Sucholazecký Mlýnek

Sucholazecký Mlýnek

Rybniční mlýn na Přerovci, který se nacházel na potoku Sedlinka existoval prokazatelně již od 15. století a pravděpodobně ještě mnohem dříve viz Spor pánů Stítinských s pány Sucholazeckými o les a rybník nad Novosedlicemi. Skládal se ze dvou vodních zdrojů, horní a dolní rybník. Horní rybník byl prodstatně větší a sloužil jako zásobárna vody pro dolní rybník napojený na rybbiční mlýn. K mlýnu vedlo několik příjezdových cest, jedna vedla z ulice Přerovecká (dodnes existuje), další vedla z ulice na pískovně (nyní je zaoraná, ale je stále vedena v mapách katastu), další vedla k ulice Hlavní od Nových Sedlic (dodnes existuje).

Historie mlýna z období:

Novověk - do bitvy na Bílé Hoře (1526–1620)
13. 1. 1600 Pertolt Tvorkovský z Kravař na Raduni vyznává, že přijal léno Suché Lazce s mlýnem, rybníky a vším příslušenstvím od Melichara Pirnesa z Pirnu, děkana olom. kapituly, kanovníka brněnského a vratislavského a rady biskupa olomouckého.

Novověk – do zrušení poddanství (1620–1848)
V polovině 18. století byl mlýn ve vlastnictví Antonína Schoberta (1704-1794). Dalším mlynářem v Suchých Lazcích byl Antonín Böhna, který zemřel 30. května 1793 ve věku 50 let. Za něho při číslování domů dostal mlýn čp. 66. Kolem roku 1790 došlo v Suchých Lazcích k přečíslování domů a mlýn dostal nové čp. 75. Po Antonínu Böhnovi následoval jeho syn Kašpar Böhna (1780-1819), který byl ženatý s Mariannou Billerovou, dcerou mlynáře z Branky. Sňatkem s Františkou, dcerou Kašpara Böhny vyženil sucholazecký mlýn Josef Kantor, syn mlynáře z Panského mlýna v Kylešovicích, který se na mlýně připomíná v letech 1845-61. Po něm pak převzal mlýn jeho syn Antonín Kantor. (zdroj: Vodní mlýny na Opavsku (bakalářská diplomová práce) Pavel Solnický 2006)

V r. 1833 se na mlýn oženil Josef Ignác Kantor, vzal si dceru Kašpara Beny a mlýn převzal r. 1845. Po něm převzal v r. 1861 mlýn jeho syn Antonín Kantor. Antonín Kantor ze Suchých Lazců odstěhoval do Frýdku-Místku-Bahna mezi lety 1862-1868.

Novověk – od zrušení poddanství (1848–1913)
1890 - Mlýn byl uzavřen z důvodu dovozu kvalitnější mouky tak zvané buchtové z území Uher.

První republika (1919–1938)
Prvorozený syn Valentina a Mariany Denerových, Tomáš, se narodil 21.12.1877 v Nových Sedlicích, v domě č.p. 28 (zemřel 7.8.1963 v Suchých Lazcích). Vyučil se zedníkem a procestoval kus světa. Sloužil v 1. světové válce. Po válce se usadil v rodném kraji, a 20.4.1920 si vzal za manželku vdovu Hedviku Palicovou, rozenou Strakošovou ze Suchých Lazců, narozenou 9.10.1896 v Polance (zemřela 12.4.1988 v Suchých Lazcích). Hedvika měla z prvního manželství syna Josefa Palicu, nar. 1915 po smrti svého otce, který padl v l. světové válce. V době, kdy Hedvika hospodařila sama jako vdova, přijala na pomoc Alžbětu Byrtusovou. Tomáš se přiženil na větší hospodářství, zvané sucholazecký Mlýnek. Handloval s dobytkem a koňmi a těžil písek ve vlastní pískovně. O hospodářství a rodinu se starala hlavně manželka Hedvika s pomocnicí Alžběty.
V roce 1934 došleo ke změně vlastnictví Mlýnku č. 75, kdy Manžele Tomáš a Hedvíka Denerovi prodali (V průběhu let byl Mlynek zadlužený, a v roce 1934 v dražbě prodán.) svoji usedlost suchoLazecký mlýnek, manželům Františku a Gabrieli Kudelovým z Čavisova, za 100.000 Kč,o rozloze 7 hektaru polí a luk. Nový majitel osadil z větší častí pozemek ovocnými stromy ze své vlastní ovocnářské školky.

Znárodňování, život mlynářů v průběhu komunistického režimu (1949–1989)
1966 - Bývalý vodní mlýn, který měl vodu z rybníku a který byl napojen na potok Sedlinku. Steré budovy jsou všechny zbořeny až na stáj, která byla opravena, nyní od r. 1958 na tom místě je postavená nová obytná budova a v r. 1956 místní JZD postavilo drůbežárnu pro 250 ks slepic.
(Z obecní kroniky)

Držitelé mlýna(nemovitosti) v chronologickém sledu:
- Antonín Schobert
- Antonín Böhna (do roku 1793) pak vdova
- Kašpar Böhna (1805 – 1819)
- Josef Kantor (od 1833 do cca 1862)
- Tomáš Dener (*21.12.1877 +7.8.1963) (od 1920 do roku 1934)
- František Kudela (*16.4.1898 +20.4.1945) (od roku 1934)
- Ing. František Kudela (*29.3.1934 +4.4.2018) (do roku 2017)
- manželé Vrtiškovi (cca od 2018)

Zmínky o sucholazeckém mlýnku v kronikách obce Suché Lazce

kronika 1914-1946 část 4. Str. 34 1929 - Oslavy : Oslavy konala strana soc. dem., která rozvinula nový prapor a oslavila 10 let družstva Budoucnost. Slavnost rozvinutí praporu konala se dne 1929 "ve Mlynku" p. Tomáše Denera č. 75 za účastí 7 pol org. soc. dem zástupců okresu a kraje.

kronika 1914-1946 část 6. Str. 55 1935 - Změny držby majetku v obci na č. 75 : Manžele Tomáš a Hedvíka Denerovi prodali svoji usedlost tak zvany "Sucho-Lazecký" mlynek manželům Františku a Gabrieli Kudelovým z Čavisova, za obnos 100.000 Kč, ve vyměře 7 hektaru roli a luk. Nový majítel obsadil zvětši častí pozemek ovockými stromy ze své vlastní ovocnařské školky. Dále ma zářízené velkovčelařství, vlastní přes 100 včelstev

kronika 1914-1946 část 7. Str. 70 1937 - 5 září znovu přišly deště, nepřetržitě lilo až do září, všechny nižíny byly zaplavene vodou, v potoku Šačince vystoupila voda ze břehu louky, sousedicí pole a statek pana Frant. Kudele ve Mlynku č. 75.

kronika 1914-1946 část 9. Str. 70 1945 - Přechodem fronty v dubnu 1945 vyhořele obytné domy ... číslo 75. Kudelová Gabriela ( mlynek ) ...

kronika 1945-1957 část 7. Str. 65 Pohromy: V prvé polovině měsíce května postihly náš kraj a naši obec silné a dlouhotrvající deště. Dne 11. 5. 1951 musel zasáhnouti náš místní hasič. sbor pod vedením br. Frant. Halšky a ta u soudr. Karla Bendy ve "mlýnku". Bylo nutno zajistiti hospodářské i ohybné budovy, které stojí v těsné blízkosti potoka "Sedlinky", který se rozvodnil tak, že obklopil budovy jmenovaného do šíře 400 - 500 m.

kronika 1945-1957 část 8. Str. 78 1952 - Různosti: Při jarním tání byla veliká povodeň na usedlosti u Karla Bendy ve "mlýnku" byly hospodářské budovy nebezpečně povodní ohroženy i obytné budovy byly našimi hasiči zajištěny.

kronika 1945-1957 část 19. Str. 181 1956 - Drůbežárna: Je zřízena u družstevnic s. M. Bendové v t. zv. Mlýnku u potoka, kde též jsou chovány i kachny.

kronika 1962-1965 část 11. Str. 101 1963 - Kuřín: JZD má chov slepic, nosnic, na třech místech, jako dříve: ve mlýnku u družstevníka Bendy Karla, u místopředs. JZD Halšky Jindř. v čís. 51 a na družstevním poli za čís. 113.

kronika 1966-1968 část 1. Str. 1 1966 - Mlýnek hon č. 19=1.20 ha3,50 ha luk. Jak víme, za naší paměti ještě stávala v místě nyní již zbořených budov palárna. Pálila se tam zdejším občanům kořalka ze rží. Bývalý vodní mlýn, který měl vodu z rybníku a který byl napojen na potok Sedlinku. Staré budovy jsou všechny zbořeny až na stáj, která byla opravena, nyní od r. 1958 na tom místě je postavená nová obytná budova a v r. 1956 místní JZD postavilo drůbežárnu pro 250 ks slepic.

1919 - 1976 kronika TJ část 1. Str. 1 ... A takové veřejné vystoupení se v jednotě pořádaly každý rok. Buď byla akademie na jevišti v sále nebo veřejné cvičení na hřišti venku. Svoje hřiště jsme ještě neměli, a tak jsme pořádali veřejné vystoupení u dobrých lidí na větších zahradách. Nebo u p. Denera ve mlýnku nynější p. Bendová ...

článek připravil: David Závěšický, zdroje: http://vodnimlyny.cz, kroniky obce, http://vademecum.archives.cz (RR), rodinný strom Denerů, rodinný strom Kantorů.

Mohlo by vás také zajímat:
- Spor pánů Stítinských s pány Sucholazeckými o les a rybník nad Novosedlicemi
- Lokalita MLÝNEK původ názvu

sdílet článek o Sucholazeckém Mlýnku na
Facebooku

Závěšický

článek zpracoval pro web
David Závěšický (4/2019)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu úterý 29.11.2022:

1) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá kulturní akci "Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích". Krátká kulturní akce proběhne ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 17:00 hodin. Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Občané si mohou, prohlédnou opravenou kulturní památku Suchých Lazců.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v neděli 4. 12. 2022, od 15 hodin Adventní koncert v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - úterý 22.11.2022:

1) Vážení spoluobčané ve středu 23. 11. 2022 po svozu odpadu nechejte své popelnice do cca 14 hodiny před svými domy, Technické služby Opava budou opět opatřovat čipem popelnice.

2) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

zobrazit vše

Kalendář akcí

1.12.2022 od (17:00) hodin:

Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích - Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Pozvánka.

4.12.2022 od (15:00) hodin:

Adventní koncert v kali sv. Andělů strážných vystoupí Petr Urbánek basbaryton v doprovodu Nenko Slavov na klávesové nástroje. Pozvánka.

9.12.2022 od (17:00) hodin:

Valná sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce v kulturním domě.

11.12.2022 od (9:00) hodin:

Vánoční jarmark v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Pozvánka.

31.12.2022 od (10:00) hodin:

Upomínka: 31.12. je termín pro podání rozpočtu obecních složek do rukou starostovi městské části pro následující rok 2023.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 29%
Televize - Prima 3%
Televize - Nova 1%
Televize - Barandov 3%
Televize - ostatní domácí stanice  3%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 4%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 1%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 0%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 0%
Web - Novinky.cz 7%
Web - Seznam Zprávy.cz 16%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 0%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 1%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 1%

Celkem hlasů: 89 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky