Novinky [TXT_CATEGORY]

Historické aktuality

vloženo - 25.5.2021

Po 79 letech se podařilo zjistit jména dvou neznámých ruských vojáků

Pomník dvou neznámých padlých zajatců, rudoarmějců na Strážnici v Suchých Lazcích byl až donedávna bezejmenný. Jejich příběh byl popsán v knize "Osvobození Suchých Lazců" a je také dostupný našem webu zde. Nyní se podařilo dohledat v archivech nejen jména těchto dvou zajatých vojáků, ale také jejich fotografie. První zajatec byl Sergej Ivanovič Nikolajev narozen 5.9.1918 a druhý zastřelený sovětský zajatec byl Nikolaj Gordejevič Suptelja narozen 20.1.1917. Podařilo se tak odhalit další střípek historie naší obce.

Nikolajev Sergej Ivanovič Suptelja Nikolaj Gordejevič

Více v článku: Pomník dvou padlých zajatců, rudoarmějců na Strážnici v Suchých Lazcích, D. Závěšický

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.2.2021

Podařilo se najít zajímavou fotografii Přerovce z roku 1942

Podařilo se najít zajímavou fotografii Přerovce. Na fotografii je komárovský hasičský sbor v době německé okupace v r. 1942 na Přerovci v zahradě hostinského Šudíka. Komárovský sbor v této době vystupoval pod německým názvem Löschpolizei = požární policie. Na záběru je zprava v pozadí vidět budova Hájenky na Přerovci, o které jsem psal ve zpravodaji č. 2020/12 na straně 23. První dům zprava č.p. 2 patřil Jakubu Gracovi a vlevo vedle něj je dům č.p. 3 Valentina Dluhoše. Uprostřed záběru v pozadí je vidět zvonička sv. Floriána na Přerovci. Úplně vlevo je pak stodola pana Šudíka.

Na snímku zleva jsou: Josef Volný, velitel, německý dozor p. Felkel, František Bulka, Josef Reichel, Adolf Rasch, Edmund Trojančík, Jan Ausficír, Karel Ausficír, Frant. Graf, Rudolf Klein, Jindřich Klásek, Josef Vaněk, Štěpán Šorma.
Sedící zleva: Jonáš Kůrka, Frant. Šeděnka, Richard Fiedler, Josef Plaček, Josef Kukelka, ?, Bohuš Peterek, Mojmír Tomášek, Jaroslav Mura, ?, Ladislav Prokša, Grygárek, ?, Julius Birklein, Eduard Ondřejek.

Mohlo by Vás také zajímat:
- Přerovec historické fotografie

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

[%TXT_NAME%]

vloženo - 25.4.1997

Výstava sbírek pana Ludvíka Sukeníka - HERALDIKA V NÁŠIVKÁCH

Obecní úřad v Opavě - Suchých Lazcích ve spolupráci s místním sběratelem p. L. Sukeníkem srdečně zve všechny občany a mládež na výstavu sbírek pana Ludvíka Sukeníka HERALDIKA V NÁŠIVKÁCH.

Ke shlédnutí budou poprvé vystaveny nové exponáty zachycující využití heraldiky v nášivkách uniforem obecních policií celé České republiky apod.

Kde : Kulturní zařízení Suché Lazce
Kdy : PÁTEK 25. dubna 1997 14.00 - 19.00 hod
SOBOTA 26. dubna 1997 10.00 - 18.00 hod
NEDĚLE 27. dubna 1997 10.00 - 18.00 hod
Sobota + Neděle - polední přestávka 12.00-14.00 hod

Výstava se koná jako součást připomínky osvobození obce a ukončení 2. světové války. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.2.1982

ZO KSČ pořádá Společenský ples

ZO KSČ č. 25 Opava - Suché Lazce a OV č. 56 Opava - Suché Lazce, dovolují si Vás co nejsrdečněji pozvat na Společenský Ples, pořádaný v sobotu 20. února 1982 v sále Jednoty. Začátek v 19:30 hodin. Bohatá tombola, vstupné 10 Kčs, hudba OB Melč, vedoucí soudruh Šteker.

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.2.1958

Plány bývalé hasičárny z roku 1958

Plány hasičkého sboru v Suchých Lazcích v minulosti rozhodně nebyly malé. Dokladem toho je náčrt hasičské zbrojnice z února 1958. Požární zbrojnice měla být na parcele č. 18 naproti současné požární zbrojnice (ulice Ve dvoře, na parcele pana Lumíra Jelonka). Existovaly dvě variantní řešení budovy. 1. Drahší verze tzv. "Volný návrh" s odhadem nákladů 450 tis. Kčs byl řešen jako přízemí, patro a podkroví. (viz vizualizace 1. varianta ) Rozměr budovy u tohoto řešení počítal s velikostí půdorysu 21 x 10,9 metrů a výška věže měla dosahovat 14 m.

Naproti tomu levnější 2. variantní řešení "typ s podkrovní úpravou" který vycházel z přízemí a podkroví a náklady zde byly odhadovány na 350 tis. Kčs. (viz vizualizace 2. varianta.)Tohle řešení mělo mít půdorys 16,2 x 12,9m a výška věže měla činit 12 m. Plány byly navrženy v měřítku 1:200.

Nakonec došlo pravděpodobně vlivem nedostatku finančních prostředků k méně honosné třetí variantě (Pořizovací cena 121 789,65 Kčs). Což je škoda i pro obec, protože budova nabízela více místností, které by se daly využít i pro kulturní využití občanů. Výstavba nové požární zbrojnice probíhala v letech 1973 - 1976 viz fotogalerie.

zdroj: plány - fond Fr. Halšky č. FR-HAL-00041-2016; článek připravil D. Závěšický 

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 17.12.1947

Jičínský sokol nezapoměl na sucholazecké děti s vánoční nadílkou 1947

Suchým Lazcům. Jičínská sokolská jednota, která je ochranitelkou sokolské jednoty v Suchých Lazcích ve Slezsku, nezapomíná na svoji chráněnku. Také letos budou nejmladší příslušníci této jednoty podarováni při vánoční nadílce dárky z Jičína. Nadílka byla jičínským Sokolem v těchto dnech odeslána. Nebude tak velká, jako o minulých vánocích, poněvadž jednota odeslala též vánoční nadílku sokolským dětem ve Vídní.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 17.12.1947, Číslo 293, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.8.1947

Další Slezané v Jičíně - 1947

Další Slezané v Jičíně. Na pozvání jičínského Agrostroje a SČM přijelo do Jičína v sobotu 23. srpna k týdennímu pobytu 45 mladých Slezanů z Kyjovic a Suchých Lazců. Letos se na Jičínsku vystřídalo již několik desítek slezských hochů a dívek. Město Jičín, okres, SČM a závod Agrostroj se skutečně o své kmotřence starají a zvláště dětem chtějí věnovat radostné prázdniny v kraji válkou takřka nedotčeném. Slezané jezdí na Jičínsko jako domů, mnozí zde již mají známé od loňska a všichni jsou tu spokojeni.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 26.08.1947, Číslo 198, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.8.1947

Jičínské zajímavosti - koncert SČM 1947

Jičínské zajímavosti. Svaz české mládeže uspořádal 28. srpna (1947) koncert pod zámeckou zahradou na počest slezské mládeže z kmotrovské obce Suchých Lazců. Slezané budou hosty národního podniku Agrostroje a SČM. - V nejbližší době zahájí v Jičíně činnost úřadovna scelovacího úřadu. -

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 20.08.1947, Číslo 193, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.6.1947

Jičínští kulturní pracovníci ve východočeském rozhlase

Jičínští kulturní pracovníci ve východočeském rozhlase. Členové tělovýchovné jednoty "Sokol" v Jičíně a spolku divadelních ochotníků "Tyl" v Jičíně uspořádali zdařilý kulturní zájezd do válkou těžce postiženého Slezska, do obcí Slavkova, Kyjovic a Suchých Lazců. Byl tu předváděn umělecky hodnotný recitační, pěvecký i hudební program i maňáskové divadlo pro děti. O celém zájezdu bylo sestaveno rozhlasové pásmo, které bude vysílati východočeský rozhlas 16. června od 20:30 do 21 hodin na vlně 238 m.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 14.06.1947, Číslo 138, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.6.1947

MNV v Jičíně na sjezdu slezských kmotrů v Praze

MNV v Jičíně na sjezdu slezských kmotrů v Praze. MNV v Jičíně se také zúčastnil sjezdu kmotrů válkou těžce poškozeného Slezska, odkud byla také vyslána delegace k panu presidentu republiky, která mu odevzdala dekrety o převzetí kmotrovství nad obcí Suché Lazce a dekret o převzetí kmotrovství umělecky velmi pěkně vypracoval mladý jičínský grafik R. Vacek, šéf propagačního oddělení národního podniku Agrostroj - Knotek v Jičíně. Dekret byl také ve dvojím vyhotovení zaslán expozituře zemského národního výboru v Moravské Ostravě.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 6.6.1947, Číslo 131, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.5.1947

O prázdninový pobyt slezských dětí v Jičíně - 1947

O prázdninový pobyt slezských dětí v Jičíně. K návrhu ONV v Jičíně mají býti opět letos o prázdninách pozvány do Jičína slezské děti, zejména z obcí Kyjovic, Slavkova a Suchých Lazců, nad nimiž ONV a MNV v Jičíně převzal kmotrovství. Nebude bez zajímavosti sledovati, kolik zejména bezdětných rodin v Jičíně se u MNV přihlásí o poskytnutí pohostinství slezským dětem.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 15.5.1947, Číslo 113, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.3.1947

Odborová organisace ČSD v Jičíně darovala S. Lazcům 1000 Kčs

Odborová organisace zaměstnanců ČSD v Jičíně se na výroční schůzi usnesla věnovat místním chudým 500 Kčs, mateřské škole také 500 Kčs, a slezské obci Suchým Lazcům - kmotřenci města 1.000 Kčs.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 5.3.1947, Číslo 54, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 16.1.1947

Slezané ze Suchých Lazců poslali Jičinu darem obrazy

Slezsko Jičínu. Pro stálé užší poznávání Slezska slouží Jičínsku i slezským obcím častý styk nejen písiemný, ale i osobní. Upřímná a vzájeinná láska státe roste. Jičín má největší vztah k Suchým Lazcům, kterým je kmotrem. Hlavním úkolem Jičína jest starat se o svého kmotřence a pomáhat mu ze všech sil k lepšímu radostnějšímu životu. Ale Slezané nechtějí být dlužníky. Oplácejí lásku láskou a nedávno poslali Jičinu darem obrazy, které budou umístěny v jičínských měšťanských školách

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 16.1.1947, Číslo 13, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.1.1947

Agrostroj Knotek pomáhá Slezsku, Suchým Lazcům a Kyjovicím poslali po 10.000 Kčs

Agrostroj Knotek a Slezsko. Osazenstvo národního podniku Agrostroj - Knotek v Jičíně plně pochopilo v uplynulém roce obtíže, s nimiž je spojen život Slezanů. Již na jaře bylo z Jičína odesláno 25 travních strojů a 5 samovázačů, kdy zaměstnanci závodu odpracovali národní směnu ve prospěch Slezska. Během roku udržovali jičínští dělníci dobré přátelské styky s některými slezskými obcemi. Učinili zájezdy do Slezska, hostili v létě na svůj účet slezské děti, Suchým Lazcům a Kyjovicím poslali po 10.000 Kčs, dále do Slezska poslali 20 kabátů z akce UNRRA, kterých se vzdali v jeho prospěch a konečně pomohli vybudovat mateřskou školu v Kyjovicích, které poslali 4 bedny hraček a 2.500 Kčs.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 3.1.1947, Číslo 2, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 10.12.1946

Jičínsko pomáhá Slezsku

Jičínsko pomáhá Slezsku
Akce „Slezsíko vpřed“, která byla pořádána na jaře, vzbudila na Jičínsku veliké pochopeni. Město Jičín se postavilo do řady prvních našich měst, která převzala kmotrovství nad slezskými obcem. Jičínský okres se stal kmotrem dalších dvou obcí ve Slezsku. Nyní před vánocemi byla na Jičínsku ukončena havmí dobrovolná sbírka. Ačkoliv jičínský okres sám potřebuje finanční prostředky, přesto sbírky vynesly značnou sumu. Obcím Slavkov a Kijovice ve Slezsku bylo odevzdáno po 250.000 Kčs. Kromě toho jičínský okres, zároveň přispěl 30.000 Kčs Suchým Lazcům, jejichž kmotrem jest město Jičín.

zdroj: Stráž severu - deník Národní fronty v českém pohraničí, Datum vydání 10.12.1946, Číslo 282, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

[%TXT_NAME%]

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 14.9.2021:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na mistrovské utkání mužů Suché Lazce : Raduň. Zápas se koná v sobotu 18.9.2021 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v sobotu 18.9.2021 ve středu obce u kašny od 15:00 hodin 5. ročník Sucholazeckého Vinobraní.

3) Vážení spoluobčané, z důvodu konání kulturní akce Vinobraní pořádané obecním úřadem, bude parkoviště u obecního úřad od pátku 17.9.2021 do neděle 19.9.2021 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

4) Od soboty 18.9.2021 od 7:00 do neděle 19.9.2021 do 14:00 dojde k přesunutí zastávky v Suchých Lazcích - "Suché Lazce Střed" na ulici Přerovecká 103/46. Důvodem přesunutí je konání Sucholazeckého Vinobraní. Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu - pondělí 13.9.2021:

1) Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto týdne (od 13.9. do 19.9.) bude v obci probíhat opis všech plynoměrů.

zobrazit vše

Kalendář akcí

26.9.2021 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 36. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2021" pořádá AVZO. Pozvánka. Více o akci zde.

26.9.2021 od (10:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Hradec nad Mor. : Suché Lazce. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

28.9.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Dobroslavice. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

2.10.2021 od (15:00) hodin:

Fotbalové mistrovské utkání muži Suché Lazce : Hrabyně. Další zápasy zde, Výsledek zápasu.

6.10.2021 od (9:00) hodin:

Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad na obvyklých místech. (vždy první středu v měsíci).

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

25.9.2021 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

2.10.2021 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

8.10.2021 od hodin:

Volby do poslanecké sněmovny.

9.10.2021 od hodin:

Volby do poslanecké sněmovny.

16.10.2021 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.6.2021 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2021-6 (28. stran, 10,1 MB)

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2021-6-kanalizace (8. stran, 2,1 MB)

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 18.3.2021 v 18:15 hod. on-line, je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.11.2020 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Zůčastníte se letošních voleb do parlamentu ČR a víte již koho volit? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Ano půjdu volit a vím koho budu volit. 50%
Ano půjdu volit a váhám koho budu volit. 7%
Ano půjdu volit a nevím koho volit. 7%
Nevím jestli půjdu volit, ale vím koho bych volil. 0%
Nevím jestli půjdu volit, nevím koho volit. 21%
Nepůjdu volit, nevím koho volit. 7%
Nepůjdu volit, nemůžu se dostavit. 0%
Nepůjdu volit, volby mě nezajímají. 7%

Celkem hlasů: 14 | Hlasování začalo: 8.9.2021 12:00 | Hlasování končí: 7.10.2021 12:00 | všechny ankety

Na začátek stránky