Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Úřední deska Magistrátu města Opavy

vloženo -27.11.2015

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2016
Vážení občané, v souladu s §2, odst. 1, a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Vám předkládám

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2016 (PDF: 452.19 kB)

Návrh rozpočtu je členěn následovně:
návrh ukazatelů rozpočtu na rok 2016
příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2016
příjmy – podrobný rozpis dle položek
výdaje – podrobný rozpis dle odborů
rozpočtový výhled – ukazatelé
rozpočtový výhled – příjmy a výdaje
daňové příjmy 2009 – 2015 ke dni 06.11.2015
podíl městských částí dle daňových příjmů pro rok 2016
 „Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2016“ Rada Statutárního města Opavy schválila  na svém zasedání dne 25.11.2015  a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 14.12.2015.
Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Lenky Grigarové do 11.12.2015 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2015.
K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz
S pozdravem

Ing. Martin Víteček
primátor Statutární město Opava

vloženo -12.11.2015

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. Desáté zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v mimořádném termínu v pondělí 23. listopadu 2015 od 9 hodin v KD Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -20.10.2015

Statutární město Opava, zastoupeno Magistrátem města Opavy, odborem rozvoje města a strategického plánování, ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

vloženo -10.9.2015

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí dne 21.9.2015 v 9:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -25.8.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 17.8.2015.

vloženo -17.7.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy, Ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru, IČ 00300535, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
(dále jen "stavebník") dne 18.5.2015 pod č.j. MMOP 57184/2015 podal žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a pod č.j. MMOP 57182/2015 žádost k vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
"Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace"
na pozemku parc. č. 133/1, 312/2, 315, 339/1, 339/2, 691/1, 697, 702, 704/1, 705/20, 955/2, 967, 969/1, 972/1, 976/1, 977/6, 977/9 v katastrálním území Komárov u Opavy, parc. č. 95, 177, 511, 555/1, 555/2, 568, 584, 586, 588, 590, 592, 599, 632, 642/1, 643/1, 644, 654, 672, 673/1, 685/2, 685/19, 735, 736/1, 737/1, 741/1, 798/29, 821, 848, 851, 852/13, 852/14, 852/34, 863/1, 863/4, 865, 872, 873, 881, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895, 896, 897/12, 898/1, 900, 902/1, 904/2, 905 v katastrálním území Suché Lazce. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

vloženo -25.6.2015

Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 22. června 2015 (RTF: 1.31 MB). Příloha č. 1 k usnesení ze 7. zasedání ZMO 22.6.2015 (PDF: 40.02 kB)

vloženo -17.6.2015

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na pondělí dne 22. června 2015 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.

vloženo -5.6.2015

Zveřejnění hospodaření Statutárního města Opavy za rok 2014.
Dokumentace: A_01_komentar_k_hospodareni_2014.doc, A_06_plneni_ukazatelu_rozpoctu_2014.pdf, A_07_plneni_rozpoctu_prijmy_a_vydaje_2014.pdf, dopis.pdf, rozvaha.pdf, vykaz_zisku_ztrat.pdf.

vloženo -29.4.2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 17. dubna 2015.

vloženo -17.4.2015

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na 27. 4. 2015

vloženo -7.4.2015

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na 17. 4. 2015.

vloženo -20.3.2015

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města Opavy ze dne 9. března 2015. Seznam komunikací K nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 2/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě - narizeni-1-2015-seznam.doc, narieni-1-2015.doc.

vloženo -4.2.2015

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 26. ledna 2015, anonymizované usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 26.1.2015.
Soubory ke stažení:
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města 26.01.2015 (RTF: 496.92 kB), Příloha č. 1 (XLSX: 177.28 kB), Příloha č. 2 (XLS: 675 kB)

vloženo -6.1.2015

Pozvánka na 3. zasedání ZMČ Opava – Suché Lazce dne 13.01.2015, anonymizované usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 15.12.2014.

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce - informace Opava

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 17.10.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2022-6 (32. stran, 10,2 MB)

Magistrát města Opavy, odbor dopravy povoluje omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení k vyznačení předmětné uzavírky na ulici III/4663 na ul. Přerovecká v Suchých Lazcích v termínu od 2.5.2022 – 22.7.2022. Jedná se o úplnou uzavírku – MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS. Objízdná trasa I/11 přes sil. III/01125 v Nových Sedlicích zpět na sil. III/4663. Celý dokument zde.

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 8.2.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 8.12.2022:

1) Výbor Sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce oznamuje svým členům, že v pátek 9. prosince se koná výroční Valná hromada. Začátek je v 17:00 hodin v kulturním domě obce. Srdečně zve výbor SDH Suché Lazce.

Hlášení rozhlasu - úterý 5.12.2022:

1) Místní knihovna Opava - Suché Lazce upozorňuje čtenáře, že bude pobočka knihovny v Suchých Lazcích uzavřena od 13. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Naposled bude knihovna otevřena 12. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin. Pravidelně půjčovat se začne v pondělí 2. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin.

2) Výbor klubu důchodců, zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2022 od 16:00 hodin, v salonku Hostince U Baly.

3) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v neděli 11.12.2022 v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční svařák, horkou medovinu a občerstvení. Děti se mohou těšit na dílničky, pohádky a další zábavu.

zobrazit vše
Na začátek stránky