Drahomír Illík lazecký

JUDr. Drahomír Illík Lazecký - autor publikací a fotograf

Stránka se připravuje

Vlastním jménem - JUDr. Drahomír Illík
* 26.10.1929 - Suché Lazce, okr. Opava
+ 7.2.2021 - Praha 01 - Strašnice
Místa působení: Opava Suché Lazce, Praha, Japonsko, Čína
Specializace v kultuře: autor publikací o Japonsku a Číně, divadelní hry, česko-čínské konverzace, fotograf, právník, nimrod

umělecké jméno: Drahomír I. Lazecký nebo Lazecký Drahomír

JUDr. Drahomír Ilík Lazecký

Životopis:
Drahomír Illík se narodil 26. října 1929 v Suchých Lazcích ve Slezsku (dnes Opava). Když začal chodit do třetí třídy obecné školy přišla německá okupace pohraničního Území ČSR. V roce 1943 - 44 absolvoval čtvrtou třídu tehdejší hlavní školy v Ostravě a nastoupil jako zednický učeň do stavební firmy. Ve stavebnictví pracoval až do roku 1946, kdy byl přijat na vyšší průmyslovou školu stavební, na které maturoval.
V roce 1950 byl přijat na Vysokou školu politických a hospodářských věd. Po prvních dvou semestrech studia byl vybrán mezi prvních osm studentů čs. vysokých škol, kteří byli vysláni na studium do Čínské lidové republiky. Po ročním studiu jazyka na pekingské univerzitě, přešel na diplomatickou fakultu Lidové univerzity, kde strávil dva roky. Poté studoval na právnické fakultě UK v Praze na které promoval v oboru mezinárodního práva. Po absolvování PF UK byl přijat do služeb Ministerstva zahraničních věcí.
Po celou dobu studií se plně věnoval činnosti v Junáku a v mládežnickém hnutí. Pilné publikoval své prvotní verše a povídky v tisku, časopisech, Divadelní přestávce aj. Ještě za svého pobytu v ČLR napsal sérii reportáží o životě v Číně, které vycházely na pokračování v ostravském deníku Nová Svoboda a v Čs. rozhlase v Ostravě. V roce 1958 při zřizování prvního poválečného zastupitelského úřadu v Japonsku byl i vyslán na ZÚ jako odborník na otázky Asie a Dálného východu ve funkci kulturního přidělence. Vedle organizování a navázání široké kulturní spolupráce s Japonskem, zvláště v oblasti hudební, všímal si i hlubokých poválečných přeměn japonské společnosti a studoval jak společenské, tak kulturní dění. Během svého pobytu shromáždil materiály na 4 knihy: Japonsko, politicko hospodářský přehled poválečného Japonska: Japonsko ve fotografii ve spolupráci s Janem Fojtíkem a Evženem Zukalem, Japonská architektura, která vyšla v Odeonu česky a v Asii anglicky, německy a konečně Tajfun nad Japonskom, která vyšla slovensky v Bratislavě.
Po návratu z Japonska pracoval dále na MZV a zabýval se hlavně problematikou mezinárodních organizací MAAE, UNESCO, WIPO. Z tohoto titulu se zúčastňoval mezinárodních konferencí. V roce 1968 se postavil jednoznačně za obrodu společnosti a v srpnu 1968 veřejně v tisku na shromážděních odsoudil okupaci pěti státy Varšavské smlouvy. V téže době také publikoval svou kandidátskou práci "Politika neangažovanosti", která mu spolu s postoji k okupaci přinesla vyloučení z KSČ. Díky pochopení ředitele Supraphonu Jaroslava Šedy CSc. mohl přes různé kádrové těžkosti být zaměstnán v podniku po dobu celého normalizačního období. Díky i pochopení pozdějšího ředitele Dr. Kvídery, mohl se v Supraphonu uplatnit i jako autor mnoha výtvarných návrhů, fotografií i výstav fotografií / mnohdy pod pseudonymem /. Během zaměstnání v Supraphonu musel změnit svou odbornou zaměřenost a z odborníka na mezinárodní právo se vypracoval na našeho předního odborníka na autorské právo. I když měl během normalizace oficiální zákaz publikování přesto se vždy našli slušní lidé, kteří tento zákaz ignorovali a publikování JUDr. Illíkovi umožnili. Tak vznikly desítky jeho textů pro dechové orchestry, které skladatelé zhudebnili a kapelníci rádi hráli a zařazovali je i na nahrávky gramofonových desek. V té době napsal divadelní hru "Kdo na moje místo", životopisnou koláž za života jeho oblíbeného básníka Petra Bezruče. Divadelní hru uvedlo Divadlo hudby Praha, Ostrava a byla uvedena na Neumannových Poděbradech. Spolu se skladatelem Jaroslavem Krčkem vydal v Supraphonu sborník Mysliveckých písní a edičně připravil a zajistil vydání dvoudeskového alba "Lovecká setkání", 1 LP "Lovecká hallali" a 1 LP z tvorby Jaromíra Tomečka "Můj život v přírodě". Největší jeho práce v té době však byla, spolu s Tomášem Vondrovicem, dramatizace románu oblíbeného autora Karla Maye. Old Shaterhand a Vinetou. V roce 1990 přešel ze Supraphonu na samostatnou Mezinárodní federaci fonografického průmyslu - IFPI, jehož se stal prvním tajemníkem. V roce 1993 - 1997 neodolal a vydal se znovu na delší dobu do zahraničí. Tentokrát do Itálie. Z toho vytěžil jednu ze svých nejlepších novel "Orla živí křídla" Celý život se snažil pomáhat lidem, vytvářet mezi nimi vztahy spolupráce a porozumění. Ne vždy se dočkal vděku a uznání, ale to jej neodradilo od uskutečňování jeho celoživotního kréda "Věřit v člověka", a tak i nyní na zaslouženém odpočinku pomáhá každému kdo o to požádá a věnuje se svým koníčkům. literatuře, výtvarnému umění a myslivosti.

Doplnění životopisu: zdroj: Tomáš Hančl
Drahomír Illík spatřil světlo světa 26. října 1929 v Suchých Lazcích, jen skok od Bílé Bezručovy Opavy. Hudba a zpěv byl rodinnou součástí, především již od mládí zpívající maminka. Student Vyšší průmyslové školy stavební a posluchač Právnické fakulty UK -Drahomír- píše příležitostně básně a povídky, často uveřejňované v časopisech a denících. Po vysokoškolských studiích v Praze a Pekingu nastupuje do diplomatických služeb. Hned na první štaci je jmenován kulturním přidělencem v Tokiu. Po roce 1968 je naráz nucen práci v diplomacii opustit. Osudová životní křižovatka. Na plných dvacet let je "uklizen", díky velkorysému pochopení tehdejšího ředitele a hudebního vědce Jaroslava Šedy, CSc. do hudebního nakladatelství Supraphon. Uznávaný odborník pro otázky autorského práva, expert i v mezinárodním měřítku - UNESCO apod. Ve volných večerech se opět vrací k básním. Tentokrát k poetickým textům písní, jak si je u Drahomíra Illika postupně oblíbili kapelníci plzeňské Lesanky, Malé české dechovky, slovácké Mistříňanky, Pražské komorní dechovky aj. V té době se seznamuje vedle hudebníků i s našimi předními umělci - výtvarníky, s nimiž úzce spolupracuje na výtvarném zpracování obalů na gramodesky. Mezi přáteli důvěrně oslovovaný -Drahoš- je vášnivým nimrodem. Krásný druhý "koníček". Proto v mysliveckém svazu založil tradici pravidelných ročních soutěží hry na borlice a lesnice a stal se i čelným organizátorem Slavností lesního rohu Jana Sticha Punty v Žehušicích. Stál u zrodu nového hudebního nakladatelství a vydavatelství Gloria v Kyjově. Poeta a textař Drahomír Illík vychází ve své autorské tvorbě důsledně z lidových kořenů severní a jižní Moravy, často inspirován motivy milované přírody. Jeho počáteční tvorba je zákonité předznamenána především tvorbou pro děti, jak o tom svědčí na jubilejním CD i dvě ukázky Horník a Stavař (dramatizace Vinetoua, Old Shaterhanda, pohádek aj.). Spolupracuje se známými skladateli: Blahoslavem Smišovským (Drahošova určitě nejpopulárnější Mateřídouška), Rudolfem Myškou (Stavař), Milanem Baginským (Vínečko červené, Myslivecké, Krásná Anynka, Chata na Ls.bi), Jiřím Bartošem (Horník), Jaroslavem Bílkem (Zimní pohádka) a Františkem Pušmanem (Letní den). Na CD se představují i naši přední interpreti - zpěváci: Milan Chladil, Karel Gult, Josef Zima, Lubomír Vraspír, Milan Grisa, Zorka Kohoutová, Marie Kolajová, Věra čarandová aj. Poblahopřejme Dr. Drahomíru Illíkovi k jeho říjnové životní a muzikantské Cis dur, aby jej nadále lákala příroda, inspirátorka dalších nových textů písniček, na které se upřímně těší kapelníci a zpěváci slováckých a českých dechových souborů.


V roce 2019 u příležitosti 90. výročí narození pana Drahomíra Illíka mu bylo uděleno zastupitelstvem na 5. zasedání zastupitelstva 23.4. nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované obcí: "čestné občanství obce". Tento titul je poděkováním obce Suché Lazce a úřadu městské části Suché Lazce za jeho celoživotní práci a přínos pro obec.

V pátek 25.10.2019 navštívili v Praze delegáti naší obce čestného občana a sucholazeckého rodáka JUDr. Drahomíra Illíka. Přijali tak pozvánku na oslavu jeho 90. narozenin. Oslava se konala v čínské restauraci Garden v Praze Chodov. Delegace, kterou tvořil starosta, místostarosta a kronikář, předala panu Illíkovi věcné dary společně s blahopřáním obecního úřadu a klubu důchodců. Více info zde.

O panu JUDr. Drahomíru Illíkovi vyšel 19.6.2019 také článek v červnovém zpravodaji na str. 16. viz zpravodaj 2019-6

Dne 17.4.2020 v rámci 75. výročí osvobození obce Suché Lazce byla obecním úřadem vydána kniha. "Osvobození Suchých Lazců", která na str. 12 - 20 obsahuje vzpomínky Drahomíra Illíka na průběh osvobození S. Lazců na konci druhé světové války. Jeho výpověď je cenným historickým příspěvkem pamětníka na poválečné události a současně posledním jeho literárním počinem.


JUDr. DRAHOMÍR ILLÍK Praha 10, Vyžlovská 34, PSČ 100 00 byl jednatelem ve spol. "GLORIA" vydavatelství a nakladatelství s.r.o. (zapsáno 28. června 1993) Jednatelem byl od 28. června 1993 do 18. ledna 2003. Den zániku funkce byl 17. říjen 2002.

Stručný přehled z vybrané tvorby:

Knihy:
- Piráti zvuku a obrazu. Kniha 32 stran, Vydáno - Praha: Mezinárodní federace fonografického průmyslu, 1991 Publikace se zabývá ochranou autorského práva v oblasti zvukových a obrazových záznamů.
- Japonská architektura. Kniha 141 stran, 1. vyd., Vydáno: Praha : Odeon, 1970, Edice: Světové umění (Odeon)
- Japonská architektura. Knihy Rozsah: 13 s., obr. příl. Vydání: 1. vyd. Vydáno: Praha : Odeon, 1970
- Traditionelle japanische Architektur / Einführender Text von Vlasta Hilská. Knih 23 s., [126] s. obr. příl., Vydáno: Prag : Artia, 1970
- Tajfún nad Japonskom. Kniha, 1. vydání, Vydáno: Bratislava, 1968
- Japonsko. Knížka základních informací o soudobém Japonsku. Informuje o jeho fyzickozeměpisných poměrech, obyvatelstvu, politickém vývoji po 2. světové válce, státním zřízení, politických stranách a pokrokových organizacích, národním hospodářství, zahraniční politice, sociálním pojištění, zdravotnictví a kultuře. 137 stran, 1. vydání, Vydáno: Praha : NPL, 1964 Edice: Zeměmi světa (Nakladatelství politické literatury) Popis jednotky: Vl. jm. autora: Illik, Drahomír 8500 výt., cena 4-Kčs, Kap. o Fyzickozeměpisném přehledu zprac. V. Letošník Vysvětl. Obálka J. Ficenec
V této edici také vyšly knihy: Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Polská lidová republika, Itálie, Kanada, Maďarská lidová republika, Indonesie, Švédsko.
- České lidové písně a říkadla : (Skicář). Knihy Rozsah: 109 s. : Vydáno: Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1994, Text též něm., franc. a angl. ISBN: 80-7095-043-2
- Česko-čínská konverzace. Knihy Rozsah: 161 s. Vydáno: Praha : Academia, 1991 Edice: Malé učebnice nového Orientu, ISBN: 80-200-0388-6 (Hlavní autor: Hana Třísková, Další autoři: Drahomír Illík , Tchang Jün-ling Rusková)
- Ve znamení Zvěrokruhu. Knihy Rozsah: 117, [1] s. : Vydání: 1. vyd. Vydáno: Praha : Supraphon, 1977 Edice: Lyra Pragensis. Osm próz na bukolické téma přibližuje přírodu, její zvířecí dramata i člověka v ní. (Hlavní autor: Jaromír Tomeček, Další autor: Drahomír Illík). Barev. fot. na frontispice a předsádkách 10000 výt.

Články:
- Únosci zvuku mezi námi. Pokrač. Článek publikován v Gramorevue. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 27, č. 10 (1991), s. 3
- Únosci zvuku podruhé - a ještě ne naposled... Článek publikován v Gramorevue. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 28, č. 5 (1992), s. 12
- Polské pirátství u nás kvete díky děravé legislativě. Článek publikován v Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, č. 89 (1992 04 14), s. 1, 11
- [Doslov]. Články Publikováno v Ve znamení Zvěrokruhu. -- s. 114 - 117 česká próza
- Velké dítě přírody. Články Publikováno v G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 12, 1976, č. 10, říjen, s. 2

Audiodokumenty:
- Old Shatterhand: na motivy románu Karla Maye. Audio dokument CD, Rozsah: 1 zvuková deska(76:49), Edice: Za dobrodružstvím, Témata: povídky, Vydáno - Praha : Supraphon Records, p1989, p1996
- Old Shatterhand: Na motivy románu Karla Maye. 1. a 2. strana. Audio dokumenty Zvukové kazety Rozsah: 2 zvukové kazety (48:26) : Vydáno: Československo : Supraphon, 1989
- Old Shatterhand: Na motivy románu Karla Maye. 3. a 4. strana. Audio dokumenty Zvukové kazety Rozsah: 2 zvukové kazety (48:76) : Vydáno: Československo : Supraphon, 1989
- Old Shatterhand: Na motivy románu Karla Maye. 5 .a 6. strana. Audio dokumenty Zvukové kazety Rozsah: 2 zvukové kazety (53:15) : Vydáno: Československo : Supraphon, 1989
- Old Shatterhand. Audio dokumenty Zvukové kazety Rozsah: 3 zvukové kazety : Vydáno: Praha : Supraphon, p1989 Nahráno v lednu a únoru 1988 ve studiu Lucerna
- Vinnetou. Audio dokumenty Zvukové kazety Rozsah: 3 zvukové kazety : Vydáno: Praha : Supraphon, p1988 Nahráno v říjnu 1987
- Vinnetou 1. Audio dokumenty Gramofonové desky Rozsah: 1 gramofonová deska Vydáno: Praha : Supraphon, 1987
- Vinnetou 2. Audio dokumenty Gramofonové desky Rozsah: 1 gramofonová deska Vydáno: Praha : Supraphon, 1988
- Vinnetou 3. Audio dokumenty Gramofonové desky Rozsah: 1 gramofonová deska Vydáno: Praha : Supraphon, 1988
- Jánošíkova kuželna : na motivy slovenské lidové pohádky. Audio dokumenty Ostatní Rozsah: 2s. : Vydáno: Praha : Supraphon, 1980
- Pohádky (VIII) : Kocour Vavřinec a jeho přátelé ; Jánošíkova kuželna. Audio dokumenty Gramofonové desky Rozsah: 1 gramofonová deska Vydáno: Praha : Supraphon, 1980.
- Pěkná zahrádečka : polka ; Mateřídouška : valčík. Hudebniny Rozsah: 23 hlasů ; Vydání: 1. vyd. Vydáno: Praha : Supraphon, 1987 Edice: Dechová hudba (Supraphon)
- Myslivecké písně : zpěvník lidových mysliveckých písní. Hudebniny Rozsah: 91 stran ; 1. vydání Vydáno: Praha : Editio Supraphon, 1976 Vydání: 2. vydání Vydáno: Praha : Editio Supraphon, 1981 Témata: české lidové písně, úpravy.

Audiokniha-Lovecka-halali-Lidova-Drahomir-Illik.mp3

zdroje: www.knihovny.cz, archív Suché Lazce, David Závěšický

sdílet článek Drahomíru Ilíkovi na
Facebooku

Závěšický

článek Drahomíru Ilíkovi zpracoval pro web
David Závěšický (2019)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 28.2.2024:

1) Dobrovolníci za podpory obecního úřadu městské části Suché Lazce Vás zvou na Sucholazecký dětský bazárek. Zveme vás na malou burzu jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a potřeb pro děti i dospělé.
V neděli 3.3.2024, od 8:00 do 13:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích.
Příjem zboží, které chcete prodat: Sobota 13:00 - 15:30 hodin kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí e-mailu: katkakurkova14@seznam.cz nebo tel.: 607 172 130.

Hlášení rozhlasu - úterý 20.2.2024:

1) Vážení spoluobčané, Studénka Drůbež bude v Suchých Lazcích ve čtvrtek 22.2.2024 od 9:00 - 9:15 hodin na parkovišti u OÚ nabízet k prodeji kuřice různých barev, krmné směsi a vitamíny. 

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.3.2024 od (8:00) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060936919 od 8:00 do 13:00 hodin.

24.3.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka dubnového čísla zpravodaje je 24.3.2024, zpravodaj by měl vyjít 4.4.2024.

3.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.4.2024 od (8:30) hodin:

SDH Suché Lazce pořádá sběr železného šrotu v obci. Pozvánka zde.

6.4.2024 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH Suché Lazce před hasičárnou. Pozvánka zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 23%
Odbornou firmou. 5%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 44%

Celkem hlasů: 75 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky