Fotogalerie

Povodně červenec 1997 Přerovec

V červenci roku 1997 postihly naší obec povodně, způsobené neobyčejně intenzivními srážkami. Zasáhly převážně Moravu, Slezsko a východní Čechy. V naší obci se tyto povodně nejvíce projevily na Přerovci. Z fotografií, které nam zapůjčila rodina Němých, Adamcovi a Adamčíkovi je patrný rozsah škod na jejich pozemcích. Na místo dorazil také starosta obce RNDr. Jan Břemek, který zajistil nezbytnou technickou pomoc postiženým spoluobčanům. Vodní nádrž Sedlinka se v tomto roce nejvíce zanesla náplavami a značně se snížila její kapacita. Přepadový boční kanál přehrady byl naplněn až po okraj (cca 2m) a voda pokračovala dále na Nové Sedlice a Štítinu. Tyto obce byly povodní postiženy mnohem více.

Stále hledáme další fotografie z této události. Pokud máte fotografie ze záplav kontaktujte nás prosím.

připravil: D. Závěšický foto: J. Adamčik, Adamec, V. Žůrek

Mohlo by vás také zajímat:
7.7.1997 - Čtyři výjezdy SDH k čerpání vody při povodních 1997

Příčiny povodní:
Mezi 4. a 8. červencem spadlo v povodí Odry a Moravy místy až přes polovinu ročního úhrnu. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Lysé hoře, kde za jediný den spadlo 234 mm vody. S menší intenzitou pokračovaly vydatné srážky i od 18. do 24. července. Na Pradědu napršelo za celý měsíc 661 mm, což představovalo 450 % průměrných červencových srážek a 50 % průměrných celoročních srážek. U vodní nádrže Šance v Beskydech za tři dny (6. - 8.7.1997) napršelo 537 mm a za pět dnů (4. - 8.7.1997) úctyhodných 617 mm srážek, což představuje tří a pětidenní rekord pro celé území ČR. V horských oblastech, kde došlo k takto vysokým srážkám, nebyla půda schopna absorbovat takto vysoké množství vody. Morava, Odra i jejich přítoky se proto velice rychle rozvodnily na úroveň stopadesátileté až pětisetleté vody a červencová povodeň zasáhla třetinu území Moravy a Slezska. (zdroj: wikipedia)

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky