úřední deska Suché Lazce

vloženo - 3.12.2020

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2020-12 (36. stran, 13,9 MB).

vloženo - 1.12.2020

Nová sbírka zákonů č. 204/2020 o přijetí krizových opatření. Obsahuje usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 498., 499., 500.
1) 498 - Zákaz hromadných akcí s účinností od 3. - 12.12.2020
2) 499 - Omezení provozu školských zařízení s účinností od 7. - 12.12.2020
3) 500 - Provoz zdravotnických a sociálních služeb s účinností od 5. - 12.12.2020

Celý dokument zde.

vloženo - 23.11.2020

Mimořádné opatření vydaná dne 20. 11. 2020 stručný přehled:
1) poskytovatelům sociálních služeb se dne 21. 11. 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testu;
2) poskytovatelům zdr. služeb dlouhodobé lůžkové péče nebo domácí péči, domovy pro postižené, domovy pro seniory....se ode dne 21. 11. 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů;
3) nošení ochranných prostředků dýchacích cest ode dne 21. listopadu 2020 od 00:00 hod. do odvolání;
4 poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 21. listopadu 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů;
5) země s nízkým rizikem výskytu koronaviru;
6) maloobchod s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.;
7) školství s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 24. listopadu 2020 do 23:59 hod.;
8) školství s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod.;
9) školství s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.;
10) omezení volného pohybu s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod., I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou: ...
11) úřady s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod., ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen "orgán"), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v: ...
12) prodloužení nouzového stavu, USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. ..., prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957;
13) prodloužení stávajících opatření, že se jeho účinnost stanovuje do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

vloženo - 29.10.2020

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 24.9.2020 v 18:15 hod., je nyní k dispozici ke stažení.

vloženo - 27.10.2020

Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Situační a informační centrum zveřejňuje informace k opatřením MZ. Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020

vloženo - 27.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 21. října 2020
1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

Celé znění mimořádného opatření zde.

vloženo - 27.10.2020

Nové usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2020 s účinností od 28.10.2020 do 3.11.2020, které obsahuje:
- usnesení č. 1102 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky – toto opatření zrušuje usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1078
- usnesení č. 1103 o přijetí krizového opatření - maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách – toto opatření zrušuje usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079

Celý dokument zde.

vloženo - 20.10.2020

Nové mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19.10.2020, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.10.2020 do odvolání.

Nově se týká nošení ochranných prostředků:
1) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
2) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.
Celý dokument zde.

vloženo - 13.10.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 12.10.2020. Dokumenty jsou rozdělené po jednotlivých usnesení vlády ČR a MO MZdr a to z důvodu lepší orientace v krizových opatřeních.

- MO MZdr – krajští koordinátoři intenzivní péče s účinností od 14.10.2020
- MO MZdr – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 13.10.2020. Nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17.9.2020
- Usnesení vlády ČR č.1026 provádění a poskytování sociálních dávek s účinností od 14.10.2020
- Usnesení vlády ČR č.1027 poskytování péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Usnesení vlády ČR č.1029 zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb s účinností od 14.10.2020. Opatření se týká domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
- Usnesení vlády ČR č.1028 poskytování sociálních služeb s účinností od 14.10.2020.
- Usnesení vlády ČR č.1021 omezení konání hromadných akcí s účinností od 14.10.2020. Ruší usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.
- Usnesení vlády ČR č.1033 péče o děti s účinností od 14.10.2020. Týká se zřizovatelů škol a školských zařízení.
- Usnesení vlády ČR č.1023 zajištění mediků, Příloha k usensení vlády ČR č. 1023 zajištění mediků
- Usnesení vlády ČR č.1022 provoz školských zařízení s účinností od 14.10.2020. Ruší usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č,997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb

vloženo - 12.10.2020

Mimořádné opatření č. 28 ze dne 9.10.2020 od KHS se sídlem v Ostravě, které ruší mimořádné opatření č. 26, které platí na celém území Moravskoslezském kraji v oblasti omezení školských zařízení a to z důvodů vyhlášení usnesení vlády č. 999 o přijeti krizového opatření s účinností od 12.10.2020, které stanoví podmínky pro provoz školských zařízení. Mim-opat-c-28-2020-KHS-Ostrava.pdf

vloženo - 9.10.2020

Nová usnesení vlády České republiky ze dne 8.10.2020, které obsahují:
- omezení kulturních, sportovních, hromadných akcí a provozoven s účinností od 9. - 11.10.2020 (po dobu víkendu)
- omezení hromadných akcí a provozoven s účinností od 12. - 25.10.2020
- omezení školských zařízení s účinností od 12. - 25.10.2020
- omezení poskytovatelů s účinností od 12. - 25.10.2020

Usnesení o krizových opatření, které bylo součásti usnesení o vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020 již není platné!

vloženo - 5.10.2020

V rámci zrušení mimořádného opatření, které bylo vydáno dne 23.9.2020 v oblasti zákazu a omezení hromadných akcí, je důležité se řídit usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30.9.2020 č. 958 (součást usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu na území ČR), které specifikuje zákaz a omezení hromadných akcí.

Omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb s účinností od 5.10.2020 do odvolání
Ochranné opatření - ochrana státní hranice (návrat ze zahraničí, pendleři apod.) včetně přílohy sdělení MZdr se seznamem zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění s účinností od 5.10.2020
Zrušení mimořádného opatření vydaného dne 23.9.2020 – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 5.10.2020
Sdělení MZ - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 5.10.2020

vloženo - 4.10.2020

Výsledky voleb v Suchých Lazcích do zastupitelstev krajů 2020, ve dnech 2.10. – 3.10.2020, okrsek: 5001. Zapsaní voliči: 864, Vydané obálky: 333, Voleb. účast v %: 38,54, Odevzd. obálky: 333, Platné hlasy celkem: 326. Detailní výpis najdete zde.

vloženo - 2.10.2020

Nové mimořádné opatření č.26/2020 z KHS se sídlem v Ostravě, které se týká omezení provozu školských zařízení a to na území celého Moravskoslezského kraje. Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem vyvěšením na úřední desku KHS Ostrava a to dne 1.10.2020 a účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020.

Mimořádné opatření č.26-2020 KHS Ostrava.pdf

vloženo - 2.10.2020

Veřejná vyhláša o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Opavy. Veřejné projednání návrhu Změny č.1 se uskuteční 5.11.2020 v 16 hodin v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, místnost č. 139.

Celá pozvánka zde verejne-projednani-zmeny1-uz-plan-5_11_2020.pdf

Změna č. 1 obsahuje tyto dokumenty (21)

Závěšický

příspěvky vložil
David Závěšický

stránkování úřední desky Suché Lazce

Všechny zápisy ze zastupitelstva městské části Opava-Suché Lazce najdete na stránce zapisy z jednání zastupitelstva. Na stránce zpravodaje pak najdete všechny sucholazecké zpravodaje.

Úřední deska Suché Lazce - informace Opava

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2024 a Rozpočtový výhled na roky 2025 - 2026.

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2024“ a „Rozpočtový výhled na roky 2025–2026“ Rada statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 15. 11. 2023 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 11. 12. 2023.

Zvěřejněno zde: op4u.cz/pub/mmo/faro/rozp2024/

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenky Grigarové nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Bc. Andrei Hlávkové, nebo můžete využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz do 06. 12. 2023, nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2023. Více zde.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se uskuteční 4.7.2023 od 16 h. v areálu MMO, Krnovská 71D, Opava zas.m. č. 139. Pozvánka.
Odkaz na změna č. 4.

Veřejná vyhláška, návrh Změny č. 2 Územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Do návrhu změny je mozno nahlížet do 24.3.2022. Do 24.3.2022 je možné uplatnit písemné připomínky.

celý dokument zde: MMOP-16271-2022.pdf

Další dokumentace je zde: https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-zmeny-opava/zmena-c-2.html

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2021 a Rozpočtový výhled na roky 2022 - 2023

„Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2021“ a „Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023“ Rada statutárního města Opavy schválila nasvém zasedání dne 18.11.2020 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 7.12.2020.

Detailní informace k návrhu rozpočtu najdete na webových stránkách města Opavy v sekci Hospodaření města → Rozpočet → Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled 2022 – 2023.

zobrazit vše

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 11.04.2024:

1) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Dobroslavice - TJ Suché Lazce. Zápas se koná v sobotu 13.4.2024 v 16:00 hodin na obecním hřišti v Dobroslavicích.

Hlášení rozhlasu - středa 10.4.2024:

1) Vážení spoluobčané, v sobotu 13. dubna od 9:00 hodin bude v naší obci probíhat prodej sadby květin a zeleniny, kterou vypěstovali žáci Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Prodej bude probíhat v centru obce na parkovišti.

zobrazit vše
Na začátek stránky