Fotogalerie

Výstava fotografií k akci 100 let republiky

Výročí 100 let republiky - Velká část historických materiálů se dochovala díky sbírkám od občanů jako byl Lumír Jelonek, František Halška, Karel Rusek, Tomáš Sáňka a další. Děkujeme všem, kteří v minulosti přispěli a budeme moc rádi, když pomůžete zachránit naši historii zapůjčením dalších fotografii nebo tiskovin. Děkuji David Závěšický (kronikář).
Suché Lazce historické foto. Chcete zachránit naší historii? Máte doma zajímavé historické fotografie?  Kontaktujte nás! David Závěšický 608 722 154 nebo redakce@suchelazce.cz

1. Hostinec na Přerovci, č. p. 2. "U Jedlového lesa" (známý také jako u Šudíka - příjmení majitele), z roku přibližně 1910. Fond č.: R-Adamcik-prerovec-004-2016.jpg

2. Hájenka na Přerovci (dnes již neexistuje). Dům, ve kterém prožil dětství spisovatel Antonín Ráb (Jáchym Blechta). Doba jeho mládí na Přerovci a místní obyvatelé jsou zachyceni v románu "V zeleném království". Na konci druhé světové války se stala hájenka místem tragédie, kdy zde německý udavač Aichman popravil dva ruské vojáky (jejich pomníček je na Strážnici). V hájence žil také hajný zvaný Bifel (měl dva syny) Fond č.: R-Adamcik-prerovec-001-2016.jpg

3. Nejstarší dochovaná fotografie Přerovce, pravděpodobně z roku 1890. V pozadí je vidět cesta do Suchých Lazců. Vlevo nahoře je Strážnice zatím nezalesněná. Fond č.: R-Adamcik-prerovec-002-2016.jpg

4. Dobová pohlednice Přerovece. Rok neznámý cca 1920. Vlevo nahoře cesta k hájence, vpravo Šudíkův hostinec, vlevo dole domy č. p. 1, 3 a vpravo Hájenka Přerovec.

5. Bývalá kuželna na Podvihovském Mlýnku. Rok neznámý cca 1930. (Kopie - hledáme originál k zapůjčení)

6. Jedná se o budovu staré školy z roku 1923, nyní obecní úřad. Na fotografii je rodina Kováře Jana Pchálka. Na levé straně byl chlév a na pravé straně kovárna. Vpředu je vidět rybník. Osoby na fotografii, zleva: Františka Pchálková Janova dcera *1909, Jan Pchálek sucholazecký kovář *1863. Rudolf Sosna Janův prasynovec. František Pchálek *1916, Janův nejmladší syn. Jan Pchálek *1899, Janův nejstarší syn a jeho manželka Kateřina v náručí s dcerou Jiřinou (vdanou Schromovou) *1922. Karolína Sosnová rodem Pchálková, Janova neteř v náručí se synem Františkem. Anděla Kaštovská. Helena Pchálková *1905, nejstarší Janova dcera. Kolář Měch z Hadrunku. Za Kolářem? Toníček Kubín vzadu s čepicí Josef Plachký. Tato fotografie byla pořízena buď v časném předjaří, nebo na podzim. Kolář Měch má kabát. Malý František a chlapec za Kolářem jsou však na boso. Zdroj: Kronika Pchálků autor Oldřich Pchálek. Fond č.: Pchalek-kronika-004-2017.jpg

7. Fotografie Vaškova gruntu, naproti Kostela (nyní budova patří Charitě Opava). Autor fotografie Josef Klauda učitel z Nových Sedlic (působil jako učitel také v Suchých Lazcích). Rok neznámý, pravděpodobně 1900. (Kopie - hledáme originál k zapůjčení)

8. Další fotografie statku Vašků, neznámý rok pravděpodobně kolem 1937. Fotografie je pořízena v době demolice hlavního vchodu do statku. Na fotografii je Toman Vašek (hrál na basu a byl myslivec).

9. Fotografie z roku 1943, v pozadí je vidět bývalá hasičárna (viz německý nápis) nyní moštárna. Vlevo je kovárna u bývalé školy, nyní obecní úřad. Na fotografii jsou Katynka a Johan Pchálkoví se svojí vnučkou Ludmilou (Gřeškovou). Sedící je staříček Johan. Zdroj: Kronika Pchálků autor Oldřich Pchálek. Fond č.: Pchalek-kronika-002-2017.jpg

10. Fotografie ulice Přerovecká z roku 1965, foceno z místa u domu pana F. Halšky. Vlevo jdou vidět domy pana Baly, Adamčíka, Skuplíka, Sonka atd. Na fotografii je paní Balová se synem Tomášem. Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

11. Fotografie ulice Přerovecká z roku 1965. Prodejna se smíšeným zbožím "Budoucnost", kde prodávala paní Jiřina a pan Milan Lajfertovi. Nyní budova slouží jako kulturní dům. Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

12. Fotografie budovy základní školy z roku přibližně 1960. Budova je před generální opravou, která byla provedena v roce 1970. Po této opravě již byla fasáda bryzolitová.

13. Škola Suché Lazce z roku 1965. Na budově je vidět členitá fasáda s typickou architekturou Rakousko-Uherska. Budova byla postavena před první republikou v roce 1908. Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

14. Pamětní kniha Hasičů Suché Lazce 1886-1939. Členové hasičského sboru rok 1936. Sedící zleva: Stanislav Luska, František Kaštovský, Jan Halška, Adolf Vítek, Josef Halška, Arnošt Kubín, Reinhold Skuplík, Max Hružík, František Šindlář, Bohumil Kašing. Stojící zleva: 1. řada: Jan Láryš, Alois Friedel, Rudolf Hanák, Jan Pchálek, Alois Trubka, sestra Františka. Kaštovská, František Halška, sestra Aneška Šindlářová, Arnošt Skuplík, Antonín Friedel, František Meixner, František Ondrášek, Vilém Kubica. 2. řada: Jindřich Jelonek, Bohumil Můra, Antonín Skuplík.

15. Výbor hasičského sboru v roce 1936. Sedící zleva: Adolf Vítek, Jos. Halška, Arnošt Kubín, Reinhold Skuplík, Bohumil Kašing, Jan Láryš. Stojící zleva: František Ondrášek, Jan Pchálek, František Šindlář, Bohumil Můra, František Halška.

Snímky ze cvičení hasičů 9.5.1937 ve středu obce. Zdroj: Pamětní kniha Hasičů Suché Lazce, 1886-1939

16. Ukázka asanace před domem pana Meixnera, naproti hostince Bílý Anděl. Všimněte si vybavení hasičů, v té době byl sucholazecký sbor jeden z nejlépe vybavených v okrese.

17. Cvičení před domem č. p. 25. Na budově je viditelná výklenková soška, která se zachovala do dnešní doby. Dnes je to již velká vzácnost.

18. Obsluha hasící stříkačky od firmy F. Smekala vdova v Čechách, zakoupené našim sborem 5. dubna 1887. Na její nákup přispěl císař F. Josef I. osmdesáti zlatými z vlastní pokladny. V pozadí je vidět hasičská zbrojnice s nápisem "Hasičské nářadí" a vpravo pak sloup na sušení hadic.

19. Tuto fotografii se podařilo objevit v roce 2017 v soukromé sbírce paní Aleny Jelonkové. (Děkujeme rodině Dobošových.) Jedná se o velmi vzácnou fotografii, neznámého roku (asi 1930). Na fotografii je otec Aleny Jelonkové, pan Ludvík Jelonek vlevo dole (první řada) a jeho švagr druhý zprava (první řada). Vedle něj vpravo by měl být pan Havran. Uprostřed v černém kabátě Arnošt Kubín.

20. Ulmanova pískovna s ovocným sadem. Sad byl nad obecním hřištěm v prostoru před domy č. p. 6 a 8 (ulice Na pískovně) Neznámy rok, přibližně 1948 (Kopie - hledáme originál k zapůjčení)

21. Jedno z divadelních představení na obecním hřišti, které bylo vybudováno v prostoru bývalé pískovny. V pozadí je vidět les nad Novými Sedlicemi. Zdroj: Pamětní kniha "Svazáci kmotřenci" (kmotrovská skupina ČSM z Jičína Agrostroj)

22. Pódium postavené pro divadelní hru, kterou prezentovali členové ČSM Agrostroj Jičín. V pozadí je vidět dům stavitele Aloise Havlíčka. Zdroj: Pamětní kniha "Svazáci kmotřenci" (kmotrovská skupina ČSM z Jičína Agrostroj)

23. Hřiště v prostoru pískovny sloužilo nejen k pořádání kulturních akcí, ale také k volejbalu. Zdroj: Pamětní kniha "Svazáci kmotřenci" (kmotrovská skupina ČSM z Jičína Agrostroj)

24. Jedna z mnoha návštěv kmotrů z Agrostroj Jičín. Kmotrovství vzniklo po druhé sv. válce jako pomoc při obnově válkou zničeného Slezska. Akce "Budujeme Slezsko". Sucholazečtí občané se loučí s návštěvou v prostoru u kašny před domem č. p. 44. Vlevo nahoře je vidět kousek rybníku a vpravo pak hospodářská budova hostince Bílý Anděl (Mlíkárna) Zdroj: Pamětní kniha "Svazáci kmotřenci" (kmotrovská skupina ČSM z Jičína Agrostroj)

25. Vítání kmotrů před vchodem do hostince Bílý Anděl. Na fotografii je několik sucholazeckých občanů např. třetí zleva Rudolf Žůrek.

26. Památník padlých z první světové války krátce po jeho slavnostním odhalení 7.9.1930. Pomník byl zhotoven u firmy Rüger v továrně na umělý kámen v Novém Bohumíně - Skřečoni. Návrh a práci provedl sochař pan Roman Vrána ze Štítiny. Cena pomníku byla 12.000 Kč a obec darovala na pomník 1.000 Kč. Vše bylo hrazeno z darů a sbírek, např. hasičský sbor a spolek Palacký darovali každý po 200 Kč, Živnostenská strana 150 Kč a podobně. Díky této pohlednici (a vzkazu na druhé straně) se podařilo ověřit, že v den odhalení velmi pršelo, ale i tak se zde sešlo více než tisíc lidí a na místě se podařilo vybrat od dobrovolníků po třech korunách celkem 3.000 Kč, což byla nová informace. Potvrdilo se tak tvrzení kronikáře a zároveň se podařilo zjistit nová fakta. Velmi děkujeme za kopii této fotografie paní Jaroslavě Kostřibové a Radimovi Palzerovi.

27. Vítání kmotřenců při návštěvě v Suchých Lazcích. Foceno před pekárnou Ondrášek č. p. 42 naproti kašny. Vlevo dům č. p. 44. Přesný rok není znám.

28. Vedoucí představitelé delegace z Jičína před památníkem padlých. Rok přibližně 1946. Původní umístění památníku bylo před hostincem Bílý Anděl.

29. Jedna z nejkvalitnějších dochovaných fotografií návsi, pořízená Josefem Klaudou, nadaným fotografem a učitelem z Nových Sedlic. Rok přibližně 1910. Osoba na fotografii neznámá. Vlevo jde vidět kousek staré kaple. Fond č.: FR-HAL-00007-2016.jpg

30. Další fotografie návsi, pořízená Josefem Klaudou, ze stejné doby. V pozadí je stará škola s kovárnou. Vpravo je stará hasičárna a kousek od ní je vidět pasoucí se kráva. Fond č.: FR-HAL-00006-2016.jpg

31. Další unikátní fotografie neznámého autora. Hostinec Josefa Lusky zvaný Bílý Anděl. Fotografie je ručně kolorovaná. V záběru je dobře vidět hospodářská budova a vchod do hostince. Fond č.: FR-HAL-00002-2016.jpg

32. Hostinec Josefa Lusky, Bílý Anděl. Fotografie je staršího data než foto č. 31. Nepodařilo se najít originál. Fotografie zachycuje osoby, které se nepodařilo identifikovat (nízká kvalita) Fond č.: FR-HAL-00028-2016.jpg (kopie z kopie) Hledáme originál této unikátní fotografie k zapůjčení k oskenování.

33. Statek pana Skuplíka s typickou slezskou bránou do vchodu. Nad vchodem je vidět prostor pro výklenkovou fotografii. Vchod a budovy vpravo již neexistují. Rok pořízení fotografie je neznámý, pravděpodobně 1960. Fotil Josef Kalužík. Ze statku zůstal jen výměnek vlevo, brána, sýpka a obytná budova musely být zbořeny při rozšiřování silnice. Fond č.: FR-HAL-00020-2016.jpg

34. Trafika, která stála před výměnkem statku pana Hanáka. Osoby na fotografii a rok jsou neznámé. Fond č.: FR-HAL-00019-2016.jpg

35. Pohled z kaple na náves, rok pravděpodobně 1960. V pozadí je vidět hostinec Bílý Anděl (na fasádě je zřetelná také malba anděla). Vlevo je hospodářská budova (mlíkárna). Vpravo je bývalý "Zájezdní hostinec F. Stuchlík" (nyní bytový dům), který je na fotografii již ve vlastnictví "RAJ" (Restaurace a jídelny)

36. Jedna z velmi vzácných fotografií staré kaple, která stála před statkem č. p. 27. Vlevo je vidět typický triumfální zděný vchod do statku. Před vchodem byly později zasazeny dvě lípy. Je zde ještě dřevěný kříž. Vpravo je vidět také vchod do statku pana Skuplíka. Brána statku zasahovala až na hranici cesty a později při realizaci chodníků museli majitelé ze svých pozemků ustoupit. Hledáme originál této fotografie k zapůjčení na oskenování.

37. Dobová pohlednice Suchých Lazců, která zachycuje vlevo nahoře Obecní školu postavenou v roce 1908 s obecním křížem a lípami. Pod ním konzum Budoucnost nyní kulturní dům. Vlevo dole Hostinec u Bílého Anděla. Uprostřed nahoře je stará kaple s již kamenným křížem, který uhradila obec s občany. Pomník padlých z první světové války. Vpravo nahoře je pohled na náves v pozadí Hostinec U Bílého Anděla a Zájezdní hostinec F. Stuchlík. Vpravo dole je pak Zájezdní hostinec F. Stuchlík pohled z jihu.

38. Fotografie dnes již neexistujícího domu pana Hranostaje, který se nacházel přímo za výklenkovou kapličkou Sv. Jana Nepomuckého. (Nyní na pozemku domu č. p. 24.) Tato informace je potvrzena a značně se opírá o indikační skici z roku 1824. Shoduje se jak umístění objektu tak i půdorys. Vpravo ve stínu lip je vidět obrys výklenkové kapličky. Hledáme originál fotografie! Zapůjčení originálu by nám velmi pomohlo v bádání! Děkuji za případnou pomoc. D. Závěšický. Fond č.: FR-HAL-00027-2016-kopie.jpg (kopie z kopie)

39. Dům pana Kašpárka, který v roce 1935 vyhořel a na jeho místě byl v roce 1942 postaven dům nový (nyní zde bydlí pan Šimeček č. p. 28) Vpravo je vidět dům pana Patrmana (nyní Pavelka č. p. 29) a mimo záběr je nyní také trafostanice. Malý kluk s baretem vlevo je stavitel Havlíček. Fotografie je focena z pozemku pana Trubky, dnes Nelešovský. Fond č.: FR-HAL-00038-2016.jpg

40. Pekárna Ondrášek č. p. 42 naproti kašny. Vlevo dům č. p. 44. Vpravo je pak dům pana Kaštovského. Přesný rok není znám, pravděpodobně po válce 1945.

41. Dnes již neexistující dům pana Knoppa, nyní na pozemku domu č. p. 41. Starý pan Knopp byl ponocným v Suchých Lazcích. (Dům stál vedle rodného domu spisovatele Frana Směji).

42. Jednotné zemědělské družstvo v Suchých Lazcích rok 1965. Jméno dítěte Zuzana Laryšová(Jelonková). Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

43. Obecní úřad (Místní národní výbor) v roce 1965. Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

44. Pohled na oplocený rybník a obecní úřad (Místní národní výbor) v roce 1965. Vpravo je ještě stará hasičárna. Zdroj: fotokronika Agrostroj Jičín Suché Lazce 20 let výročí.

45. Vlevo dům Boleslava Baly č. p. 64 dále pak dům pana Františka Laryše č. p. 62. (byl značně přebudován), zprava obchod p. Malyšky. (již neexistuje) Fotografie je po přechodu fronty 1945. Ukazuje stav po ukončení bojů, jen dům p. Baly zůstal nepoškozený.

Zdroj: kronika "Rodina Laryšova a Pchálkova ze Suchých Lazců" autor František a Anna Laryšovi ze Žďáru nad Sázavou 2014.

Z kroniky obce byl přechod fronty v tomto místě zachycen takto: "fosforovými střelami z kulometu vypaluje naši dědinu: tuto skutečnost potvrzuje i Josef Laryš (*1928). Německý obrněný vůz se schovával v ulici u obecní školy a v klidnějších okamžicích vyjížděl mezi domky a soustavně je zapaloval. Takovým způsobem vyhořely i usedlosti v č. p. 53 a č. p. 57. Paličem měla být žena v německé uniformě. Obrněný vůz i s ní byl zničen na Přerovci."

46. Vlevo dům Boleslava Baly č. p. 64 dále pak dům pana Františka Laryše č. p. 62. fotografie je z doby před druhou světovou válkou. Autor fotografie neznámý.

Zdroj: kronika "Rodina Laryšova a Pchálkova ze Suchých Lazců" autor František a Anna Laryšovi ze Žďáru nad Sázavou 2014.

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky