Fotogalerie

Poválečné fotografie Suchých Lazců kolem roku 1945

Konec 2. Světové války - Suché Lazce - Kravařov - Strážnice - Přerovec - Nové Sedlice v roce 1945
Tyto obce osvobodila Rudá armáda Sovětského Svazu a to jednotkami 107. střelecké divize plukovnika V. J. Petrenka za podpory jednotek 31. tankového sboru generálmajora G. G.Kuzněcova. Osvobozovací boje trvaly od pátku 20. dubna 1945 do neděle 22. dubna 1945 večer, kdy byla osvobozena i Strážnice, zatímco celý Přerovec byl dobyt po urputných bojích až 26. dubna 1945. Na sucholazeckérn katastru se odhaduje, že v těžkých bojích padlo na 200 vojáků R.A. z toho bylo pohřbeno asi 11 přímo ve vesnici. Všichni byli později v r. 1945 exhumování a převezení na pohřebiště padlých vojáků R.A. na opatský hřbitov, kde jsou pochování všichni padlí Rudoarmějci z celého okresu. V průběhu osvobozovacích bojů bylo zabito 24 občanů a 7 bylo těžce zraněna. Zcela vyhořelých obytných domů bylo 39, z toho 5 v Kravařově, vážně bylo poškozeno 45 domků a stodol vyhořelo rovněž 39, z toho 5 v Kravařově. Značné byly rovněž ztráty na hospodářském zvířectvu.

foto č.1 Dole vpředu: Dům pana Jana Sedláčka čp. 8. Zleva Vzadu: Dům pana Jindřicha Jelonka čp. 67, Richarda Halšky čp. 48 a Čeňka Lyska. V domě č.p. 67 v průběhu války zahynuli: Graca Valentin (1908), Gracová Julie (1906), Graca Jiří (1939), Gracová Marie (1943), Graca Jaroslav (1944), Graca Oldřich (1938), Jedličková Kateřina (1894), Jedlička Jan (1923)
foto č.2 rok 1945 Stavení bývalého manského statku (později Šitavancova dvora) čp. 2 majitele p. Karla Šitavance, ředitele školy, obecního tajemníka a kronikáře, který jej koupil v r. 1912. Vzadu v pravo: dům p. Joseefa Lusky čp. 92.
foto č.3, rok 1945 dům p. Josefa Laryše čp. 53 a dům, kde byl obchod se smíšeným zbožím p. Víléma Malyšky čp. 141.
foto č.4 rok 1945 Vzadu: dům p. Jana Baly čp. 52, vlevo od něj zbytky jeho stodoly. Vpředu: hospodářské budovy (chlévy) p. Jindřicha Halšky čp. 51.
foto č.5 rok 1945 pohled ze školy na dům krejčího p. Adolfa Pchalka čp. 48. Nad ním zleva: domek pana Alféda Knopa čp. 47, p. Ludvík Sukeník a Josef Kašpárek.
foto č.6 rok 1945 Zprava: vyhořelé stodoly p. Josefa Meixnera čp. 21 a p.Rudolfa Baly čp. 22.
foto č.7 rok 1945 Zleva: dům pana Františka Skuplíka čp 43. Vzadu vpravo: dům p. Václava Patrmana čp. 45.
foto č.8 rok 1945 Přerovec (v té době ještě patřil pod Nové Sedlice) Vlevo: budova hostince zv."U Šudíka" čp. 5. zprava: Domek p. Jakuba Gracy čp. 2., pak domek Valentina Dluhoše čp. 3, p. Jindřich Střílka čp. 4 a p Gustava Kupky čp. 6.
foto č.9 rok 1945 Nové Sedlice v bojích zničená pevnůstka býv. ČSR opevnění, která pak paradoxně posloužila k obraně ustupujícím nacistickým vojskům před R.A. Tato byla umístěna na Orelském stadionu v Nových Sedlicích. U ní ko¨márovský kaplan p. Alois Klain.
foto č.10 rok 1945 Nové Sedlice zničený domek p. Ladislav Kanie čp. 45. Vpravo: provizorně opravená střecha kaple v N. Sedlicích učitel v Suchých Lazcích p. Šubert z Příbora pózuje na komíně. Spolu s P. A.Kleinem je spoluautorem snímků válečných škod.

Použitý materiál: J. Gebauer, V.Stěpán: Válečná kronika Opavska (1060-1945). Kronika obce Suché Lazce od r. 1914-1945
Zpracováno v červnu 2003 Karel Rusek a David Závěšický. Foto pravděpodobně: p. A.Klein, p. Šubert

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky