Lokalita Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem

Lokalita Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem

Zdroj: Vincenc Prasek: Pozůstalost - Stránka: 284 | Volná část: svazek: Historická topografie země Opavské, A-K Díl II.

Zaniklá obec "Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem". Tato ves stála na pozemcích kláštera Hradišťského, totiž na zboží Pustopolomském. Kdy ta Lhota vznikla, nebude tuším těžko uhodnouti, všímneme-li si jména jejího, nebot tak jako Budišovice založil opat Budiš, tak bude nepochybno, že tuto Lhotu založil a po sobě pojmenoval kněz opat Václav Hřivnač, jenž opatoval od roku 1412 - 1433. Jakož pak právě za tohoto opata zboží kláštera Hradišťského od knížat Opavských po příkladu krále Zikmunda bylo zabráno, bude netěžko porozuměti zprávě následující. L. 1441. kníže Václav vzdal tu "Lhotku, kteráž leží podle hranic Novosedlických a Lazeckých a Pustopolomských", Zbyňkovi Hřivnačovi ze Štítiny k věčnému dědictví.1) Ten vklad učiněn pod nápisem Hřivnáčova Lhota. Že ani Novosedlice ani Lazce nemohly hraničiti s pozemky Pustopolomskými jinde leč u Podvihova, kterýž ovšem náležel pod panství Pustopolomské a klášteru Hradišťskému, jest zřejmo. Odpor proti tomuto vkladu učiněn teprve L 1461., kdež "kněz Jakub, probošt Oldřišovský od kněze opata i ode všeho konventu kláštera Hradiště učinil odpor proti Hřivnáčovi o Pustu Lhotu nad Novů Sedlicí, že to jest bez jejich vuole vloženo ve deky".2) Tomu odporu nedáno nejspíše místa, neb 1. 1492. zapsána paměť, "že jakož Petr Štos z Kúnic a z Štítiny držel Lhotku pustu, kteráž leží nad Přerovcem, v zástavě od Václava Hřivnáče, že týž Václav Hřivnáč ji jmenovanému Petrovi Stošovi vkládá".*) Tím pozemky tyto mniší přešly ke zboží Štítinskému. Kdy ta Lhota opustla, viz můj článek nadepsaný "Osady zaniklé na Opavsku".4)
1) O. I. 32. 2) Půh. I. 67. 3) O. III. 14. 4) V 3. progr. česk. gymn. Op.

Vincenc Prasek: Historická topografie země Opavské - str. 131

Zpracoval D. Závěšický 10/2020.

sdílet článek o původu názvu SL na
Facebooku

Závěšický

článek o původu názvu SL zpracoval pro web
David Závěšický (2020)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu úterý 29.11.2022:

1) Obecní úřad Suché Lazce ve spolupráci s dobrovolníky pořádá kulturní akci "Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích". Krátká kulturní akce proběhne ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 17:00 hodin. Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Občané si mohou, prohlédnou opravenou kulturní památku Suchých Lazců.

2) Obecní úřad městské části Suché Lazce pořádá v neděli 4. 12. 2022, od 15 hodin Adventní koncert v kapli sv. Andělů strážných v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - úterý 22.11.2022:

1) Vážení spoluobčané ve středu 23. 11. 2022 po svozu odpadu nechejte své popelnice do cca 14 hodiny před svými domy, Technické služby Opava budou opět opatřovat čipem popelnice.

2) Obecní úřad MČ Suché Lazce srdečně zve všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, před obecním úřadem, které se uskuteční v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00 hodin. Bude pro vás přichystán vánoční program a poté začne samotné rozsvícení stromečku.

zobrazit vše

Kalendář akcí

1.12.2022 od (17:00) hodin:

Přivítání sv. Jana v Suchých Lazcích - Přijďte s námi přivítat, téměř po půl roce, zpět v naší obci, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého v opravené kapličce. Pozvánka.

4.12.2022 od (15:00) hodin:

Adventní koncert v kali sv. Andělů strážných vystoupí Petr Urbánek basbaryton v doprovodu Nenko Slavov na klávesové nástroje. Pozvánka.

9.12.2022 od (17:00) hodin:

Valná sboru dobrovolných hasičů Suché Lazce v kulturním domě.

11.12.2022 od (9:00) hodin:

Vánoční jarmark v kulturním domě od 9 do 17 hodin. Pozvánka.

31.12.2022 od (10:00) hodin:

Upomínka: 31.12. je termín pro podání rozpočtu obecních složek do rukou starostovi městské části pro následující rok 2023.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 29%
Televize - Prima 3%
Televize - Nova 1%
Televize - Barandov 3%
Televize - ostatní domácí stanice  3%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 4%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 1%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 0%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 0%
Web - Novinky.cz 7%
Web - Seznam Zprávy.cz 16%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 0%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 1%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 1%

Celkem hlasů: 89 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky