Lokalita Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem

Lokalita Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem

Zdroj: Vincenc Prasek: Pozůstalost - Stránka: 284 | Volná část: svazek: Historická topografie země Opavské, A-K Díl II.

Zaniklá obec "Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem". Tato ves stála na pozemcích kláštera Hradišťského, totiž na zboží Pustopolomském. Kdy ta Lhota vznikla, nebude tuším těžko uhodnouti, všímneme-li si jména jejího, nebot tak jako Budišovice založil opat Budiš, tak bude nepochybno, že tuto Lhotu založil a po sobě pojmenoval kněz opat Václav Hřivnač, jenž opatoval od roku 1412 - 1433. Jakož pak právě za tohoto opata zboží kláštera Hradišťského od knížat Opavských po příkladu krále Zikmunda bylo zabráno, bude netěžko porozuměti zprávě následující. L. 1441. kníže Václav vzdal tu "Lhotku, kteráž leží podle hranic Novosedlických a Lazeckých a Pustopolomských", Zbyňkovi Hřivnačovi ze Štítiny k věčnému dědictví.1) Ten vklad učiněn pod nápisem Hřivnáčova Lhota. Že ani Novosedlice ani Lazce nemohly hraničiti s pozemky Pustopolomskými jinde leč u Podvihova, kterýž ovšem náležel pod panství Pustopolomské a klášteru Hradišťskému, jest zřejmo. Odpor proti tomuto vkladu učiněn teprve L 1461., kdež "kněz Jakub, probošt Oldřišovský od kněze opata i ode všeho konventu kláštera Hradiště učinil odpor proti Hřivnáčovi o Pustu Lhotu nad Novů Sedlicí, že to jest bez jejich vuole vloženo ve deky".2) Tomu odporu nedáno nejspíše místa, neb 1. 1492. zapsána paměť, "že jakož Petr Štos z Kúnic a z Štítiny držel Lhotku pustu, kteráž leží nad Přerovcem, v zástavě od Václava Hřivnáče, že týž Václav Hřivnáč ji jmenovanému Petrovi Stošovi vkládá".*) Tím pozemky tyto mniší přešly ke zboží Štítinskému. Kdy ta Lhota opustla, viz můj článek nadepsaný "Osady zaniklé na Opavsku".4)
1) O. I. 32. 2) Půh. I. 67. 3) O. III. 14. 4) V 3. progr. česk. gymn. Op.

Vincenc Prasek: Historická topografie země Opavské - str. 131

Zpracoval D. Závěšický 10/2020.

sdílet článek o původu názvu SL na
Facebooku

Závěšický

článek o původu názvu SL zpracoval pro web
David Závěšický (2020)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - středa 28.2.2024:

1) Dobrovolníci za podpory obecního úřadu městské části Suché Lazce Vás zvou na Sucholazecký dětský bazárek. Zveme vás na malou burzu jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a potřeb pro děti i dospělé.
V neděli 3.3.2024, od 8:00 do 13:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích.
Příjem zboží, které chcete prodat: Sobota 13:00 - 15:30 hodin kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí e-mailu: katkakurkova14@seznam.cz nebo tel.: 607 172 130.

Hlášení rozhlasu - úterý 20.2.2024:

1) Vážení spoluobčané, Studénka Drůbež bude v Suchých Lazcích ve čtvrtek 22.2.2024 od 9:00 - 9:15 hodin na parkovišti u OÚ nabízet k prodeji kuřice různých barev, krmné směsi a vitamíny. 

zobrazit vše

Kalendář akcí

21.3.2024 od (8:00) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060936919 od 8:00 do 13:00 hodin.

24.3.2024 od (16:00) hodin:

Uzávěrka dubnového čísla zpravodaje je 24.3.2024, zpravodaj by měl vyjít 4.4.2024.

3.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.4.2024 od (8:30) hodin:

SDH Suché Lazce pořádá sběr železného šrotu v obci. Pozvánka zde.

6.4.2024 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH Suché Lazce před hasičárnou. Pozvánka zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 22%
Odbornou firmou. 5%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 45%

Celkem hlasů: 74 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky