Fotogalerie

Renovace schodiště kaple Andělů strážných

V sobotu 30. května 2016 započaly první práce na renovaci schodiště naší kaple. V této fázi byla odhalena horní část podlahy schodiště, aby se zde provedla sonda pevnosti resp. tloušťky zdiva. Ukázalo se, že je zde dostatečná rezerva a práce můžou pokračovat dál podle plánu. Dne 6.5.2016 proběhla další brigáda před kaplí, byla odstraněna vrchní část schodů a postupně rozebrán kříž.

Podnět k rekonstrukci schodů dala skupina dobrovolníků, kteří již v minulosti dokázali provést generální rekonstrukci celé kaple. Došlo i na schody, jejichž nejlepší léta již byla dávno pryč. Před samotnou realizací došlo k poptání zakázky na rekonstrukci schodů u odborných firem, aby byla zjištěna přibližná cenová i technická náročnost. Firmy nacenily náklady na realizaci celkem na 606.571,-Kč což bylo hluboko za finančními možnostmi skupiny našich dobrovolníků, kterou reprezentovalo celkem 34 brigádníků pod vedením Pavla Pospěcha, Dušana Konečného a Josefa Konečného. Od začátku bylo zřejmé, že se finance budou muset získat z více zdrojů. Prvním podnětem a příslibem financí vzniklo na 14. zasedání zastupitelstva Suchých Lazců, kdy byla schválena výška dotace 50 tis. Kč na renovaci schodů. Na tuto akci reagoval komárovský farář otec Adam Krysztof Małek finančním darem 30 tis. Kč. Z ostravského biskupství bylo po delších jednáních zásluhou Ing. Neugebauera zajištěno dalších 15 tis. Kč. Na kostelních mších se na sbírkách vybralo "do košíku" postupně celkem 17 tis. Kč. V neděli 12.6. se konal v Komárově koncert za účelem podpory opravy schodů, kaple Andělů strážných. Chrámový pěvecký sbor Cantate Domino, věnoval celý zisk z dobrovolného vstupného v hodnotě 9 tis. Kč. Následovalo několik samostatných finančních darů, celkem od 35 dárců, kteří dohromady přispěli částkou do výše 152.093,-Kč. Tím, že se veškeré práce na schodech dělaly svépomoci, se značně minimalizovaly náklady. Díky tomu se finanční náročnost na realizaci schodů snížila na 276.593,-Kč což je polovina ceny, kterou by si nárokovala firma. Na schodech pracovalo celkem 34 dobrovolníků po dobu 45dní. Práce musely být čtyřikrát přerušeny kvůli pohřbům. Technicky došlo k vykopání původního "kufru" a výměnou za nový z kvalitních materiálů, izolaci zdí nopovou folií, instalace nových žulových schodů, vyspárovaní zdí a základu kaple, vytvoření nové funkční kanalizace, položení nové žulové dlažby, položení nových čepic na zídky, renovace kříže včetně poškozené sošky Krista a k reinstalaci kovového zábradlí.

Na schodech kaple se podíleli tito dobrovolníci: Konečný Ferdinad (Dušan), Pospěch Pavel, Konečný Josef, Staroň Jaroslav (Ostrava), Adamec Karel, Adamec Zdeněk, Benda Ludvík, Žurek Martin, Kadula Jaroslav, Martínek David, Kaštovský Roman se synem (Nové sedlice, kameník), Dener Jaroslav, Dener Jaroslav ml., Dener Václav, Václav Skuplík, Ing. Václav Skuplík ml., Pospěch Vojta (nakládač), Pospěch Antonín, Pospěch Stanislav, Pospěch Jan (Pustá Polom), Žůrek Pavel, Ing. Žůrek Petr, Mikloško Lukáš (Mokré Lazce, bagr), Vícha Roman (Pustá Polom, traktor), Kubín Miroslav, Sonek Jan (nakládač), Koník Miloš, Steier Jan, Steier Petr, Langer Karel (Komárov), Gross František a Gross Pavel (Nové Sedlice, kovářství), Schweidler Ludvík (bagr). Rozpočty a dokumentace připravil Pavel Krystýn. Účetnictví připravila Satková Pavla.

Poznámky ze stavebního deníku:
30.4. Demolice podesty kangem (Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Josef Konečný, Jaroslav Staroň)
2.5. Sekání spar, stavění lešení u kříže (Martin Žurek., Kadula Jaroslav., Martínek David., Josef Konečný, Dušan Konečný, Pavel Pospěch)
3.5. Sekání spar, desinfekce savem (Martin Žurek, Kadula Jaroslav, Martínek David, Josef Konečný, Dušan Konečný, Pavel Pospěch.)
4.5. Tlaková voda, demontáž kříže (Josef Konečný, Dušan Konečný, Pavel Pospěch, Roman Kaštovský se synem)
5.5. Demontáž celého pomníku (Josef Konečný, Dušan Konečný, Pavel Pospěch, Jarek Dener, Jarek Dener. ml., Vojta Pospěch(nakládač manitu))
6.5. Demolice podesty (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Skuplík Václav, Ing. Skuplik Václav, Žůrek Martin, Kadula Jaroslav)
7.5. Provizorní chodník (Josef Konečný, Dušan Konečný, Stanislav Pospěch, Žůrek Pavel)
16.5. Spárování (Josef Konečný, Dušan Konečný, Pavel Pospěch, Karel Adamec)
17.5. Spárování (Benda Ludvík, Adamec Karel), upravování přístupu ke kapli (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný)
Přerušení prací kvůli pohřbům (19.5.)Anna Hámová, (20.5.) Josef Laryš
18.5. Spárování (Adamec Karel, Benda Ludvík, Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Josef Konečný)
19.5. Spárování (Adamec Karel, Benda Ludvík)
21.5. Kopání základů horního schodu (Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Jaroslav Staroň)
28.5. Betonování základů, demontáž zábradlí (Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Žůrek Pavel, Dener Václav)
30.5. Bagrování a odvoz, vlkládání betonů (Lukáš Mikloško(bagr), Vícha Roman(Traktor, položení drenážní trubky, nopová folie), Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Kubín Miroslav, Žůrek Pavel, Žurek Martin.)
31.5. Návoz makadamu a betonové drtě (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Žurek Martin, Benda Ludvík, Kubín Miroslav, Ing. Žůrek Petr, Odpady+drenážní trubky+nopová folie, návoz Vojta Pospěch a Sonek Jan)
1.6. Návoz makadamu (Sonek Jan - nakládač, Benda Ludvík, Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Kubín Miroslav, Koník Miloš, Žůrek Pavel, Dovoz žehličky a vibrování Pavel Pospěch)
2.6. Betonování pod Schod, úklid schodů (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný)
6.6. Montáž odpadu, příprava základů pro kříž (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný Benda Ludvík, Kubín Miroslav)
7.6. Bednění základu pro kříž (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný)
8.6. Betonování základu (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný)
Přerušení prací kvůli pohřbům (10.6.) Štěpánka Krejčí, (17.6.) František Halška.
27.6. Demolice schodů, zhotovení kufru, výměna odpadů, vibrování (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Kubín Miroslav, Benda Ludvík, Steier Jan, Pospěch Antonín, Lukáš Mikloško - Bagr)
28.6. Kangování zážezů na schody, Návoz makadamu a starých betonů. (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Benda Ludvík, Kubín Miroslav, Adamec Karel, Steier Jan - vibrování žehličkou)
29.6. Kladení schodů, betonování (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný Adamec Karel, Benda Ludvík, Kubín Miroslav, Pospěch Antonín, Steier Petr, Schweidler Luděk - bagr)
30.6. Kladení schodů k zakrystii, demolice schodů do kaple, kamenické práce zídek (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Adamec Karel, Benda Ludvík, Kubín Miroslav)
1.7. Kladení schodů do kaple, oprava zídek dláždění mezi schody (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Adamec Karel, Kubín Miroslav, Benda Ludvík)
2.7. Oprava zídek úprava podesty, úklid (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný Petr Steier, Žůrek Pavel)
4.7. Zaměření podesty, zhotovení kanálů, betonování, návoz strusky (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Pospěch Stanislav, Pospěch Vojta)
5.7. Kladení dlažby na podestě (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Steier Petr, Pospiech Antonín, Langer Karel)
6.7. Dokončení dlažby (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Pospěch Antonín)
7.7. Výroba šalování na zídky, spárování křemičitým pískem (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Pospěch Stanislav)
8.7. Betonování šalovaných zídek (Josef Konečný, Dušan Konečný, Adamec Karel)
9.7. Odšalování bednění, uklid na staveništi (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný
11.7. Zaměření čapek panem Kocurem - kameník (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný
12.7. Potvrzena objednávka čepic (32.000,-Kč bez DPH)
14.7. Kangování čepic, stavění kříže, objednání sošky Krista (p. Vinkler) (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Adamec Karel, Pospěch Jan, Pospěch Vojta)
15.7. Příprava v dílně na šalování (Pavel Pospěch, Pospěch Stanislav, Dušan Konečný)
18.7. Šalování bednění (Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Adamec Karel)
19.7. Šalování bednění (Pavel Pospěch, Dušan Konečný, Adamec Karel) (zaplacení čepic 38.115,-Kč)
20.7. Betonování čepic, odvoz suti (Dušan Konečný, Adamec Karel) odpoledne šalování (Pavel Pospěch, Stanislav Pospěch, Dušan Konečný, Adamec Karel)
22.7. Spárování (Adamec Karel)
25.7. Dovoz a pokládání čepic (Josef Konečný, Pavel Pospěch, Benda Ludvík, Adamec Karel, Adamec Zdeněk)
26.7. Kladení čepic (Josef Konečný, Pavel Pospěch, Benda Ludvík, Adamec Karel)
8.8. Montáž zábradlí a sparování základů kaple (Pavel Pospěch, Josef Konečný, Dušan Konečný, Benda Ludvík, Adamec Karel, Pavel Gross ml., František Gross)
4.9. V rámci posvícení se konalo slavnostní požehnání a posvěcení nového schodiště a obnoveného kříže.

(foto: Pavel Pospěch)

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky