Veřejná sbírka sv. Jan Nepomucký

Veřejná sbírka na opravu sochy a kapličky
sv. Jana Nepomuckého v Suchých Lazcích

Sbírka na renovaci kaple sv. Jana Nepomuckého

Cíl projektu:
Restaurování a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého. Oprava kapličky do původního vzhledu.

Vážení spoluobčané, v letošním roce 31. května 2021 jsme si připomněli třistaleté výročí od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, nejvýznamnějšího českého světce, který byl symbolem českého baroka. Sv. Jan byl a je zemským patronem Čech a Bavorska. V naší obci máme také kapličku tohoto světce a jedná se současně také o nejstarší objekt a kulturní památku, kterou Suché Lazce mají. Kapličku nechali v minulosti postavit nájemci bývalého manského statku jako svůj svatostánek. Tento manský statek (hospodářský dvůr) byl střediskem vrchnostenské správy v Suchých Lazcích a nacházel se v bloku budov mezi ulicemi Ve Dvoře, Jičínská, Májová a Přerovecká (obchod Tempo, hasičárna, parčík nad ní, bytovky a rodinné domy). Přibližně 300 let stará kaplička prošla za tu dobu několika opravami a proměnami. Dochovaly se záznamy o větších opravách v letech 1858, 1922, 1954, 1969 a 2005. Druhou sv. válku prošla kaplička jako zázrakem bez úhony. Zub času ale nelze zastavit a kaplička včetně sochy si žádá další zásah restaurátorů a oprav. Obecní úřad oslovil v roce 2020 několik restaurátorů, kteří zajistí odborné restaurování a konzervování vzácné dřevěné sochy, podstavce a stojanů. V plánu je také ve spolupráci s odborníky z památkového ústavu provést opravu interiéru i exteriéru do původního dobového vzhledu včetně původních okrasných říms a dřevěné šindelové střechy. Při rekonstrukci se možná také objeví původní malby, které by se tímto zachovaly. Skupina restaurátorů a nadšenců v čele s D. Halátkem z památkového ústavu již v minulosti podobným způsobem opravila v Komárově na Oáze barokní kapličku z roku 1711 (u křižovatky na okraji Komárova). Záměrem obecního úřadu je dosáhnout podobného cíle a zapsat kapličku sv. Jana Nepomuckého v Suchých Lazcích na seznam kulturních památek.

Obecní úřad v listopadu 2021 vyhlásil
veřejnou sbírku
na
opravu sochy s podstavcem a dvou sloupů. Jedná se o účelovou sbírku.
Obecní úřad si tímto dovoluje oslovit všechny spoluobčany, aby přispěli jakoukoliv finanční částkou a pomohli tak získané finanční prostředky investovat do restaurování a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého s podstavcem a dvěma sloupy.

Občané mohou své finanční dary předat na pobočce pošty partner v obecním domě v Suchých Lazcích u asistentky Z. Kubicové.
Finanční dary je možné také posílat elektronicky převodem na transparentní účet:

2302069360 / 2010

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět.
Transparentní účet zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2302069360

Oprava interiéru a exteriéru kapličky do původního vzhledu bude uhrazena z rozpočtu obce.

Osobou, která je oprávněná disponovat s výše uvedeným účtem, je starosta městské části Opava-Suché Lazce pan Mgr. Petr Orieščík. Jedinými oprávněnými osobami pro vybírání peněz od občanů (oproti podpisu na sběrné listině) pověřenými zastupitelstvem městské části Opava-Suché Lazce jsou Mgr. Petr Orieščík, Ing. Václav Skuplík a Zuzana Kubicová.
Sbírka financí byla zahájena 16.11.2021 a končí 16.10.2022 (nebo dříve při dosažení cílové částky).

Dobové fotografie s výklenkovou kapličkou sv. Jan Nepomucký. Zdroj: archiv obce.

autor článku: David Závěšický 11/2021 - poslední úprava 15.11.2021

sdílet článek o sbírce sv. Jan na
Facebooku

Závěšický

článek o sbírce sv. Jan zpracoval pro web
David Závěšický (11/2021)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 11.6.2024:

1) Výbor Klubu důchodců zve své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2024 od 16 hodin, v salonku Hostince U Baly.

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 6.6.2024:

1) Vážení spoluobčané, 7. a 8. 6. 2024 se konají volby do Evropského parlamentu. V naší městské části Suché Lazce se volby konají v kulturním domě na ul. Přerovecké 129/68. Začátek voleb je v pátek 7.6.2024 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8.6.2024 od 8 do 14 hodin.

2) Vážení spoluobčané každý čtvrtek od 19 - 20:15 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ Suché Lazce kurz jógy s cvičitelkou Ivanou Jelonkovou. Cena za jednu lekci je 150,- Kč, Jógamatka a deku s sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

17.6.2024 od (16:00) hodin:

Výstava fotografií Josefa Kalužíka, od pondělí 17.6.2024 do pátku 21.6.2024 denně od 16 do 19 hodin v kulturním zařízení. Pozvánka.

21.6.2024 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "9. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2024" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

28.6.2024 od (18:00) hodin:

AVZO Suché Lazce srdečně zve na 7. ročník "Táboráček" v areálu střelnice na Strážnici. Pozvánka.

3.7.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

7.8.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky