Kronika Tělovýchovné jednoty v Suchých Lazcích 1919 - 1976 / 10

historie Suchých Lazců

Kronika Tělovýchovné jednoty v Suchých Lazcích 1919 - 1976

kronika část 10.

stránkování v kronice TJ Suché Lazce

Proč se s tím nedělá nějaký pořádek? Když už sešlo z toho koupaliště, tak by se tam měly udělat byty a dát tu budovu pod střechu, aby nechátrala a nešpatila celé okolí. Upravit to tak, aby z toho byl užitek. Mohl by se tam udělat i dům důchodců pro přestárlé, byl by jako stvořený pro tento účel. Ale nechat to na pospas osudu, aby to fotografovali zahraniční turisté, kteří k nám přijíždějí a odnášejí se obrázky pro jejich propagandu za hranicemi. To je hanba jenom pro nás! Je to budova 21 m dlouhá, 11 m široká, tak by tam mohly být 4 kompletní byty s celým příslušenstvím, ve kterých by se jistě dobře bydlelo, a zmizel by ten špatný obraz. Je tam uloženo v těch základech 200 m3 betonu, pod tou budovou je položeno 1 000 m drenáže, je tam položeno 100 m odtokového kanálu až do potoka kvůli té drenáže. Z jedné třetiny je tato budova vyzděná s tou cihlou, kterou jsem měl na ty šatny na tom našem hřišti, a která byla tam zašantrocena.

Nebudu se už dál o tom Přerovci rozepisovat, je to tam zakopaná dobrovolná lidská práce, ze které mohl být užitek, kdyby nebyli na vedoucích místech lidé lhostejní, lidé bez řemesla, lidé bez životních zkušeností, lidé svéhlaví, kteří nerespektují dobré návrhy a dopouštějí se osobních chyb. Nesmíme se potom divit, že občané i ta starší mládež nejdou na obecní brigády v akci "Z", když byli tak zklamáni a z jejich práce, kterou udělali ve prospěch všech, se stala ta zřícenina na tom Přerovci.

Nemohu se smířit ještě s jednou velikou chybou, která se udělala při výstavbě prodejny v naší obci. Tehdy jsem ještě byl v komisi pro výstavbu při MNV. Když mi předseda MNV ukazoval ty plány pro postavení prodejny, která už u nás stojí, hned jsem poukazoval na ně, proč tam nejsou zakresleny sklepy pod celou prodejnou, že je to obchodní budova a že v obchodní budově vždycky místa nenadbývá. Navrhoval jsem předsedovi, aby ty plány vrátil a pořídil plány nové, ve kterých by byly zakresleny sklepy, že tam bude místa tolik, že tam nebude co do těch boxu dát. Nedal se říci a najelo se na stavbu prodejny podle těch plánu, které donesl z okresu. Až pojedete někdy přes naši obec, tak se podívejte na ten terén, kde prodejna stojí, a posuďte sami, kdo měl pravdu. Když byla prodejna hotova a dala se do provozu, hned při první schůzi dohlížecího výboru byla vznesena kritika od vedoucího prodejny, že tam měly být sklepy, že je tam málo skladovacího prostoru pro zboží mimo potraviny. Podívejte se na ten terén, kde prodejna stojí, a posuďte sami, jak krásně by se tam daly provést sklepy, kolik by se získalo prostoru pro zboží různého druhu mimo potraviny, pro zboží průmyslové i stavební, pro drobnou údržbu občanů. Mohly tam být sklepy 2,5 m vysoké, krásné, vzdušné a mohl být ten pozemek stoprocentně využitý. Jak je to věčná škoda a velká chyba a nikdo ji už nenapraví jen proto, že se neuváží nad dobrými návrhy a najede se na každou věc lhostejně a neuváženě. Vždyť sklepy pod každou budovou, to je nejlepší izolace proti vlhkosti pro celou budovu. Když se otevřou okna na jaře a vzduch proudí pod celou stavbou od jara až do zimních měsíců, to je nejlepší lék pro celou budovu a nejlepší izolace. A teď ta schrána, kterou se získá při provedení sklepu ještě pod obchodní budovou, to byla věčná škoda, jaké se dopustili a nikdo ji už nenapraví.

Uvažte soudruzi sami, musíme už jednou přestat s tím plýtváním pozemku, a když se pozemek zabere, tak má být stoprocentně využit, aby to vyhovovalo všem požadavkům, ale ne aby po provedení objektu se ukázaly ty chyby a nedostatky, jak se to projevilo u nás na prodejně. Naše obec je dost veliká a stále se rozrůstá a tak s tím se mělo počítat a musí se počítat do budoucna a plánovat dopředu.

Největší chybou je to, že se nakreslí jeden typ projektu na prodejny a s tím se jede po celém státě a nehledí se na využití pozemku v terénu. Neříkám tam, kde je naprostá rovina a kde se nedají sklepy provést, to je omluvitelné. Vždycky, když se začne projekt plánovat, se musí zhlédnout terén, kde bude budova stát a dobře všechno promyslet, nakreslit plán a postavit to tak, aby to skutečně vyhovovalo těm požadavkům, pro co se ta budova staví a co tam v ní bude. To je moje zásada, toto jsem se v životě naučil v mém oboru zednickém. A nabyl jsem praxe a zkušenosti na stavbách jak v průmyslu, tak na stavbách pozemních obytných i zemědělských.zdroj: paní Miluška Pchalková; přepis do digitální podoby zajistila Věrka Kubínová; autor: Josef Pchalek

sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky