Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy zde

vloženo -19.1.2016

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 27. ledna 2016 v 16:00 hodin do zasedací místnosti rady města, budova Hlásky, Horní náměstí 69, Opava.

vloženo -23.12.2015

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 14.12.2015. (RTF: 1,12 MB)

vloženo -3.12.2015

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 14. prosince 2015 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -27.11.2015

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 23.11.2015. (RTF: 455.60 kB)

vloženo -27.11.2015

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2016
Vážení občané, v souladu s §2, odst. 1, a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Vám předkládám

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2016 (PDF: 452.19 kB)

Návrh rozpočtu je členěn následovně:
návrh ukazatelů rozpočtu na rok 2016
příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2016
příjmy – podrobný rozpis dle položek
výdaje – podrobný rozpis dle odborů
rozpočtový výhled – ukazatelé
rozpočtový výhled – příjmy a výdaje
daňové příjmy 2009 – 2015 ke dni 06.11.2015
podíl městských částí dle daňových příjmů pro rok 2016
 „Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2016“ Rada Statutárního města Opavy schválila  na svém zasedání dne 25.11.2015  a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 14.12.2015.
Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Lenky Grigarové do 11.12.2015 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2015.
K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz
S pozdravem

Ing. Martin Víteček
primátor Statutární město Opava

vloženo -12.11.2015

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. Desáté zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v mimořádném termínu v pondělí 23. listopadu 2015 od 9 hodin v KD Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -20.10.2015

Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, odborem rozvoje města a strategického plánování, ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

vloženo -10.9.2015

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 21.9.2015 v 9:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -25.8.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 17.8.2015.

vloženo -17.7.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
(dále jen "stavebník") dne 18.5.2015 pod č.j. MMOP 57184/2015 podal žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a pod č.j. MMOP 57182/2015 žádost k vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
"Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace"
na pozemku parc. č. 133/1, 312/2, 315, 339/1, 339/2, 691/1, 697, 702, 704/1, 705/20, 955/2, 967, 969/1, 972/1, 976/1, 977/6, 977/9 v katastrálním území Komárov u Opavy, parc. č. 95, 177, 511, 555/1, 555/2, 568, 584, 586, 588, 590, 592, 599, 632, 642/1, 643/1, 644, 654, 672, 673/1, 685/2, 685/19, 735, 736/1, 737/1, 741/1, 798/29, 821, 848, 851, 852/13, 852/14, 852/34, 863/1, 863/4, 865, 872, 873, 881, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895, 896, 897/12, 898/1, 900, 902/1, 904/2, 905 v katastrálním území Suché Lazce. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

vloženo -25.6.2015

Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 22. června 2015 (RTF: 1.31 MB). Příloha č. 1 k usnesení ze 7. zasedání ZMO 22.6.2015 (PDF: 40.02 kB)

vloženo -17.6.2015

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na pondělí dne 22. června 2015 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -5.6.2015

Zveřejnění hospodaření Statutárního města Opavy za rok 2014.
Dokumentace: A_01_komentar_k_hospodareni_2014.doc, A_06_plneni_ukazatelu_rozpoctu_2014.pdf, A_07_plneni_rozpoctu_prijmy_a_vydaje_2014.pdf, dopis.pdf, rozvaha.pdf, vykaz_zisku_ztrat.pdf.

vloženo -29.4.2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 17. dubna 2015.

vloženo -17.4.2015

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na 27. 4. 2015

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše
Na začátek stránky