Dětské hřiště škola Suché Lazce

Nové hřiště základní a mateřské školy Suché Lazce

Projekt je aktuálně ve fázi realizace.

Události kolem projektu: (přesné hodiny brigádníku se vedou ve stavebním deníku. Není on-line.)


vloženo - 17.9.2017
Sobotní brigáda 16.9.2017 byla kvůli nepřízni počasí zrušena.


vloženo - 13.9.2017
Středa 13.9. odvoz suti, hlíny a úlklid staveniště. Brigádníci: Petr Orieščík, Martin Žůrek, David Martínek.


vloženo - 11.9.2017
Firma od pondělí 11.9. insatluje nový plot, byl navezen kačírek, pokračuje se v realizaci venkovního chodníku.


vloženo - 9.9.2017
Dopolední brigáda v sobotu 9.9. Zaměření vchodu do budovy (oblouk z obrubníků), vození kačírku na atrakci Zamčisko. Broušení desek na atrakci. (od 9.9.do 12.9.) Brigádníci: Tomáš Ondra, Petr Orieščí, David Závěšický, Václav Skuplík, Josef Doboš.


vloženo - 5.9.2017
Firma od 4.9. rozebírá chodník od kříže u školy až po Pana Kašinga. Stará dlažba se uložila na palety a bude odvezena do skladu k odprodeji pro S.L. občany - 5kč/ks (6 palet). Bude následovat položení nových obrubníků a realizace nového plotu. Brigádníci: Petr Orieščík, Martin Orieščík, Šárka Slavíková na brigádě v úterý 5.9.2017 dosypávali plochy hlínou v oblasti atrakce zamčisko. 4.9. insatalace patek na zamč. D.Z. (probíhá příprava materiálu broušení, složení a nátěr hranolů desek, a kuláčů. DZ)


vloženo - 30.8.2017
Brigáda středa 30.8.2017 - Firma položila chodník za schody u kulturního domu. Začla montáž hracího prvku jehlan (technické služby - www.sportclub.cz). Přetažení stěrkou načisto, vnitřní str. pisk., + nátěr vodním sklem. Došlo k dosypávání 17m3 písku do pískoviště (vození kolečkem do pískoviště, reálně bylo 13m3). Brigádníci: Václav Skuplík, David Vavrečka, Pavel Nelešovský, Radm Palzer (+Jan Palzer), Josef Bulka, David Závěšický, Tomáš Ondra, Petr Orieščík. Kropení trávy. V 19 h. proběhla schůzka s realizátory opravy(restaurátory) kříže.


vloženo - 29.8.2017
Brigáda úterý 29.8.2017 - stěrkování vnitřního pískoviště na jemno. Brigádníci: Radim Palzer, David Závěšický. Kropení trávy Petr Orieščík. Firma posypala pískem chodníky.


vloženo - 27.8.2017
Brigáda neděle 27.8.2017 - setí nové trávy na upravené plochy, kropení trávy. Brigádníci: Petr Orieščík, Kateřina Kůrková.


vloženo - 24.8.2017
Na brigádě 24.8.2017 se prováděly povrchové úpravy terénu. Bagrem se srovnal terén trávníku u vchodu do MŠ (jižní strana), traktorem se vozila přesitá půda od prozatimní skládky u hřbitova. Materiál na obecním pozemku u hřbitova (prozatimní skladka) bude použit jako podklad pro budoucí parkoviště před restaurací HEJA. Brigádníci: Petr Orieščík, David Závěšický, David Vavrečka, Martin Žůrek, Jaroslav Kadula, David Martínek, nechyběl také maldý brigádník Matěj Vavrečkovi.


vloženo - 24.8.2017
Na brigádě 24.8.2017 se prováděly povrchové úpravy terénu. Brigádníci: Václav Skuplík, Petr Orieščík, Pavel Nelešovský, David Vavrečka, nechyběli i malí brigádnící Matěj a Vítek Vavrečkovi.


vloženo - 23.8.2017
Na brigádě 23.8.2017 se bagrem srovnával terén + další povrchové úpravy. (+ kontrolní měření patek pergola a atrakce) Brigádníci: Patrik Komenda(bagr), Martin Schweidler(traktor), Petr Orieščík, David Závěšický.


vloženo - 22.8.2017
Na brigádě 22.8.2017 se upravovaly vnitřní stěny pískoviště (perlinka, stěrka). Brigádníci: Radim Palzer, David Závěšický.


vloženo - 19.8.2017
Na veřejné sobotní brigádě v sobotu 19.8.2017, která se konala od 7 do 12 hodin se sešlo celkem 7 brigádníků. Byly uklizeny travní plochy(hrabání, sečení, kultivace) a uklizena suť. Na atrakci Zamčisko byly dosypány hlíněné plochy a vytvořena drenáž. Firma pokračovala v realizací obrubníků kolem severní části schodů a západní části budovy. Brigádníci: Pavel Nelešovský, David Závěšický, David Vavrečka, Václav Skuplík, Tomáš Ondra, Jan Jedlička. Starosta a Kateřina Kůrková zajistili občerstvení (pivo a klobásy).


vloženo - 17.8.2017
Průběh prací firma - chodníky: 6.8.2017 rozebrání chodníku, pondělí 14.8.2017 nová pokládka chodník kolem pískoviště a pergoly, čtvrtek 17.8.2017 betonování 4. patek u druhých zadních schodů.
Středa brigáda Perlinka stěrka část pískoviště - Radim Palzer.


vloženo - 3.8.2017
Ve čtvrtek 3.8.2017 byly dobetonovány poslední patkypro zamčisko od 14:30 do 17:30 hodin. Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer.


vloženo - 2.8.2017
Ve středu 2.8.2017 se usadila první vrstva patek pro zamčisko od 15:30 do 17:30 hodin. Dovezení plotovek, roxorů a chem. kotvy na patky. Slunečné počasí s teplotami 34°C. Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer.


vloženo - 31.7.2017
V pondělí 31.7.2017 se zaměřovala výška patek pro zamčisko a přesnost usazení dlažby u pískoviště od 16:00 do 17:30 hodin. Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer. Dlažba kolem pískoviště je položena, jsou zde však technické nedostatky(špatné spádování a prohlubně) které musí opravit dodavatelská firma.


vloženo - 27.7.2017
Ve čtvrtek 27.7.2017 se konala brigáda od 16:00 do 18:30 hodin. Pracovalo se na atrakci zamčisko, dobetonovaly se zbylé patky. Brigádníci: David Závěšický, Petr Kubesa.


vloženo - 26.7.2017
Ve středu 26.7.2017 se konala brigáda od 16:00 do 18:00 hodin. Pracovalo se na atrakci zamčisko, betonovaly se patky (pochyběl štěrk). Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer.


vloženo - 25.7.2017
V úterý 25.7.2017 se konala brigáda od 16:15 do 19:45 hodin. Pracovalo se na atrakci zamčisko, zabetonovaly se dvě patky a uložily se obrubníky pro šachtu pod atrakcí. Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer, Josf Doboš ml.


vloženo - 22.7.2017
V sobotu 22.7.2017 se konala od 8:00 do 12:45 hodin veřejná brigáda. Byla dosypána makadamem jáma u západní zdi (nad starou jímkou, u odpadů násyp písku s geotextilií), vykopány patky pro atrakci zamčisko, vykopaly se doskokové plochy na přesný tvar. Polojasné počasí s teplotami 31°C. Brigádníci: Petr Orieščík, Pavel Nelešovský, David Vavrečka, Tomáš Ondra, Emil Buksa, Martin Pavlíček, Petr Havrlant, Daniel Dubovický, Dan Dodek. Občerstvení připravila Kateřina Kůrková.


vloženo - 20.7.2017
Ve čtvrtek 20.7.2017 následovala od 16:00 hodin další brigáda. Betonovala se zbývající patka pergoly, došlo k zaměření patek a kačírku pro atrakci zamčisko, bylo zastěrkováno pískoviště z venkovní strany (perlinka, rohovky, stěrky). Brigádníci: David Závěšický, Radim Palzer, Petr Orieščík a Josef Doboš ml.


vloženo - 18.7.2017
V úterý 18.7.2017 se konala od 16:00 hodin další brigáda. Firma má položený chodník kolem budovy, je položen obrubník kolem pískoviště a usazen akodren u stěny. Makadamem byla zasypána jímka (bagrem - Patrik Komenda) s drenáží u západní stěny. Den předtím byla stěna natřena tekutou lepenkou(Martin Žůrek). Na stěnu byla připevněna nopovací folie až na dno nádrže hned vedle drenážní trubky. Současně se betonovaly patky pergoly a proběhlo zaměření pro realizaci atrakce zamčisko. Brigáda začala v 16. hodin a skončila ve 21. hodin. Brigádníci: Petr Orieščík, Martin Orieščík, David Vavrečka, Pavel Nelešovský, Václav Skuplík, Tomáš Ondra, Josef Doboš, Patrik Komenda (bagr), David Závěšický, Radim Palzer. Tereza Vavrečková připravila večeři pro všechny brigádníky.


vloženo - 14.7.2017
V pátek 14.7.2017 firma položila dlažbu jížní strana chodníku. Václav Kašing usadil zbylou část kanálu pro akodren a svod od přístřešku schodiště.


vloženo - 13.7.2017
Ve čtvrtek 13.7.2017 firma položila obrubníky ze západní strany školy (zadní vchod do školy). Dobetonovalo se pískoviště (vrchní část), dozdily se zbývajíci jeden a půl oblouku. Rozebralo se staré dřevěné pískoviště. Klára Malohlavová a Eva Plachká přinesly občerstvení (obložené chleby, meloun a minerálky). Petra Skuplíková připravila výborné klobásky. Děkujeme velmi všem za pomoc. Brigádníci (16h-19h): Václav Skuplík, Ladislav Carnecký (betonáž), Petr Malohlava, Jiří Friedel, Martin Žůrek (zdení oblouků), Daniel Stibor, Petr Orieščík, David Závěšický, Jan Jedlička.


vloženo - 12.7.2017
Ve středu 12.7.2017 firma pokračovala v pokládce obrubníků pro chodník jižní strana budovy(vchod), byla prokopána drenáž na dno nádrže až k vpusti kanálu, položení drenážní trubky, obsypání trubky makadamem, položení geotextilie, další násyp, pokládka trubky pro odvodnění z okapů a zasypání drenáže od vpusti kanálu až po začátek jímky. Byly vyzděny jeden a půl stěny mezi piliřema. Bylo postaveno bednění pro pískoviště. Odborná konzultace se staveřem J. Víchou a statikem D. Cvancigerem. Brigádníci: Václav Skuplík, David Závěšický, David Vavrečka, Petr Orieščík, Václav Kašinga (pokládka drenáží a svodů), Martin Orieščík, Martin Žůrek(zdění oblouků), Patrik Knop, David Martínek, Tereza Vavrečková (napekla výbornou pizzu pro všechny brigádníky), Nela Skuplíkova donesla obložené chleby a pivo :). Starosta jako vždy zajistil pivní občerstvení. Nechyběli dva nejmladší brigádníci Matěj a Vítek Vavrečkovi. Brigáda začla v 15:30 a skončila ve 20:50 hodin.


vloženo - 11.7.2017
V úterý 11.7.2017 firma pokračovala v pokládce podkladu pro chodník, vykopání patek pro základ pergoly. Vybetonovala se část ztraceného bedněbí na pískovišti a byla ručně vykopána polovina drenáže z jímky do kanálu. Brigádu doprovázelo deštivé počasí. Brigádníci (16h-19h): Václav Skuplík, David Vavrečka, Petr Orieščík, Daniel Stibor, Patrik Knop.


vloženo - 10.7.2017
V pondělí 10.7.2017 se pokračovalo zaměřením patek pro pergolu. Firma provedla zaměření a podkládku základů pro chodník, částečné položení prvních obrubníků ke zdi školy vč. nop. folie (jižní strana). Ruční vykopání, položení a zasypání odpadové trubky k funkční žumpě. Proražení skruže pro drenáž, příprava pro drenáž. Namíchání betonu pro stracené bednění západní strana pískoviště, usazení první řady.
Brigádníci (16h-19h): Petr Orieščík, Václav Skuplík ml., Václav Kašing st.(pokládka a materiál odvodnění), Daniel Stibor, Tomáš Ondra, David Vavrečka, David Závěšický, Patrik Knopp, Martin Žůrek, David Martínek. (občerstvení: obložené chleby - Petra Skuplíková, pivo - Tereza Vavrečková)


vloženo - 9.7.2017
V neděli 9.7.2017 se od 8:00 h. do 14:00 h. pokračovalo v bagrování dopadových ploch, byla vybagrovaná stará trubka do funkční žumpy, aby byla vyměněna za novou (stará protékala v napojení pod záchody do staré nefunkční žumpy), byla vykopaná drenáž pro odvodnění z úseku staré nefunkční jímky pod záchody (přístavkem) a vapkou bylo vyčištěno zdivo pískoviště.
Celkem se účastnilo 9 dobrovolníků: bagrista, Petr Orieščík, Václav Skuplík ml., Daniel Stibor, Petr Janda, Tomáš Ondra, Martin Pavlíček, Václav Skuplík st. (traktor). Václav Kašing.


vloženo - 8.7.2017
V sobotu 8.7.2017 se od 8:00 hodin konala na školním hřišti další veřejná brigáda. Provedlo se vybagrování písku z pískoviště, odstranění všech starých omítek na základu (sokl), vybagrovaly se některé dopadové plochy. Znovu se vybagrovala "stará žumpa" přičemž bylo zjištěno že je propojená s vedlejší místností (pod záchody). Z této místosti byly odstraněny nefunkční plechové dveře a vysekán otvor pro větrání v soklu místnosti (na místě starého zazděného okna). Byla přivezena 1 vlečka makadamu. Na jížní straně přístavku byla usazena nopovací folie s drenáží a zasypána makadamem. Do 19 hodin se pak vybíral obsah staré nefunkční žumpy (převážně suť s hlínou)
Celkem se účastnilo 20 dobrovolníků: bagrista, Petr Orieščík, Vlastik Orieščík, Václav Skuplík ml., Václav Skuplík st., Pavel Žůrek, David Závěšický, Josef Doboš ml., Martin Pavlíček, Tomáš Ondra, Lukáš Dener st., Tomáš Vašek, Marek Matrosz, Patrik Knopp, Daniel Stibor, Martin Žůrek, Jan Vlha, Petr Janda, nakládač Jan Sonek, občerstvení připravila Dana Zůrková. Starosta zajistil občerstvení pizza a pivo.


vloženo - 1.7.2017
Proběhla 1. veřejná brigáda na školním hřišti 2017. V sobotu 1.7.2017 se od 8:00 hodin konala na školním hřišti první veřejná brigáda zaměřená na rekonstrukci hřiště. Starosta zajistil občerstvení pizza a pivo. Celý článek zde.


vloženo - 30.6.2017
V Nápadech pro Opavu vyhrálo rozšíření hřiště v Suchých Lazcích. Rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích získalo v prvním ročníku Nápadů pro Opavu nejvíce hlasů. Z 2768 hlasů, které v průběhu června došly, dostal tento projekt 820 hlasů. Celý článek zde.


vloženo - 1.6.2017
Začalo hlasování v projektu Zdravé město Opava

V internetové anketě nápady roku 2017 byl zveřejněn také náš projekt. Lidé můžou podpořit projekt "Suché Lazce dětem" hlasováním pro naše hřiště. Pomozte také vy zajistit další finance na jeho realizaci. Díky všem, kteří budou hlasovat pro projekt "Suché Lazce dětem" Hlasujte zde


vloženo - 31.5.2017
Schůzka s vedením školy

31.5.2017 v 17:55 se konala na dětském hřišti schůzka k realizaci hřiště, na které se upřesňovaly hrací prvky, ke kterým se vyjadřoval jak realizační tým tak představitelé školky a další zůčastnění. (Dana Žůrková, Tereza Čeperová, Petr Orieščík, Vlaďka Lencová, Václav Skuplík, Petr Žůrek, Radim Palzer, David Závěšický, Josef Doboš ml. ...)


vloženo - 28.4.2017
Dokumentace hracích prvků je hotová.

Byly zpracovány hrací prvky s pracovním názvem Zamčisko, Pergola s pískovištěm a Tabule, které jsou nyní k nahlédnutí na stránce hriste.suchelazce.cz. Snažíme se získat finanční podporu města z projektu zdravemestoopava.cz, držte nám palce. :). Realizace po získaní financí červen-červenec 2017.


vloženo - 4.1.2017
Příprava dokumentace hracích prvků.

Od prosince 2016 probíhá příprava technických listů pro jednotlivé hrací prvky. Zde je malá ukázka vizuálu jedné z atrakcí "hrad zamčisko". Vše o těchto atrakcích najdete na webu hriste.suchelazce.cz


vloženo - 26.8.2016
Sucholazecký zpravodaj strana 2. - článek starosty.

Je nutné také informovat o věcech, které se, ale úplně nedaří podle našich představ. Věc, která mne velmi mrzí, je protahování rekonstrukce dětského hřiště při naší ZŠ a MŠ. Bohužel v případech, kdy si stavby vyžadují vyjádření příslušných úřadů a potřebují mnoha schválení, nejsme pány situace a to má za následek velké průtahy. Každopádně slibuji, že naše ZŠ a MŠ dostane velmi reprezentativní dětské hřiště, bohužel s dovětkem, že realizace si vyžádá více času, než jsme očekávali. zobrazit zpravodaj 2016-8


vloženo - 12.7.2016
17. zasedání zastupitelstva - bod jednání 6 / 17 Dětské hřiště MŠ a ZŠ Suché Lazce.
Starosta obce informoval zastupitele o dokončení projektové dokumentace dětského hřiště MŠ a ZŠ v Suchých Lazcích. Starosta obce podal návrh, na schválení poskytnutí další dotace, a to ve výši 200 000 Kč, která bude použita na veškeré povrchové úpravy, tak, aby byly zhotoveny všechny najednou. Dále pak, bude vybrán dodavatel, na základně nejvhodnější cenové nabídky. P. Ing. Petr Paláček se dotázal na užívání parkoviště u dětského hřiště. Parkoviště u ZŠ a MŠ nebylo dopravním inspektorátem schváleno a tudíž nebude realizováno. Bude pouze realizována odstavná plocha pro kontejnery. Hlavním důvodem je bezpečnost při cestě dětí do školy a ze školy. Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování, pro schválení finanční dotace ve výši 200 000 Kč, která bude využita k realizaci zpevněných ploch. Taktéž informoval zastupitele, že město si vyžaduje v usnesení jasný popis toho, na co konkrétně budou finanční prostředky využity. Proto je nutné rozhodnutí zastupitelstva . Starosta dále volí osoby pověřené stavebním dozorem, a to p. Bc. Jiřího Lerche a p. Davida Závěšického.
zobrazit 17. zasedání zastupitelstva


První část projektu nového školního hřiště by měla být realizována v první polovině roku 2016. Práce a jednání nad studií hřiště probíhaly od 10. dubna 2015. Mezitím proběhlo několik jednání a schůzek mezi členy zastupitelstva, školy, starosty a architekta Ing. arch. Petra Mlýnka.
Realizační tým: architekt - Ing. arch. Petr Mlýnek; zastupci školy - Mgr. Martina Škrobánková, Dana Žůrková; vedoucí projektu - Ing. Václav Skuplík, Radim Palzer, David Závěšický, Josef Doboš ml.; členové projektu - Mgr. Petr Orieščík, Pavel Nelešovský, Ing. Petr Žurek a další ... Další členové týmu jsou vítani. (seznam bude postupně aktualizován)

Realizace bude pravděpodobně rozdělena do tří etap. V 1. etapě by se mělo upravovat hřiště MŠ (letní prázdniny), v 2. etapě se bude realizovat hřiště ZŠ (letní prázdniny) a ve 3. etapě pak předzahrádka školy. Realizace proběhne formou veřejných brigád a dobrovolných prací (aby se ušetřilo maximum financí na realizaci a materiál). Budeme velmi rádi, když nám přijdete pomoci! Další informace budou následovat. Děkujeme za Váš zájem.

Část projektové dokumentace:
- 1-vyskopis-polohopis-1_250 A3.pdf
- c-1-situace-zakres-KM-1_1000 A4.pdf
- c-2-situace-stavajici-stav-1_250 A3.pdf
- c-3-situace-navrh-1_250-A3.pdf
- c-4-situace-koordinacni-1_200-A2.pdf
- c-5-situace-architektonicka-1_200-A2.pdf


Zpět na projekty Suché Lazce

sdílet článek o hřišti ŽŠ a MŠ na
Facebooku

Závěšický

článek o hřišti ŽŠ a MŠ připravil
David Závěšický (2016)

Anketa, názory občanů

Pošlete nám vaše náměty a připomínky, rádi Vám je zodpovíme.

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu- čtvrtek 21.9.2017:

1) TJ Suché Lazce zve všechny spoluobčany na mistrovské utkání mužů TJ Suché Lazce s Malými Hošticemi. Zápas proběhne v sobotu 23.9.2017 od 16:00 na obecním fotbalovém hřišti.

Hlášení rozhlasu - pondělí 18.9.2017:

1) ve čtvrtek 21.9.2017 se v Kulturním domě koná od 17 hodin veřejné projednávání možné realizace workoutového hřiště s příslušenstvím v prostoru současné zeleně před hasičárnou. Dále se bude řešit dopravní situace ulice Ve Dvoře.

2) Od pondělí 25. září do pátku 29. září praktický lékař MUDr. Vít Kašpárek z důvodu dovolené neordinuje. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Darji Palzerové v Hrabyni a Velké Polomi, bližší informace jsou uvedeny v budově Obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

3) Pan Přemysl Plachký, nabízí občanům ve dne 14. října 2017 zájezd do oblasti Mutěnic, na Burčákový pochod. Více informací naleznete u Přemysla Plachkého na tel. 605 806 567. Prosíme zájemce, aby se nahlásili co nejdříve, z důvodu zajištění dopravy.

zobrazit vše

Kalendář akcí

23.9.2017 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne v rámci akce kulturní léto 2017 u kašny ve středu obce, "3. ročník sucholazeckého Vinobraní", pořádá Obecní úřad městské části Suché Lazce. (zrušeno kvůli nepřízni počasí!)

23.9.2017 od (16:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. M. Hoštice. Další zápasy zde.

30.9.2017 od (15:30) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce vs. H.Benešov (domácí). Další zápasy zde.

3.10.2017 od (18:15) hodin:

Od 18:15 hodin proběhne v kulturním domě, "28. zasedání MČ Opava - Suché Lazce" (zastupitelstvo S.L.)

7.10.2017 od (15:00) hodin:

Mistrovské utkání muži Suché Lazce (domácí) vs. Úvalno. Další zápasy zde.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Jaký typ zahrady preferujete: Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

- zahrada s okrasnými dřevinami a tujemi, (hl. účelem je vzhled a design) 16%
- zahrada s ovocnými stromy a okrasnými dřevinami 8%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a okrasnými dřevinami 59%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny a s minimem okrasných dřevin 5%
- zahrada s ovocnými stromy, záhony zeleniny bez okrasných dřevin (hl. účelem je úžitek) 12%

Celkem hlasů: 86 | Hlasování začalo: 15.3.2017 00:00 | Hlasování končí: 15.12.2017 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky