti letech tak obec navázala na poptávku po plesech a uspořádala lednový Obecní ples 2024. Vyprodaný sál se vstupným 250 Kč na osobu zaplnili převážně sucholazečtí. Celým večerem provázela kapela CACTUS, která zaslouženě sklidila ohlas u všch tanečníků a posluchačů. Nechyběla bohatá tombola s řadou pěkných cen, mezi kterými byl například "vyhlídkový let vrtulníkem" apod. V polovině večera zaujalo vystoupení baletního mistra Slezského divadla v Opavě Oswalda Osoria. Všichni se dobře bavili.

Foto: Ing. Václav Skuplík

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.1.2024

Výročí 120 let od narození Frana Směji

V letošním roce 30.5.2024 si v Suchých Lazcích připomínáme výročí 120 let od narození spisovatele Frana Směji. Náš nejznámější rodák se narodil 30.5.1904 v domě č. 101. Byl spisovatel, zakladatel nakladatelství ISKRA v Hrabyni, předseda Sdružení umělců slezských v Opavě, ředitel Krajského osvětového střediska v Hradci n. Mor., místopředseda pobočky Svazu čsl. spisovatelů v Ostravě, redaktor časopisu Jiskra, vedoucí odbory kultury KNV v Ostravě a učitel.

Více o Franu Smějovi se dozvíte zde.

zobrazit celou novinku

Výročí 120 let od narození Frana Směji

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.1.2024

Beseda s kronikářem T. Sáňkou v Nových Sedlicích se vydařila

V neděli 14. ledna 2024 po 15. hodině uspořádal Klub žen a obec Nové Sedlice v sále školky Nových Sedlic besedu s kronikářem Tomášem Sáňkou. Přednáška na téma "Sedlinka v minulosti a současnosti" přilákala přibližně padesát návštěvníků z Nových Sedlic, ale i z okolních obcí. Klub novosedlických žen připravil sladké i slané občerstvení pro všechny návštěvníky a podával se čaj nebo káva. Starostka obce paní Zuzana Holešová všechny přivítala a předala slovo panu Sáňkovi. V polovině besedy nechyběla malá přestávka na občerstvení a diskuzi. Více než dvouhodinový program se velmi vydařil.

Foto: Klub žen - Nové Sedlice

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na obecní ples 2024

vloženo - 14.1.2024

Pozvánka na obecní ples 2024

Obecní úřad městské části Suché Lazce Vás srdečně zve na Obecní ples v Suchých Lazcích. Dne 19. ledna 2024 od 20:00 hodin v Sále Hostince U Baly. Vstupné 250 Kč/osoba. Můžete se těšit na vystoupení baletního mistra Slezského divadla v Opavě Oswalda Osoria. Celý večer Vás bude bavit kapela CACTUS. Bohatá tombola.

Mohlo by vás také zajímat:
18.1.2014 - Obecní Ples 2014

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 12.1.2024

K 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. bylo v obci vysázeno šest lip

Historická zajímavost:
Dnes se mi v kronikách podařilo zjistit, že dne 2.12.1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. bylo vysázeno v katastru obce šest lip. Jednalo se o dvě lípy u kříže na křižovatce u dnešní školy, další dvě u kříže ke Komárovu a další dvě u "skladu" (zatím nezjištěno - pravděpodobně u staré kaple). Během této údálosti proběhla v obci slavnost za účasti školních dětí, představenstva obce, vojenských vysloužilčů a hasičského sboru. Nechyběla dechová hudba, výlet na Strážnici, průvod do komárova na boží služby a salvy z hmoždířů.

Mohlo by Vás také zajímat:
10.11.2017 - Výsadba nových líp u kříže na polní cestě poblíž Vrchoviny

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.1.2024

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2024

Zápis ze 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.1.2024 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4. Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 14.11.2023
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2024.
7. Schválení dotací pro složky na rok 2024
8. Různé

více najdete v zápise z 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce.


ukázka ze zápisu ...

6 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2024
- Starosta zaslal zastupitelům rozpis rozpočtu na rok 2024, který je v tomto roce 7 117 000 Kč.
- Starosta sdělil, že částka rozpočtu je již po odečtení 1 000 000 Kč, které nám SMO stahuje za realizaci chodníků podél ulice Přerovecká.
- Je to celkový rozpočet městské části Suché Lazce na rok 2024 a tyto peníze máme alokovány na základě Statutu statutárního města Opavy, který vypočítává částku na základě daného vzorce, do kterého se vkládají vždy aktuální data pro daný rok, a z těchto dat se vždy vypočítává konkrétní částka. Tato částka je definitivní a s ní může městská část nakládat dle svého uvážení a rozhodnutí zastupitelstva a vedení obce.
- Starosta informoval, že co se týká chodu obce, bude se v letošním roce šetřit především na provozních věcech. Nikoliv na rozvoji obce.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2024
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0 ...

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.1.2024

Kde můžete přispět na Tříkrálovou sbírku 2023?

Milí spoluobčané, do 14.1.2024 probíhá v Suchých Lazcích Tříkrálová sbírka! Místa, kde můžete přispět na sbírku jsou obecní úřad, Česká pošta PARTNER a místní prodejna TEMPO. Děkujeme za všechny příspěvky! Hezký zbytek dne Vám přeje obecní úřad městské části Suché Lazce.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 10.1.2024

Prodejna Tempo Suché Lazce nabízí volné místo na pozici prodavačka

Prodejna Tempo Suché Lazce - prodejna 142, nabízí volné místo na pozici "zástupce vedoucího prodejny". Předchozí zkušenost vítána, není podmínkou, zaučíme. Nástup v lednu 2024. (37,5 h. týdně). Email: pj142@odtempo.cz

Bližší informace vám sdělí na prodejně Tempo Suché Lazce, Přerovecká 232/9, 74795 Opava nebo napište poptávku zde.

Zaměstnanecké výhody
Proč zvolit Tempo, obchodní družstvo jako svého zaměstnavatele?

Svým zaměstnancům nabízíme:
Sociální jistoty
V ryze české firmě s dlouholetou tradicí.
Zaměstnání v jedné z největších firem českého maloobchodu.
Zaměstnání i těm skupinám lidí, kteří hledají pracovní místa obtížněji, například ženy na rodičovské dovolené, důchodci, studenti starší 18 let nebo osoby se zdravotním postižením.
Pracovní dobu na 37,5 hodin týdně s možností zaměstnání na zkrácené úvazky.
Sjednávání pracovních poměrů na dobu neurčitou.
Zaručenou výplatu mzdy vždy 14. den v měsíci.
Poskytování příplatků ke mzdě.
Sociální jistoty plynoucí z činnosti nezávislého odborového svazu zaměstnanců TEMPA, obchodního družstva.

Možnost seberealizace
Možnost rozšíření kvalifikace kariérním růstem zaměstnance na vyšší pracovní pozici dané vnitropodnikovým vzděláváním, ve kterém školíme své zaměstnance vlastními zkušenými lektory
Možnost prohlubování kvalifikace zaměstnance.

Nadstandardní péči
Čerpání 5 týdnů dovolené.
Příspěvek zaměstnavatele na stravenky.
Příspěvek na dopravné do zaměstnání v individuálních případech.
Odměny při životních a pracovních výročích.
Možnost rekreace ve vlastních chatách v Heřmanovicích a Jánských Koupelích.
Možnost poskytnutí sociální výpomoci v mimořádně závažných případech.
Možnost poskytnutí sociální půjčky k překlenutí kriticky tíživé finanční situace.
Poskytování jednotného pracovního oblečení.

A navíc
Zajímavou práci mezi lidmi, protože obchod je místo, kde se pořád něco děje.
Možnost stát se členem družstva s výhodami z členství plynoucími.
Možnost stát se členem nezávislého odborového svazu TEMPA, obchodního družstva a využívat tak členských výhod, jakými jsou například:

Příspěvek na kulturní, sportovní a zotavovací akce.
Příspěvek při narození dítěte.
Příspěvek při životních výročích a odchodu do důchodu.
Příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu pohybového aparátu.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Pozvánka na 15. ročník Pochování Basy 2024

vloženo - 10.1.2024

Pozvánka na 15. ročník Pochování Basy 2024

Mládež Suchých Lazců zve všechny občany na 15. ročník Pochování Basy s tradičním voděním medvěda po obci, které se koná dne 10.2.2024 od 8 hodin začátek průvodu je na Přerovci! Večerní program začíná ve 20 hodin v Hostinci U Baly. Bohatá tombola hlavní cena TELEVIZE a spousta zajímavých cen. Čeká Vás program s večerním pochováním basy. Tombola pouze pro zakoupené vstupenky, vstupné je bez večeře. Cena vstupného je 200,-Kč v předprodeji u Dariny Vaškové. 603 439 787.

Mohlo by Vás také zajímat:
- Pochování basy 2023
- Pochování basy 2020
- Pochování basy 2019
- Pochování basy 2018
- Pochování basy 2017
- Pochování basy 2016
- Pochování basy 2015
- Pochování basy 2014, další aktuality zaměřené na vodění medvěda (viz filtrování aktualit)

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

20.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

4.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - výstava.

11.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

17.5.2024 od (12:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky