Zpravodaj květn 2005

Sucholazecký zpravodaj květn 2005

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Vás chce Zastupitelstvo MČ Opava – Suché Lazce informovat o akcích, které proběhly v druhé polovině loňského roku a počátkem letošního. Se svou činností Vás seznámí zájmové organizace a sdružení naší obce.

Z činnosti zastupitelstva

Obecní úřad
Hlavní investiční akcí v roce 2004 v naší obci byla rekonstrukce budovy obecního úřadu na ulici Přerovecké 21. Tuto rekonstrukci provedla firma IPOS Opava. Byly provedeny izolace sklepních prostor, výměna všech příček, oken, dveří, elektroinstalace a rozvodů vody a topení. Provedly se nové omítky a fasáda s obložením soklu. Bylo provedeno oplechování střechy a položena nová střešní krytina. Nové je i vybavení místní knihovny, úřadovny obce, pošty a ordinace obvodní lékařky. Na chodbách je položen zátěžový koberec a bylo vyměněno i zábradlí na schodišti. Celkové náklady rekonstrukce překročily 3,5 mil. korun a obec se na nich podílela ze svého rozpočtu asi z 10%.

Další akce
V uplynulém roce obec realizovala opravu oplocení hřbitova s novými vraty, byly vykáceny tuje v rámci projektu nového osázení hřbitova, provedlo se vyčištění příkopu ke Strážnici a byl vypracován projekt vodovodu na Strážnici. V létě byla provedena oprava chodníků v centru obce. U kulturního zařízení byla provedena oprava havárie septiku, včetně vydláždění dvora a postavení nového plotu. Obec provedla opravu vjezdu k hasičské zbrojnici a přispěla na nátěry oken a dveří. Byla provedena generální oprava stříkačky pro požární zásahy a pořízena stříkačka pro požární sport. Obec přispěla i na hasičský dětský tábor a vybavení žákovského fotbalového družstva. Byly provedeny úpravy hřiště a výměna elektroinstalace v kabinách. Obec iniciovala i veřejnou sbírku na opravu kaple Andělů strážných. Ke kulturnímu vyžití v obci přispělo setkání občanů na Strážnici, dětský den na hřišti a posvícení ve středu obce.

V roce 2005
V letošním roce si zastupitelstvo stanovilo jako prioritu vybudování vodovodu na Strážnici, vypracování projektu na úpravu středu obce, opravu střechy kulturního zařízení, včetně oplechování a svodů. Bylo zadáno vypracování projektu na vytápění kulturního zařízení, realizace proběhne letos, pokud to dovolí rozpočet obce. V letošním roce byly v obci navýšeny plochy k sečení a proto byla zakoupena druhá sekačka. Pro údržbu veřejných prostranství byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím. Do vlastnictví obce přešlo i fotbalové hřiště a proto bude zadáno vypracování projektu na jeho úpravy, aby mohlo být ještě lépe využíváno všemi občany. V márnici na hřbitově bylo provedeno stržení stropu, celkové vyklizení a následně proběhne instalace nového stropu a oprava oken, dveří a omítek.

Oslavy 60.výročí osvobození obce.
Dne 22.dubna ve večerních hodinách proběhly oslavy 60.výročí osvobození naší obce a ukončení 2.světové války. Oslavy započaly odpoledne položením kytice u pomníčku padlých rudoarmějců na Strážnici .
Občané se večer sešli u školy k lampiónovému průvodu, v jehož čele byla nesena státní vlajka.
Průvod prošel části obce až k památníku padlých v obou světových válkách. Zde byla vzdána čest všem padlým položením věnce za zvuku státní hymny. Žáci základní školy přednesli své kulturní pásmo a starosta obce pan Miloslav Kostřiba připomněl ve svém projevu oběti všech občanů obce
padlých na frontě a zahynulých při osvobozování obce. Potom pokračoval průvod až na hřiště, kde byla zapálena vatra a k radosti všech dětí byl odpálen slavnostní ohňostroj.

Kolaudace obecního úřadu.
28. dubna proběhla slavnostní kolaudace zrekonstruované budovy obecního úřadu. Na této akci zastupovali statutární město Opava pánové ing. Václav Klučka, náměstek primátora a tajemník magistrátu pan JUDr. Tomáš Elis. Dále byli přizváni zástupci firmy IPOS Opava, České pošty, městské knihovny, starostové všech městských části a zástupci všech složek a spolků v naší obci. Po prohlídce všech prostor obecního úřadu se všichni zúčastnění přesunuli do kulturního zařízení. Zde starosta obce poděkoval všem, kteří svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu oprav obecního úřadu. Seznámil všechny nejen s historii celé naší obce, ale pro zajímavost uvedl, že budova obecního úřadu byla původně postavena jako škola v roce 1847. Poté vystoupil náměstek primátora pan Klučka, který velmi ocenil kvalitu provedeného díla. Dále poděkoval za práci zastupitelstvu obce a přislíbil, že bude i nadále naši obec podporovat, protože jsou vidět dosažené výsledky. Po malém občerstvení probíhala neformální debata všech zúčastněných, ve které došlo na předávání zkušeností při řešení problémů spjatých s řízením obcí. Za úřad MČ Suché Lazce

Ladislav Valík

Charita Opava
Velice se omlouváme všem občanům Suchých Lazců za uvedení chybných částek ve výsledcích Tříkrálové sbírky 2005. Pokladnička z Opavy Komárova byla chybně přiřazena a její výnos započten k Suchým Lazcům. Částky jsme opravili, na celkovém výnosu Tříkrálové sbírky se tedy nic nemění. Suché Lazce vykoledovaly částku 21801,50 Kč a Opava- Komárov 23519,50 Kč.
Suché Lazce tedy obdržely z výtěžku sbírky částku 7086 Kč na opravu kaple sv. Andělů strážných.
Všem dárcům děkujeme a ještě jednou se upřímně omlouváme za chybné zařazení kasičky v Suchých Lazcích a tímto vzniklé nedorozumění.

Za Charitu Opava Petra Kretková, koordinátor Tříkrálové sbírky

Z našich spolků

Ekosklep
Dne 5.3.2005 začal "Dnem otevřených dveří", oficiálně fungovat přírodovědecko-teraristický kroužek.
EKOSKLEP již navštěvuje pravidelně dvakrát týdně 35 dětí ve věku od 6 do 16 let. Za vedení zodpovídají Maixnerová Petra, Kuklová Kateřina a Vavrečka David.
Dne 26. dubna začal na přehradní nádrži Sedlinka tah žab, který měli pod dohledem všichni členové Ekosklepa. Po dobu 36 dnů byl denně prováděn odchyt těchto obojživelníků. V odpoledních hodinách prováděly odchyt děti a večer vedoucí. V současné době jsou již nainstalované sítě a značky upozorňující na tah žab odstraněny. Celkem bylo zachráněno 749 žab.
K Ekosklepu se přidružuje také cykloturistický kroužek vedený panem Bronislavem Víchou, který umožňuje dětem poznávat na kolech přilehlé okolí.

Za Ekosklep Petra Maixnerová

Tělovýchovná jednota Suché Lazce
Po historickém postupu TJ Suché Lazce do 1.A třídy jsme v podzimní části soutěže získali celkem 18 bodů a umístili jsme se na šestém místě tabulky se čtyřmi výhrami a šesti remízami.
Zimní příprava byla vedena v týdnu jednou v opavské tělocvičně a dvakrát venku. Zúčastnili jsme se zimního turnaje v Ostravě, kde jsme získali třetí místo. Turnaj byl vlastně přípravou pro nadcházející jarní část soutěže, před jejímž začátkem nás postihla smůla v podobě odchodů klíčových hráčů - Radka Korytáře, který nyní hraje v Rakousku a Ivana Panáče, který ukončil činnost ze zdravotních důvodů. Byli jsme tedy nuceni stáhnout své záložní hráče propůjčené na hostování v jiných klubech Lukáš Graf, Petr Kubín a k nim naopak přibyl Radim Jaglař. I přes veškeré snažení se nám vstup do jarní části soutěže nepodařil dle našich představ. Podlehli jsme Bolaticím a došlo ke zranění dalších dvou hráčů základní sestavy, kapitána Jiřího Lípy a Petra Glozy.
Po této smůle se kolektiv pod vedením trenérů Otoupalíka, Havlase a Říčného semknul a dosáhl celkem příznivých výsledků. Remizovali jsme v Mokrých Lazcích a na domácím poli s Vřesinou a Svinovem. Vítězstvím se Sigmou Opava, Třebovicemi a Porubou jsme získali celkem 30 bodů. Přesto všechno věříme, že se v soutěži udržíme.
V příštím roce bychom chtěli fotbalový klub doplnit o celek dorostu a nadále vést i naší chloubu - družstvo mini žáků. Tímto děkujeme zastupitelstvu a OÚ, bez jejichž podpory bychom nemohli nadále tuto činnost provozovat. Zároveň také děkujeme všem našim fanouškům za jejich podporu při zápasech- zůstaňte s námi!

Žákovská družstva
Naši starší žáci zahájili podzimní sezónu 1. září. 2004 " Slezským pohárem". Postoupili v utkání s Hněvošicemi, které porazili 4:2 a 8.září v zápase s Bolaticemi prohráli 2:6. V Okresní soutěži starších žáku naší kluci po podzimu vedli s 28 body a se skórem 38:10 . Za odměnu jim vedení TJ uspořádalo dne 13.11. k ukončení podzimní sezóny "Přátelská utkání". Dopoledne hráli starší žáci s Kylešovicemi nerozhodně 1:1 a odpoledne naši nejmenší s žáčky TJ Štítina s výsledkem 1:2.
Od listopadu 2004, do konce března 2005 probíhala zimní příprava v Komárovské tělocvičně. Mini žáci se scházeli ve školní tělocvičně v Suchých Lazcích. Dne 18.12. uspořádala Pustá Polom Vánoční turnaj v sálové kopané pro starší žáky, kde jsme byli pozváni a skončili na 6. místě. Mladší žáci se 19.12. v Kylešovicích zúčastnili přátelského Vánočního utkání. Starší žáci jarem 2005 končí svou činnost v sestavě ve které doposud hráli. Na podzim 2005 přechází 8 žáku do dorostu. Za odměnu jim vedení TJ připravilo víkendové soustředění na chatě Motýlek v obci Kružberk.
Členové tělovýchovné jednoty uspořádali 12.3. ples sportovců v Komárově. 2. dubna provedli sběr železného šrotu v obci a na úpravách hřiště odpracovali značné množství brigádnických hodin.

Dětský den
Členové tělovýchovné jednoty připravují na 4.června 2005 "Dětský den" pod záštitou starosty obce. Stejně jako loni sehrají přátelské utkání starší žáci a naši minižáci.
Hry a soutěže pro děti začnou odpoledne, pro všechny zúčastněné jsou připravené sladké odměny, kolo štěstí a občerstvení. Proběhne i ukázka požárního útoku našich nejmenších hasičů.
Tímto srdečně zveme všechny děti i s rodiči.

Český zahrádkářský svaz Suché Lazce
Dne 8. dubna 2005 proběhla v kulturním zařízení obce členská schůze, na které se sešlo třicet členů. Na schůzi byl přizván člen Ústřední rady Praha pan Erich Duxa, který vyprávěl o problematice pěstování ovoce a zeleniny. Zodpověděl také dotazy na provádění správné ochrany rostlin.
V uplynulém roce naši členové prováděli úklidy veřejných prostranství obce a letní ořez okrasných stromů. Pro všechny občany jsme provozovali moštárnu.

Za ČZS Suché Lazce Jan Sedláček.

ZO KSČM
Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Suchých Lazcích, svou aktivitou významně přispívá k plnění úkolů městské organizace KSČM v Opavě. Její členové se podílejí na plnění veřejně prospěšných akcí v rámci požadavků a potřeb obce. Mezi tyto akce patří úklidové práce u hřbitova, u prodejny Jednota, u obecního úřadu i jinde v obci. Podíleli se rovněž na zvelebení obce drobnými řemeslnými pracemi při opravách čekáren městské dopravy, při opravě plotu hřbitova a jiných opravách. K výročí 60 let od ukončení II. světové války zpracovali historii obce na panelech v KD obce. Trvale udržují v dobrém stavu pietní místo (pomníček) na Strážnici a v aktuálním stavu udržují vývěsní skříňku ve středu obce. Členové ZO KSČ patří mezi ty občany, kteří se trvale podílejí na rozvoji obce i na dobrém soužití s ostatními spoluobčany.

Za ZO KSČM Lubomír Tichopád

Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce
V našem sboru loni aktivně pracovaly tři družstva mladších žáků, družstvo starších žáků, dorostenci, ženy a muži. Starší žáci se probojovali do okresního kola hry Plamen, dorostenci soutěžili také v okresním kole, ženy se zúčastnily dvou soutěží a muži soutěžili v okrskovém kole.
Členové zásahové jednotky soutěžili "O pohár primátora města Opavy".
Ke kulturnímu dění v obci určitě přispěly naše akce: Hasičský ples, závody na běžkách, pálení čarodějnic, opékání k ukončení jarní závodní sezony, tábor, třídenní soustředění v Hasičské škole, podzimní branný závod na Strážnici, mikulášská nadílka a oslavy Silvestra.
Prováděli jsme úklid kolem hasičárny, opravu židlí a stolů, nátěr oken a dveří, sběr železného šrotu, čištění požární nádrže a údržbu požární výzbroje a výstroje. Díky příspěvku z obecního rozpočtu mohla být provedena generální oprava zásahového požárního čerpadla a pořízení sportovní soutěžní stříkačky, za což děkujeme zastupitelstvu obce.
V letošním roce jsme uspořádali hasičský ples, proběhla Valná hromada, závody na saních ze Strážnice a tradiční smažení vajec. Naše sportovní družstva se pravidelně připravují v zimním období ve školní tělocvičně a nyní se zapojují do požárních soutěží. Budeme pořádat devátý hasičský tábor a podzimní okrskové kolo soutěže Plamen v branném závodě na Strážnici.

Klub důchodců
Má v součastné době 43 členů. Pravidelně se scházejí jednou měsíčně a zároveň přejí jubilantům. Při svých schůzkách si připomínají státní svátky, narození a úmrtí významných historických osobností. V únoru měli svou výroční členskou schůzi, kde svou zprávu přednesli předseda pan Rudolf Žůrek a finanční pokladní paní Věra Volná. V březnu tento klub navštívila paní Smolková (vedoucí klubu seniorů v Charitě Opava) dále paní Pavla Satková a Růžena Věntusová (další členky). Přednáška se týkala pomocí nemocným a postiženým občanům v obci. Klub byl požádán o spolupráci. 8. března oslavili mezinárodní den žen a 30. března 4 členky provedly úklid chodníku na hřbitově a kolem márnice – odpracováno 6 hodin. 15. dubna byl parčík ve dvoře ošetřen a vyhrabán dále upraven chodník a krajníky. Brigády se zúčastnili 4 členové s 14. hodinami práce. 18. dubna byla další brigáda a to okolo úřadu, kaple, moštárny, autobusové zastávky a u restaurace Anděla, zde se sešlo 19 členů (včetně 3 ne-členek) a bylo odpracováno 47 hodin. Další úklid byl proveden v okolí sv. Jana a prostranství před nákupním střediskem v režii 5 členů s odpracováním 10. hodin.
Dohromady bylo odpracováno 77 hodin.

Podklady připravila paní Konečná jednatelka Klubu důchodců

Další Sucholazecký zpravodaj roku 2005 vyjde před posvícením v srpnu.
Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě vítány! Možno také doložit fotografie.


Vydal ÚMČ Opava – Suché Lazce Zpracoval: Valík
Přerovecká 21, 747 95, Suché Lazce, úřední hodiny: úterý 16.30-18.00 květen 2005, 300 výtisků
tel.: 553 794 427 e-mail: suche.lazce@opava-city.cz internetové stránky: www.suchelazce.cz

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

2.6.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka červnového čísla zpravodaje je 2.6.2024, zpravodaj by měl vyjít 12.6.2024.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky