Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy

vloženo -13.11.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Vladimír Maiwald, Anenská 28, 746 01 Opava, Jiřina Maiwaldová, Anenská 28, 746 01 Opava, které zastupuje Ing. Eliška Škařupová, 792 01 Rázová 285, (dále jen "žadatel") podal dne 5.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: studna, vodovodní vedení, přípojka nn, Suché Lazce na pozemku parc. č. 213 v katastrálním území Suché Lazce.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 14.12.2012 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na odboru výstavby MMO Krnovská 71C, kancelář č.208 ve 2. poschodí. Celý text najdete zde

vloženo -24.8.2012

Usnesení ze 44. schůze Rady Statutárního města Opavy, která se uskutečnila dne 20.8.2012.

vloženo -10.8.2012

Veřejná vyhláška o vystavení a termínu konání veřejného projednání konceptu Územního plánu Opavy (9.8.2012) v souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu nahlížení až po poslední termín k podávání námitek a připomínek VV-koncept-UPO.pdf

vloženo -30.6.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání VYST-13100-2012-SkL.pdf

vloženo -28.6.2012

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 25.6.2012.

vloženo -12.6.2012

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 4.6.2012.

vloženo -27.4.2012

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 23.4.2012. Příloha

vloženo -28.2.2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 27.2.2012. Příloha

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 17.10.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2022-6 (32. stran, 10,2 MB)

Magistrát města Opavy, odbor dopravy povoluje omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení k vyznačení předmětné uzavírky na ulici III/4663 na ul. Přerovecká v Suchých Lazcích v termínu od 2.5.2022 – 22.7.2022. Jedná se o úplnou uzavírku – MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS. Objízdná trasa I/11 přes sil. III/01125 v Nových Sedlicích zpět na sil. III/4663. Celý dokument zde.

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 8.2.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 8.12.2022:

1) Výbor Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce oznamuje svým členům, že v pátek 9. prosince se koná výroční Valná hromada. Začátek je v 17:00 hodin v kulturním domě obce. Srdečně zve výbor SDH Suché Lazce.

Hlášení rozhlasu - úterý 5.12.2022:

1) Místní knihovna Opava - Suché Lazce upozorňuje čtenáře, že bude pobočka knihovny v Suchých Lazcích uzavřena od 13. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Naposled bude knihovna otevřena 12. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin. Pravidelně půjčovat se začne v pondělí 2. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin.

2) Výbor klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2022 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.

3) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v neděli 11.12.2022 v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční svařák, horkou medovinu a občerstvení. Děti se mohou těšit na dílničky, pohádky a další zábavu.

zobrazit vše
Na začátek stránky