Zpravodaj srpen 2004

Sucholazecký zpravodaj srpen 2004

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Vás Zastupitelstvo MČ Opava - Suché Lazce bude informovat o novinkách v naší obci a o tom co se udalo v uplynulém období, také si Vás dovolí pozvat na posvícení, které proběhne v centru obce ve dnech 3.-5. září 2004. Zájmové organizace Vás seznámí se svou činností.

Program oslav Sucholazeckého posvícení 2004

Pátek 3. září
16.00-22.00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé kolotoče, střelnice

Sobota 4. září
14.00-22.00 kolotoče, elektrická autíčka, střelnice

Program pro děti a rodiče
15.00-17.00 soutěžní odpoledne pro děti-soutěže o ceny pro děti i rodiče
17.00-20.00 diskotéka pro děti a mládež
13.30 mistrovské utkání v kopané žáků Suché Lazce - Služovice
16.30 mistrovské utkání v kopané mužů Suché Lazce - Bolatice

Večerní program
20.00-02.00 taneční zábava - živá hudba k poslechu a tanci (Boby a Joe) soutěže pro dospělé

Neděle 5. září
Poutní mše svatá V 10.30 hodin bude v kapli Andělů strážných sloužena poutní mše svatá s požehnáním chleba a soli tzv. "dožínky". Celebrantem bude Mons. Marcel Tesarčík - generální vikář Ostravsko-opavské diecéze.
V 15.00 hodin proběhnou v kapli nešpory k svatým Andělům strážným a svátostné požehnání.

13.00-22.00 odpolední a večerní zábavné atrakce pro děti i dospělé kolotoče, střelnice, elektrická autíčka

Občerstvení bude zajištěno.
Věříme, že se oslavy posvícení vydaří stejně jako vloni a že se přijdete se svými přáteli a hosty pobavit. Srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.

Z činnosti zastupitelstva

Rekonstrukce Obecního úřadu a úprava středu obce
V měsíci září začne celková rekonstrukce budovy obecního úřadu a okolí. Bude provedena výměna oken, dveří, elektroinstalace a rozvodů vody a topení. Provedou se izolace sklepních prostor, opravy omítek a fasády. Nově se připraví i ordinace obvodní lékařky.
Úřad obce je přesunut do malé zasedací místnosti kulturního zařízení na Přerovecké 65, úřední hodiny budou zachovány (úterý 16.30-18.00). Nebude v provozu elektronická pošta na obecní úřad. Obecní knihovna je po dobu oprav uzavřena. Poštovní úřad je přesunut na poštu do Komárova.

Síň historie obce
Žádáme občany, kteří vlastní jakékoli dokumenty nebo fotografie vztahující se k historii naší obce (od jejího vzniku v r. 1377 až do současnosti), aby je poskytli k ofocení na obecním úřadě. Tyto materiály budou použity pro připravovanou síň historie naší obce.

Hřbitov
V měsíci červenci byla provedena oprava čelní hřbitovní zdi. V současné době se provádí osázení plochy před hřbitovem. V červenci bylo provedeno vyčištění a prohloubení příkopu podél cesty na Strážnici.

Setkání na Strážnici
V sobotu 26.6.2004 ve 14 00 hodin v areálu střelnice na Strážnici proběhlo už druhé setkání občanů naší obce. Členky klubu důchodců připravily ke kávě vynikající koláče. Kdo měl hlad ochutnal výborný kančí guláš, udilo se trampské cigáro a bylo připraveno dobré pivo a další občerstvení. K poslechu vyhrávala místní dechová hudba. Setkání navštívili hlavně starší občané, vládla dobrá nálada až do podvečerních hodin.

Kaple
Opravy kaple Andělů strážných se chýlí do malého finále. O pracích, které na kapli proběhly v loňském roce jsme informovali v lednovém zpravodaji. Letos byly provedeny tyto práce:

Byly vyrobeny a vyměněny všechny dveře, provedená nová elektroinstalace, proběhlo odstranění starých omítek a provedení speciálních omítek včetně sanačních. Kaple byla vymalována a po vytvoření ozdobných štuků byla vyzdobena nástěnnými malbami. Byly zrestaurovány sochy, pod které byly vyrobeny nové podstavce. Zrestaurován byl také původní oltář a varhany, které byly i vyčištěny a naladěny. Na pavlači bylo zhotoveno nové zábradlí. Ve vstupu do kaple byly instalovány nové mříže. Bylo zhotoveno 11 židlí do kněžiště a proveden nátěr lavic. Zákristie byla vybavena novým nábytkem. V kapli je postaven nový mramorový obětní stůl a ambon. Bylo provedeno nové ozvučení a namontován digitální ukazatel čísel zpívaných písní. Bylo nainstalováno nové osvětlení kaple. Na zvonici byla provedena nová podlaha a zvonice byla vybavena novým středním zvonem. Nad vchodem do kaple byla zhotovena nová stříška a byla provedena oprava břízolitové fasády.
Všechny práce na opravě kaple, které byly prováděny od začátku roku 2003, mohly být provedeny díky příspěvkům institucí i občanů.

Obecní úřad přispěl částkou 150 000,- Kč.
Komárovská farnost darovala 115 000,-Kč.
Peněžní dary občanů Suchých Lazců činily 299 050,- Kč.
Tyto finance byly použity na nákup materiálu, veškeré práce byly provedeny zdarma. Celkem bylo odpracováno 8 951 hodin, zcela bezplatně. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na opravách a věříme, že společné dílo bude sloužit ke spokojenosti všech občanů naší obce.
Z našich spolků

Tělovýchovná jednota - Dětský den
V sobotu 22.5.2004 ve 14.30 hodin uspořádala tělovýchovná jednota Suché Lazce pod záštitou starosty obce na svém hřišti Dětský sportovní den. Tato akce proběhla také za vydatné podpory lazeckých hasičů. Pro děti byly připraveny soutěže, ve kterých mohly dokázat svou dovednost. Do soutěží se zapojilo 90 dětí nejen z naší obce, ale i z okolí. Tato povedená akce se setkala s velkým ohlasem u dětí i zúčastněných rodičů. Za dobře organizovanou akci bych chtěl především poděkovat hlavní organizátorce paní Martině Hečkové, Pavlíně Friedlové, Veronice Žůrkové, Iloně Benové a manželům Šárce a Zdeňku Diehlovým.

Soutěže
Oddíl kopané starších žáků při TJ Suché Lazce hraje okresní soutěž. Trenéry žáků jsou Jiří Gřešek a Václav Žůrek. Hlavním manažérem a vedoucím mužstva je Zdeněk Diehel. K podstatné části mužstva patří také paní Šárka Diehlová, která se stará o administrativu.
Oddíl starších žáků obsadil letos v soutěži 11. místo. Toto umístění bylo ovlivněno stářím žáků, kteří jsou paradoxně nejmladšími v soutěži. I přesto dosáhli několika výborných úspěchů v podobě vyhraných zápasů proti celku Kylešovic, Služovic, Holasovic a také v remízových zápasech proti Vávrovicím a Budišovicím.

Konečné umístění mužstev sezona 2003-2004
Muži 1.B třídaStarší žáci okresní soutěž
pořadínázev obceskórebodypořadínázev obceskórebody
1Suché Lazce50:24501Hradec nad Moravicí97:457
2Staré Město44:26502Mokré Lazce44:3040
3Moravský Beroun55:28473Kylešovice48:3638
4Chlebičov39:24414Háj ve Slezsku54:3736
5Komárov42:32355Komárov47:3427
6Karlovice51:44356Chlebičov41:4327
7Stěbořice25:34297Budišovice35:4326
8Zlatníky35:36288Holasovice39:9123
9Břidličná33:46269Vávrovice17:4617
10Jindřichov35:462510Služovice34:4616
11Hynčice36:512511Suché Lazce28:7311
12Horní Benešov20:5423
13Hlavnice28:4821

Střelci gólů - muži
Bialek Petr3
Gróf Robert14
Havlas Robert14
Hečko Petr5
Kubín Petr2
Kožušník Vladimír2
Lípa Jiří3
Panáč Ivan3
Podešva Ivan2
Tondra Michal2

Oddíl mužů TJ Suché Lazce hrál až do letošní sezóny 1.B třídu. Už samotný postup do této soutěže byl pro ně obrovským úspěchem. Pod vedením trenérů Bohuslava Otoupalíka, Roberta Havlase a Ericha Říčného se jim podařilo letos překročit magickou hranici a družstvo postoupilo do 1.A třídy. Nemalý podíl na tomto úspěchu mají nejen samotní hráči, ale i všichni jejich fanoušci.
Díky patří rovněž všem sponzorům, především panu Vítězslavu Halškovi a Aloisi Bradovi a také obětavému a jedinečnému hospodáři panu Josefu Kubínovi a kronikáři Pavlovi Vinárkovi.
Za obětavou a dobře vykonanou práci všem děkuje předseda TJ Miroslav Satke.

Utkání mužů a žáků pro sezónu 2004-2005
Muži 1.A třídaStarší žáci okresní soutěž
datumčasnázev obcedatumčasnázev obce
21.8.16:30S.LazceSlavkov28.8.14:00HolasoviceS.Lazce
29.8.16:30PíšťS.Lazce4.9.13:30S.LazceSlužovice
4.9.16:30S.LazceBolatice12.9.14:00V.HošticeS.Lazce
11.9.16:00SvinovS.Lazce19.9.10:00S.LazceKylešovice
18.9.16:00S.LazceSl.Opava26.9.10:00ChlebičovS.Lazce
26.9.16:00VřesinaS.Lazce3.10.10:00S.LazceHáj ve Sl.
2.10.15:30S.LazceM.Lazce9.10.14:30M.LazceS.Lazce
9.10.10:15PorubaS.Lazce17.10.13:00PalhanecS.Lazce
16.10.15:00TřeboviceS.Lazce24.10.10:00S.LazceBudišovice
23.10.14:30S.LazceD.BenešovB31.10.14:00S.LazceVávrovice
31.10.13:30OldřišovS.Lazce6.11.13:30TěškoviceS.Lazce
6.11.13:30S.LazceKr. pole
14.11.13:30KobeřiceS.Lazce

Sbor dobrovolných hasičů

Soutěže
Za SDH Suché Lazce soutěží dvě družstva mladších žáků a dvě družstva starších žáků. První soutěž žáků v tomto roce proběhla v sobotu 8.5. v Komárově. Další okrsková soutěž žáků 15.5. ve Slavkově, z ní postoupilo družstvo starších žáků do okresního kola ve Vítkově.
Do okresní soutěže dorostenců 5. června ve Vítkově se zapojili i naši dorostenci. Členové zásahové jednotky soutěžili 16.5. v Kylešovicích "O pohár primátora Opavy". Z třinácti účastníků se umístili na 6.místě. Poprvé soutěžily naše ženy na okrskové soutěži v Komárovských Chaloupkách a potom na pohárové soutěži ve Štítině. Na obou soutěžích obsadily druhé místo. Na těchto soutěžích závodili i naši muži.

Hasičský tábor
Ve dnech 3.-10. července jsme uspořádali osmý hasičský tábor v krásném prostředí u barnovské přehrady na řece Odře. Je to vyvrcholení naší celoroční činnosti a odměna pro všechny děti, které se po celý rok věnují pravidelné činnosti v naší organizaci. Na letošním táboře se zapojilo čtyřicet dětí do oddílů: Růžiček, Slůňat, Piškotů a Kyselých rybiček.

Věnovali jsme se hasičině, prolézt jsme si mohli zásahové auto pro lesní požáry z Vítkova, viděli jsme výcvik služebních psů i se zadržením pachatelů. Svou zdatnost jsme prokázali při výletu do Budišova nad Budišovkou, byla to velmi dlouhá cesta. Hráli jsme různé táborové hry a nejlepší byl karneval a zpívání u táboráků. Po krásném týdnu se nám ani nechtělo domů.
Chtěli bychom poděkovat obecnímu zastupitelstvu a všem, kteří nám umožnili abychom se mohli tohoto tábora zúčastnit.

Další Sucholazecký zpravodaj roku 2004 vyjde před vánocemi v prosinci. Vaše písemné podněty a příspěvky, pozvánky na akce a informace o jejich průběhu jsou na obecním úřadě vítány! Možno také doložit fotografie.


Vydal ÚMČ Opava - Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95, Suché Lazce
úřední hodiny: úterý 16.30 - 18.00
Zpracoval: Valík, srpen 2004, 300 výtisků
tel.: 553 794 427 e-mail: suche.lazce@opava-city.cz internetové stránky: www.suchelazce.cz

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 30.11.2023:

1) Obecní úřad Suché Lazce Vás srdečně zve 3.12.2023 od 16:00 na Adventní koncert v kapli Andělů strážných, zazpívá operní pěvec Petr Urbánek.

Hlášení rozhlasu - úterý 28.11.2023:

1) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 2.12.2023 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

2) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s Klubem rodičů pořádá Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12.2023 v kulturním domě od 9 do 16 hodin. Můžete se těšit na ručně dělané výrobky vánočního charakteru, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě vánoční občerstvení.

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.12.2023 od (17:00) hodin:

Obecní úřad s pěveckým sborem G.ola pořádá od 17:00 hodin v Kapli Andělů strážných - Vánoční koncert sboru G.ola. Pozvánka.

29.12.2023 od (10:00) hodin:

AVZO pořádá pro své členy ukončení střelecké sezóny 2023 pod tradičním názvem "Poslední výstřel".

20.1.2024 od (20:00) hodin:

Obecní ples v sále hostince U Baly - pořádá obecní úřad Suché Lazce.

3.2.2024 od (20:00) hodin:

Od 20:00 hodin v sále hostince U Baly, se uskuteční "Tradiční hasičský ples 2024". Hraje skupina Merkur, bohatá tombola zajištěna. Pořádá (SDH Suché Lazce).

10.2.2024 od (8:00) hodin:

Mládež Suchých Lazců pořádá 15. ročník Pochování Basy s tradičním voděním medvěda po obci.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 5%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 46%

Celkem hlasů: 61 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky