Fotogalerie

Sucholazecké posvícení 2004

Stejně jako minulý rok proběhly u nás v obci posvícenecké oslavy. Tento rok bylo obzvlášte co oslavovat. Dokončila se z velké časti renovace Sucholazecké kaple. Proběhly zde poutní mše a dožínky s velkou účastní místních obyvatel a rodáků. Po celý víkend, který doprovázelo teplé a slunečné počasí, bylo k dispozici mnoho atrakcí a doprovodných programů. Za skvělou organizaci si zalouží místní zastupitelstvo v čele se starostou velkou pochvalu. Níže přiložené fotografie říkají vše.

Program Sucholazeckého posvícení 2004
Pátek 3.9.2004
16:00-22:00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé (kolotoče, střelnice)
Sobota 4.9.2004
14:00-22:00 kolotoče, elektrická autíčka, střelnice
Program pro děti a rodiče
13:30 mistrovské utkání v kopané žáků Suché Lazce - Služovice
16:30 mistrovské utkání v kopané mužů Suché Lazce - Bolatice
15:00-17:00 soutěžní odpoledne pro děti (soutěže o ceny pro děti i rodiče)
17:00-20:00 diskotéka pro děti a mládež
Večerní program
20:00-02:00 taneční zábava - živá hudba k poslechu a tanci (Boby a Joe), soutěže pro dospělé
Neděle 5.9.2004
Poutní mše svatá
V 10:30 hodin bude v kapli Andělů strážných sloužena poutní mše svatá s požehnáním chleba a soli tzv. "dožínky". Celebrantem bude Mons. Marcel Tesarčík - generální vikář ostravsko-opavské diecéze. V 15:00 hodin proběhnou v kapli nešpory k svatým Anělům strážným a svátostné požehnání.
13:00-22:00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé (kolotoče, střelnice, elektrická autíčka)
Občerstvení zajištěno.

V neděli 5.9.2004 se konala poutní mše svatá k Andělům strážným v kapli v Suchých Lazcích u Opavy. Kaple byla 4 měsíce zcela uzavřená. Probíhala v ní generální oprava celého interieru. Po opravě střechy, oken, dveří, elektroinstalace, zvonů, ozvučení, vnitřních omítek, nátěrů, maleb a vnitřního vybavení se kaple zaskvěla v novém lesku. V těchto dnech probíhá ještě instalace nového obětního stolu a abonu. Na rozsáhlé opravy přispívali nejen farníci, ale i ostatní občané. Svůj velký díl přidali i sponzoři svými dary. Velké díky patří všem těm, kteří svou ochotou a obětavou prací přispěli k tomu, že budeme prožívat mše svaté v nové zcela zrenovované kapli.
Hlavním celebrantem poutní mše svaté, která se konala v neděli 5.9.2004 v 10:30 hod. bude Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Marcel Tesarčík. Při mši svaté zazněl ordinarium Missa de angelis v podání chrámového pěveckého sboru "CANTATE DOMINO". Po mši svaté bylo žehnání chleba a soli tzv. "DOŽÍNKY". Odpoledne v 15:00 hod. byly nešpory k svatým andělům strážným a svaté požehnání.
Na tuto mši svatou jsou zvaní nejen místní farníci, ale i hosté a rodáci z blízka i širokého okolí. (foto: David Závěšický)

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky