Fotogalerie

První ročník Gulášfestu v Suchých Lazcích

Obecní úřad městské části Suché Lazce Pořádá 30. 5. 2015 v centru obce První ročník Gulášfestu Suché Lazce 2015 aneb, soutěž o nejlepší guláš.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy (maximální počet osob v týmu není omezen, minimum jsou ovšem dva soutěžící na jeden tým), které uvaří guláš, dle vlastního receptu. Tým musí mít svůj název a taktéž název chystaného guláše (musí být uvedeno v přihlášce). Hodnotí se nejen kvalita hotového guláše, ale také kultura a profesionalita přípravy, čistota na pracovišti, nazdobení stánku, celková prezentace týmu a doplňkový program (týmy mohou použít doplňkový program, dle vlastního uvážení). Uvítáme nejen profesionální přístup při vaření, ale i legraci a recesi.

Účelem soutěže je především užít si příjemné odpoledne a zkusit uvařit ten nejlepší guláš.

Maximální počet týmů, které se mohou přihlásit do soutěže je 7 (pořadí je stanoveno dle data podání přihlášky). Přihlášky je nutno podat nejpozději do 27. 5. 2015 do 19:00 hod. do rukou starosty obce.

Soutěžní úkol a podmínky soutěže:
- uvařit guláš (guláš musí být uvařený v den soutěže a na viditelném místě na stánku musí být uvedeny všechny suroviny, ze kterých je guláš zhotoven, taktéž musí být uvedeno, kde bylo maso na guláš pořízeno a kdy);
- každý tým bude mít k dispozici od pořadatele soutěže 1200 Kč na nákup surovin a musí uvařit guláš minimálně ze 7 kg masa (maximální není stanoven); porotci soutěže budou všichni návštěvníci gulášfestu, kteří si zakoupí degustační kartu a hodnocení bude probíhat udělením bodu na výsledné tabuli;
- návštěvník gulášfestu, který si zakoupí degustační kartu (cena 100 Kč), má v ceně této karty ochutnávku všech gulášu v soutěži zdarma. Libovolně může probíhat prodej gulášů i mimo degustační karty, ovšem za stanovenou cenu soutěžícími na každém stánku. Bez degustační karty ovšem nelze hodnotit a udělovat body v soutěži o nejlepší guláš;
- vaření guláše, vzhledem k podmínkám v centru obce, bude probíhat na plynových kotlích (v případě, že soutěžní tým nemá k dispozici, zajistí pořadatel soutěže).

Oficiální začátek gulášfestu je 30. 5. 2015 v 16:00 hod. v centru městské části Suché Lazce. Na tuto hodinu je také stanoven konec přípravy guláše. Příprava guláše začíná 30. 5. 2015 ve 12:00 hod. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni i po dobu přípravy gulášů.

Pořadatel zajistí:
- značené prostory pro soutěžící
- stánky pro soutěžící
- odpadkové koše
- slavnostní vyhodnocení nejlepších družstev
- posezení pro veřejnost + program
- ceny pro vítěze
- jednorázové nádobí pro guláš

Soutěžící zajistí:
- uklizení prostor po skončení gulášfestu
- všechny správné hygienické návyky, tak, aby byla dodržena maximální čistota soutěžících i surovin při přípravě guláše

Konec hlasování je stanoven na 18:30 hod. Následně pokračuje volná zábava.
Slavnostní zahájení soutěže bude ve 12:00 hodin, zúčastní se jej všechny týmy. Do zahájení se nesmí krájet cibule, zelenina a nesmí se začít vařit. Týmy si mohou pouze nazdobit stánky a připravit pracoviště.

Pravidla hlasování
Při zakoupení degustační karty získáváte celkem 10 bodů, které můžete udělit dle své libosti jednomu či popřípadě rozdělit více soutěžním týmům. Dobrou chuť!


První ročník Gulášfestu v Suchých Lazcích je za námi a přinášíme Vám ohlédnutí v podobě fotoalba. V prvním ročníku se dělaly nejrůznější guláše z cca 50 kg masa a bylo uvařeno celkem cca 200 litrů guláše. Vše bylo pryč bhem jedné hodiny a návštěvníci se bavili až do ranních hodin děkujeme.
Umístění týmů:
1. místo Zlomené pušky 255 bodů
2. místo Krchůvek 214 bodů
3. místo Stánek u veselé berly 159 bodů
4. místo Metly a Lopaty 153 bodů
5. místo A je to! 100 bodů
6. místo Kluci v akci 71 bodů
Výsledky byly řádně přepočítány, foto: Kateřina Vlhová. Další zajímavé fotografie z akce najdete také zde (Jiří Teichnamnn)

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky