Fotogalerie

Historie památníku na Hadrunku Kravařovská ulice

V Komárově Kravařov (Hadrůnak) je na ulici Kravařovská 26 památník. Přibližně do roku 1974 patřil Kravařov ještě pod Suché Lazce.
Slavnostní odhalení památníku na Hadrunku (v Kravařově) v roce 1968:
Památník byl postaven k 50. výročí vzniku samostatného československého státu. Iniciátorem byl český ovocnářský svaz jehož členy byli mimo jiné: Jindřich Proška, pan Dener z Hadrunku a Jan Vítek. Autorem návrhu památníku byl pan Rygel z Kravařova (ulice Na Vrchovině 17). Existovali celkem tři návrhy. Číslice s letopočty 1918 a 1968 byly odlity ve společnosti Mireva v Opavě, kde pan Rygel pracoval.
Popis objektu: Památník obsahoval dvě hmoty. Vlevo obdélníkový sloup, uprostřed se znakem lva. Nad znakem byl letopočet 1918 a pod znakem 1968. Na vrcholu sloupu byla kovová mísa pravděpodobně na plamen.V pravé hmotě byl umístěn neopracovaný kámen, který byl dovezen z Jakartovic. (význam kamene byl pravděpodobně pouze estetický). Uprostřed centrálního spodního kamenného podstavce byla cedule s nápisem „SVORNOST V OBCI MÍRE VE STÁTĚ“. Celý památník byl postaven z nepravidelných spárovaných kamenných obdélníkových bloků. Kolem památníku byly vysázeny čtyři lípy, které zasadil Arnošt Vilč, Karel Adamec, Jiří Gráf a Antonín Pavelek. Čtyři lípy symbolizovali jejich děti, které se v tomto roce narodili. Jedna lípa později uschla. (Dle dohadů se jednalo o lípu pana Pavelka, který se později zabil na motorce.)
Pravděpodobně rok po okupaci z 68. roku byl pomník upraven (z ideologických důvodů) tak, že byl odstraněn letopočet 1968 a byl nahrazen 1945. Nad hlavu lva ve znaku, byla přivařena hvězda a mísa na konci levého sloupu byla nahrazena rudou hvězdou.
Průběh slavnostního odhalení památníku v roce 1968:
Před samotným odhalením provedl pan Rýgel slavnostní proslov. Následovalo pěvecké vystoupení školního sboru v čele s paní Hřivnáčovou. Dále pak následovalo vystoupení kostelního sboru v čele s Aloisem Tomečkem. Následně byla sehrána zábavná scénka v podání Rygel, Olšan a Kozelský. Slavnostní vztyčení České státní vlajky provedli cvičenci a cvičenkyně z TJ Slovan.

Chcete pomoci doplnit chybějicí udaje? Kontaktujte nás ve formuláři. Pokud máte další fotografie kontaktujte kronikáře na 608 177 154 a já se zastavím na "skenování". Děkuji D. Závěšický

Zdroj: Lumír Měch - starosta Komárova, foto: Paní Ryglová Komárov, autor článku: David Závěšický

zpět na seznam fotogalerií

Na začátek stránky